Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 25367
Mărime: 124.17KB (arhivat)
Publicat de: Bianca M.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. 1. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE
 3. AL DREPTURILOR OMULUI
 4. CAPITOLUL II
 5. 1. ISTORICUL ORGANIZAŢIEI PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE IN EUROPA
 6. 2. CONFERINŢA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE IN EUROPA
 7. (CSCE)...............................................................................................................................
 8. 2.1. Fazele Conferinţei
 9. 2.2. Urmările Conferinţei
 10. 2.3. Procesul de instituţionalizare a CSCE , transformarea in OSCE
 11. 3. ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE IN EUROPA
 12. (OSCE)
 13. 3.1. Aspecte generale
 14. 3.2. Structurile si instituţiile OSCE
 15. 3.2.1. Structura decizională şi de negociere
 16. 3.2.2. Structuri şi instituţii operaţionale
 17. CAPITOLUL III
 18. 1. PROTECŢIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI IN CADRUL ORGANIZAŢIEI PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE IN EUROPA
 19. 1.1. Introducere în teoria drepturilor omului
 20. 1.2. Analiza principalelor documente internaţionale care garantează drepturile omului
 21. 1.2.1. Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa 1975
 22. 1.2.2. Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţior statelor
 23. participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa
 24. 1.2.3. Carta de la Paris pentru o noua Europa
 25. 1.3. Protecţia minorităţilor în cadrul CSCE/OSCE
 26. CAPITOLUL IV
 27. 1. PROBLEMELE CONTEMPORANEITAŢII ŞI ROLUL OSCE IN SOLUŢIONAREA
 28. LOR
 29. 1.1. Diplomaţia preventivă a OSCE
 30. 1.2. Mecanisme, instrumente si proceduri de rezolvare a conflictelor
 31. 1.3. Operaţiunile de menţinere a păcii in cadrul OSCE
 32. 1.4. Studiu de caz : Implicarea OSCE în soluţionarea conflictului transnistrian
 33. CAPITOLUL V
 34. 1. RELAŢIILE DINTRE OSCE SI CELELALTE ORGANISME SI INSTITUŢII
 35. INTERNAŢIONALE
 36. 2. ROMÂNIA ŞI OSCE
 37. 3. PERSPECTIVE ALE OSCE
 38. LISTA ABREVIERILOR
 39. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE

AL DREPTURILOR OMULUI

Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a născut, locuieşte, munceşte sau trăieşte, indiferent de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase şi filozofice, stare materială, fiindcă acestea au un caracter universal, ceea ce constituie un fundament al drepturilor lor egale şi inalienabile, ca un corolar al libertăţii, dreptăţii, securităţii şi păcii în lume. Instituţia drepturilor omului, care a cunoscut, pe parcursul timpului, un laborios dar şi îndelungat proces de cristalizare, se înfăţişează in prezent ca o instituţie deosebit de complexă, ce ţine atât de ordinea juridică, internă, cât şi cea internaţională. Reflectând un anumit standard câştigat de protecţia internaţională a drepturilor şi libertaţilor ce aparţin oricăror fiinţe umane , ea defineşte şi însumează un ansamblu de drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, ale statelor de a apăra si de a promova aceste drepturi , ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor şi libertaţilor respective in fiecare ţară, intervenind in acele situaţii in care drepturile omului ar fi incălcate intr-un anumit stat. Cuprinzând principii, mecanisme, proceduri ce tin de ordinea juridical internă, dar şi de cea internatională, instituţia drepturilor omului prezintă un caracter bivalent, fiind in acelaşi timp o instituţie de drept intern, integrată normelor constituţionale, dar şi o instituţie de drept internaţional, configurând trăsăturile unui principiu juridic aplicabil în relaţiile dintre state. Largul interes de care se bucură astăzi problematica drepturilor omului constituie, de altfel, o recunoaştere de netăgăduit a complexităţii şi originalităţii acestei instituţii juridice, dar şi a faptului că fără aceste drepturi nu se poate înfăptui o societate democratică – condiţie firească a afirmării demnităţii fiecărui individ – dar nici realiza cadrul juridic normal indispensabil colaborării naţiunilor.

