Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

Disertație
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14987
Mărime: 2.22MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Alecu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilcan T

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA A UNEI BAZE DE DATE 5
 3. 1.1. Noţiuni de baze de date. Proiectarea bazei de date 5
 4. 1.2. Modele a bazelor de date 7
 5. 1.3. Chei primare, candidate, alternative, non – chei 11
 6. CAPITOLUL II. REALIZAREA BAZEI DE DATE CU AJUTORUL APLICAȚIILOR MYSQL ȘI FOXPRO 14
 7. 2.1. Limbajul de programe Visual FoxPro 14
 8. 2.2. Limbajul de programe SQL 23
 9. 2.3. SQL în Visual FoxPro 27
 10. CAPITOLUL III. CREAREA BAZEI DE DATE „ALEXANDRU CEL BUN” 32
 11. 3.1. Tabelele şi legăturile permanente dintre ele. Editarea restricţiilor referenţiale 32
 12. 3.2. Realizarea proiectului VFP. exe 37
 13. CONCLUZII 40
 14. BIBLIOGRAFIE 42
 15. ANEXA I 43
 16. ANEXA II 46

Extras din disertație

INTRODUCERE

Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a realizat trecerea de la era industrială la cea informaţională. În noua societate, în urma acestor transformări, a sporit prelucrarea informaţiilor, dobîndirea de cunoştinţe cu ajutorul calculatorului, comunicarea şi dezvoltarea afacerilor cu ajutorul Bazelor de Date au devenit posibile pretutindeni şi în orice moment. Aceste transformări au avut un impact foarte mare asupra tuturor domeniilor de activitate.

Atîţea oameni politici, istorici şi alte soiuri fac apel la conservarea moştenirii seculare, încît nu ne rămîne decît să schimbăm, scandalos, sistemul de referinţă şi vom vedea că, în materie de FoxPro şi SQL avem cea mai importantă „moştenire informatică”.

În tema abordată, dispunem de toate facilităţile pentru a obţine performanţe informatice la nivelul, exigenţelor zilelor noastre.

Visual FoxPro8.0 – care constituie obiectul acestei lucrări, cu atît mai mult VFP9.0 conţine toate ingredientele pentru dezvoltarea unor aplicaţii dezirabile, atît ca funcţiuni, cît şi ca preţ este mai direct şi prietenos cu utilizatorii, mai bine legat de Word, Excell, şi PowerPoint.

SGBD-urile profesionale au evoluat spectaculos şi e aproape imposibil de crezut că VFP ar putea spera să atingă gradul de viteză, stabilitate şi securitate din Oracle, DB2, SQL Server şi Informix.

SQL a devenit limbajul universal pentru bazele de date relaţionale şi este acceptat de aproape toate sistemele RDBMS moderne. Fără îndoială, acceptarea pe scară largă este rezultatul timpului şi eforturilor depuse pentru dezvoltarea caracteristicilor limbajului şi a standardelor, crescînd nivelul de portabilitate a codului SQL în diferite produse RDBMS.

Scopul acestei lucrări este:

- să primim informaţiile necesare din baza de date ca răspuns la întrebările pe care le puneţi FoxPro-ului (există două posibilităţi de selectare a datelor din baza de date şi afişarea acestora: prin comenzi FoxPro (USE, GO, FOR, WHILE, NEXT, COUNT, CALCULATE, etc.) sau interogări SQL cu SELECT, SELECT*);

- să comparăm asemănările şi deosebirile programelor FoxPro şi SQL şi importanţa acestora în crearea bazei de date „ALEXANDRU CEL BUN” a gimnaziului cu aceeaşi denumire, din satul Larga Nouă, raionul Cahul;

- să se poată adăuga, şterge, selecta, afişa şi reînnoi informaţia din baza de date.

