Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 13747
Mărime: 8.52MB (arhivat)
Publicat de: Sebastian H.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul 1. Generalități 4
 2. 1.1 Convertoarele statice 4
 3. 1.2 Clasificarea convertoarelor statice 5
 4. 1.3 Evoluția convertoarelor statice: 9
 5. Capitolul 2. Considerații teoretice 11
 6. 2.1 Invertorul. Definiție și clasificare. 11
 7. 2.2 Clasificarea invertoarelor : 12
 8. 2.3 Invertoare de tensiune 13
 9. 2.4 Invertoare de current 16
 10. Capitolul 3. Dispozitive semiconductoare comandate, de putere pentru invertoare monofazate 21
 11. 3.1 Tranzistoarele 21
 12. 3.1.1 Tranzistorul MOSFET 23
 13. 3.3 Caracteristica circuitului de comandă 26
 14. 3.4 Comportarea în regim dinamic a tiristorului 27
 15. 3.5 Puterea disipată pe tiristor 28
 16. 3.6 I.G.B.T. ( Insulated gate bipolar transistor) 29
 17. Capitolul 4. Stadiul actual în realizarea invertoarelor monofazate 30
 18. 4.1 Invertoare cu undă plină 30
 19. 4.2 Invertorul paralel 30
 20. 4.3 Învertorul monofazat în punte 35
 21. Capitolul 5. Alegerea soluției practice 42
 22. 5.1 Invertoare cu separare galvanică 42
 23. Capitolul 6 Proiectul tehnic 51
 24. 6.1 Simulare 53
 25. Capitolul 7. Standul practic și rezultatele experimentale 59
 26. 7.1 Rezultatele experimentale 60
 27. Concluzii 65
 28. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice în legătură cu convertoarele c.c. - c.a. Alegerea acestei teme a fost determinată de interesului deosebit asupra convertoarelor și a modului de funcționare al acestora.

Scopul acestei lucrări este de a realiza un “Invertor monofazat cu comandă PWM”. Se așteaptă de la acest proiect obținerea unui stand experimental de laborator, care să evidențieze funcționarea invertoarelor monofazate cât și pierderile suferite în transformator.

Invertorul este un tip de convertor care are capacitatea de a transforma c.c. - c.a cu posibilitatea de a avea tensiuni diferite la ieșire față de tensiunea de intrare.

Poate avea diverse moduri de operare (electromecanic sau cu dispozitive semiconductoare). De regulă, invertoarele sunt utilizate pentru acționarea motoarelor de curent alternativ cu viteză de rotație reglabilă, dar îsi găsesc aplicabilitate si în alte domenii, de exemplu construcția surselor de alimentare de c.a. neîntreruptibile (UPS).

Lucrarea se structurează pe mai multe capitole în care am încercat sa evidențiez importanța convertoarele, dar cu o focusare asupra invertoarelor. Primul capitol surprinde generalități cu privire la convertoarele statice, importanța, modul de acționare, dar și clasificarea și evoluția în timp a acestora.

În capitolul al 2-lea sunt expuse considerații teoretice cu privire la invertoare, definiții ale termenului, clasificarea acestuia și o descriere a catorva dintre tipurile constructive. Tot în acest capitol este expus și filtrajul activ, acesta reprezintă un dispozitiv care poate fi folosit în diverse aplicații, în functie de modul lor de comanda (în curent sau în tensiune) și în functie de tipul de legare (serie sau paralel).

Capitolul 3 prezintă dispozitive semiconductoare comandate, de putere, care au rolul de a comuta tensiuni sau curenți. Principalale semiconductoare comandate folosite în construcția invertorului sunt cele descrise în acest capitol și anume diodele, tranzistorii si tiristorii.

Stadiul actual în realizarea invertoarelor monofazate este prezentat în capitolul 4 unde este expus invertorul cu undă plină, invertorul paralel, invertorul în punte și invertorul monofazat în punte McMurray.

Capitolul 5 face referire la modul de realizare al proiectului, acesta descrie separarea galvanică și metode constructive ale miezurilor și înfasurărilor. Pentru realizarea proectului practic și studierea comportamentului unui invertor s-a ales o un montaj care este o combinație de generator de clock și un timer.

Capitolul 6 cuprinde proiectul tehnic, realizarea practică a standului, schema bloc și schema electrică desfășurată, simulării și soluțiile constructive ale standului.

În ultimul capitol sunt expuse standul și masurătorile experimentale rezultate în urma testelor, urmate de concluziile proiectului.

Capitolul 1. Generalități

1.1 Convertoarele statice

Dezvoltarea electronicii de putere a fost facută în ultima perioadă în ritm rapid datorită cerințelor din ce în ce mai diverse de transformare și adaptare a parametrilor energiei electrice la nevoile utilizatorilor.

Convertoarele statice de putere sunt echipamente statice complexe intercalate între

sursa de energie și receptor, având rolul de a modifica parametrii energiei furnizate de sursă

(valoare, formă, frecvență a tensiunii) ținând cont de cerințele impuse de receptor.

Convertorul este conectat între două sisteme electrice cu parametri diferiți, așa cum este prezentat în figura de mai jos ( Fig 1.1. Schema generală a convertorului)

Fig 1.1 Schema generală a convertorului

Cele doua sisteme sunt:

- Sursa de energie electrică, sistemul I și consumatorul, sistemul II, dacă sensul transferului de energie se face de la stânga la dreapta.