De aceea, statele şi organizaţiile internaţionale create de ele, precum şi organizaţiile non guvernamentale au instituit norme juridice, tehnici şi metode adecvate pentru respectarea drepturilor şi garantarea aplicării efective a acestora. S-a instituit răspunderea internaţională a statelor pentru încălcarea drepturilor omului, pentru nesocotirea standardelor internaţionale în această privinţă. Problema nerespectării drepturilor omului nu este numai o problemă naţională, internă a statelor, ci una internaţională, mondială, în a cărei respectare este interesată întreaga comunitate internaţională .

Lucrarea se bazează pe o bogata bibliografie (.....titluri) . Finalizarea lucrării în faza actuală, o datorez îndrumătorului ştiinţific, Lect. Univ. Dr. OTOVESCU CRISTINA , căreia îi mulţumesc respectuos.

CAPITOLUL II

1. ISTORICUL OSCE

Ororile celui de-al doilea razboi mondial au determinat statele

lumii sa consacre o reflectie sporită cooperării la nivel internaţional în

domenii cât mai variate. În aceasta logică, anii '50 aveau să aducă

mutatii importante pe scena europeană si mondială, cooperarea dintre

state traducându-se prin crearea unui număr important de organizaţii

internaţionale: Consiliul Europei, Comunitatea Europeană a Cărbunelui

si Oţelului (CECO), Comunitatea Economică Europeană (CEE), Consiliul de la Praga, din 30 si 31 ianuarie 1992, a instituit totuşi o

excepţie de la regula consensului, excepţie care stabileste posibilitatea ca o

decizie sa fie luată fără participarea statului vizat de respectiva decizie, atunci

când se constată ca acesta incalca grav drepturile omului şi libertaţile

fundamentale; aceasta regula a "consensului minus unu" a fost invocată în

iulie 1992 pentru a suspenda Iugoslavia din CSCE. Tot in această perioadă, in Europa incepe să castige teren ideea organizării unei securităţi paneuropene, prima propunere concreta in acest sens fiind adresată de Uniunea Sovietica in 1954 (aceasta propunea semnarea, de catre statele europene, a unui tratat si crearea unei structuri instituţionale permanente).

Preview document

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 1
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 2
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 3
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 4
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 5
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 6
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 7
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 8
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 9
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 10
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 11
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 12
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 13
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 14
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 15
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 16
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 17
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 18
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 19
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 20
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 21
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 22
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 23
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 24
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 25
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 26
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 27
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 28
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 29
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 30
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 31
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 32
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 33
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 34
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 35
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 36
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 37
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 38
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 39
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 40
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 41
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 42
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 43
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 44
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 45
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 46
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 47
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 48
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 49
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 50
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 51
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 52
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 53
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 54
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 55
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 56
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 57
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 58
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 59
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 60
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 61
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 62
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 63
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 64
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 65
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 66
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 67
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 68
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 69
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 70
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 71
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 72
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 73
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 74
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 75
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 76
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 77
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 78
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 79
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 80
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Rolul OSCE în menținerea păcii

Introducere Menţinerea şi asigurarea păcii este un subiect de interes general şi foarte fragmentat în prezent. Pacea internaţională poate fi...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Păstrarea Sistemului Mondial de Securitate

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I COOPERAREA STATELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 1.1.1. NECESITATEA COOPERĂRII DINTRE...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Studii de Securitate

Argument Securitatea sau insecuritatea domină actualul context al relaţiilor internaţionale? Este o situaţie generată de prăbuşirea Blocului...

Te-ar putea interesa și

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Organizația pentru securitate și cooperare în Europa

Obiectivele proiectului Proiectul ce urmeaza a fi prezentat vrea sa faca cunoscuta aceasta organizatie care are un rol foarte important pe plan...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

1. Prezentare generala Dupa ce s-au constatat o serie de progrese in relatiile economice dintre statele europene, la 1 aug. 1975, a fost semnat la...

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Drepturile Omului

ORGANIZAŢIA PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA ŞI DREPTURILE OMULUI 1. INTRODUCERE Problema nerespectării drepturilor omului nu este numai...

OSCE - organizația pentru cooperare și securitate în Europa

Scurt istoric privind Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este o...

Protecția și Garantarea Drepturilor Fundamentale la Nivel European și Dreptul Individului în Islam

I. NOTIUNEA , CLASIFICAREA SI CONSECINTELE TRASATURILOR DREPTURILOR OMULUI 1. Notiunea de drepturi ale omului Drepturile omului pot fi definite...

Ai nevoie de altceva?