Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Disertație
10/10 (1 vot)
Ă
Conține 1 fișier: rtf
Pagini : 194 în total
Mărime: 218.58KB (arhivat)
Publicat de: Reghina Doina Ion
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Georgeta Ghebrea
Facultatea de Stiinte Politice
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Studii Europene

Cuprins

 1. Listă de abrevieri 4
 2. Introducere 5
 3. Capitolul I-Revista literaturii domeniului 10
 4. I.1. Cauzele și evoluția fenomenului traficului de ființe umane 10
 5. a. Definirea traficului de ființe umane 10
 6. b. Apariția si evoluția fenomenului traficului de ființe umane 24
 7. c. Teorii explicative ale traficului de ființe umane 27
 8. d. Cauzele apariției și proliferării traficului de ființe umane 31
 9. e. Cauzele apariției și proliferării traficului de ființe umane în România 36
 10. I.2. Efectele fenomenului traficului de ființe umane 38
 11. a. Efectele traficului de ființe umane asupra victimelor 38
 12. b. Efectele traficului de ființe umane asupra statului și a societății 39
 13. c. Efectele traficului de ființe umane asupra sistemului internațional 41
 14. Capitolul al-II- lea-Cadrul juridic și instituțional al Uniunii Europene dedicat politicilor împotriva traficul de ființe umane 43
 15. II.1. Cadrul general 43
 16. II.2. Interpretarea analizei politicilor privind traficul de ființe umane ale Uniunii Europene 46
 17. II.2.1. Politicile privind traficului de ființe umane în secolul al XX-lea 46
 18. Concluzii privind politica Uniunii Europene referitoare la traficul de persoane în secolul al XX-lea 53
 19. II.2.2. Politicile privind traficul de persoane în secolul al XXI-lea 56
 20. Concluzii privind politica Uniunii Europene referitoare la traficul de persoane în secolul al XXI-lea 65
 21. Analiză comparativă a politicii Uniunii Europene privind traficul de persoane în secolul al XX-lea și al XXI-lea 68
 22. Capitolul al III-lea-Combaterea traficului de ființe umane în România 70
 23. III.1. Cadrul juridic și instituțional al României dedicat politicilor împotriva traficului de ființe umane 70
 24. III.1.2. Intereptarea analizei politicilor privind traficul de ființe umane în România 71
 25. Concluziile privind politica României referitoare la traficul de persoane 81
 26. Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra politicilor referitoare la traficul de ființe umane, observate în urma analizării cadrului legislativ 84
 27. III.2. Interviuri cu reprezentanți ai actorilor statali și non-statali implicați în lupta împotriva traficului de ființe umane 87
 28. III.2.1. Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra politicilor referitoare la traficul de ființe umane, observate în urma analizării interviurilor 96
 29. III.3. Situația traficului de ființe umane în România în perioada 2001-2015 99
 30. III.4. Concluziile cercetării empirice 103
 31. Concluzii generale 105
 32. Bibliografie 110
 33. Anexa numărul 1 120
 34. Cadrul legislativ al politicilor Uniunii Europene dedicate luptei împotriva traficului de ființe umane 120
 35. Anexa numărul 2 124
 36. Analiza documentelor pe care se sprijină politicile privind traficul de ființe umane ale Uniunii Europene 124
 37. Analiza documentelor pe care se sprijină politicile privind traficului de ființe umane ale Uniunii Europene în secolul al XX-lea 124
 38. Analiza politicilor privind traficului de ființe umane ale Uniunii Europene în secolul al XXI-lea 134
 39. Anexa numărul 3 143
 40. Cadrul legislativ al politiclor României dedicate luptei împotriva traficului de persoane 143
 41. Anexa numărul 4 146
 42. Analiza documentelor pe care se sprijină politicile privind traficul de ființe umane ale României 146
 43. Anexa numărul 5 161
 44. Statistici privind traficul de ființe umane în România 161
 45. Anexa numărul 6 164
 46. Ghidul de interviu 164
 47. Anexa numărul 7 166
 48. Interviuri 166
 49. Interviul cu reprezentantul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane 166
 50. Interviul cu reprezentantul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră 172
 51. Interviul cu reprezentantul Organizației Internaționale pentru Migrație 176
 52. Interviul cu reprezentantul Asociației Eliberare 184
 53. Anexa numărul 8 191
 54. Date generale privind persoanele intervievate 191

Extras din disertație

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor și ipotezelor prezentei lucrări. În acest sens, mai înainte de toate, trebuie specificat faptul că tema de cercetare este reprezentată de implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen.

