Toate seminariile din Biblioteca RegieLive - pagina 4 din 155

Aplicații

Să se rezolve următoarele aplicații: Aplicația nr.1 - 1,25 p Funcția utilității totale obținută prin consumul a două bunuri x și y este U(x,y) = 4x0,5+y. Dacă prețurile celor două bunuri sunt px=1 și py=2, iar consumatorul dispune de un venit de 24 de unități monetare: să se determine combinația optimă din... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Teme recuperatori

Exercitiul 1. Modificările calitative care au loc pe parcursul dezvoltării umane sunt mult mai complexe, sunt non-evidente si mai complicat de “masurat“. Schimbările calitative se refera la transformarea abilitatilor si caracteristicilor de personalitate, ele sunt modificari ale interiorității. De exemplu o... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Controlul fin preventiv și rolul acestuia

Controlul financiar, ca parte a controlului economic, urmărește să îmbunătățească cunoașterea de către stat a modului în care companiile publice își gestionează resursele materiale și financiare, cum realizează și cheltuiesc banii publici, echilibrul financiar, eficiența economică și financiară, dezvoltarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Factorii care determină etica în afaceri - Morala și etica în afaceri

Etica în afaceri reprezintă studiul politicilor și practicilor de afaceri adecvate cu privire la subiecte potențial controversate, inclusiv guvernanța corporativă, comerțul privilegiat, mita, discriminarea, responsabilitatea socială corporativă și responsabilitățile fiduciare. Legea este cea care ghidează adesea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Regiunea de dezvoltare sud (Republica Moldova)

Introducere Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) este situată în partea de sud a Republicii Moldova. Râul Prut formează o graniță naturală în partea de vest a regiunii, în timp ce râul Nistru, în mare parte, marchează hotarul de est. În extremitatea de sud-vest, RDS include o mică porțiune, de aproximativ 400 m, din... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras

Geneza și evoluția științei economice - Antichitatea

Ideile economice în antichitate Primele idei economice se referă în temele la : Egiptul antic; Babilionul vechi; India; China antică. Egiptul antic Egiptul antic a fost una din primele țări unde în mileniul 4 î.e.n. s-a format statul cu departamentele respective (militar, financiar, lucrări publice). Ideile... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras

Psihologia educației

INTRODUCERE PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE PORTRETUL PROFESORULUI IDEAL (Eseu) La o simplă căutare a unui profil al profesorului ideal, se găsesc profiluri care descriu un profesor echitabil, creativ, respectat, serios...însă la o căutare mai amănunțită, profesorul ideal este deseori echivalat cu profilul... citește mai departe

38 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sustainable Finance and Green Financing

REVISION QUESTIONS 1. What is the definition of Sustainable Finance? Sustainable finance is the application of the concept of sustainable development to financial activity. Sustainable finance aims to create value in the long term by directing capital towards activities that, in addition to generating economic... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Psihologia personalității

1. Structura și dinamica personalității - interacțiuni și dominante în devenirea ființei umane 1.1.Conceptul de personalitate De cele mai multe ori când ne referim la personalitatea umană, în vorbirea curentă ne referim la caracteristicile cheie ale unei persoane, spre exemplu X nu are personalitate - cu referire... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz depresie

STUDIU DE CAZ PSIHOTERAPIA DEPRESIEI Pacientul - Francesca Francesca este o femeie de 38 de ani, care este depresivă timp de un an. Ea nu reacționa la antidepresante. Are un fecior de 6 ani. EVALUARE Profilul simptomatic Francesca își prezintă dispoziția joasă atît verbal cît și nonverbal. Dispoziția ei este... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate financiară

Problema 1 Se cere: De contabilizat operațiile de recunoaștere și stingere a creanței privind avansul acordat la entitatea ”Vintaj” SRL. La 14 august anul curent,conform ordinului de plată nr.89, fabrica de mobilă ”Vintaj” SRL a acordat un avans furnizorului în contul aprovizionării ulterioare cu laminat pentru... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

EPPE

1. Pentru a putea face rost de bani, Alexandra are doua posibilitati. Poate sa o ajute pe fetita vecinilor la teme castigand 300 ron saptamanal, sau poate sa lucreze la sfarsit de saptamana ca bona castigand 350 ron. Costul de oportunitate pentru ajutorul pe care Alexandra il da fetitei vecinilor este: a) 300 ron... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Imnele Sfântului Ioan Damaschin

“Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere; Că trece viața noastră și ne vom duce. ” Iată cuvintele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Monografia liturgică a zilei numelui

INTRODUCERE Sfântul Ioan Botezătorul, este graniță subtilă între Vechiul Testament și Noul Testament, este cel care a propovăduit venirea lui Mesia și cel care a practicat botezul cu apă, botez de pocăință, care purifică omul pregătindu-l pentru a primi botezul Duhului Sfânt. De-a lungul istoriei bisericești... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Influența integrării României în U.E. asupra turismului românesc

DEZVOLTAREA TURISMULUI ROMÂNESC DUPĂ INTEGRAREA ÎN UE Evoluția turismului internațional în țările U.E. Turismul este parte integrantă a comerțului invizibil alături de transporturi și telecomunicațiile internaționale, activitatea de servicii, documentația tehnică, proiectarea, montajul și asistența tehnică,... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Prezența logosului divin în creație și structura ei rațională

Prezența Logosului divin în creație și structura ei rațională Înainte de a fi creată lumea, Sfânta Treime a existat. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune acest lucru în mod dogmatic la începutul Evangheliei scrise de el, astfel: ,, La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Filmul Andrei Rublev

Filmul lui Tarkovski „Andrei Rublev”(1966) deschide o nouă pagină (cel puțin în cinematografia sovietică) în relația dintre cinema și religie, conturând aproape toate aspectele principale ale problemelor religioase și etice. Filmul nu-și dorește aprecieri pline de ambiguitate, lăsând semnificații să se lupte și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Exegeză imnografică la imnul heruvic din Joia Mare

INTRODUCERE Imnul Heruvic, sau poate mai bine zis puntea care leagă Liturghia cerească (“îngerească”) și Liturghia Euharistică a Bisericii pământești, aceasta este cântarea care la propriu declanșează un moment unic și destul de încordat din cadrul dumnezeieștii Liturghii - Intrarea Mare cu cinstitele Daruri.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Adevărul ca paideia

În cadrul lucrării îmi propun să efectuez o interpretare a dialogului Phaidon pentru a scoate la iveală faptul indisolubil al înțelegerii esenței adevărului ca paideia și de aici ca salt în ceea ce rămâne de fiecare dată negândit, salt produs de înțelegerea necesității gândirii originare, transmis de către un... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Internaționalizarea unei companii - Samsung

Samsung Samsung este o companie sud-coreeană, care se situeaza pritre cei mai mari producători de dispozitive electronice din lume. Samsung este specializat în producția unei mari varietăți de electronice de larg consum și de industrie, inclusiv aparate, dispozitive media digitale, semiconductori, cipuri de memorie... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Uniunea Europeană și Euro

UE a fost fondată cu intenția de a elimina numeroasele și distructive lupte între vecini care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Prima fază a fost promovarea cooperării economice, cu conceptul că națiunile care fac comerț între ele devin mai interdependente din punct de vedere economic, ceea ce le face... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Anti-globalismul ca mișcare publică contemporană în Europa

Conceptul de globalizare este folosit în diferite contexte, iar sensul și definiția acestuia au devenit mai difuze cu fiecare utilizare. Totodată, acesta reprezintă un fenomen cu mai multe fețe. De aceea mișcările sociale care și-au asumat critica fenomenului sunt la fel de diverse precum evoluția pe care o denunță.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Politici educaționale și sociale

I. Teme individuale de seminar Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România, pe niveluri ISCED Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de stat și private de diverse tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de... citește mai departe

132 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

De ce este România altfel

Prolog: Să fie un blestem? Tarile si natiunile sunt diferite, atesta autorul, iar Romania, intră si ea in aceasta categorie, insă este văzută mai diferită in raport cu media de normalitate. Adică România este mai mult diferită sau mai mult asemanătoare în raport cu tarile Estice? Ceva nu merge in România si nu doar... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Indicele dezvoltării umane în Mexic

1. Introducere Indicele dezvoltării umane (IDU, Human Development Index în engleză) este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview