Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 39307
Mărime: 212.61KB (arhivat)
Publicat de: Bordei B.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Dumitru Corneliu Bîlbă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași facultatea de Relații Internaționale și Științe Europene

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1. ROLUL TEORIEI ÎN STUDIUL RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE 5
 3. CAPITOLUL 2. REALISMUL CLASIC 14
 4. 2. 1. Contextul apariției realismului clasic 17
 5. 2.2. Originile intelectuale ale realismului clasic 20
 6. 2. 3. Conceptul de politică și putere 21
 7. 2.4. Conceptul de interes național 26
 8. 2.5.Conceptul de balanță de putere 28
 9. 2.6. Relațiile internaționale în viziunea realistă 29
 10. CAPITOLUL 3. NEOREALISMUL 37
 11. 3.1. Contextul istoric de apariție a neorealismului 39
 12. 3.2. Originile intelectuale ale neorelismului 41
 13. 3.3. Conceptul de sistem internațional 44
 14. 3.4. Conceptul de balanță de putere 47
 15. 3.5. Relațiile internaționale din perspective neorelistă 49
 16. CAPITOLUL 4: CONFLICTUL DIN KOSOVO 58
 17. 4.1. Scurt istoric 60
 18. 4.2. Cauze 61
 19. 4.3. Desfășurarea conflictului 62
 20. 4. 4. Implicarea ONU 64
 21. 4. 5. Implicarea NATO 68
 22. 4. 6. Dilema securitatii 72
 23. 4.7 Intervenția și Responsabilitatea de a proteja (R2P) 74
 24. CONCLUZII 78
 25. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din licență

INTRODUCERE

Teoriile utilizate în domeniul relațiilor internaționale sunt diverse, deși ele nu pornesc de fiecare dată de la premise contradictorii, totuși reușesc să ofere perspective distincte asupra interacțiunilor desfășurate la nivel internațional, asupra importanței relative a diverselor elemente sau chiar asupra elementelor sau factorilor ce pot influența evoluția sistemului internațional.

Numeroși cercetători, precum și practicanți ai politicilor internaționale se bazează pe teorii pentru a înțelege fenomenele ce au loc în lume, în lipsa acestora nimeni nu ar înțelege lumea în care trăim. În relațiile internaționale teoriile au rolul de a simplifica realitatea, de a ne reda capacitatea de a vedea lucrurile din mai multe perspective, pentru a oferi o mai bună înțelegere a acesteia. Există teorii mai bune și mai puțin bune, teorii care au o capacitate de a fi înțelese redusă și teorii care au o forță explicativă ridicată.

Scopul lucrării este acela de a evidenția pe de o parte că teoria realistă, dar și cea neorealistă, sunt teorii cu o mare putere explicativă, argumentate prin faptul că oferă o explicație logică, rațională, clară a relațiilor internaționale , iar pe de altă parte ele sunt regăsite și în criza din Kosovo care se înscrie perfect în tipologia focarelor de conflict din Peninsula Balcanică remarcându-se problematic la conjuncția acelora și cauze, a căror examinare evidențiază predeterminările situației conflictuale actuale, aceste predeterminări se află la originea crizei kosovare care are ca numitor comun diversitatea etnică, economică, geografică și religioasă. Activarea conflictelor balcanice a coincis aproape sistematic cu amplificarea disensiunilor dintre marile puteri, competitoare în redistribuirea spațiului geopolitic și în instituirea unei noi ordine internaționale. Se poate spune că, de regulă, contradicțiile dintre statele balcanice, dintr-o perspectivă istorică, se mențin în stare latentă, agitația fiind expresia confruntării la scară geopolitică între marile puteri.

Teoria realistă a relațiilor internaționale nu se mai justifică, considerându-se că realismul a pierdut o mare parte din puterea explicativă, deoarece în noua lume unipolară, „cooperarea și nu competiția pentru securitate și conflictul constituie trăsătura definitorie a relațiilor dintre marile puteri.” Totodată aceasta este una din cele mai influente și mai importante teorii ale relațiilor internaționale.

Astfel, tema abordată are o importanță dublă, contribuind atât la explicarea unui eveniment cu un mare impact asupra vieții politice internaționale și care afectează viața a multor oameni, pe de altă parte are și rolul de a oferi o explicație științifică ce poate fi dovedită, a unor lucruri ce se întamplă în jurul nostru. Luând în considerare toate aceste lucruri din prima parte a cercetării voi analiza rolul pe care teoria îl are în studiul relațiilor internaționale.

În prima parte a lucrării am realizat o introducere în problematica abordată, prin prezentarea și totodată explicarea detaliată a teoriilor și rolul acestora în studierea relațiilor internaționale.

În a cea de-a doua parte m-am axat asupra prezentării teoriei realiste a relațiilor internaționale, punând în lumină felul în care această teorie înțelege și explică relațiile. Întrebarea de bază în jurul căreia m-am axat, constituind și motorul intern al realismului, aceasta fiind: Cum se poate păstra sau eventual spori puterea unui stat în relațiile internaționale?

În a treia parte am prezentat teoria neorealistă a relațiilor internaționale, care readuce în vedere actualitatea realismului pe plan internațional. Neorealismul pornește de la o serie de principiile de bază ale realismului, depășind însă limitele acestuia, propunând o viziune sistemică a relațiilor internaționale. Un rezumat al neorealismului fiind structurat în următoarea întrebare: Ce înseamnă sistem internațional și ce implicații are viziunea sistemică asupra explicării și teoretizării relațiilor internaționale?

