România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 24081
Mărime: 115.26KB (arhivat)
Publicat de: Iustin Sava
Puncte necesare: 11
Facultatea de Istorie si Geografie
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Relatii internationale si Studii Europene

Cuprins

  1. Introducere 5
  2. Capitolul I. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 8
  3. Capitolul II. România și OSCE: Participarea țării noastre la acțiuni OSCE încheiate în prezent 22
  4. Capitolul III. Misiuni în teren: România și implicarea sa în acțiuni OSCE derulate în prezent 41
  5. Concluzii 59
  6. ANEXE 61
  7. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din conjunctura internațională, generatoare de noi amenințări. Astfel, s-a conchis faptul că interesele statelor și obiectivele de securitate se pot realiza doar prin cooperare și solidaritate internațională. În cadrul sistemului mondial, organizațiile internaționale sunt cele mai importante forțe în coordonarea acțiunilor din domeniul politic, militar, economic, social, cultural. În urma distrugerilor din urma celor două războaie mondiale, comunitatea internațională a văzut necesitatea creării unui cadru de discuții bazat pe cooperare.

De la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, SUA și URSS care crease două alianțe politico-militare opuse, au încetat să se mai considere dușmani și s-au angajat să conlucreze pentru o Europă pașnică, democratică și unită. S-a încheiat un tratat de reducere drastică a armamentelor din Europa, s-au adoptat măsuri de sporire a încrederii și de solidificare a securității statelor, s-a stabilit continuarea negocierilor de reducere a armamentelor și a forțelor armate, s-a creat un cadru instituțional pentru urmărirea constantă a acestor probleme.

Adoptarea Actului Final de la Helsinki din 1995 a însemnat pentru OSCE asumarea de numeroase viitoare angajamente în cadrul sistemului internațional, perfecționându-se într-un mecanism specializat în promovarea dialogului, solidarității și cooperării, utilizând instrumente de prevenire a conflictelor și gestionare a diferendelor și reconstrucție post-conflict.

Prezenta lucrare, în cele ce urmează, analizează și definește rolul pe care îl deține Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pe mapamond, precum și rolul pe care România îl are în cadrul acestei Organizații și implicațiile statului român în acțiunile de menținere a păcii, de prevenire a conflictelor și gestionare a crizelor alături de celelalte state participante, participarea la Misiunile OSCE în cadrul internațional. Datorită vastei activități și istoriei de aproape jumătate de secol, este destul de greu să creezi o imagine detaliată a organizației și a importantului rol pe care aceasta îl are în evoluția politică, militară, socială și umană a planisferei, într-un număr de doar câteva zeci de pagini. Prin urmare, am decis să surprind cât mai precis elementele definitorii ale Organizației și participării României la activitățile, acțiunile și misiunile acesteia.

Alegerea acestei teme rezultă din interesul pe care îl acord asupra problematicii siguranței și securității mondiale, componente definitorii ale viitorului societății la nivel global. Vasta extindere a conflictelor și divergențelor din prezent, indiferent de situarea lor sau de cât de izolate sunt, implică repercursiuni nu doar asupra statelor direct implicate, ci asupra tuturor statelor de pe glob, datorită contextului globalizării și a relațiilor interconectate cel puțin la nivel economic. Pentru România, conflictele care au implicații directe asupra statului nostru și a relațiilor bilaterale și economice sunt acelea din proximitatea frontierelor noastre, în special divergențele din Ucraina și Transnistria. Pentru a înțelege implicațiile prezente din mediul economic, social, militar și politic la nivel internațional este însă nevoie de o descriere elaborată a acestora și a altor conflicte la care România a participat și participă activ (Capitolul II și Capitolul III).

Am decis să structurez această lucrare, pe lângă introducere, în trei capitole mari, fiecare abordând diverse subiecte și probleme. Cloncluziile reprezintă amprenta personală asupra lucării, asupra eficacității acțiunilor OSCE și asupra organizației în sine, iar Bibliografia cuprinde sursele care au ajutat la realizarea acestei lucrări.

Capitolul I - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa: istoric, instituții, obiective și principii, acțiuni și implicații - are un rol introductiv în problematica abordată. Este prezentată Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ca instituție de nivel internațional, conjunctura fondării, domenile de activitate în care acționează și baza legislativă. În același timp, primul capitol constă și în prezentarea succintă a principalelor instituții OSCE: Consiliul Permanent, Consiliul Ministerial, Consiliul Superior, Forumul de cooperare în domeniul securității, Președintele în exercițiu al OSCE, Secretariatul OSCE, Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale, Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Biroul pentru Instituții Democratice și Drepurile Omului, Curtea de Conciliere și Arbitraj și Adunarea Parlamentară. De asemenea, în acest capitol se mai regăsesc obiectivele și principiile stabilite în urma Actului Final de la Helsinki din 1975, precum și implicațiile, activitățile și acțiunile organizației la nivel mondial în sfera managementului conflictelor internaționale, dimensiunii economice, dimensiunii militare și în special dimensiunii umane.

