Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electronică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 19724
Mărime: 909.07KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Chivu
Puncte necesare: 12

Extras din licență

INTRODUCERE

Tendinţa de bază în dezvoltarea dispozitivelor electronice este trecerea la folosirea regiunii de unde scurte a spectrului de iradiere electromagnetică. Ultimele două decenii se caracterizează prin însuşirea intensă a diapazonului optic. Capacitatea excepţional de mare, a câmpului optic ca purtător de informaţie, o viteză mare de distribuire a semnalelor optice prin canalele de informaţie şi simplitatea îndeplinirii operaţiilor matematice cu câmpurile optice bidimensionale, au determinat un interes esenţial de mare, la folosirea metodelor optice de receptare emisie şi prelucrare a informaţiei în diferite tipuri de dispozitive radioelectronice şi opto-electronice.

Elementul principal din mulţimea de dispozitive existente, care folosesc iradierea optică pentru prelucrarea informaţiei, îl reprezintă vizualizatorul de imagine optică. De aceea, în ultimii ani, se observă o creştere esenţială a nomenclaturii vizualizatoarelor de imagini optice, bazate pe diferite principii fizice şi propuneri constructive.

La momentul de faţă, practic nu-s elaboraţi detectori optici pentru iradierea ultravioletă cu energia E6 eV. În cercetări, în cea mai mare parte, sunt folosiţi fotomultiplicatori cu luminofori pe fotocatod. Alte construcţii, la momentul de faţă nu sânt. De aceea este necesară cătarea materialelor care pot rezolva problema în cauză.

1. VIZUALIZATOARE DE SEMNALE OPTICE

Televiziunea a fost întrevăzută ca posibilitate pentru prima oară de către Campbell Swinton, care a arătat în 1908 că semnalele luminoase transmise secvenţial – cu cel puţin 160 000 de elemente – pot reda suficient de bine o imagine. În acelaşi timp, dacă elementele menţionate sunt baleate destul de rapid, imaginea poate fi reprodusă în mişcare, fără efecte secundare supărătoare.

Realizarea practică a televiziunii s-a făcut însă cu 25 de ani mai târziu, utilizându-se un iconoscop, care alături de succesorul său, orticonul, s-a bazat la transformarea imaginilor optice în semnale electrice, pe efectul fotoemisiv. Din cauză că tehnicile de utilizare nu evoluaseră corespunzător, în televiziune s-au folosit mai întâi materiale fotoemisive, cu toate că fotoconductorii sunt mai sensibili.

Ideea folosirii unui tub fotoconductiv este avansată în 1935 de către Bobitts, dar realizarea vidiconului propriu-zis este anunţată abia în mai 1950 de către Weimer, Forgue şi Goodrich în revista Electronics.

Vidicon este orice videocaptron cu baleaj prin fascicul electronic şi citire directă de pe ţinta fotoconductiva. Primul vidicon de succes utiliza o ţintă dintr-un strat de trisulfură de stibiu depus prin evaporare, strat cu o mare rezistivitate la întuneric şi o bună sensibilitate.

Au mai fost studiate şi alte materiale cum ar fi seleniul amorf , oxizii, sulfurile şi seleniurile de zinc, cadmiu, arsen, stibiu şi plumb. Sa-u mai investigat şi amestecuri din astfel de materiale, însă de importanţă practică s-au remarcat doar trisulfura de stibiu şi oxidul de plumb.

În prezent, la camerele de televiziune color se foloseşte aproape în exclusivitate plumbiconul, realizat cu strat de oxid de plumb. Mai apoi au apărut videocaptroane cu ţintă de siliciu (pentru sistemele de videotelefon).

Se pune întrebarea care sunt limitele televiziunii la nivelele de lumină scăzute.

Ca şi în cazul televiziunii la nivelele de lumină normale, televiziunea la nivel scăzut de lumină a început să-şi găsească aplicaţii în diverse domenii ale activităţii umane, ca medicina şi astronomia, cercetarea submarină, industria şi nu în ultimul rând, în domeniul militar.

Acestea sunt determinate practic exclusiv de sistemele optice şi de tuburile utilizate la convertirea imaginii optice în semnal de televiziune. Transmisia şi prezentarea informaţiei pot urma calea clasică. Limitările primordiale sunt impuse de numărul de cuante utilizabile, de restricţiile impuse la proiectarea sistemului optic de intrare şi de sensibilitatea fotocatodului primar la radiaţia cu lungimea de undă scăzută. Acestea sunt limitările fundamentale în stadiul actual al fabricării fotocatozilor. Limitările secundare sunt cele legate de restul sistemului, unde se impune un compromis între calitatea imaginii videocaptronului sensibilitate cost şi gabarit.

S-au realizat totodată matrici din diode, similare, dar care încorporează şi circuitele de baleaj, obţinute pe acelaşi tip de siliciu. Aceste dispozitive , totalmente integrate, numite uneori şi vidicoane semiconductoare, produc direct la ieşire un semnal video.

Preview document

Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 1
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 2
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 3
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 4
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 5
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 6
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 7
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 8
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 9
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 10
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 11
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 12
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 13
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 14
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 15
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 16
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 17
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 18
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 19
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 20
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 21
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 22
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 23
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 24
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 25
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 26
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 27
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 28
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 29
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 30
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 31
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 32
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 33
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 34
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 35
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 36
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 37
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 38
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 39
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 40
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 41
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 42
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 43
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 44
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 45
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 46
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 47
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 48
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 49
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 50
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 51
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 52
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 53
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 54
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 55
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 56
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 57
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 58
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 59
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 60
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 61
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 62
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 63
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 64
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 65
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 66
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 67
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 68
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 69
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 70
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 71
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 72
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 73
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 74
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 75
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 76
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 77
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 78
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 79
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 80
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 81
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 82
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 83
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 84
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 85
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 86
Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo.doc

Alții au mai descărcat și

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a...

Elaborarea Construcției Sistemului informațional și de Calcul pentru Achiziția și Prelucrarea Informației Telemetrice

INTRODUCERE Transmiterea informaţiei la distanţa datează din secolul al 19-lea. Una dintre primele linii de transmisie a fost înfiinţată în anul...

Monitorul

O clasificare sumara a monitoarelor ar putea fi dupa unul din criteriile : a) dupa culorile de afisare -monitoare monocrome (afiseaza doar doua...

Stabilizator de Tensiune

3. Functionarea În general, pentru realizarea stabilizatoarelor de tensiune se folosesc proprietatile diodelor. Cel mai simplu tip de...

Ai nevoie de altceva?