- Sistemul II este sursa și sistemul I este consumatorul, dacă sensul transferului de energie se face de la dreapta la stânga.

Convertoarele pot fi de asemenea montate între două surse de energie pentru a face

Posibilă și funcționarea simultană a acestora. Convertorul static are rol de receptor din punct de vedere al sursei de energie și rol de sursă de energie din punct de vedere al sarcinii.

Partea de putere a convertorului este realizată, cu dispozitive semiconductoare

de putere comandabile (tiristoare, tranzistoare) și/sau necomandabile (diode). Aceste

dispozitive, funcționând în regim de comutație, au rolul unor întreruptoare, deci rezulta un regim permanent format dintr-o succesiune periodică de regimuri tranzitorii.

Închiderea și deschiderea succesivă a acestor întreruptoare se face după o logică

impusă de principiul de funcționare a convertorului. Aceasta logică este asigurată de schema

electronica de comandă.

Bibliografie

1. Cerbulescu D.,(1995) Convertoare statice de putere. Ed Universitații din Craiova. Craiova.

2. Floroiu, E. (2011, Iulie 05). Izolarea galvanică a surselor de alimentare. Retrieved Iunie 10, 2017, from Electronica azi: http://electronica-azi.ro/2011/07/05/izolarea-galvanica-a-surselor-de-alimentare/

3. Golovanov C., Albu M., Probleme moderne de măsurare în electroenergetică.Editura tehnică.

4. Ionescu F., F. D. (1998). Electronica de putere - convertoare statice. Ed. Thehnică .

5. Ionescu F., Floricau D., Mihalache C., Radomirescu B., Boguș C., Nen C., Stefan I (1997). Convertoare statice de putere. Ed Tehnică

6. Popescu M., R. B. (1999). Convertoare statice cu comutație forțată. București: ICPE.

7. Popescu V., Lascu D., Negoițescu D (1992). Stabilizatoare de tensiune în comutați. Editura de Vest. Timișoara.

8. Popescu V., Lascu D., Negoițescu D.,(1999) Convertoare de putere. Editura de Vest. Timișoara

9. Popescu V., Lascu D., Negoițescu D.,(2002) Surse de alimentare în telecomunicații .Editura de Vest. Timișoara.

10. Marschalko R., (1997). Convertoare de CA/CC cu modulare în durată a impulsurilor. Ed. Mediamira.

Referințe WEB:

1. Răsfoiesc, Oprocuploare, 2013, accesat în data 20.05.2017 ora 14:22, disponibil la: http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/Optocuplorul84.php.

2. All Data, 2011, accesat în data 20.05.2017 ora 14:55, disponibil la: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SKW20N60-DS-v02_03en.pdf?fileId= db3a304412b407950112b427eb2b3d1a

3. Wikipedia, 2017, accesat în data 27.06.2016 ora 15:20, disponibil la: https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC.

4. Wikipedia, 2015, accesat în data 15.06.2017 ora 11.35, disponibil la: https://ro.wikipedia.org/wiki/Invertor

5. Electronica-AZI, 2010, accesat în data de 10.06.2017 ora 11:40, disponibil la: http://electronica-azi.ro/2010/08/31/invertoare-dcac/

Preview document

Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 1
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 2
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 3
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 4
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 5
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 6
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 7
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 8
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 9
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 10
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 11
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 12
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 13
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 14
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 15
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 16
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 17
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 18
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 19
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 20
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 21
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 22
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 23
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 24
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 25
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 26
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 27
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 28
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 29
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 30
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 31
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 32
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 33
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 34
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 35
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 36
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 37
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 38
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 39
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 40
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 41
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 42
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 43
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 44
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 45
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 46
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 47
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 48
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 49
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 50
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 51
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 52
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 53
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 54
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 55
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 56
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 57
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 58
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 59
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 60
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 61
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 62
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 63
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 64
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 65
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 66
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 67
Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Studiul invertoarelor monofazate si realizarea unui stand de laborator.docx

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Achiziție Date pentru Măsurarea Turației

INTRODUCERE Relaţia om - calculator este din ce in ce mai dinamică. Extinderea folosirii calculatoarelor in activităţi care erau pană nu demult...

Radioreceptor Fm Stereo cu Integrat Bm3189

CAP. 4. REALIZARE PRACTICA 4.1 Proiectarea cablajelor imprimate 4.1.1 Generalitati Utilizarea cablajelor imprimate constituie actualmente...

Platformă experimentală pentru studiul tranzistorului IGBT

I. Introducere Această lucrare de licenţa prezintă ,in detaliu, studiul tranzistorului IRG4BC20UD. Ca obiect principal de cercetare am studiat...

Proiectarea Convertorului Static de Putere Pentru Acționarea Unui Motor de Curent Continuu

Introducere Convertoarele statice sunt echipamente de putere care permit conversia energiei de curent alternativ în energie de curent continuu sau...

Radiocomunicații

1. TEMA DE PROIECTARE: Sa se proiecteze un radioreceptor MA in gama de frecvente UM (526.5KHz¸1606.5KHz),avind o putere de iesire de...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Invertor monofazat

Prezentare generala Invertoarele autonome sunt convertoare destinate alimentării sarcinilor de curent alternativ, plecând de la o sursă de curent...

Materiale și componente electronice

Materialele dielectrice se caracterizeaza prin stari de polarizatie electrica, care sunt stari de electrizare suplimentara si apar în prezenta...

Ai nevoie de altceva?