Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 29403
Mărime: 3.30MB (arhivat)
Publicat de: Augustin Tănase
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Gheorghe

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8
 3. 1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune unitară 8
 4. 1.2 Geneza și evoluția terorismului în istoria umanității 11
 5. 1.3 Factori determinanți ai proliferării terorismului 16
 6. 1.4 ISIS - structură societală cu impact negativ major asupra securității internaționale 18
 7. CAPITOLUL 2. REFLECTAREA CONSECINȚELOR DESTABILIZATOARE ALE TERORISMULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 24
 8. 2.1 Dimensiunea multiplă a obiectivelor acțiunilor teroriste 24
 9. 2.2 Formele de manifestare ale terorismului contemporan 27
 10. 2.3 Efectele dramatice ale acțiunilor teroriste
 11. asupra echilibrului societal 30
 12. 2.4 Coordonatele generale ale strategiilor antiteroriste și contrateroriste 33
 13. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: „ANALIZA INFLUENȚEI TERORISMULUI ASUPRA TENDINȚELOR DE GLOBALIZARE A INSECURITĂȚII ÎN SPAȚIUL EUROPEAN” 36
 14. 3.1 Fizionomia conceptuală și operațional-acțională total surprinzătoare - caracteristica principală a terorismului contemporan 36
 15. 3.2 Factorii care determină acțiunile teroriste pe continentul european 41
 16. 3.3 Diversitatea obiectivelor strategice ale terorismului în zona sa de manifestare europeană 44
 17. 3.4 Modalități de soluționare a crizelor teroriste în accepțiunea vest-europeană 47
 18. 3.5 Viziunea Federației Ruse asupra crizelor teroriste 52
 19. 3.6 Percepția statului român referitoare la crizele teroriste 56
 20. 3.7 Efectele complexe, profund negative, propagate de către terorism în societatea civilă europeană 59
 21. 3.8 Tendințe de globalizare a insecurității în Europa - consecință a terorismului contemporan 62
 22. CONSIDERAȚII FINALE 66
 23. BIBLIOGRAFIE 68
 24. LISTA ANEXELOR 72
 25. ANEXE 73

Extras din licență

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL 1. STUDIU REFERITOR LA GENEZA ȘI EVOLUȚIA TERORISMULUI 8

1.1 Terorismul - fenomen dificil de definit într-o accepțiune unitară 8

1.2 Geneza și evoluția terorismului în istoria umanității 11

1.3 Factori determinanți ai proliferării terorismului 16

1.4 ISIS - structură societală cu impact negativ major asupra securității internaționale 18

CAPITOLUL 2. REFLECTAREA CONSECINȚELOR DESTABILIZATOARE ALE TERORISMULUI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 24

2.1 Dimensiunea multiplă a obiectivelor acțiunilor teroriste 24

2.2 Formele de manifestare ale terorismului contemporan 27

2.3 Efectele dramatice ale acțiunilor teroriste

asupra echilibrului societal 30

2.4 Coordonatele generale ale strategiilor antiteroriste și contrateroriste 33

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ: „ANALIZA INFLUENȚEI TERORISMULUI ASUPRA TENDINȚELOR DE GLOBALIZARE A INSECURITĂȚII ÎN SPAȚIUL EUROPEAN” 36

3.1 Fizionomia conceptuală și operațional-acțională total surprinzătoare - caracteristica principală a terorismului contemporan 36

3.2 Factorii care determină acțiunile teroriste pe continentul european 41

3.3 Diversitatea obiectivelor strategice ale terorismului în zona sa de manifestare europeană 44

3.4 Modalități de soluționare a crizelor teroriste în accepțiunea vest-europeană 47

3.5 Viziunea Federației Ruse asupra crizelor teroriste 52

3.6 Percepția statului român referitoare la crizele teroriste 56

3.7 Efectele complexe, profund negative, propagate de către terorism în societatea civilă europeană 59

3.8 Tendințe de globalizare a insecurității în Europa - consecință a terorismului contemporan 62

CONSIDERAȚII FINALE 66

BIBLIOGRAFIE 68

LISTA ANEXELOR 72

ANEXE 73

INTRODUCERE

Încă de la începutul timpurilor, omenirea a trebuit să facă față unor amenințări de diferite forme și intensități, amenințări care și-au pus amprenta și au modelat societățile umane până la forma pe care acestea o au în zilele noastre.

