Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

Proiect
5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 37678
Mărime: 263.00KB (arhivat)
Publicat de: Florian Sîrbu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hurtenic
Lucrare realizata in sibiu, 2008

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I 8
 3. STRATEGIA DE SECURITATE – CADRUL GENERAL EXPLICATIV 8
 4. 1.1 Strategia de securitate – delimitări teoretice 8
 5. 1.2. Necesitatea apariţiei strategiilor de securitate 12
 6. 1.3. Principalele dimensiuni ale strategiilor de securitate 12
 7. 1.3.1. Dimensiunea politică 12
 8. 1.3.2. Dimensiunea militară 14
 9. 1.3.3. Dimensiunea economică 21
 10. 1.3.4. Dimensiunea socială 22
 11. 1.3.5. Dimensiunea culturală 24
 12. 1.3.6. Dimensiunea ecologică 25
 13. 1.3.7. Dimensiunea psihosocială 28
 14. CAPITOLUL II 34
 15. CARACTERISTICI ALE STRATEGIILOR DE SECURITATE ALE PRINCIPALELOR STATE 34
 16. 2.1. Aspecte fundamentale ale securităţii în politica celor două mari puteri ale lumii 34
 17. 2.1.1. Strategia de securitate naţională a Statele Unite ale Americii – o strategie pentru securitate şi pace 34
 18. 2.1.2. O strategie pentru stat şi cetăţeni în concepţia Federaţiei Ruse 39
 19. 2.2. Prevederi semnificative ale concepţiei principalelor state europene cu privire la securitate 41
 20. 2.2.1. Strategia pentru apărare şi dezvoltare în concepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 41
 21. 2.2.2. Securitate bazată pe reţea – fundament al securităţii Germaniei 43
 22. 2.2.3. Schimbarea ca necesitate a realizării securităţii în conepţia Franţei 45
 23. 2.3. Dimensiuni principale ale securităţii în concepţia marilor puteri asiatice 47
 24. 2.3.1. Pacea şi dezvoltarea – dimensiuni principale ale strategiei Chinei 47
 25. 2.3.2. Multidimensionalitatea securităţii în concepţia Japoniei 49
 26. CAPITOLUL III 51
 27. STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 51
 28. CAPITOLUL IV 59
 29. ANALIZA COMPARATIVĂ A STRATEGIILOR DE SECURITATE A PRINCIPALELOR STATE MODERNE 59
 30. 4.1. Puncte comune 59
 31. 4.2. Particularităţi 64
 32. CAPITOLUL V 67
 33. STUDIU DE CAZ: „ŢINUTUL SECUIESC”. INFLUENŢE POSIBILE ASUPRA SECURITĂŢII ROMÂNIEI 67
 34. 5.1. Scurt istoric 67
 35. 5.2. Manifestări antiromâneşti din 1990 70
 36. 5.3. Autonomia culturală a „Ţinutului Secuiesc” 72
 37. 5.4. Evoluţii posibile şi influenţe asupra securităţii româniei 73
 38. 5.4.1. Evoluţii posibile şi factori determninanţi 73
 39. 5.4.2. Influenţe posibile asupra securităţii României 78
 40. 5.5. Concluzii 78
 41. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80
 42. BIBLIOGRAFIE 81
 43. ANEXE 83

Extras din proiect

INTRODUCERE

Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit de adaptare şi acţiune anticipativă. În acest context, realizarea securităţii în multiplele ei ipoteze reprezintă o condiţie obligatorie a supravieţuirii şi dezvoltării sistemelor social-politice. În mediul academic sau în centrele superioare de decizie securitatea tinde să fie abordată în termeni asociaţi interesului naţional şi cooperării/ concurenţei internaţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării, vulnerabilităţilor, riscurilor, pericolelor, ameninţărilor la nivelurile local, naţional, zonal, regional sau global. Analiza de securitate include, de obicei alegerea politică, capabilităţile şi intenţiile unui actor internaţional şi tot mai presant ameninţările.

Mediul actual de securitate este marcat de modificări profunde în principalele domenii ale existenţei sociale. După terminarea Războiului Rece în anii 1990-1991, URSS şi Iugoslavia s-au destrămat, NATO şi UE s-au extins spre est, în direcţia bazinului Mării Negre, Caucazului şi Orientului Apropiat; UE accede spre statutul de actor mondial, la rivalitate cu SUA, Federaţia Rusă şi-a redus influenţa politico-militară, China şi India aspiră la rangul de „superputeri politico-economice”.

Cunoaşterea avansează în ritmuri ameninţătoare, cunoştiinţele se difuzează rapid şi pe spaţii extinse, evenimentele se înmulţesc „ameţitor” şi „derutant”, ritmul istoriei s-a accelerat considerabil. Societăţile tradiţionale pre-industriale, economiile naţionale şi regionale, mentalităţile şi comportamentele sociale se remodelează „civilizaţiile se întrepătrund şi se confruntă”, totul pare a se îndrepta inevitabil spre apariţia „statului global”. La început de mileniu III este foarte clar că o nouă lume se naşte, chiar dacă, într-un fel cel puţin „trei lumi” continuă să existe.

Există o serie de ameniţări la adresa securităţii mondiale care s-au dezvoltat foarte puternic în ultima perioadă, şi în special după 1990. Printre aceste pericole se pot enumera terorismul şi armele de distrugere în masă, fie acestea nucleare, chimice sau biologice. Lupta împotriva terorismului a determinat modificarea strategiilor de securitate în sensul prevenirii acestuia sa intensificat după atentatele din data de 11 sptembrie 2001 din SUA.