Traficul de persoane este o problemă a cărei actualitate este valabilă întotdeauna. Traficul de persoane este un fenomen, care în pofida numeroaselor măsuri luate în scopul combaterii sale, rămâne la fel de prezent în toate statele lumii și poate fi susținut că la fel de periculos în special pentru siguranța victimelor, dar și pentru securitatea statelor. Dimensiunea acestei probleme poate fi tradusă prin faptul că nicio cercetare nu a reușit să afle cu exactitate numărul victimelor traficate, numărul traficanților sau al rețelelor care se ocupă cu această activitate. În acest sens, dimensiunile generale ale traficului de persoane sunt doar estimative. Spre exemplu, potrivit raportului organizației Human Rights First în anul 2015 au existat 21 de milioane de victime ale sclaviei moderne , iar potrivit organizației Global Slavery Index numărul persoanelor supuse unei forme de sclavie modernă ar fi chiar mai mare, ajungând la 35, 8 milioane. Cu toate acestea au existat la nivel global doar 44.758 de victime identificate și ajutate, fiind efectuate doar 9460 de procese și 5776 de condamnări. Prin urmare, ținând cont de gravitatea acestei probleme, precum și de actualitatea sa, dar mai ales de impactul pe care traficul de persoane îl are asupra victimelor din punctul de vedere al încălcării drepturilor și libertăților omului și asupra statului din punctul de vedere al securității acestuia, se impune necesitatea unei analize mai detaliate a acestui fenomen și cu precădere a luptei împotriva sa.

Prezenta cercetare se axează pe analizarea luptei împotriva traficului de persoane în România după aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. În acest sens această cercetare are mai multe obiective. Obiectivul general este reprezentat de observarea implicațiilor aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen. Operaționalizarea conceptului de ,,implicații” poate fi realizată pe două dimensiuni. Prima dimensiune are în vedere evoluția fenomenului: amploarea (numărul victimelor identificate, numărul traficanților identificați, numărul traficanților condamnați, numărul estimativ general al victimelor traficului de persoane, influențele traficului de persoane asupra victimelor asupra statului și societății), structura (trăsăturile victimelor: genul, vârsta, zona de origine, educația, statusul socio-economic, tip de familie de origine/status material; caracteristicile traficanților; tipul de trafic de persoane: de origine sau de tranzit, organizat/dezorganizat, etc..), iar a doua dimensiune se referă la evoluția politicilor: paradigmă, legislație, instituții, actori implicați, instrumente. În acest sens scopul este de a vedea influența Uniunii Europene asupra fenomenului traficului de persoane în sensul numărului victimelor identificate în România după aderarea țării noastre la această organizație, dar și al traficanților, dar și influența asupra politicilor în sensul existenței unor schimbări, unor noutăți, unor îmbunătățiri aduse de aderarea țării noastre la Uniunea Europeană politicilor referitoare la traficul de persoane.

În acest sens se dorește a se vedea dacă Uniunea Europeană prin promovarea libertății de circulație a avut vreo implicație asupra traficului de persoane. Astfel acest obiectiv este dat de a vedea dacă în urma aderării României la Uniunea Europeană au fost identificate mai multe victime decât în perioada anterioară aderării.

Al doilea obiectiv al acestei cercetări este reprezentat de observarea dacă la nivelul legislativ al Uniunii Europene au existat schimbări de paradigmă în domeniul traficului de persoane și dacă acest lucru s-a reflectat și în politicile din România. Cu alte cuvinte scopul este de a vedea dacă la nivelul Uniunii Europene acest fenomen este privit doar ca o activitate criminală cu consecințe asupra securității statelor și a Uniunii Europene, asupra climatului macrosocial și asupra victimelor sau dacă legislația europeană și politicile se vor îndrepta, dincolo de aspectul coercitiv/punitiv/corectiv și asupra serviciilor dedicate victimelor și pentru prevenire. O altă direcție ce este luată în considerare în cadrul acestei cercetări este de a vedea dacă politicile europene împotriva traficului de persoane abordează acest fenomen ca pe o problemă a poliției, afacerilor interne și justiției sau ca pe o problemă în care actorii instituționali, statali și nonstatali, precum și comunitățile locale trebuie să coopereze. Un alt scop este de a vedea dacă la nivelul Uniunii Europene este avută în vedere incriminarea victimelor sau dacă se pune accentul pe sprijinirea lor, pe reintegrarea lor socială și pe participarea lor la combaterea acestui fenomen. Totodată se dorește a se vedea dacă la nivelul studiilor din Uniunea Europeană traficul de persoane este privit ca o problemă a polițiștilor și juriștilor sau dacă se pune mai mult accentul pe abordări sociologice, psihologice și de asistență socială.