În situațiile în care nu au avut resursele necesare pentru a purta un război, oamenii au apelat de cele mai multe ori la provocarea de frică, de terorizare. Astfel, pornind din Antichitate până în perioada iluministă, din perioada postbelică și până în contemporaneitate, exploatarea acestui instrument a cunoscut mai multe variații, în funcție de contextul istoric și cel ce a folosit-o; fie aceasta a fost folosită de minoritate, de cel dominat, fie a fost folosită de cel ce domina, pentru a-și asigura poziția. În zilele noastre are loc un veritabil război psihologic, care amenință starea de securitate a individului și a statului, război condus de entități amorfe, care activează din umbră.

În cadrul acestei lucrări, s-a încercat realizarea unei imagini cuprinzătoare și relevante asupra uneia dintre cele mai grave amenințări a zilelor noastre, și anume terorismul. Acest flagel de insecuritate a ajuns, în zilele noastre, să afecteze statul de drept, să inspire nesiguranță, să genereze neîncrederea în conducerea statului; practic, acest tip de acțiune își pune amprenta asupra tuturor domeniilor vitale ale societății, de la psihic, până la politic, punând în pericol ceea ce reprezintă toate idealurile unei societăți prospere și armonioase. De altfel, lucrarea de față încearcă identificarea acelor elemente, care fac din terorism o acțiune dificil de prevăzut și contracarat, precum și efectele profund negative pe care acesta le propagă asupra echilibrului societal.

Plecând de la asasinatele politice din Antichitate, până în contemporaneitate, terorismul a evoluat extrem de mult, complexitatea acestui fenomen manifestându-se pe mai multe nivele, inclusiv la nivelul cibernetic; în zilele noastre teroriștii doresc să aibă propriul lor stat, cu propriile lor legi, doresc să devină actori de drept pe scena internațională. Studiul de față surprinde elementele esențiale ale evoluției și ale modului de acțiune al teroriștilor, precum și modul în care acesta amenință să destabilizeze și fragmenteze societatea.

Astăzi, lumea se află într-un război; un război care nu este asemănător cu cele care au caracterizat istoria omenirii, un război fără precedent; inamicul nu mai este cunoscut cu certitudine; acesta operează din umbră, neputând fi reperat și anihilat; acest inamic își propune să amenințe, să terorizeze, să distrugă și să fragmenteze, fără a respecta un tipar, o tactică, o doctrină. Lucrarea de față își propune să aducă în lumină câteva elemente esențiale ce caracterizează noul inamic - terorismul, dar și felul cum acesta afectează societatea.

În acest scop, prezenta lucrare, a fost structurată pe 3 capitole; primele 2 capitole, analizează înțelesurile terorismului, evoluția acestui fenomen din vremuri imemoriale, până în prezent, precum și efectele acestuia; ultimul capitol reprezintă un studiu de caz care aduce în prim plan terorismul contemporan în spațiul european.

Capitolul 1 analizează evoluția terorismului, din secolul 1, până în prezent, surprinzând specificitatea acțiunilor teroriste în funcție de perioda istorică în care au avut loc. De altfel, se analizează și factorii determinanți ai acțiunilor teroriștilor în aceeași perioadă, cu accent deosebit pe una din cele mai periculoase organizații teroriste din istorie - ISIS sau Statul Islamic.

Capitolul 2 aduce în prim plan consecințele negative pe care proliferarea acestui tip de acțiune le are asupra societății contemporane; sunt analizate diferitele obiective ale teroriștilor și formele multiple prin care aceștia și le pot îndeplini; de altfel, se delimitează și efectele terorismului, pe mai multe planuri, și implicit modalitatea de răspuns și principalele strategii antiteroriste și contrateroriste.

Capitolul 3, se reliefează sub forma unui studiu de caz asupra modalității în care terorismul influențează globalizarea insecurității pe teritoriul european; este analizat caracterul surprinzător, factorii determinanți și obiectivele strategice ale terorismului în Europa. În cadrul acestui capitol, au fost analizate și consecințele terorismului în Europa, prin prisma celor mai grave atentate teroriste de după anul 2001, atentate în special de sorginte jihadistă, atentate cu puternice efecte resimțite din planul psiho-moral până în planul politic.

Un accent deosebit s-a pus pe modul în care statele vest-europene, Federația Rusă, și nu în ultimul rând România reacționează în cazul unei crize teroriste, dar și prin modul în care aceste state încearcă să prevină crizele teroriste.

Nu în ultimul rând, în capitolul 3, pe baza elementelor analizate, sunt formulate o serie de vectori principali, prin care terorismul afectează și tinde să afecteze securitatea Europei în vremurile ce urmează.

La sfârșitul lucrării, au fost sintetizate elementele relevante, care descriu terorismul contemporan, ca și amenințare perpetuă la adresa echilibrului geopolitic și societal, precum și principalele puncte sensibile prin care acesta contribuie la instaurarea climatului de insecuritate.

Bibliografie

Autori români:

1. Arădăvoaice, G., Naghi, G., Niță, D., Sfârșitul terorismului, București, Editura Antet, 2002.

2. Antipa, M., Triumviratul dezastrului global, București, Monitorul Oficial, 2010.

3. Bădălan, E., Vasile, B., Operația contrateroristă, București, Editura Militară, 2009.

4. Bădălan, E., Savu, G., Botoș, I., Vasile, B., Tratat de criză teroristă, București, Editura Militară, 2011.

5. Cîrnici, L., L., Terorismul european și impactul asupra securității naționale, București, Editura Top Form, 2007.

6. Cruceru, M., Mureșan, C., Bioterorismul și pandemiile - riscuri majore de securitate în secolul XXI, București, Editura Top Form, 2010.

7. Oprea, G., Bodoș, I., Vasile, B., Sistemul de răspuns la terorism, București, Editura Militară, 2014.

Autori străini:

8. Beck, G., Islamism-planul secret de creare a califatului, București, Corint, București, 2016.

9. Erelle, A., În pielea unei jihadiste, o mărturie despre filierele de recrutare ale Statului Islamic, Iași, editura Polirom, 2015.

10. Kapila, M., Lewis, D., Masacrul din Darfur, București, Corint, 2015.

11. Khalaf, F., Hoffmann, A., C., Povestea Faridei, fata care a învins ISIS, București, Editura Rao, 2016.

12. Luizard, P., J., Capcana Daesh, Statul Islamic sau intoarcerea Istoriei, Iași, Polirom, 2016.

13. Myers, S. L., Noul Țar, București, Corint Books, 2016.

14. Napoleoni, L., ISIS,califatul terorii, București, Corint, 2014.

15. Ross, S., Orientul mijlociu în flăcări, București, Editura Niculescu, 2011.

16. Sixsmith, M., Rusia un mileniu de istorie, București, Humanitas, 2016.

17. Stakelbeck, E., ISIS exposed, New Jersey, Ragnery Publishing, 2015.

18. ***Terorismul - istoric, forme, combatere, București, Editura Omega, 2001.

19. Warrick, J., Flamurile negre - ascensiunea ISIS, București, Black Button Books, 2016.

20. Weiss, M., Hassan, H., ISIS - armata jihadului, București, Corint, 2015

21. Wright-Neville, D., Dicționar de terorism, București, CA Publishing, 2010.

Periodice:

22. Bodoni C., Surgun B.M., Conceptul de reziliență în raport cu lupta de combatere a terorismului, Colocviu strategic nr. 2, februarie 2017, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate.

23. Morris, D., R., Surprise and terrorism: A Conceptual Framework, publicat în Journal of Strategic Studies, nr. 32/2009.

24. Zalman, A., Types of terrorism - A guide to different types of terrorism, ThoughtCo, 10 mai 2017.

25. Tinnes, J., Perspectives on terrorism, Terrorism Research Initiative, vol. 7, nr. 2, 2013.

...

Preview document

Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 1
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 2
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 3
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 4
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 5
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 6
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 7
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 8
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 9
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 10
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 11
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 12
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 13
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 14
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 15
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 16
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 17
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 18
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 19
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 20
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 21
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 22
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 23
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 24
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 25
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 26
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 27
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 28
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 29
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 30
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 31
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 32
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 33
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 34
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 35
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 36
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 37
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 38
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 39
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 40
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 41
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 42
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 43
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 44
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 45
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 46
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 47
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 48
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 49
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 50
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 51
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 52
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 53
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 54
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 55
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 56
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 57
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 58
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 59
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 60
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 61
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 62
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 63
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 64
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 65
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 66
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 67
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 68
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 69
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 70
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 71
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 72
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 73
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 74
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 75
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 76
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 77
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 78
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 79
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 80
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 81
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 82
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 83
Caracterul imprevizibil al acțiunilor teroriste contemporane și efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Caracterul imprevizibil al actiunilor teroriste contemporane si efectele profund negative ale acestora asupra echilibrului societal.docx

Alții au mai descărcat și

Cyberterorismul - o nouă forma de terorism

Revolutia informationala determina ca viitorul razboi sa se bazeze, cu precadere, pe caracterul cibernetic al actiunilor de lupta realizat prin...

Apărare împotriva terorismului

Considerații generale privind fenomenul terorist Terorismul nu are o definiție unanim acceptată. Dificultatea definirii provine atât din...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?