Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 21334
Mărime: 80.77KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I FENOMENUL TERORIST 5
 3. 1.1. Istoric-caracteristici si definitie 5
 4. 1.2. Tipologia terorismului 10
 5. 1.3. Delimitari conceptuale 12
 6. 1.4. Clasificari 15
 7. 1.5. Obiectivele si motivatiile actiunilor teroriste 21
 8. 1.6. Caracteristicile si modelul actiunilor teroriste 24
 9. 1.7. Tendinte ale terorismului 36
 10. CAPITOLUL II COMBATEREA TERORISMULUI 42
 11. 2.1. Obiective si nivele de combatere 42
 12. 2.2. Modalitati de actiune in combaterea fenomenului terorist 48
 13. 2.3. Structura organizatiilor teroriste si liderii lor 50
 14. 2.4. Organisme internationale de combatere a terorismului 58
 15. CAPITOLUL III FORME SI PROCEDEE SPECIFICE ALE ACTIUNILOR TERORISTE SI CONTRACARAREA ACESTORA 59
 16. 3.1. Forme şi procedee specifice acţiunilor teroriste 59
 17. 3.2. Forme şi procedee specifice acţiunilor teroriste executate în situaţii de criză 64
 18. 3.3. Forme şi procedee specifice acţiunilor teroriste executate în situaţii de război 65
 19. Concluzii 69
 20. Bibliografie 71

Extras din disertație

INTRODUCERE

Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau contra autorităţilor guvernamentale existente, când aceste acţiuni au intenţia de a şoca, intimida sau consterna un grup ţintă mai larg decât victimele imediate.Terorismul este relaţionat cu indivizi sau grupuri care urmăresc răsturnarea regimurilor politice, corectarea unor deficienţe sociale percepute de grupurile respective sau erodarea ordinii publice internaţionale

Este important de notat că amprenta ideologică şi comportamentală a teroriştilor relevă mult mai multe lucruri despre ei decât doctrinele la care clamează apartenenţa. Doctrinele de bază, de consum politic arareori mandatează violenţa teroristă, chiar dacă sunt privite din prismă extremistă. Dacă scopul tactic sau obiectivul imediat al unui grup terorist îl reprezintă crearea terorii, nu distrigerea, scopul srategic îl constituie folosirea panicii, a dirijării mulţimii publice generate de starea de teroare ce poate obliga puterea la concesii politice pe linia scopurilor propuse. Văzut din această perspectivă, terorismul poate fi înţeles ca o tactică psihologică ale cărei elemente determinante sunt frica şi publicitatea

CAPITOLUL I

FENOMENUL TERORIST

1.1. Istoric-caracteristici si definitie

Marea dificultate în definirea terorismului nu constă în tendinţa de generalizare a unei tehnici de aplicare a violenţei – care, în principiu, ar putea fi utilizată de oricine, în toate tipurile de relaţii şi situaţii conflictuale - ci, mai degrabă, la limitarea denumirii la anumiţi factori, numai la anumite tipuri de conflicte .

Unii teoreticieni consideră că aproape orice act de violenţă poate fi inclus în categoria terorismului, cu toate că pot apărea o serie de confuzii din cauza comportamentului aparent similar al unui individ care, din considerente politice, comite un act violent, în raport cu comportamentul unui criminal de drept comun sau al unui dezechilibrat mintal. De asemenea, din cauza implicaţiilor morale, tentativele de definire a conceptului pornesc de la supoziţia că unele tipuri de violenţă politică sunt justificabile, în timp ce altele nu.

Prin noţiunea de “teroare” - luată de sine stătător - se înţelege o stare de teamă extremă care înspăimântă, tulbură şi paralizează. Această teamă colectivă poate fi indusă şi prin “terorizare”, adică prin practicarea ameninţării cu violenţa sau folosirea acesteia.

La rândul ei, violenţa este definită drept recurgerea la forţă de către un individ sau grup, în vederea prejudicierii integrităţii unor persoane sau bunuri.