Penultima strategie de securitate a României e din 2001. Din această cauză putem considera că cei care trebuiau să realizeze acest document nu şi-au îndeplinit atribuţiunile, având în vedere faptul că un asemenea document trebuie să fie emis din patru în patru ani.

Am ales această temă datorită importanţei tematicii care mi-a dat prileju să studiez pentru prima oară strategiile de securitate ale altor state, am observat de asemenea că nu toate documentele care legiferează starea de securitate a statelor au titulatura de strategie de secutitate. De asemenea, am realizat o comparaţie a acestor strategii, şi un punct foarte interesant a fost cel în care a găsit informaţii despre alocările de la bugetele statelor pentru apărare, a valorilor acestora şi a procentajului din valoarea P.I.B.-ului din ţările respective.

În lucrare sunt identificate şi alte domenii ale securităţii unei naţiuni, pentru că este fals ca atunci, când facem referinţă la securitatea unui stat să ne gândim doar la partea militară. În acest sens, am mai identificat încă şase domenii, acestea fiind cel politic, economic, social, cultural, ecologic şi psihologic. Fiecare dintre acestea poate influenţa într-un anume fel o naţiune astfel încât aceasta să nu se mai simtă în siguranţă.

În cadrul studiului de caz apare problematica unui posibil conflict zonal, care ar putea avea loc în România. Este vorba despre dorinţa secuilor de a crea Ţinutul Secuiesc, care ar fi alcătuit din teritoriile judeţelor Harghita, Covasna şi o parte a judeţului Mureş, prin realizarea acestuia contravenindu-se Constituţiei României. Problematica minorităţilor şi a încercării acestora de autodeterminare este foarte întâlnită la nivel global. Cu toate acestea state precum SUA nu au oferit încă atâtea drepturi minorităţilor cât cele acordate de către statul român poplaţiei de etnie maghiară.

CAPITOLUL I

STRATEGIA DE SECURITATE – CADRUL GENERAL EXPLICATIV

1.1. Strategia de securitate – delimitări teoretice

Termenul de securitate derivă din latinescul securitas-securitatis şi desemnează o stare de pace, calm, lipsă de primejdie. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul „securitate” este definit ca fiind: faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentimentul de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; starea de protecţie şi apărare împotriva pericolelor . Specialiştii definesc securitatea naţională a României ca fiind starea în care trebuie să se găsească statul român pentru a putea să se dezvolte liber şi să acţioneze neîngrădit pentru promovarea intereselor sale fundamentale .

Tot în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul „securitate colectivă” este explicat ca fiind stare a relaţiilor dintre state, creată prin luarea pe cale de tratat a unor măsuri de apărare comună împotriva unei agresiuni .

Rezultă că „securitatea poate fi definită ca o stare ce trebuie realizată pentru ca o persoană, un grup de persoane, un stat sau un grup de state să poată acţiona neîngrădit pentru promovarea intereselor proprii, în condiţiile respectării normelor şi intereselor generale adoptate şi recunoscute pe plan internaţional” . Sfera de manifestare este reprezentată de toate domeniile de activitate (politic, economic, financiar, demografic, militar, cultural, social, ecologic, informaţional etc) şi de toate nivelurile de existenţă – individual, de grup, naţional, zonal, continental şi mondial.

Noţiunea de strategie provine din limba greacă şi este un cuvânt compus din „stratos”, care înseamna „armată”, şi „agein”, care însemna „conducător”. Rezultă că în antichitate această noţiune era utilizată cu sensul de „conducere a armatei”.

Preview document

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 1
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 2
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 3
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 4
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 5
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 6
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 7
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 8
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 9
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 10
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 11
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 12
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 13
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 14
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 15
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 16
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 17
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 18
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 19
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 20
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 21
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 22
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 23
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 24
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 25
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 26
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 27
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 28
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 29
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 30
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 31
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 32
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 33
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 34
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 35
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 36
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 37
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 38
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 39
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 40
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 41
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 42
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 43
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 44
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 45
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 46
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 47
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 48
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 49
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 50
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 51
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 52
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 53
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 54
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 55
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 56
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 57
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 58
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 59
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 60
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 61
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 62
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 63
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 64
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 65
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 66
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 67
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 68
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 69
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 70
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 71
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 72
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 73
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 74
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 75
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 76
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 77
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 78
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 79
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 80
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 81
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 82
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 83
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 84
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 85
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 86
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 87
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 88
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 89
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 90
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 91
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 92
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 93
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 94
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 95
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 96
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 97
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 98
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 99
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 100
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 101
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 102
Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Inceputul Secolului XXI.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Conflictele Post Război Rece din Zona Caucazului

INTRODUCERE În Caucaz, ca și în toate celelalte regiuni periferice ale URSS-ului, tendințele naționaliste, încurajate de politica lui Mihail...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China,...

Politica de Securitate și Apărare a Uniunii Europene - Factor de Echilibru în Lumea Contemporană

Prefată Am ales această temă deoarce în contextul în care ameninţările din estul Europei au dispărut, dezbaterile pe problema securităţii europene...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Constituirea Sistemului European de Securitate

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Din primii ani ai noului secol, una din cele mai grave probleme, care este discutată şi chiar...

Revoluțiile din 1989

Anul 1989, prin complexitatea evenimentelor antrenate odată cu prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est, construiește un...

Ai nevoie de altceva?