Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 15455
Mărime: 70.19KB (arhivat)
Publicat de: Emilia Șerban
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Mediul De Securitate În Regiunea Extinsă A Mării Negre 4
 3. I.1.Delimitări conceptuale: regiunea Mării Negre, regiunea extinsă a Mării Negre 5
 4. I.2.Actorii din regiune 6
 5. I. 3.Importanţa geopolitică a zonei Mării Negre 8
 6. I. Riscuri şi ameninţări pentru securitatea regiunii extinse a Mării Negre 11
 7. II. Strategia NATO Şi UE În Regiunea Extinsă a Mării Negre 16
 8. II. 1.Politicile Uniunii Europene pentru regiunea extinsă a Mării Negre 16
 9. II.2.Tratatul de la Lisabona şi noua arhitectură de securitate europeană 20
 10. II.3.Strategia Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în regiunea extinsă a Mării Negre..21
 11. III. Cooperarea În Zona Mării Negre 24
 12. III.1. Cooperarea economică, politică şi militară 24
 13. III.2. Interesele României în regiune 27
 14. III.3. Contribuţia României la asigurarea securităţii în regiunea extinsă a Mării Negre 29
 15. III.4. Securitatea şi resursele energetice 30
 16. IV. Concluzii 32
 17. Bibliografie 33

Extras din referat

Introducere

Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental mediul de securitate global şi european. Sfârşitul sistemului de securitate şi apărare al blocului ţărilor comuniste a creat un dezechilibru major, lăsând Statele Unite, în noua lume unipolară, fără principalii inamici personificaţi de către statele Pactului de la Varşovia. Aceste noi evoluţii au adus modificări esenţiale şi în arhitectura de securitate şi apărare a Regiunii Extinse a Mării Negre. Înainte, în regiune, erau instalate faţă în faţă trupele Pactului de la Varşovia şi cele ale NATO. Regiunea însăşi era o miză importantă în lupta pentru acapararea supremaţiei strategice globale, dacă avem în vedere principalele obiective strategice ale regiunii, bazele navale sovietice din bazinul Mării Negre, radarele Armatei Roşii de pe Insula Şerpilor, bazele armatei americane din Turcia şi strâmtorile Bosfor şi Dardanele. Până în anul 1991, Uniunea Sovietică, România, Bulgaria şi Turcia stăpâneau zonele de litoral din jurul Mării Negre. Disoluţia Uniunii Sovietice a dublat numărul statelor riverane, actuala geografie regională a acestor state fiind constituită de Ucraina, Republica Moldova, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria şi România. Aşadar, cadrul cooperării între statele aparţinând blocului socialist fiind abrogate, el a fost înlocuit de un sistem „îngheţat“ de securitate, ale cărui principale caracteristici au fost neîncrederea, disensiunile, lipsa cooperării, suspiciunea, competiţia acerbă în diverse domenii, percepţia statelor vecine ca potenţiali inamici, cât şi cea a ambiţiei Rusiei de a-şi crea un statut de putere regională.

Aflându-se la confluenţa a două religii (creştinismul şi islamismul) şi a trei familii de popoare (de origine slavă, turcă şi latină), Marea Neagră este un spaţiu de întâlnire a intereselor atât a ţărilor riverane cât şi a diverşilor actori internaţionali. Evoluţia geopolitică şi de securitate în zona Mării Negre, poziţia geografică a regiunii, riscurile şi ameninţările existente la adresa stabilităţii în zonă, elementele ce ţin de cooperarea politică, economică şi militară sunt aspecte care atrag tot mai mult interesul organizaţiilor europene şi transatlantice, generând o abordare mai atentă a problematicii zonei. Începutul secolului XXI conferă acestui spaţiu, în contextul noilor realităţi geopolitice şi geostrategice euroatlantice, caracteristicile unui spaţiu de proximitate al NATO şi UE.

Aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană a fost un moment de referinţă în extinderea democraţiei vest europene la graniţele bazinului Mării Negre, punctul de întâlnire a trei spaţii de securitate: european, euro – asiatic şi islamic. Situarea regiunii în vecinătatea NATO şi UE, dar şi a Orientului Mijlociu Lărgit, amplasarea unor facilităţi militare americane pe ţărmul românesc şi bulgăresc al Mării Negre, existenţa unor probleme nerezolvate cum sunt conflictele îngheţate, criminalitatea transfrontalieră, deficitele democratice, dar şi prezenţa unor importante resurse energetice de interes pentru SUA şi Europa sporesc valoarea strategică Mării Negre.

Fenomene precum globalizarea, războiul împotriva terorismului, reprioritizarea intereselor naţionale, evoluţiile socio-economice au pus amprenta asupra dezvoltării NATO şi a UE, ca organisme internaţionale specifice. Ambele organisme trec prin procese similare de adaptare şi transformare a funcţiilor acestora, fiind condiţionate de evoluţia relaţiilor între actorii internaţionali pe scena mondială. Mediul specific în care cele două organizaţii au luat naştere, interesele naţionale care au stat la baza lor, scopurile şi mecanismele acestora s-au transformat adaptându-se la situaţia dinamică a scenei internaţionale.

Schimbarea de optică în abordarea problemei securităţii în zona Mării Negre a fost determinată de atentatele teroriste din 9 septembrie 2001. Lupta împotriva terorismului a devenit noua provocare a statelor, iar marile puteri ale lumii au realizat cât de importantă este promovarea regimurilor democratice, a statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi dezvoltarea economică.

În zona Mării Negre, existenţa unor state neconsolidate, cu slabă capacitate administrativă, cu sărăcie şi disparităţi economice, cu un fenomen al corupţiei deloc de neglijat şi reţele de crimă organizată destul de active determină reconsiderarea poziţiei NATO şi UE faţă de politica de securitate în regiune. Extinderea NATO şi UE „până la graniţele Mării Negre şi mai ales aspiraţiile globale ale acestor organizaţii determină ieşirea Mării Negre din conul de umbră al periferiei Europei şi afirmarea unei noi realităţi geopolitice, de interfaţă cu alte zone, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu”.

Având în vedere faptul că mediul internaţional de securitate a suferit schimbări esenţiale, mai ales în ultimul deceniu, o evaluare politico-strategică a zonei extinse a Mării Negre se face ţinând cont de doi factori importanţi: propulsarea Mării Negre într-un context internaţional marcat de fenomenul globalizării, cu o dinamică alertă şi redefinirea spaţiului Mării Negre prin încadrarea sa într-o regiune extinsă (Asia Centrală şi Orientul Mijlociu), caracterizată de transformări politice şi economice importante.

I. Mediul De Securitate In Regiunea Extinsa a Marii Negre

Mediul de securitate în regiunea Mării Negre este în prezent supus unei serii de transformări sub două mari aspecte: impactul extinderii NATO şi UE asupra regiunii şi dezvoltarea cooperării dintre statele riverane. Viziunea asupra securităţii în zonă împarte ţările riverane în trei categorii: ţările membre NATO şi/sau UE, Bulgaria, România şi Turcia, care îşi structurează strategiile de securitate în funcţie de statutul şi rolul internaţional implicate de apartenenţa la aceste organizaţii; Federaţia Rusă, care are o viziune distinctă despre securitate, izvorâtă din poziţia sa în relaţiile internaţionale şi ţările aspirante la statutul de membru NATO şi UE, cum sunt Georgia şi Ucraina, care au început un proces de adaptare la cerinţele aderării în aceste organizaţii.

