Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 24409
Mărime: 175.06KB (arhivat)
Publicat de: Oxana M.
Puncte necesare: 12
Valoarea Istorico-Literara a Umanistilor Romani Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce

Cuprins

 1. Introducere.
 2. Capitolul I. Formarea şi evoluţia umanismului românesc.
 3. 1.1.Semnificaţia mişcării umaniste în cultura română.
 4. 1.2.Cadrul social, politic şi cultural specific Moldovei sec. al XVII-lea .
 5. 1.3.Contribuţia cronicarilor la formarea umanismului românesc.
 6. Note bibliografice.
 7. Capitolul II. Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin.
 8. 2.1. Viziunea cronicarilor asupra istoriei.
 9. 2.2. Literatura istoriografcă. Cronicarii moldoveni.
 10. 2.3.Contribuţia cronicarilor la dezvoltarea limbii şi literaturii române.
 11. 2.4. Arta portretului şi a naraţiunii în opera cronicarilor moldoveni.
 12. Proiect didactic.
 13. Aspecte critice.
 14. Note bibliografice.
 15. Concluzii.
 16. Bibliografia.

Extras din licență

Introducere

Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii lui, fiindcă trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice şi în afirmarea originii latine a limbii şi a poporului român, iar umaniştii au fost acei, care au deschis noi orizonturi culturale, s-au opus autorităţii absolute a bisericii şi au fisurat astfel blocul dogmelor religioase, promovînd imagini deferite faţă de cele ale bisericii asupra omului şi a istoriei, propunînd imagini raţionale despre lume.

În al doilea rînd, am ales acest subiect pentru că cele mai voloroase scrieri istoriografice aparţin umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce pentru că operele lor sunt integrate în tezaurul culturii naţionale, unde putem mereu să ne întoarcem şi să găsim ceva ajutător vremurilor noastre, căci sunt ca nişte reflectări în oglindă a spiritului românesc, chiar dacă suntem într-o continuă schimbare, ele, totuşi, mereu rămîn, străjuind de-a lungul veacurilor.

Actualitatea temei. Studiind subiectul respectiv, putem afirma că este actual, pentru că umanismul a influenţat în mod hotărîtor viaţa poporului prin reprezentanţii săi: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Totodată, ei sînt printre primii care au afirmat, răspicat originea latină a poporului român şi a limbii şi trebuie apreciaţi pentru preţuirea ce au acordat-o omului, pentru elogiul adus cunoaşterii, culturii, educaţiei, învăţăturii, pentru interesul faţă de viaţa morală, şi practică, pentru cunoaşterea şi interpretarea raţională a naturii şi a istoriei, pentru problemele sociale, istorice, politice.

Problema cercetării. Este de a cerceta semnificaţia mişcării umaniste în cultura română şi de a descoperi valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce.

Obiectivul principal. Obiectivul principal ale tezei îl constituie studierea contribuţiilor cronicarilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce la dezvoltarea limbii şi literaturii române, precum şi valoarea istorico-literară. Obiectivele propuse. Pentru cercetatrea subiectului ne-am propus următoarele obiective:

• să studiem formarea şi evoluţia umanismului românesc

• să analizăm semnificaţia mişcării umaniste în cultura română;

• să identificăm cadrul social, politic şi cultural specific Moldovei sec. al XVII-lea;

• să demonstrăm contribuţia cronicarilor la formarea umanismului românesc;

• să abordăm valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce;

• să evedenţiem viziunea cronicarilor asupra istoriei;

• să cercetăm literatura istoriografică;

• să valorificăm contribuţia cronicarilor la dezvoltarea limbii şi literaturii române;

• să investigăm arta portretului şi a naraţiunii în opera cronicarilor moldoveni.

Epistemologia cercetării. Pentru a realiza o teză reuşită s-au utilizat diverse surse ştiintifice apărute în diverse perioade de timp: Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini pînă la prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.; Negrici Eugen Naraţiunea în cronocile lui Grigore Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, Bucureşti,1972. ; ”Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la Aron Vodă”, Editura Societatea anonimă, Bucureşti, 1961. Metode de cercetare. Prin utilizare metodelor: selectarea, sinteza, analiza pe text, comparaţia, observaţia, deducţia, inducţia, metoda fenomenologică, s-a reuşit tratarea unor adevăruri revelatorii ale subiectului propus. Metodele au fost utilizate în bloc, avînd obiectivul de a studia, analiza şi demonstra idei, opinii, curente, teorii referitoare la cercetare valorilor istorico-literare a umaniştilor români.

