Toate seminariile din Biblioteca RegieLive - pagina 3 din 154

Notițe Monedă și credit

Definirea monedei ca parte a structurii masei monetare : Mijloc de cumparare=circula intai marfa, apoi banii SEMINAR 9 Dobanda simpla: Db = (C*P*T)/(360*100) Dobanda compusa: Db = C{((1+i)^n)-1} se aplica la credite pe termen > 1 an, atunci cand rambursarea creditului si plata dobanzii se fac intergral la... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Publice

27.02 - Autoritate locala: PASIV= Autoritatea publica are sarcini obligatorii, regulare (iluminat, transport, cultura) plus altele de interes social ACTIV - Social= F.P sunt fenomen social. Factorul social e conditionator si determinant al relatiilor dintre indivizi si stat Economic= individul cedează putere de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate publică

a. Achiziție rechizite: 302.08.00.01.A = 401.01.00.01.A.65.01.11.20.01.01 Plată prin transfer bancar: 401.01.00.01.A.65.01.11.20.01.01 = 770.00.00.01.A.65.01.11.20.01.01 Consum rechizite: 602.08.00.01.A.65.01.11.20.01.01 = 302.08.00.01.A Înregistrare factură Electrica: 610.00.00.01.A.65.01.11.20.01.03 =... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Efectul tipului de transportor asupra cerealelor din punct de vedere al consumului energetic și al indicilor calitativi

1 INTRODUCERE 1.1 Introducere Alegerea unui transportor pentru transportul cerealelor pe orizontală se face ținând cont de factori ca: tipul de cereale transportat, gradul de impurificare și umiditate a cerealelor, consumul de energie vizat, costul transportorului și spațiul disponibil. În considerare se iau și... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Eseu analitic asupra filmului Cabinetul doctorului Caligari

,,Cabinetul doctorului Caligari" (1920) este un film german deosebit de important în istoria cinematografiei mute și este considerat o adevărată capodoperă a expresionismului german. Regizat de Robert Wiene, acest film explorează profunzimile psihologiei umane, estompează granițele dintre realitate și explorează... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Plan de promovare - Campionatele Mondiale de Esports Iași 2023

1. Cercetare online Pia.a de Esports .i gaming din România a cunoscut o cre.tere semnificativa în ultimii ani, în special odata cu dezvoltarea tehnologiei .i accesibilitatea la internet. România are o comunitate puternica de jucatori de Esports. Estimarile arata ca exista aproximativ 4 milioane de jucatori de... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Comportamentul agresiv în adolescență - un predictor al problemelor personale, familiale și de adaptare la școală

Scopul acestui studiu a fost de a determina măsura în care comportamentul agresiv față de semeni prezice o mai mare inadaptare personală, școlară și familială la adolescenții agresivi de ambele sexe. Literatura științifică anterioară privind relația dintre comportamentul agresiv față de colegii de la școală și... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Consiliere nedirectivă

Caz: P. D. este o minoră în vârstă de 14 ani care se află în custodia totală a tatălui. Părinții acesteia au divorțat când aceasta avea 6 ani, iar până la vârsta de 10 ani a locuit cu mama ei, bunica maternă și o mătușă maternă. Situația de acolo nu era întocmai bună, fetița fiind neglijată de mama ei, care consuma... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Plan de dezvoltare personală

Obiective: Pe plan social: In acest an, intentionez sa termin facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor, pe care o urmez in prezent, sa imi iau licenta in acest domeniu si sa ma angajez in campul muncii. As opta pentru un post de munca in departamentul Vanzari dintr-o firma nationala sau... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Finanțarea capitalului de împrumut pe termen mediu și lung

a) Eurocreditele Eurocreditele reprezintă împrumuturi bancare în eurovalute acordate pe termene mai mari de un an de bănci din afara țării de origine a monedei de exprimare b) Facilitățile asigurate de emisiune a eurotitlurilor de credit pe termen scurt - tehnică de finanțare pe termen mediu Concurența de pe... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Analiza concurenței în cazul companiei Airbus Group

Concurența. Dinamica, analiza și avantajul competitiv. Concurența a fost și va fi întotdeauna un element important pentru orice campanie de marketing, V. Olteanu a definit-o economia concurențială, o expresie a manifestării liberei inițiative de către întreprinzători (V. Balaure, et al., 2002, p. 107), adică însuși... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activități Științe ale naturii

Clasa: a IV-a Disciplina: Științe ale naturii Competențele generale: - 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese; - 2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice; Competențele specifice: o 1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate creativă