I.1.Delimitări conceptuale: regiunea Mării Negre, regiunea extinsă a Mării Negre

Marea Neagră este o mare semi-deschisă, prezentând o particularitate ce derivă sistemul celor doua stramtori, Bosfor si Dardanele, despartite prin Marea Marmara. Este un punct de interes al României, Bulgariei, Turciei, Georgiei, Rusiei şi Ucrainei. Interesele acestora se prelungesc până la contactul cu Oceanul Atlantic şi celelalte zone, prin comunicarea cu Marea Marmara, Marea Egee şi Marea Mediterană.

Literatura de specialitate foloseşte termenul „regiunea extinsă a Mării Negre”, pentru că orice analiză care abordează problematica regiunii nu poate să ignore multitudinea de intercorelaţii de natură economică, socială, politică existente între statele riverane dar şi între acestea şi cele din apropiere. Aşa cum explică unele studii „( ) este vorba de spaţiul politico-economic proxim coridorului terestru al Mării Negre, care, prin interesul pe care îl determină actorilor globali, configurează de fapt, ceea ce conceptual identificăm în sintagma regiunea Extinsă a Mării Negre.”

Preview document

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 1
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 2
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 3
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 4
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 5
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 6
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 7
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 8
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 9
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 10
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 11
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 12
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 13
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 14
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 15
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 16
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 17
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 18
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 19
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 20
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 21
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 22
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 23
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 24
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 25
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 26
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 27
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 28
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 29
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 30
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 31
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 32
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 33
Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Evolutia Mediului de Securitate in Zona Extinsa a Marii Negre.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Statul Republica Moldova și Amenințările Sale

Introducere Conceptul de securitate poate fi trasat intr-un sens general, dar nu capătă substanţă specifică decât în funcţie de cazurile concrete...

Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre

Abstract După destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe teritoriile statelor ce și-au obținut independența (precum Ucraina și...

Geopolitica Mării Negre și Razboiul Rece Dus de Statele Riverane pentru Obtinerea Dominatiei Asupra Acestei Zone

Prezent şi viitor privind securitatea la Marea Neagră Zona Mării Negre, spaţiu între Europa şi Asia, între Occident şi Orient, între creştinism şi...

Analiza politică a Republicii Moldova

Capitolul 1 “Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil.” 1.1 Scurt istoric Republica Moldova este o tara...

O Nouă Identitate pentru Regiunea Mării Negre

O dezbatere despre plasarea unui stat într-un areal de securitate are ca miz[ cruciala reactia populatiei, a societatii, a liderilor de opinie....

Te-ar putea interesa și

Influența integrării în UE asupra turismului românesc

INTRODUCERE Turismul ca activitate economică se bazează pe o strânsă conlucrare a industriei turistice cu celelalte sectoare economice ca:...

Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 60 surse, 95 pagini text de bază. Cuvintele...

Unele Considerații Privind Criza la Marea Neagră

I N T R O D U C E R E Sfârşitul secolului douăzeci a fost bogat în evenimente care au provocat modificări profunde în planul mediului de...

Managementul riscurilor și vulnerabilităților privind ordinea și siguranța publică al structurilor de jandarmi

INTRODUCERE Asupra conceptului de ordine publică s-au formulat mai multe definiţii, în raport cu apartenenţa celor care s-au ocupat de anumite...

România - furnizor de securitate și stabilitate în spațiul pontic-caucazian

Introducere De-a lungul timpului, conceptul „regiunea Mării Negre” a fost folosit în manieră flexibilă, în sens extins incluzând state din...

Amenințări și oportunități la Marea Neagră

Introducere Problematica securității la Marea Neagră a fost o problema intens dezbatută pe de o parte datorită poziționării sale stategice,...

Relațiile internaționale în zona extinsă a Mării Negre

Rezumat Zona Mării Negre a reprezentat de-a lungul timpului un spațiu intens disputat, date fiind resursele energetice existente, precum și...

Importanța strategică a Mării Negre

Din cele mai vechi timpuri, stăpânirea mărilor a reprezentat o condiţie pentru obţinerea puterii şi influenţei. În pofida faptului că această...

Ai nevoie de altceva?