Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23234
Mărime: 607.40KB (arhivat)
Publicat de: Andra S.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere
 2. Bază metodologică
 3. Capitolul I. Repere conceptuale
 4. I.1. Definirea conceptelor de conflict înghețat și Zona Extinsă a Mării Negre
 5. I.2. Rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și a Uniunii Europene (UE)
 6. I.3. Abordare teoretică
 7. Capitolul II. Acțiunile OSCE și UE în spațiul Mării Negre
 8. II.1. Cum a influențat OSCE evenimentele din Georgia
 9. II.2. Implicarea UE în conflictele din Ucraina
 10. II.3. Asemănările și deosebirile dintre cele două abordări
 11. Capitolul III. Conflictele din Zona Extinsă a Mării Negre din perspectiva Rusiei
 12. III.1. Relațiile Rusiei cu Georgia
 13. III.2. Relațiile Rusiei cu Ucraina
 14. III.3. Relațiile Rusiei cu ceilalți actori implicați (OSCE și UE)
 15. Capitolul IV. Studiu de caz: Impactul actorilor regionali în evenimentele din Ucraina
 16. Concluzii
 17. Bibliografie

Extras din licență

Abstract

După destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe teritoriile statelor ce și-au obținut independența (precum Ucraina și Georgia) au fost dezvoltate conflicte ce, inițial, au avut caracter militar, dar mai apoi au intrat în categoria conflictelor nesoluționate, fiind denumite „conflicte înghețate”. Cu scopul rezolvării acestor crize, organisme internaționale (în speță: Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa) s-au implicat la nivelul statelor prin adoptarea unor măsuri de natură economică sau socială. Astfel, în prezenta lucrare am analizat ceea ce au făcut aceste organizații pentru anumite state și, de asemenea, ce nu au făcut pentru alte state și mai ales de ce, precum și poziția Federației Ruse față de actori și interacțiunile dintre ei.

Introducere

Alegerea temei acestei lucrări (Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre) se justifică, în primul rând, prin numărul mare de conflicte apărute după destrămarea Uniunii Sovietice, conflicte ce s-au concentrat în mare parte pe zona Mării Negre. Crizele născute pe teritoriul ce a aparținut URSS au evoluat de la conflicte armate la unele înghețate, neputându-se ajunge la o soluție permanentă de natură politică. Astfel, impactul acestor evenimente asupra securității statelor, a dus la o întărire a acesteia de către organizații internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Conflictele în cauză - Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno Karabah și Transnistria - au reprezentat un consum de resurse al actorilor implicați în soluționarea lor și o piedică în dezvoltarea economică și democratică.

În al doilea rând, considerăm importantă implicarea actorilor internaționali în rezolvarea conflictelor amintite. Odată cu transformările ce au avut loc în ceea ce privește securitatea la nivel internațional, organisme internaționale, precum OSCE, UE, NATO și ONU, și-au extins activitatea și în stoparea amenintărilor neconvenționale, în menținerea stabilității la nivelul statelor, în controlul armelor și în extinderea democrației.

Lucrarea este structurată pe patru capitole: I. Repere conceptuale, II. Acțiunile OSCE și UE în spațiul Mării Negre, III. Conflictele din Zona Extinsă a Mării Negre din perspectiva Rusiei, IV. Studiu de caz: Impactul actorilor internaționali în evenimentele din Ucraina, fiecare capitol având subcapitolele aferente.

În primul capitol - Repere conceptuale - sunt definite conceptele cu care se lucrează pe parcursul analizei. Aceasta are rolul de a oferi o mai bună înțelegere asupra noțiunii de „conflict înghețat” și de a evidenția poziționarea și ceea ce reprezintă Zona Extinsă a Mării Negre. În plus, sunt amintite pe scurt organismele internaționale analizate în continuare și rolul acestora, stabilindu-se interesele acestora în regiunea mai sus menționată, modalitatea prin care se încearcă soluționarea conflictelor, precum și relația dintre ele. Tot în cadrul acestui capitol sunt expuse și teoriile ce ghidează întreaga lucrare: realismul și naționalismul. Aceste două teorii facilitează înțelegerea acțiunilor actorilor internaționali; realismul explică starea de conflict și

implicațiile acestuia asupra securității statelor, iar naționalismul justifică principala cauză a revoltelor grupurilor secesioniste și tendința imperialistă a Federației Ruse.

Partea a doua - Acțiunile OSCE și UE în spațiul Mării Negre - are rolul de a arăta acțiunile punctuale ale UE și OSCE în Ucraina, respectiv în Georgia, fiind detaliate misiunile fiecărei organizații, urmând ca, ulterior, să fie prezentate asemănările și posibilele deosebiri dintre cele două abordări. De asemenea sunt menționate și motivele pentru care fiecare organizație a acționat în regiunea respectivă și motivele pentru care nu a acționat în cealaltă.

În partea a treia - Conflictele din Zona Extinsă a Mării Negre din perspectiva Rusiei - sunt prezentate conflictele din Zona Extinsă a Mării Negre din perspectiva Federației Ruse, interesele acesteia în regiune și acțiunile întreprinse în vederea controlării celor două state pentru atingerea respectivelor interese. Tot aici sunt incluse și relațiile dintre administrația de la Moscova și cele două state - Ucraina și Georgia, dar și relațiile cu UE și OSCE, fiind amintite acțiunile Rusiei de pe teritoriul celor două state și posibilitatea cooperării cu cele două organisme internaționale.

În ceea ce privește ultima parte, este analizat amănunțit cazul Ucrainei și implicarea sau neimplicarea celor trei actori în conflictele de pe teritoriul acesteia. Este detaliată problema de securitate (atât din punct de vedere militar, câr și energetic, geo-strategic, economic și comercial) a Ucrainei în contextul european, dar și o posibilă aderare a acesteia la Uniunea Europeană.

Preview document

Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 1
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 2
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 3
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 4
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 5
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 6
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 7
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 8
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 9
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 10
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 11
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 12
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 13
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 14
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 15
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 16
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 17
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 18
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 19
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 20
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 21
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 22
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 23
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 24
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 25
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 26
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 27
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 28
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 29
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 30
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 31
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 32
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 33
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 34
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 35
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 36
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 37
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 38
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 39
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 40
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 41
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 42
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 43
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 44
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 45
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 46
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 47
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 48
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 49
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 50
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 51
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 52
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 53
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 54
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 55
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 56
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 57
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 58
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 59
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 60
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 61
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 62
Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Implicarea actorilor regionali in rezolvarea conflictelor inghetate din Zona Extinsa a Marii Negre.pdf

Alții au mai descărcat și

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În...

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Introducere Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental...

Geopolitica Rusiei la Dunăre și Marea Neagră

În ultimii aproape 20 de ani, geopolitica a înregistrat permanent o creştere a subiectelor şi lucrărilor de cercetare pe o temă care anterior nu...

Esența conflictului din regiunea nagorno-karabah

Nagorno-Karabah denumeşte o regiune muntoasă, cu o suprafaţă de aproximativ 4400 km² din vestul Azerbaijanului, locuită în proporţie mare de etnici...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Introducere Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental...

Proiectul Nabucco

Energia este esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii” , preciza ONU în Agenda 21 din 1992. Resursele...

Ai nevoie de altceva?