Tema Contabilitate Creativa Situațiile financiare ale SC ABCD SA se prezintă astfel: Bilantul contabil la 01.01 Elemente Sume Active imobilizate 2.500.000 Clădiri 2.000.000 Echipamente 500.000 Active circulare 700.000 Materii prime 100.000 Produse finite 200.000 Creanțe 250.000 Disponibilități 150.000... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Servicii bancare la distanță și utilitatea acestora studiu de caz al unei bănci din România

Serviciile bancare la distanță, denumite generic “remote banking” sunt considerate reprezentative pentru noua economie, deoarece constituie unul dintre produsele tipice ale acesteia. La început, infrastructura informațională a fost considerată de băncile dezvoltate din lume ca o simplă posibilitate de creare a unor... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și implementarea metodologiilor în conformitate cu cele mai bune practici la scară europeană și mondială. Conform acestei perspective, principalul domeniu al teoriei și practicii... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Grile dreptul propietății intelectuale

1. Dreptul de proprietate intelectuala reglementeaza: a. raporturile sociale legate de creatia intelectuala si rezultatele ei sub cele mai variate forme b. raporturile sociale legate de proprietatea literara si artistica c. a. raporturile sociale legate de proprietatea industriala RASPUNS CORECT: A 2. Natura... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil

Anularea hotărârii de declarare a morții poate fi cerută de orice persoană interesată în două cazuri: o dacă cel declarat mort este în viață se poate cere oricând anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. o în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. Acțiunea în anularea... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Coca Cola operation management

Launching A Luxury Brand For Coca Cola Southeast Asia has been positive overall, up 3 percent at constant (currently at 1%). Singapore is attracting spending from China's Tier 2 and 3 cities (Bain & Company). The world bank LPI currently shows Singapore at 5th in the world ranking with a score of 4.14. Where To... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Bibliografie

Aplicații

Să se rezolve următoarele aplicații: Aplicația nr.1 - 1,25 p Funcția utilității totale obținută prin consumul a două bunuri x și y este U(x,y) = 4x0,5+y. Dacă prețurile celor două bunuri sunt px=1 și py=2, iar consumatorul dispune de un venit de 24 de unități monetare: să se determine combinația optimă din... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Teme recuperatori

Exercitiul 1. Modificările calitative care au loc pe parcursul dezvoltării umane sunt mult mai complexe, sunt non-evidente si mai complicat de “masurat“. Schimbările calitative se refera la transformarea abilitatilor si caracteristicilor de personalitate, ele sunt modificari ale interiorității. De exemplu o... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Controlul fin preventiv și rolul acestuia

Controlul financiar, ca parte a controlului economic, urmărește să îmbunătățească cunoașterea de către stat a modului în care companiile publice își gestionează resursele materiale și financiare, cum realizează și cheltuiesc banii publici, echilibrul financiar, eficiența economică și financiară, dezvoltarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Factorii care determină etica în afaceri - Morala și etica în afaceri

Etica în afaceri reprezintă studiul politicilor și practicilor de afaceri adecvate cu privire la subiecte potențial controversate, inclusiv guvernanța corporativă, comerțul privilegiat, mita, discriminarea, responsabilitatea socială corporativă și responsabilitățile fiduciare. Legea este cea care ghidează adesea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Regiunea de dezvoltare sud (Republica Moldova)

Introducere Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) este situată în partea de sud a Republicii Moldova. Râul Prut formează o graniță naturală în partea de vest a regiunii, în timp ce râul Nistru, în mare parte, marchează hotarul de est. În extremitatea de sud-vest, RDS include o mică porțiune, de aproximativ 400 m, din... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras

Geneza și evoluția științei economice - Antichitatea

Ideile economice în antichitate Primele idei economice se referă în temele la : Egiptul antic; Babilionul vechi; India; China antică. Egiptul antic Egiptul antic a fost una din primele țări unde în mileniul 4 î.e.n. s-a format statul cu departamentele respective (militar, financiar, lucrări publice). Ideile... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras

Psihologia educației

INTRODUCERE PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE PORTRETUL PROFESORULUI IDEAL (Eseu) La o simplă căutare a unui profil al profesorului ideal, se găsesc profiluri care descriu un profesor echitabil, creativ, respectat, serios...însă la o căutare mai amănunțită, profesorul ideal este deseori echivalat cu profilul... citește mai departe

38 pagini Gratis Cuprins Extras Preview