În ultima parte a temei abordate, m-am axat asupra explicării modelului realist și neorealist în conflictul din Kosovo, prin oferirea unei explicații a declanșării acestuia atât din perspectiva teoriei realiste, cât și a celei neorealiste.

Bibliografie

Surse bibliografice:

Adam Wolfson, Humanitarian Hawks? Why Kosovo but not Kuwait, Policy Review, 2000.

Albright K. Madeleine, Press Conference at NATO Headquarters, Washington, US Department of State, Office of the Spokesman, 8 Dec. 1998.

Aron Raymond, Peace and War: A Theory of International Relations, Doubleday Company, New York, 1967.

Booth Ken and Smith Steve (eds.), International Relations Theory Today, Cambridge Policy Press, 1995.

Brown Chris with Ainley Kirsten, Understanding International Relations, Palgrave Macmillan, London, 2005 .

Bull Hedley, Societatea anarhică : Un studiu asupra ordinii în politica mondială, Știința , Chișinău, 1998.

Buzan Barry, Jones Charles and Little Richard, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York, 1993.

Byers Michael and Chesterman Simon, “Changing the Rule about Rules? Unilateral Humanitarian Intervention and the Future of International Law” in Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, edited by Holzgrefe Jeff and Keohane Robert, Cambridge, University Press, 2003.

Carr Edwart Hallett, The Twenty Years Crisis 1919-1939, Harper & Row Publisher, New York, 1946.

Charvet John and Kaczynska-Nay Elisa, The Liberal Project and Human Rights: Theory and Practice of a New World Order , Cambridge University Press, London.

Collins Cindy and Weiss G. Thomas , Humanitarian Challenges and Intervention, Westview Press, Colorado, 2000.

Dăncău Marin, Conflictul din Kosovo. Implicații asupra mediului de securitate regional, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, Nr.4/2014.

Dougherty E. James and Pfaltzgraff L. Robert Jr., Contending Theories of International Relations. A Comprehensive survey, Longman, New York, 1997.

Doyle Michael and Recchia Stefano, Liberalism in International Relations, International Encyclopedia of Political Science, 2011.

Dunoff L. Jeffery, Ratner R. Steven, and Wippman David, International Law Norms, Actors, Process, Aspen Publisher, New York, 2006.

Evans Gareth, From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect, Wisconsin International Law Journal, 2006.

Farrell C. John and Smith P. Asa(ed.) , Theory and Reality in International Relations”, Columbia University press, London and New-York, 1968.

Gibbs N. David, “Washington’s New Interventionism: U.S. Hegemony and Inter-Imperialist Rivalries”Monthly Review 53.4 , 2001.

Gilpin Robert, The Theory of Hegemonic War. The Journal of Interdisciplinary History, The MIT Press , Boston, 1988.

Grieco M. Joseph, Cooperation among Nations. Europe, America and Non Tariff Barriers to Trade, Cornell University Press, Ithaca and London, 1990.

Groom A. J. R. and Light Margot,Contemporary International Relations: A Guide to Theory, Pinter publishers, London and New York, 1994.

Guzzini Stefano, Realism și relațiile internaționale, Institutul European, Iași, 2000.

Heathershaw John, ‘Unpacking the Liberal Peace: The Dividing and Merging of Peacebuilding Discourses’ Journal of International Studies Vol.36,no. 3: 2008.

Hellmann Gunther and Wolf Reinhard, “Neorealism, Neoliberalism, and the Future of NATO”, Security Studies 3 (1), 1993.

Holzgrefe Jeff and Keohane Robert, Humanitarian InterventionEthical, Legal, and Political Dilemmas, Cambridge University Press, 2003.

Jackson Robert and Sorensen Georg, Introduction to International Relations: Theories &Approaches, Oxford University Press, New York, 2010.

Kaplan D. Robert, How we would fight China, The Atlantic Magazine, 2005

...

Preview document

Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 1
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 2
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 3
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 4
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 5
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 6
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 7
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 8
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 9
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 10
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 11
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 12
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 13
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 14
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 15
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 16
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 17
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 18
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 19
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 20
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 21
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 22
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 23
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 24
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 25
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 26
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 27
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 28
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 29
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 30
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 31
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 32
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 33
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 34
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 35
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 36
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 37
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 38
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 39
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 40
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 41
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 42
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 43
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 44
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 45
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 46
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 47
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 48
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 49
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 50
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 51
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 52
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 53
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 54
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 55
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 56
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 57
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 58
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 59
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 60
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 61
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 62
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 63
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 64
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 65
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 66
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 67
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 68
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 69
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 70
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 71
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 72
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 73
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 74
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 75
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 76
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 77
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 78
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 79
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 80
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 81
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 82
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 83
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 84
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 85
Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Realismul si neorealismul in relatiile internationale. Analiza crizei din Kosovo.docx

Alții au mai descărcat și

Identitatea Spațiului Balcanic

INTRODUCERE Balcanii, sunt un subiect care reprezintă o continuă provocare, o zonă în care situaţia se poate schimba de la o zi la alta, totuşi,...

Intervenția NATO în Criza Balcanică

Introducere ~ A. Conflictele din fosta Iugoslavie ~ După moartea împăratului roman Teodosie (395), linia de separare dintre Roma şi Bizanţ,...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?