Bibliografie

1. Alexandrescu Emil, ” Analize şi sinteze de literatură română”, Editura Moldova, Iaşi, 1995, 396 pagini

2. Bărboi C., ” Limba şi literatura română”, Editura Recif, Bucureşti, 1992, 445 pagini

3. Cantemir Dimitrie, ”Descrierea Moldovei”, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, 343 pagini

4. Cartojan Nicolae, ” Istoria literaturii române vechi”, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, 590 pagini

5. Cazacu Boris, Pagini de limba şi literatura româna veche, Editura Tineretului, Bucureşti, 1964, 284 pagini

6. Călinescu G., ”Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, 1033 pagini

7. Costin Miron, Neculce Ion, Editura:Casa Editorială ODEON , Bucureşti, 2001, p 257 pagini

8. Costin Miron, Neculce Ion. Cronicari, Editura s.n., Bucureşti, 2001, p 116 pagini

9. Costin Miron, Opere, vol. I, Editura pentru literatura, Bucureşti , 1965, 324 pagini

10. Costin Miron,”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace”, Editura de Stat pentru Literatura şi Arta, Bucureşti, 1958, 531 pagini

11. Constantinov Valentin, „Ţara Românească şi Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Radu Mihnea”, Editura Ed. Universităţii ” Al. Cuza”, Iaşi, 2007, 394 pagini

12. Contacuzino Constantin, ”Istoria Ţării româneşti”, Editura Litera, Chişinău, 1997, 288 pagini

13. Iorga Nicolae, ”Locul românilor în istoria universală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, 510 pagini

14. Keith Hitchins, România (1866-1947), Editura Humanitas, Bucureşti, 573 pagini

15. Lovinescu Eugen, ”Istoria civilizaţiei române moderne”, Editura Minerva Bucureşti, 1997, 377 pagini

16. ”Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la Aron Vodă” Editura Societatea anonimă, Bucureşti, 1916, 158 pagini

17. Mateevici A., ”Limba noastră”, Editura Cartea moldovenească, Chişinău, 1963, 8 pagini

18. Monolescu Nicolai, ” Istoria critică a literaturii române”, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, 311 pagini

19. Monolescu N., ”Istoria critică a literaturii române”, Editura paralela 45, Piteşti, 2008, 1526 pagini

20. Neculce Ion, ”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă pînă la Constantin Mavrocordat”, Editura 100+1 Gramar, Bucureşti, 1997, p. 184 pagini

21. Neculce Ion, Costin Miron, ”Limba şi literatura medievală românească”, Editura Multumedia, Arad, 1997, 252 pagini

22. Neculce Ion ”O samă de cuvinte”Editura Tineretului, Bucureşti, 1968, 232 pagini

23. Neculce Ion, Procopovici, Al., ” Cronica lui Ion Neculce”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1932, 256 pagini

24. Negrici Eugen, ”Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin”, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, 348 pagini

25. Piru Al. ”Istoria literaturii române de la început pînă azi”, Editura Univers, Bucureşti, 1981, 582 pagini

26. Puşcariu Sextil ”Istoria literaturii române: Epoca veche”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, 267 pagini

27. Rosetti Al, ” Istoria limbii române”, Editura: Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1938, 219 pagini

28. Rotaru Ion „Literatura română veche”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, 368 pagini

29. Sorohan Elvira „ Cartea cronicilor”, Editura Junimea, Iaşi, 1986, 616 pagini

30. Ureche Grigore, ”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dragoş Vodă pînă la Aron Vodă” Editura Tineretului, Bucureşti, 1961, 128 pagini

31. Veciu Dimitru, „Ureche Grigore”, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, 422 pagini

32. Ureche Grigore, Neculce Ion, Costin Miron ” Letopiseşul Ţării Moldovei”, Editura Cartea Moldovei, Chişinău, 2007, 272 pagini

Pagini web:

1. http://www.referat.ro/ accesat pe 12.02.2013

2. http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Viziunea-cronicarilor-asupra-i63335.php accesat pe 4.04.2013

3. Wikipedia.com accesat pe 16.04.2013

4. http://dexonline.ro/ accesat pe 30.03.2013

Preview document

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 1
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 2
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 3
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 4
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 5
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 6
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 7
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 8
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 9
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 10
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 11
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 12
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 13
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 14
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 15
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 16
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 17
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 18
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 19
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 20
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 21
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 22
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 23
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 24
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 25
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 26
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 27
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 28
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 29
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 30
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 31
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 32
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 33
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 34
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 35
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 36
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 37
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 38
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 39
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 40
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 41
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 42
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 43
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 44
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 45
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 46
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 47
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 48
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 49
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 50
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 51
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 52
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 53
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 54
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 55
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 56
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 57
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 58
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 59
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 60
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 61
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 62
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 63
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 64
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 65
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 66
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 67
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 68
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 69
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 70
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 71
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 72
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 73
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 74
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 75
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 76
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 77
Valoarea istorico-literară a umaniștilor români - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Valoarea Istorico-Literara a Umanistilor Romani.docx

Alții au mai descărcat și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Ortografia

Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Mircea Eliade, inovator al romanului modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul...

Balada cultă

Un moment important al poeziei moderne românesti îl constituiecreatia poetului, eseistului si traducătorului de exceptie Stefan AugustinDoinas,...

Activitatea turistică ca o expresie a atașamentului fata de loc

1.Turismul si importanta sa Turismul este una dintre cele mai importante activitati economice din lume, reprezinta un fenomen economico-social ,...

Doina și semnul crucii - cuvinte reprezentative pentru poporul român

Cuvinte reprezentative pentru poporul roman Prof.inv.primar Ciobanu Ionela-Cristina(Busuioc) Printre cuvintele nemuritoare si piloni ai...

Ai nevoie de altceva?