În Capitolul I „Proiectarea şi realizarea a unei baze de date” prezintă cîteva noţiuni de bază referitoare la bazele de date. Astfel sunt definite modele a bazelor de date (relaţională, analitică, reţea). Modelele de baze de date cele mai răspîndite pînă în acest moment sunt modelul reţea şi modelul care a reuşit să se impună în ultimii ani ca un model foarte bun, şi anume modelul relaţional.

În Capitolul II „Realizarea bazei de date cu ajutorul programelor MySql şi FoxPro” în principal se descrie modul de lucru, tipuri de fişiere implicate în proiectele VFP şi SQL, configurarea sesiunii de lucru. Se intră în miezul bazelor de date: ce înseamnă o bază de date în VFP şi SQL, care sunt componentele unei BD, ce tipuri de date sunt gestionabile, cum crează asistat tabelele, indexii, cum se declară regulile de validare la nivel de atribut şi înregistrare. Întrucît constituie, pe de o parte, suportul unui acces rapid de date şi, pe de altă parte, una dintre cele mai frecvente surse de erori ale aplicaţiilor VFP, indexii au fost trataţi mai pe larg diferenţa cuvenită. Fireşte nu puteau lipsi din acest capitol chestiunile legate de restricţiile referenţiale.

În capitolul dat este caracterizat nucleul SQL în VFP (principalele comenzi SQL din VFP), precum şi extensiile şi substituţiile procedurale ale acestora. Scopul declarat este, pe de o parte, obţinerea oricărei informaţii dintr-o bază de date, dar mai ales elaborarea a tot ceea ce înseamnă „logica bazei de date” într-o aplicaţie file-server, client-server cum ar fi: funcţii care întorc valori implicite, reguli de validare avansate şi declanşatoare – într-un cuvînt, proceduri stocate.

Acest capitol vă face cunoştinţă cu limbajul SQL, veţi avea mai multe succese de a învăţa limbajului SQL (folosind-ul în mod activ) şi bază de date relaţională, dacă veți încerca exemplele din capitolul următor.

În lucrarea dată a fost implementată o baza de date „ALEXANDRU CEL BUN” folosită ca exemplu în toată lucrarea.

În Capitolul III „Crearea bazei de date ALEXANDRU CEL BUN” se caracterizează amănunţit crearea fiecărui tabel în VFP şi SQL .

Finalul este executabil-ul. Toate chestiunile reprezentate pe parcursul lucrării sunt strînse într-un proiect (program VFP) din care se obţine fişierul executabil, care, împreună cu celelalte componente ale unei aplicaţii (bază de date, sistem de asistenţă, imagini etc.), poate fi „împachetat” în kitul de distribuţie spre aplicarea în practică a bazei de date „ALEXANDRU CEL BUN”.

Bibliografie

1. Airinei D., Filip M., Grama A., Fotache M., Fînaru L., Dumitriu F., Ţugui A., – „Medii de programare”, Ed: Sedcom Libris, Iaşi, 2001. p. 321

2. Bazian M., et al. – „Totul despre Visual FoxPro”, Ed: Teora, Bucureşti, 1999, p.450

3. Date C.J. – „SQL and Relational Theory”, 1st Edition, Ed: O'Reilly Media, Inc., 2009, p.575

4. Creţu L. – „Aplicaţii Visual FoxPro pe Web”, Ed: Net Report, noiembrie 2001, p.270

5. Fînaru L. – „Programare vizuală şi RAD”, Ed: Junimea, Iaşi, 2001, p.320

6. Fînaru L., Brava I. – „Visual Basic. Primii paşi...”, Ed: Polirom, Iaşi, 2001, p.200

7. Fotache M. – „Fiola de SQL (20).Declanşatoare generalizate dedicate restricţiilor referenţiale. Cazul Visual FoxPro 6”, PCReport&Byte, nr. 111, decembrie 1999, p.391

8. Fotache M., Strîmbei C. – „Dezvoltarea aplicaţiilor în VFP”, PCReport&Byte, nr. 82, iulie 1999, p.340

9. Fotache M., Strîmbei C .– „Optimistic Row Buffering şi tranzacţii”, PCReport&Byte, nr. 83, august 1999, p.237

10. Fotache M., Strîmbei C. – „Proceduri stocate şi triggere în VFP”, PCReport&Byte, nr. 80, mai 1999, p.259

11. Fotache M., Strîmbei C. – „Tabele derivate”, PCReport&Byte, nr. 81, iunie 1999, p.260

12. Fotache M., Strîmbei C. – „Aplicaţii client–server Visual FoxPro – Oracle (I)”, PCReport&Byte, nr. 94, iulie 2000, p.175

13. Fotache M., Strîmbei C. – „Aplicaţii client–server Visual FoxPro – Oracle (II)”, PCReport&Byte, nr. 95, august 2000, p.275

14. Fotache M. – „Fiola de SQL (18). Exporturi FoxPro – Oracle/PostgreSQL”, PCReport&Byte, nr. 109, octombrie 2000, p.452

15. Fotache M. – „SQL. Dialecte DB2, Oracle şi Visual FoxPro”, Ed: Polirom, Iaşi, 2001, p.295

16. Marin Fotache – „Dialecte DB2, Oracle şi Server”, Ed: Polirom, 2009, p.200

17. Маныхина М.П., „Базы данных: основы, проектирование, использование. Учебное пособье”, Изд: БХВ, Санкт-Петербург, 1999, стр 495

18. Nagy M., Vizental M. – „ Sisteme de gestiune a Bazelor de date”, Ed: Mirton, Timişoara, 2007, p.459

19. Michael.J. Hernandez – „Proiectarea Bazelor de date”, Ed: Teora, 2003, p.402

20. Paul Nilsen – „SQL Server 2008 Bible”, Ed: Wiley Publishing, Inc., 2009, p.347

21. Informaţii despre aplicaţia VFP: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms917378.aspx

22. Strahal R. – „Building application with FoxISAPI”, http://www.west-wind.com/;

Preview document

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 1
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 2
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 3
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 4
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 5
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 6
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 7
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 8
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 9
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 10
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 11
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 12
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 13
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 14
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 15
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 16
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 17
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 18
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 19
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 20
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 21
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 22
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 23
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 24
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 25
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 26
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 27
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 28
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 29
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 30
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 31
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 32
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 33
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 34
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 35
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 36
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 37
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 38
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 39
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 40
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 41
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 42
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 43
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 44
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 45
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 46
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 47
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 48
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 49
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 50
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 51
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 52
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 53
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 54
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 55
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 56
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 57
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 58
Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea si Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql si Foxpro.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de Date în Visual Foxpro

Baze de date în Visual FoxPro 1. Tabele de date FoxPro este un mediu de dezvoltare integrat, care, pe lânga instrumentele de programare, ofera...

Visual FoxPro

3. MEDIUL DE PROGRAMARE Visual FoxPro 7.0 3.1. Notiuni de baza. Principalele elemente ale tuturor mediilor FoxPro sunt: - Bara de meniuri -...

Seminar Limbaj Visual Fox Pro și Access

1. Obiectul cursului 2. Cerinţe a. 50% teorie b. 50% laborator Minim 5 la ambele 3. Bibliografie 1. [Niţchi07] Elemente de baze de date şi...

Visual Fox Pro

VISUAL FOX PRO (VFP) ==================== Tipuri de programare: - liniara - structurata - orientata pe obiecte VFP este un mediu de...

Baze de Date - Meniu în VFP

perspectiva contactului cu utilizatorul, punctul de plecare sau poarta către funcţionalitatea practică a unei aplicaţii, prin obiecte cum sunt...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Limbajul Visual FoxPro

11.1 Consideratii generale asupra limbajului 11.1.1 Consideratii generale Toate limbajele de programare au în general aceeasi structura de...

Te-ar putea interesa și

Examen PSI

1. Enumeraţi principalele activităţi din cadrul unei intreprinderi în vederea identificării entităţilor bazei informaţionale. - Datele supuse...

Ai nevoie de altceva?