Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 16888
Mărime: 6.14MB (arhivat)
Publicat de: Iurie Mihai
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neamt Liviu

Cuprins

 1. 1. Introducere 2
 2. 2. Conductorul electric 4
 3. 2.1.Tipuri de conductoare in funcție de ecranarea lor 5
 4. 2.2. Conducte electrice 6
 5. 2.3. Tipuri de conductoare in funție de construcția lor 7
 6. 2.4. Execuția liniilor electrice in cablu 9
 7. 2.5. Clasificarea si simbolizarea cablurilor. 10
 8. 2.6.Mansoane si cutii terminale. 11
 9. 2.7.Conductoare electrice aeriene 13
 10. 2.8.Linii electrice subterane 17
 11. 2.9. Calculul mecanic al conductoarelor 21
 12. 2.10.Caracteristicile electrice ale cablurilor 22
 13. 2.11.Condiții de rezistență mecanică a cablurilor 24
 14. 2.12.Conductoare de joasă tensiune pentru montarea în tuburi în instalații electrice interioare. 25
 15. 2.13. Încălzirea conductoarelor 26
 16. 2.14.Materiale conductoare 27
 17. 3. Solicitările la care sunt supuse aparatele electrice în timpul exploatării 29
 18. 3.1 Solicitări electrice 29
 19. 3.2 Solicitări termice 30
 20. 3.3. Solicitari electrodinamice 31
 21. 4. Studiul solicitărilor termice în aparatele electrice 32
 22. 4.1. Transferul de căldură în aparatele electrice 33
 23. 5. Calcul analitic 36
 24. 5.1. Încălzirea unui conductor drept , de secțiune constantă în regim de durată (RD) 36
 25. 5.2. Răcirea conductorului 39
 26. 6. 6. Stand pentru verificarea regimului termic al unor conductoare electrice 41
 27. 6.1. Etapele de consrucție ale standului 44
 28. 6.2. Modul de functionare al standului 47
 29. 7. Măsurători realizate 53
 30. 7.1. Regimul termic al conductoarelor electrice 53
 31. 7.4. Supratemperatura staționară 60
 32. 8. Simulare Femm 67
 33. 9. Concluzii 72
 34. Bibleografie 74

Extras din licență

I. INTRODUCERE

Studiul solicitărilor termice ale aparatelor electrice se efectuează cu scopul de a determina prin calcul supratemperaturile atinse în diferite părţi ale aparatului, faţă de temperatura mediului ambiant, la un regim dat de funcţionare.

Solicitările la care sun supuse aparatele electrice în timpul exploatării sunt:

-solicitarea electrică a izolaţiilor, provocată de prezenţa tensiunii pe căile de curent;

-solicitarea termică a căilor de curent şi a pieselor învecinate acestora, ca urmare a trecerii curentului electric;

-solicitarea mecanică a căilor de curent şi a pieselor de susţinere a acestora, sub acţiunea forţelor electrodinamice provocate de curenţii de scurtcircuit;

-solicitările termice şi mecanice, provocate de arcul electric;

-uzura mecanică a pieselor în mişcare; solicitările provocate de acţiunea mediului în care lucrează aparatul (căldură, umezeală, vapori corosivi, praf, lovituri etc.).

In staţiile şi posturile de transformare există un număr mare de aparate legate între ele după o anumită schemă, cu ajutorul unor conductoare izolate şi neizolate. Prin trecerea curentului electric prin aparate şi conductoare, în aceste elemente se dezvoltă energie termică şi datorită acestui fapt ele se încălzesc.

Una dintre condiţiile cele mai importante pentru siguranţa în exploatare a oricărei instalaţii electrice este alegerea corectă, din punct de vedere al încălzirii în diferite regimuri de funcţionare a tuturor aparatelor precum şi a părtilor conductoare de curent care le leagă.

Temperatura unui corp este determinată de temperatura mediului ambiant la care se adugă creşterea de temperatură datorită încălzirii corpului prin efect electrocaloric.

Diferenţa dintre temperatura suprafeţei corpului cald şi temperatura mediului ambiant se denumeşte supratemperatura corpului faţă de temperatura de referinţă a mediului ambiant

Când cantitatea de căldură care se transmite este constantă în timp avem regim termic stationar (permanent), iar când este variabil în timp avem regim termic nestaţionar (nepermanent). Regimul termic cu caracter periodic, repetându-se după o anumită lege în decursul unei anumite perioade de timp este un regim termic cuasistaţionar.