Capitolul II - România și OSCE. Participarea țării noastre la acțiuni OSCE încheiate în prezent - are rolul de a expune concret evenimentele în care România, sub egida OSCE, a fost implicată, participând activ în soluționarea problemelor din toate dimensiunile acoperite de Organizație. Exemplele prezentate ilustrează momentele cheie ale implicării României în cadrul Misiunilor OSCE care definesc activitatea Organizației.

Capitolul III - Misiuni în teren: România și implicarea sa în acțiuni OSCE derulate în prezent - aduce în prim plan activitatea recentă OSCE pe continent, Misiunile de prevenire a conflictelor, de supraveghere, de observare a alegerilor, acțiunile din domeniul dimensiunii umane în prisma protejării drepturilor omului, activitățile cu privire la procesul de democratizare și consolidarea instituțiilor. De asemenea, fiecare activitate OSCE abordată în acest capitol, prezintă, de asemenea, modul de participare a României și aportul adus în desfășurarea mandatelor.

Adunarea materialelor bibliografice a fost o sarcină destul de dificilă datorită actualității temei abordate; pentru a realiza această lucrare am apelat la lucrări generale, respectiv lucrări de specialite, articole, resurse electronice, în special, la site-uri și documente oficiale pentru a oferi o imagine concretă și clară a realității prezente.

Coordonatorul științific al acestei lucrări, Lector univ. dr. Dinu Bălan, m-a ajutat în elaborarea prezentei prin sugestiile făcute în materie de organizare și sistematizare a informațiilor, precum și prin recomandarea unor surse bibliografice utile.

Bibliografie

1. Adrian Năstase, „Documente fundamentale ale Dreptului Internațional și ale Relațiilor Internaționale”, vol I, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 1997;

2. Adrian Năstase, „România și noua ordine mondială: studii, alocuțiuni, interviuri 1990-1996”, Asociația Română pentru Ed. Democratică, București, 1996;

3. A. Popescu, „Organizații Europene și Euroatlantice”, Universul Juridic, București, 2003;

4. Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizații europene și euroatlantice”, Ed. Lumina Lex, București, 2001;

5. Andrei Popescu, Alina Dinu, „Organizații Eurponene și Euroaltantice”, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2004;

6. Andrei Popescu, Alina Dinu, Ion Jinga, „Organizații europene și euroatlantice”, Ed. Economică, București, 2005;

7. Andrei Popescu, Ion Diaconu, „Organizații Europene și Euroatlantice”, Universul Juridic, București, 2009;

8. Anton Carpinschi, Diana Mărgărit, „Organizații Internaționale și interguvernamentale”, Ed. Polirom, București, 2011;

9. C. Gh. Balaban, „Securitatea și dreptul internațional. Provocări la început de secol XXI”, Ed. C.H. Beck, București, 2006;

10. Christine Bertrand, „La nature juridique de l’Organisation pour la Securitè et la Cooperation en Europe”, în Revue general de droit internationel public, 1998;

11. Col. Dr. Mircea Cosma, Cpt. Dr. Teofic Ispas, „Integrarea României în structurile europene și euroatlantice”, Ed. Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, 2002;

12. Dan Vătămanu, „Organizații europene și euroatlantice”, ed. Lumina Lex, București, 2008;

13. Dinu Bălan, „Instituții și Organizații Internaționale: note de curs” , Ed. Universității „Ștefan cel Mare”, Suceava, 2014;

14. D. Mazilu, „Dreptul internațional public”, vol. II, Ed. Lumina Lex, București, 2010;

15. Ion Pâlșoiu, „Organizații Politice și Militare Internaționale”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006;

16. Ion Rusu, „Organizații și Relații Internaționale”, Ed. Lumina Lex, București, 2002;

17. Radu Sebastian Ungureanu, „Securitate, suveranitate și instituții internaționale”, Ed. Polirom, Iași, 2010;

18. R. G. Feltham, „Ghid de diplomație”, Ed. Institutul European, Iași, 2005;

19. Stan Petrescu, „Mediul de securitate global și euroatlanic”, București, 2005;

20. Traian Laurențiu, Hristea, „Diplomația României la OSCE: Promovarea securității curinzătoare în Asia centrală și Caucazul de Sud”, Fundația Europeană Titulescu, București, 2013;

21. Valentin Lipatti, „În tranșeele Europei, Amintirile unui negociator”, Ed. Militară, București 1993;

22. Valentin Lipatti și Ion Diaconu , „Securitatea și cooperarea în Europa. Documente 1990-1992”, vol. II, Ed. Academiei, 1993.