Cu toate că acest gen de manifestări au apărut încă din antichitate, verbul “a teroriza” a intrat în vocabularul limbii franceze abia în secolul al XVIII-lea . Legătura dintre actul “terorizării” şi “terorism”, în sensul actual al termenului, a apărut mult mai târziu, dar chiar şi aşa nu există un consens privind relaţia dintre aceşti termeni. Opiniile cele mai polarizate sunt cele conform cărora teroarea poate surveni fără terorism şi respectiv, că teroarea este cheia care declanşează terorismul.

Bibliografie

1. Bari, Ion, “Globalizarea şi probleme globale”, Editura Economică, Bucureşti,2001

2. BLIDARU, Horaţiu, Terorismul înainte şi după 11 septembrie 2001, în Psihologia & Mass Media, Editura A.N.I., nr.2/2002

3. Cheţe, Emil, general de brigadă (r.) dr., Conflicte asimetrice, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 2002;

4. CRISTEA, Dumitru, Tratat de psihologie socială, Editura Pro Transilvania, 2001

5. DRAGOMAN, Ion, Terorismul în dreptul internaţional, Bucureşti, 2001

6. MARRET, Jean- Luc, Tehnicile terorismului, Editura Corint, Bucureşti, 2002

7. Moisescu, Gabriel-Florin, căpitan-comandor conf. univ. dr., Andreescu, Anghel, chestor şef prof. univ. dr., şi Antipa, Maricel, colonel dr., Aspecte militare şi cerinţe ale luptei împotriva terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă şi a crimei organizate, curs de informaţii militare (partea I) nepublicat, Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, 2004;

8. Mureşan, Mircea, general conf. univ. dr., şi Toma, Gheorghe, general de brigadă prof. univ. dr., Provocările începutului de mileniu, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2003;

9. MORAR Ecaterina, Psihologie şi situaţie, editura Paideia, Bucureşti, 2003

10. Simileanu, Vasile, Asimetria fenomenului terorist, Editura TopForm, Bucureşti, 2003;

11. Simileanu, Vasile, Radiografia terorismului, Editura TopForm, Bucureşti, 2003;

12. Troncotă, Cristian şi Blidaru, Horaţiu, Careul de aşi. Serviciile secrete ale Marii Britanii, SUA, Rusiei, Israelului, Editura Elion, Bucureşti, 2003;

13. Vasile, Popa, Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2005;

14. Zulean, Marian, Armata şi societatea în tranziţie, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003.

Preview document

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 1
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 2
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 3
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 4
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 5
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 6
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 7
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 8
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 9
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 10
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 11
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 12
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 13
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 14
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 15
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 16
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 17
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 18
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 19
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 20
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 21
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 22
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 23
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 24
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 25
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 26
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 27
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 28
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 29
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 30
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 31
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 32
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 33
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 34
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 35
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 36
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 37
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 38
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 39
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 40
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 41
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 42
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 43
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 44
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 45
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 46
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 47
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 48
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 49
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 50
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 51
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 52
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 53
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 54
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 55
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 56
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 57
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 58
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 59
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 60
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 61
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 62
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 63
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 64
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 65
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 66
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 67
Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist.doc

Alții au mai descărcat și

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si...

Terorismul

Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii

ABSTRACT Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o...

Combaterea și preîntâmpinarea terorismului internațional în condițiile globalizării

1. Rolul colaborării internaționale în lupta contra terorismului internațional Terorismul internaţional este un fenomen social negativ, prin...

Terorismul mondial

INTRODUCERE Terorismul reprezintă un subiect delicat pentru întreaga omenire. Aceste acțiuni pot avea efecte devastatoare pe plan mondial....

Strategii de Securitate Națională a Romaniei

Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are...

Terorismul Contemporan Internațional - Consecință a Proceselor Globalizării

Globalizarea este direcţia principală de dezvoltare a comunităţii mondiale şi contradicţia de bază a sec. XXI. Globalizarea a devenit un aspect...

Te-ar putea interesa și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune...

Personalitatea Criminală a Teroristului

ARGUMENT În data de 11 septembrie 2001 am stat cu toţii în faţa televizoarelor nevenindu-ne să credem ceea ce vedem. În decorul american cu care...

Manifestările Teroriste pe Teritoriul Uniunii Europene

INTRODUCERE Această lucrare va încerca să expună problemele provocate de către acțiunile teroriste și modul în care se manifestă acest fenomen pe...

Ai nevoie de altceva?