Conexiunile între centralele electrice şi liniile de transfer de energie, între reţele electrice şi între acestea şi consumatorii industriali sau se efectuează prin intermediul aparatelor de comutaţie.

Prin aparat de comutaţie se înţelege un sistem electric sau electromecanic cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe un circuit electric.

Aparatele electrice pot fi clasificate după criterii diferite ca: tensiunea nominală; felul curentului;numărul de poli; regimul de funcţionare; locul de funcţionare; funcţiile pe care le îndeplinesc etc. Sursele principale de căldură în special părţile lor active: conductoarele parcurse de cuentul electric şi miezurile de fier străbătute de fluxurile magnetice variabile în timp. Deasemenea pot deveni surse apreciabile de căldură şi elementele anexe neactive. Astfel pot lua naştere încălziri suplimentare în materialele metalice datorită pierderilor prin curenţi turbionari, induşi de fluxurile magnetice de dispersie şi de asemena în materialele izolante, datorită pierderilor dielectrice produse de acţiunea câpului electric.

Astfel, puterea aparatului este determinată de supratemperaturile maxime admise în diferitele lui părţi, astfel supratemperaturile admise depind de natura materialelor utilizate, îndeosebi de a materialelor electroizolante.

Studiul solicitărilor termice ale aparatelor electrice se efectuează cu scopul de a determina prin calcul supratemperaturile atinse în diferite părţi ale aparatului, faţă de temperatura mediului ambiant, la un regim dat de funcţionare.

Din cele de mai sus se constată că, gradul de solicitare termică are o directă influienţă asupra aspectului tehnico-economic al construcţiei şi exploatării aparatelor electrice.

II. CONDUCTORUL ELECTRIC

Generalități .Conductoarele electrice se execută din elementul activ (conductor) și izolație.

Elementul activ este realizat dintr-un metal și anume cupru, aluminiu, oțel sau aliaje ale acestora.

Constructiv , conductoarele se execută unifilare sau multifilare.Cele unifilare sunt realizate dintr-o singură sârmă cu secțiune masivă;cele multifilare se execută din 7, 12 sau 37 fire separate, torsionate intre ele. Avantajul conductoarelor multifilare față de cele unifilare constă în flexibilitatea lor și în faptul că efectul pelicular în curent alternativ se resimte mai puțin.De asemenea, conductoarelemultifilare rezistă mai bine la solicitările la oboseală.

Izolația conductoarelor are rolul de a preîntâmpina atingerea părților metalice aflate la potențiale diferite;de asemenea , izolația servește pentru protejarea conductoarelor împotriva acțiunilor mecanice și a agenților din mediul ambiant.În scopul ușurării execuției și exploatării, culoarea izolației trebuie prevăzută conform destinației elementului activ ; astfel conductorul de nul de lucru - alb sau cenușiu deschis; conductorul de nul de protecție –verde cu galben ; conductoarele de fază – negru, albastru și maro.

În prezent, în instalațiile electrice se folosesc conductoare simple, conductoare multiple (cordoane) și cabluri. Notarea (indicativul) acestora este în așa fel făcut încât să dea informații cât mai complete asupra naturii conductorului și a izolației sale, asupra secțiunilor, a numărului de conductoare, precum și a protecției față de mediul ambiant. Astfel, pentru conductoare, se notează cu F – instalații fixe ; A – armătură cu sârmă rotundă sau conductor de alminiu (când este scris la inceputul simbolului conductei); C – cauciuc ; f – flexibil ; ff – foarte flexibil ; s – suspendare ; Y – masă plastică ; S – izolație (execuție) specială ; I – îiveliș rezistent la intemperii. Astfel, de exemplu, 25 AFY înseamnă conductor de aluminiu de secțiune 25 mm2, cu izolație de material plastic; 2 × 4 FYY – conducte de cupru , paralele, cu izolație și manta de material plastic, două conductoare a câte 4 mm2.

Cordoanele sunt ansambluri de mai multe conductoare, folosite pentru alimentarea instalațiilor mobile. Notarea lor se face astfel : M – instalații mobile (cordon) ; C – cauciuc ; p – execuție plată ; U – execuție ușoară ; M – execuție mijlocie ; T – tresă textilă.De exemplu, MCMp 2 × 2,5 reprezintă cordon în manta de cauciuc, execuție mijlocie, plat, cu două vine a 2,5 mm2 secțiune.