Resurse electronice

1. www.adevarul.ro

2. www.crisisgroup.org

3. www.digi24.ro

4. www.drao.ro

5. www.exclusivnews.ro

6. www.igpr.ro

7. www.lege5.ro

8. www.mae.ro

9. www.mediauno.ro

10. www.osce.org

11. www.parlament.ro

Publicații Online

1. Articolul 15 din „Tratatul între România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa din 21.04.1992”,în vigoare de la 24.09.1992;

2. Carta de la Paris pentru o nouă Europă, în vigoare de la 9/09/1991;

3. Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security, adoptat la 3 decembrie 1994, Budapesta;

4. Document of the Ninth Meeting of the Ministerial Council, Bucharest Ministerial Declaration, 3 and 4 December 2001, București;

5. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Helsinki, 1975;

6. Hotărârea privind aprobarea de către Parlament a participării României la misiunea OSCE de verificare în Kosovo, pecum și la misiunea de supraveghere aeriană în Kosovo, 28/10/1998, București;

7. Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti Within the OSCE Area, Status Report 2008, OSCE-ODIHR, Varșovia, 2008;

8. O. Dumitrescu, „Organizații în continuă evoluție: noi condiții și noi responsabilități în impact strategic”, nr. 2/2004;

9. Permanent Council Decision No. 557: OSCE Action Plan to combat Trafficking in human beings, 2003;

10. Self-assessment tool for nations to increase prepapedness for cross-border implications of crises, Secretariatul OSCE, 2013;

11. Survey of OSCE Field Operations, The Secretariat Conflict Prevention Centre, Viena, 29 ianuarie 2015;

12. The Implementation of the Ohrid Agreement: Ethnic Macedonian Resentments, Center for the Study of Balkan Societies and Cultures (CSBSC) University of Graz, Austria, 2002;

13. Victor Petrescu, ”Posibile scenarii de evoluție ale conflictului din Kosovo”, 30 ianuafrie 1999.

Preview document

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 1
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 2
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 3
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 4
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 5
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 6
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 7
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 8
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 9
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 10
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 11
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 12
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 13
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 14
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 15
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 16
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 17
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 18
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 19
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 20
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 21
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 22
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 23
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 24
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 25
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 26
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 27
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 28
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 29
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 30
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 31
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 32
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 33
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 34
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 35
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 36
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 37
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 38
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 39
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 40
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 41
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 42
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 43
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 44
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 45
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 46
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 47
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 48
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 49
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 50
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 51
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 52
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 53
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 54
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 55
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 56
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 57
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 58
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 59
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 60
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 61
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 62
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 63
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 64
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 65
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 66
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 67
România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000 - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Romania si participarea la actiunile OSCE dupa anul 2000.docx

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Mediul de Securitate în Spațiul de Interes Strategic al României

INTRODUCERE Mediul de securitate, amplu monitorizat, analizat şi cu instituţii dedicate pentru previzionarea evoluţiilor acestuia, pare a fi...

Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre

Abstract După destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe teritoriile statelor ce și-au obținut independența (precum Ucraina și...

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE AL DREPTURILOR OMULUI Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor...

Securitate și Stabilitate în Zona Mării Negre

Tensiuni pe marginea furnizării de energie Unul dintre cele mai semnificative conflicte potentiale pe marginea resurselor are la bază concurenţa...

Măsuri diplomatice luate pentru prevenirea conflictului din Kosovo

CONCEPTUL DE DIPLOMAŢIE PREVENTIVĂ La începutul anilor ’90, odată cu sfârşitul războiului rece, la ordinea de zi a celor mai prestigioase...

România, vector dinamic al securității și prosperității în regiunea extinsă a Mării Negre - teorii și paradigme geopolitice

1. Teorii geopolitice care pot viza Regiunea Extinsă a Mării Negre Pentru a putea explica fenomenele geopolitice care se materializează în zona...

Evoluția Mediului de Securitate în Zona Extinsă a Mării Negre

Introducere Căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ‘90 au transformat fundamental...

Te-ar putea interesa și

Relații istorice între Olanda și România

Introducere Analiza colaborarilor si cooperarilor dintre stare constituie obiectul de studiu a multor istorici.Chiar daca cooperarea dintre...

Ai nevoie de altceva?