Al treilea obiectiv este de a vedea modul în care legislația României a fost acordată la legislația europeană în privința traficului de persoane. Al patrulea obiectiv este de a vedea cum sunt aplicate politicile împotriva traficului de persoane în România și în acest sens care sunt principalele obstacole, lacune, ineficiențe întâmpinate în acest proces, dar și principalele puncte forte.

În ceea ce privește ipotezele prezentei cercetări acestea sunt următoarele:

- Prima ipoteză: Dacă România a aderat la Uniunea Europeană, atunci a crescut numărul victimelor traficului de persoane identificate. Această ipoteză pleacă de la premisa că odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană s-a intensificat colaborarea țării noastre cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în privința traficului de persoane, a fost adoptat cadrul legislativ al Uniunii Europene și prin urmare practicile afirmate în acest cadru dedicate luptei împotriva traficului de persoane. În acest sens ar putea fi dedusă intensificarea luptei împotriva traficului de persoane și identificarea unui număr mai mare al victimelor.

- A doua ipoteză: Dacă România a aderat la Uniunea Europeană, atunci au fost îmbunătățite politicile acesteia împotriva traficului de persoane. Adaptarea cadrului legislativ românesc la cel european ar trebui să ducă la o îmbunătățire a politicilor împotriva traficului de persoane din țara noastră. Aici trebuie operaționalizat conceptul de ,,politici”. Politicile pot fi definite drept: un set de activități, un set de documente, la acestea adăugându-se efectele măsurabile la nivelul cetățeanului. Prin urmare, îmbunătățirea politicilor în domeniul traficului de persoane poate fi privită prin: revizuirea cadrului legislativ, diversificarea măsurilor de prevenire, combatere, asistență, întâmpinarea a mai puține probleme în implementarea măsurilor de prevenire, combatere, asistență în domeniul traficului de persoane.

Din punctul de vedere al întrebărilor de cercetare acestea sunt următoarele:

- Există o schimbare de paradigmă la nivelul Uniunii Europene în politicile referitoare la traficul de persoane în secolul al XXI-lea comparativ cu secolul al XX-lea?

- În ce mod politicile României referitoare la traficul de persoane au fost adaptate la acquis-ul Uniunii Europene?

- Există probleme în implementarea politicilor privind traficul de persoane în România?

- Au fost identificate mai multe victime ale traficului de persoane după aderarea României la Uniunea Europeană?

- Au fost identificați mai mulți traficanți de ființe umane după aderarea României la Uniunea Europeană?

Bibliografie

1. Commision communication of 20 November 1996 to the Council and the European Parliament on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, disponibilă online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33095&from=PL, consultat la 25.03.2016;

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane / COM/2012/0286 final/ , disponibilă online la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0286, consutat la 27.03.2016;

3. Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet ‘’(2000/375/JAI) in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 138/1, disponibil online la

4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0375, consultat la 26.03.2016;

5. ,,Decizia-cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane “(2002/629/JAI), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 203/1, disponibilă online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629, consultat la 2.04.2016;

6. Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, disponibilă online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:c10418&from=RO, consultat la 08.03.2016 ;

7. Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente disponibilă online la

http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%202011/Legislatie/32004L0081.pdf, consultat la 26.03.2016;

8. ,,Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului ‘’în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 101/1, disponibilă online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0036,

consultat la 27.03.2016 ;

9. ,,Joint Action of 24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K3 of the Treaty on European Union concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children (97/154/JHA)”, in Official Journal L 063, 04/03/1997, P. 0002-0006,disponibil online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997F0154, consultat la 25.03.2016 ;

10. Planul UE privind cele mai bune practici, standarde și proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane (2005/ C 311/01), disponibil online la http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/plan_ue_ro.pdf, consultat la 26.03.2016;

11. ,,Resolution on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation ‘’(COM(96)0567 C4-0638/ 96) , in Official Jorunal, C 014, 19/01/1998, P. 0039,

disponibil online la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A51997IP0372, consultat la 25.03.2016;

12. ,,Resolution on trafficking in human beings”, in Official Journal, C 032, 05/02/1996 P0088, disponibil online la

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IP0326:EN:HTML, consultat la 25.03.2016

13. Rezoluției Parlamentului European din 13 ianuarie 2010 referitoare la traficul de persoane, disponibilă online la

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0029+0+DOC+XML+V0//RO, consultat la 27.03.2016 ;

14. Rezoluției Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen (2013/2103(INI)), disponibilă online la

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//RO, consultat la 27.03.2016;

15. The Hague Ministerial Declaration of European Guidelines for Effective Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation, The Hague, 24-26 Aprilie 1997, disponibilă online la

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_153.html,

consultat la 25.03.2016.

Conținut arhivă zip

 • Implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen.rtf

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Ai nevoie de altceva?