Cablurile sunt elemente construite din mai multe conductoare, reunite și projate impreună printr-o manta. Ele se folosesc la transportul puterilor mari sau/și când este necesară o protecție mecanică, anticorosivă sau ignifugă specială. Notarea lor : C – cablu de energie ; H – hârtie ; Y –material plastic ; P – plumb ; I – înveliș protector ; B – armura din benzi de otel ; M – pentru receptor ; G – execuție grea. Litere A, plasată la inceputul indicatorului, înseamnă conductoare din aluminiu ; absența literei A înseamnă conductoare din cupru. De exemplu, ACHP 3×25 +1 ×16 înseamnă cablu de conductoare din aluminiu, trei de 25 mm2, unul de 16 mm2 secțiune, izolat cu hârtie impregnată și manta de plumb.

Cablul electric - este un ansamblu constituit din mai multe conductoare izolate prinse intr-un inveliș de protecție exterior ( izolator) si prevazut cu eventuale armături sau ecrane.

Inveliș exterior PVC izolație conductor conductor Cu

Fig. II.1.Cablu electric

II.1.Tipuri de conductoare in funcție de ecranarea lor

II.1.1.Conductorul neizolat

Acesta este alcatuit din unul sau mai multe fire neizolate din cupru, aluminiu sau oțel, rasucite între ele. Pentru liniile aeriene de transport si distribuție a energiei electrice se folosesc conductoare rasucite, cu partea centrala din oțel si restul din aluminiu. Pentru transport urban sau interurban se utilizează de asemenea conductori neizolați din cupru, cu profile speciale.

În cazul instalatiilor electrice interioare, conductoarele neizolate se folosesc de regula sub forma de bare de distribuție în posturile de transformare sau în camerele de comandă.

Normele si standardele în vigoare cuprind secțiunile si încarcarile maxim admisibile în regim de durata a barelor si conductoarelor neizolate.

Bibliografie

Al. Vasilevici, P. Andrea, Aparate și echipanente electrice, Aplicații, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, pag. 40-48, 2002.

Gh. Hortopan, Aparate electrice, ed. a III- a, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980.

L. Popescu, Echipamente electrice, Vol.I., Ed. Alma Mater, Sibiu, pag. 18-43, 2007.

L. Popescu, Echipamente electrice, Vol.II., Ed. Alma Mater, Sibiu, 2008.

O. Centea, C. Bianchi, Instalații electrice, Ed. Didactică și Pedagogică, București, pag. 132-136, 1989.

C. Rucăreanu, P. Militaru, Linii electrice aeriene și subterane, Ed. Tehnică, București, pag. 49-65, 334-369, 1989.

D. Zbereanu, Verificarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune, Ed. Agir, București, 2007.

I. Delesega, Bazele încercăriilor de aparate electrice.Localizarea defectelor în cabluri, Ed. Brumar, Timișoara, 2001.

V. Gavriil, R. Dromereschi, Instalatii electrice, Ed. Mast, București, 2007.

10.A. Cristian, Instalatii electrice, Ed. Matrixrom, București, 2007.

N. Gheorghiu, Echipamente electrice, Ed. Didactică și Pedagodică, București, 1981.

I. Delesega, Încercarea aparatelor și echipamentelor eletrice, Ed. Helicon, Timișoara, 1995.

PE 116/1994 : Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

PE - 118/1992 ( republicat in 1995) : Regulament general de manevre in instalatii electrice

Preview document

Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 1
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 2
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 3
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 4
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 5
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 6
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 7
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 8
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 9
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 10
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 11
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 12
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 13
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 14
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 15
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 16
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 17
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 18
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 19
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 20
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 21
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 22
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 23
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 24
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 25
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 26
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 27
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 28
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 29
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 30
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 31
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 32
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 33
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 34
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 35
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 36
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 37
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 38
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 39
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 40
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 41
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 42
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 43
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 44
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 45
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 46
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 47
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 48
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 49
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 50
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 51
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 52
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 53
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 54
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 55
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 56
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 57
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 58
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 59
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 60
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 61
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 62
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 63
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 64
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 65
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 66
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 67
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 68
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 69
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 70
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 71
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 72
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 73
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 74
Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Regimul Termic al Bobinei de Excitatie a Unui Contactor de Curent Cuntinuu.docx

Ai nevoie de altceva?