Toate seminariile din Biblioteca RegieLive - pagina 14 din 155

Teste grilă Contabilitate

Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte personae fizice și juridice c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Filosofia tehnicii

abilitate sau ca factor de producție. Cu toate acestea, fenomenul tehnologiei a devenit o mare problemă filozofică abia atunci când comunitatea a început, în general, să-și realizeze propria dezvoltare ca mișcare pe calea către o civilizație tehnică. Potrivit lui Heidegger, acesta este primul nostru principiu,... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Jurisprudența internațională

I. Cazul „Alabama”. Tribunal arbitral - Statele Unite ale Americii c. Marea Britanie (18 septembrie 1872, RIAA, Vol. XXIX, p. 131) Situația de fapt Imediat după izbucnirea războiului de secesiune din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, printr-o declarație unilaterală, și-a asumat obligația de a se menține... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Succesul afacerilor inteligente - Rolul capabilităților afacerii inteligente și al mediilor de decizie

Rezumat În cadrul acestui studiu se cercetează rolul pe care-l joacă mediul în luarea deciziilor și felul în care capabilitățile afacerilor inteligente acționează sub forma efectului de levier pentru succesul afacerii. Altfel spus sunt analizate deciziile luate în anumite condiții de mediu, mai precis tipurile de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Fondul Monetar Internațional

1. Contextul internațional în care a fost creat Fondul Monetar Internațional MOTTO: Scopul nostru este să reducem sărăcia și să îmbunătățim nivelul de viață printr-o dezvoltare durabilă și investind în oameni! Sistemul Monetar Internațional poate fi definit ca un ansamblu de reguli, instrumente, organisme și piețe... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regimul precipitațiilor atmosferice - Criteriul Hellmann

Criteriul Hellmann este cel mai simplist criteriu care scoate în evidență caracteristicile perioadelor cu ani de uscăciune și secetă, respectiv perioadelor cu ani ploioși, prin calcule matematice. Clasificarea anilor ploioși și secetoși, conform criteriului Hellmann este următoarea: ani excesivi de ploioși, ani... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Diplomația comercială XIX

Pe parcursul secolului XIX, relațiile economice internaționale au avansat mult mai repede decât producția economică. Argumentul forte este că, datorită implementării și promovării diplomației economice, economiile diferitelor țări în această perioadă au devenit tot mai deschise pentru comerț, majorând esențial... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Seminar 4 Python

Exemplu instalare pachet scikit-learn Din https://pypi.org/project/scikit-learn/ copiem pip install scikit-learn În Command Prompt: C:\Users\Simona Oprea\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip install scikit-learn Alte pachete Python: scipy, six, cycler, pyparsing, kiwisolver, python-dateutil,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Euro versus dolar pe piața valutară internațională - Analiza evoluției și performanțelor euro

I. Dolarul Unitatea monetară a Statelor Unite ale Americii, la mai mult de 200 de ani de supraviețuire este încă cea mai dominantă valută din lume, spre deosebire de euro care îl urmează în clasament, iar împreună dețin peste 90% din totalul rezervelor valutare oficiale. 1.1. Apariția dolarului american Pentru... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Test1 probleme

/* 1. Descrieți un modul numit minoritate. Are trei intrări - a, b, c - și o ieșire - y. Ieșirea are valoarea TRUE dacă cel puțin două intrări sunt FALSE. */ module minoritate (input a,b,c,output y); always@(*) begin if((a==0 && b==0) || (a==0 && c==0) || (b==0 &&c==0)) begin y=1; end else begin y=0;... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Autoritatea europeană pentru potecția datelor

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) (European Data Protection Supervisor - EDPS) a fost înființată în 2001, ca autoritate de control independentă al cărei obiectiv este acela de a asigura că instituțiile și organele comunitare respectă dreptul la viață privată atunci când prelucrează date cu... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Fondul latin al limbii române

1. CONTEXTUL ISTORIC AL ROMANIZĂRII SPAȚIULUI DACO-MOESIAN Romanizarea Daciei a fost rezultatul direct al cuceririi de către romani a unor întinse teritorii aflate la nordul Dunării, al întreruperii bruște și violente a civilizației dacice, al adaptării ei la modul de viață și la mentalitatea romană și, implicit,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Intensitatea curentului

