Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30721
Mărime: 151.25KB (arhivat)
Publicat de: Ioana B.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emanuel Tănăsescu

Extras din licență

INTRODUCERE

Schimbarea situației politico-militare din Europa și din întreaga lume deschide noi posibilități pentru eforutri comune în domeniul securității militare.

Fiind conștienți de faptul că reglementarea pe cale pașnică a diferendelor este un corolar esențial al obligației statelor de a se abține de la amenințarea cu forța sau folosirea ei, factori determinanți ai menținerii și consolidării păcii și securității internaționale, se va căuta atât căi eficiente de prevenire, prin mijloace politice, a conflictleor care ar putea izbucni, cât și definirea în conformitate cu dreptul internațional, de mecanisme corespunzătoare pentru reglementarea pașnică a diferendelor care ar putea apărea. În consecință, este necesară angajarea în demersul de căutare a formelor de cooperare în acest domeniu, îndeosebi o gamă de metode de reglementare pașnică a diferendelor, inclusiv implicarea obligatorie a tuturor statelor.

O cooperare economică bazată pe economia de piață constituie un element esențial al relațiilor dintre state și va contribui la construcția unei Europe prospere și unite. Instituțiile democratice și libertatea economică favorizează progresul economic și social.

În ceea ce privește rolul organizațiilor internaționale în menținerea păcii și securității internaționale, acestea au puteri reale nelimitându-se la promovarea cooperări între state, ci concep chiar legislțai aplicabilă pe teritoriul statelor care o compun.

Menținerea păcii un element operațional important al organizațiilor internaționale de prevenire a conflicctelor și spuraveghere a crizelor, menit a completa procesul politic de soluționare a diferendelor. Activitățile de menținere a păcii vor fi întreprinse ținând seama în mod corespunzător de responsabilitățile Națiunilor Unite în acest domeniu, și vor fi desfășurate întotdeauna în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite.

Operațiunile de menținere a păcii necesită o bază financiară solidă și trebuie să fie planificate cu maximum de eficiență. Reglementarea pașnică a diferendelor este o componentă esențială a întregii capacități a organizațiilor internaționale de a gestiona efectiv schimbarea ei și de a contribui la menținerea păcii și a securității internaționale.

Statele participante întăresc securitatea și stabilitatea prin negocierea de măsuri concrete vizând reducerea sau menținerea nivelului forțelor armate la un minimum corespunzător nevoilor legitime, comune sau individuale, de securitate în Europa și în afara acesteia. Aceste noi măsuri vor putea cuprinde reduceri și limitări ale forțelor armate și, dacă este cazul, vor putea include măsuri cu caracter regional.

De asemenea, statele participante examinează problema armonizării obligațiilor convenite între ele prin diferite instrumente privind controlul armamentelor, dezarmarea și întărirea încrederii și securității. Astfel, negociază noi măsuri de stabilizare privind forțele armate și noi măsuri de întărire a încrederii și securității vizând asigurarea unei transparențe mai mari în domeniul militar.

Statele participante stabilesc între ele noi relații de securitate bazate pe abordări comune și conexe ale securității. În acest scop, ele vor dezvolta consultarea, un dialog continuu privind anumite obiective și cooperarea în domeniul securității.

CAPITOLUL I

ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE

I.1. Statutul și rolul organizațiilor internaționale de securitate în sistemul mondial

Organizațiile internaționale reprezintă cele mai importante forțe în coordonarea acțiunilor și cooperare în domenii precum cel politic, economic, social, militar sau cultural. Exceptând statele-națiune, ce stau la baza sistemului mondial, organizațiile internaționale constituie cei mai însemnați participanți în cadrul acestuia. Creșterea numărului organizațiilor internaționale a fost favorizată de sporirea rețelelor politice, economice și financiare de state-națiune, în special în perioada de început a Europei moderne. Diviziunea sistemului internațional din anii 1910 și 1930 și distrugerile cauzate de cele două războaie mondiale au convins comunitatea internațională de necesitatea stabilirii unei noi ordini universale bazate pe cooperare. Pilonii acesteia au fost construiți prin Carta Atlantică, din anul 1941, conferințele de la Dumbarton Oaks și Bretton Woods (1944) și, cel mai important, prin crearea Națiunilor Unite (1945).

Războiul Rece a întrerupt visul noii ordini mondiale prin cooperare, urmând peste patru decenii de diviziune bipolară. Totuși, începând cu anii ’70, s-a înregistrat o revigorare a multilateralismului, sub forma procesului de la Helsinki (1975), despre care se afirmă că a contribuit la dezintegrarea Cortinei de Fier. Ulterior acestui moment, organizațiile internaționale și-au recăpătat rolul de forumuri de consultare, mediere și arbitrare, simultan cu dezvoltarea unei lumi mult mai fragmentate din punct de vedere politic și cultural, caracterizate atât de cursa pentru înarmare, cât și de accentuarea globalizării. Sfârșitul conflictului Est - Vest și realinierea graduală a Europei Estice la cea Occidentală au condus la formarea unor noi organizații și instituții internaționale.

Bibliografie

Bârzea Cezar, Politicile și instituțiile Uniunii Europene, Editura Corint, București, 2001

Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decisional în Uniunea Europeană, Editura Polirom. 2008, p.101

Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană. Politicile extinderii, Editura Tritonic, București, 2006

Brucan, Silviu, SecolulXXI, Editura Polirom, 2005

Calvocoressi, Peter, Politica mondială după 1945, Editura All, 2000

Courty, Guillaume, Devin, Guillaume, Construcția europeană, Editura C.N.I. Coresi, București, 2001

Defarges, Philippe Moreau, Organizațiile internaționale contemporane, Editura Institutul European, Iași, 1998

Diaconu, Ion, Manual de drept internațional public, Editura Lumina Lex, București, 2007

Dumitrescu, Sterian, Uniunea Europeană, Editura Independența Economică, Pitești, 2002

Duroselle, Jean-Baptiste, Kaspi, André, Istoria relațiilor internaționale, volumul II, Editura Științelor Sociale și Politice, București, 2006

Filip, Teodor, Teroriștii printre noi, Editura Obiectiv, 2003

Ghica, Luciana Alexandra, Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, București, 2006

Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C., Relații Internaționale, Editura Polirom, 2008

Grecu, Ioan, Securitate prin cooperare, soluția stabilității regionale, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2005

Hen, Christian, Léonard, Jacques, Uniunea Europeană, Editura C.N.I. Coresi, București, 2002

Ionescu, Nicolae, Organizații internaționale, Editura Lumina Lex, 2000

Jura, Cristian, Terorismul internațional, Editura All Beck, București, 2004

Lipatti, Valentin, Diaconu, Ion, Securitatea și cooperarea în Europa, Editura Academiei Române, București, 1993

Maxim, Ioan, O.N.U. Patru Decenii, Editura Politică, București, 1986

Mazilu, Dumitru, Integrarea europeană. Drept comunitar și instituțiile europene, Editura Lumina Lex, București, 2001

Miga- Beșteliu, Raluca, Organizații internaționale interguvernamentale, Editura All Beck, 2006

Pâlșoiu, Ion, Organizații politice și militare internaționale, Editura Universitaria, Craiova, 2006

Popa, Vasile, Sarcinschi, Alexandra, Perspective în Evoluția Organizațiilor Internaționale de Securitate, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I” , București, 2007

Popescu, Andrei, Dinu, Alina, Jinga, Ion, Organizații europene și euroatlantice, Editura Economică, 2007

Popescu, Andrei, Dinu, Alina, Organizații Europene și Euroatlantice, Editura Fundației România de Mâine, București, 2004

Popescu, Andrei, Jinga, Ion, Organizații europene și euroatlantice, Editura Lumina Lex, București, 2001

Puiu, Ovidiu, Gust, Marius, Mihăilescu, Mariana, Organisme și politici economice internaționale, Editura Independența Economică, Pitești, 2006

Rusu, Ioan, Organizații și relații internaționale, Editura Lumina Lex, București, 2002

Van de Weyer, Robert, Islamul și Occidentul. O nouă ordine politică și religioasă după 11 septembrie, Editura All, 2001

Vătăman, Dan, Organizații europene și euroatlantice, Editura Lumina Lex, București, 2008

www. ec.europa.eu

www.aseansec.org

www.inforusia.ro

www.intifada.com

www.mae.ro.

www.mfa.gov.cn

www.nato.int

www.osce.org

www.presamil.ro.

www.uia.be/en/yearbook.

Preview document

Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 1
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 2
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 3
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 4
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 5
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 6
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 7
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 8
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 9
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 10
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 11
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 12
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 13
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 14
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 15
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 16
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 17
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 18
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 19
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 20
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 21
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 22
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 23
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 24
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 25
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 26
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 27
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 28
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 29
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 30
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 31
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 32
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 33
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 34
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 35
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 36
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 37
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 38
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 39
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 40
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 41
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 42
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 43
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 44
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 45
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 46
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 47
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 48
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 49
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 50
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 51
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 52
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 53
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 54
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 55
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 56
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 57
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 58
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 59
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 60
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 61
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 62
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 63
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 64
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 65
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 66
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 67
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 68
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 69
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 70
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 71
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 72
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 73
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 74
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 75
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 76
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 77
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 78
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 79
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 80
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 81
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 82
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 83
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 84
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 85
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 86
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 87
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 88
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 89
Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Rolul organizatiilor internationale in mentinerea pacii si securitatii internationale - conflictul din Darfur.doc

Ai nevoie de altceva?