1. Intensitatea curentului electric. Starea globală a regimului electrocinetic dintr-un conductor se definește cu ajutorul unei mărimi fizice scalare numită intensitatea curentului electric, notată în general cu i . Într-un conductor, omogen și izotrop, intensitatea curentului electric se definește ca sarcina... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Analiza județului Sibiu

Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Propuneri privind dezvoltarea franchisingului în Moldova

Pornind de la necesitățile actuale și oportunitățile identificate, se propun următoarele direcții de sprijinire a dezvoltării franchisingului în Republica Moldova: 1) Impulsionarea ofertei și stimularea cererii de franciză pe piață 2) Consolidarea cadrului legal și crearea cadrului instituțional specific... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Piața muncii în Republica Moldova în anii 2012-2014

Analiza anului 2012 Analiza activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nu poate fi efectuată decât în contextul economic general, determinat atât de evoluția demografică, cât și de fenomenele legate de funcționarea pieței muncii în Republica Moldova. Agenția Națională, fiind unul dintre actorii... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Evaluarea și selecția candidaților în cazul unui contract de produse (de furnizare)

1. La o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de produse se prezintă 3 O.E. caracterizați prin: a. Valoarea contractelor similare din anii anteriori: Candidații Anul „n-2” Anul „n-1” Anul „n” A 65 000 € 75 000 € 50 000 € B 30 000 € 15 000 € 60 000 € C 60 000 € 75 000 € 15 000 € Cerința minimă... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Marketing

I.Analiza preliminară - Piața & Concurența Facem parte din departamentul de marketing al firmei Mars Incorporated. Firma noastra decide sa lanseze in Romania un nou produs. Este vorba de batonul proteic Snickers. 1. Elementele specifice ale mediului de marketing Analiza mediului de marketing a companiei este o... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Economia serviciilor

1. Realizați o schiță în care să exprimați relația dintre venitul populației și tipul de servicii utilizate (self-service sau achiziționate). 2. Dacă împărțim harta Europei în Est și Vest, unde veți plasa comentariul „predominant self-service”: - Est - Vest - în ambele zone 3. Trasați o linie de evoluție a... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Morpho and stuff

Before we start talking about Halloween, let’s remember a few things about quantities and how to express them. Read the sentence below, find the mistakes and correct them. There are ___ mistakes. Write the correct words at the end of the sentence. Sam has much apples than Jim. _______ Jim’s father has bought Jim... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Stabilirea procedurilor de evaluare

Ce reprezintă evaluarea ? Evaluarea reprezintă analiza sistematică a desfășurării campaniei și a rezultatelor sale. Aceste evaluări sunt încadrate în trei categorii: Evaluarea planului de campanie; Evaluarea implementării campaniei; Evaluarea impactului campaniei. 1. Evaluarea planului de campanie Acest tip... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie

Convertoare electromecanice

Cerințe: a. Scrierea modelului matematic al mașinii de curent continuu cu excitație independentă, luând în considerare dependența neliniară dintre fluxul magnetic de excitație și curentul de excitație (caracteristica de magnetizare). b. Implementarea modelului matematic obținut, folosind funcția S- FUNCTION, din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Pierre Bourdieu - Rațiuni practice. O teorie a acțiunii - Stanford University Press Stanford, California 1998

În primul text, cel al lui Bourdieu este analizat alt schimb decât cel economic, cum se realizează acesta, importanța lui, logica din spatele acestuia și ce poate fi taboo într-o anumită societate. Totodată evidențiază capitalul simbolic, cel economic dar și un paradox al economiei. The Economy of Symbolic Goods... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Istoricul publicității

Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor și ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale acestor mesaje este stimularea dorințelor clienților potențiali, și formarea asociațiilor pozitive în legătură cu produsul sau compania promovată, scop care este atins prin... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Sancțiunile aplicate de către Consiliul Concurenței

introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras