Balada cultă

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 21463
Mărime: 96.13KB (arhivat)
Publicat de: Dan Vereș
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Erezanu Victoria

Extras din referat

Un moment important al poeziei moderne românesti îl constituiecreatia poetului, eseistului si traducătorului de exceptie Stefan AugustinDoinas, care „s-a impus si s-a diferentiat în peisajul nostru literar printr-oformulă poetică de o rară finete si precizie, complexă si armonioasă înacelasi timp. (Felea, 1977, p. 60).

Credincios naturii talentului său, poetul tinde mai peste tot lasupunerea eposului baladesc necesitătilor cerute de reflectia lirică, maimult sau mai putin directă. Poezia de idei îsi cere si acum drepturile.Spatiul mitic-baladesc imaginat de poet are principala menire de a sprijiniefectiv punerea în ecuatia poetică a unei problematici ontologice enuntatăaproape pe fată: „asa mă bântuie cu voluptate/ punând pe fruntea meastigmat si mir/ amanta fără patimă, Ideea.” (Amanta, 1972, p. 271)..Deci, ideea se doreste a fi însusi pivotul întregului demers baladesc.Asemenea anticului Diogene, poetul apare însotit de „lampa”inteligentei sale scrutătoare, tinzând neabătut spre identificareaadevărurilor supreme încorporate în miezul materiei mitice a baladei.Hotărâtoare pentru încărcătura dramatică a acestuia estedilemma ontologică inculcată textului, respectiv „fabulei”. Modernitateacontinutului ideatic al baladelor lui Doinas tocmai aici este de căutat, înadevărul relevat de spatiul mitic imaginat.Baladescul, după opinia lui Doinas ar fi capabil să creeze situatiipoetice noi si astfel să faciliteze accesul la întelegerea supremă alucrurilor.

Cercetarea baladelor lui Doinas ne impune, în primul rând,constatarea că poetul porneste de la elemente romantice, dar prinpersonaje, întâmplări si simboluri ne trimite la lumea basmelor.Simbolistica de natură folclorică din Crai de Ghindă, Craiul deVerde, Crai Nou, Acela-care-nu-se-teme-de-nimic, sugerează în chipulpovestilor, initierea tânărului, proba bărbătiei lui.Craiul este consubstantial cu eroul din balada Radu mamii, undemăicuta îl previne inutil pe fiu că merge spre moarte. Craiul însă are siceva din mistuirea sterilă a lui Făt-Frumos, care caută orice prilej bun demoarte, ceea ce-l salvează fiind parcă numai nota optimistă a finalului debasm. Dar aici finalul lasă posibilitatea unor multiple interpretări.Povestea obsesiei unei vocatii în care numai creatorul crede – sipoate si ideea sacrificiului – este învăluită de mister si superstitie în baladaTrandafirul negru. Apelând la magie, un grădinar din Tările de Jos,încearcă să înfrângă legile firii si-si urmăreste visul himeric de a creste „unstraniu trandafir cu floare neagră”. Aparitia trandafirului negru este aceeaa intrării în legendă, în mit.

Întâlnim în această baladă motivul folcloric al florilor care crescdin trupul mortului, motiv de largă circulatie în poezia funerarăromânească, unde „din sărmanele degetele răsar viorele, din urechi cucercei răsar ghiocei”, iar aici, din craniul mistuit al grădinarului seîntruchipează idealul său – o floare neagră.În Crai de Ghindă este interesantde urmărit cum simbolistica denatură folclorică se îmbină cu alte elemente, iar simbolismul suav se aflăalături de blestem. Cu această poveste se încheie testamentul Craiului, careva intra în moarte ca într-o poveste.O altă fantastică poveste este istoria împreunării dintre o regină siun ulm, în balada Regele fiul copacului. Respirând în lumea credintelor dendrolatrice, poezia răstălmăceste mitul Daphne, existent si-n folclorulromânesc, în motivul clasic femeia fiind cea care trăieste în trunchiulcopacului sau, judecând din alt unghi, sufletul copacului fiind femeia.De altfel, Doinas prelucrează motivul Daphne si în forma sa pură,în poezia Apollo îmbrătisând pe Daphne preschimbată în laur.„De ce nu-s om, tărâna să mă-nghită!...Cu apele prelinse sub răchită,pe rădăcini ti-as punne-acest sărut.”(Apollo îmbrătisând pe Daphne preschimbată în laur)

Studierea baladelor dezvăluie o interesantă modalitate de abordarea folclorului, si anume, faptul că în textura poeziei se împletesc elementefolclorice traditionale care sunt răstălmăcite si capătă noi si neasteptatesemnificatii. Această constatare este si mai evidentă când poetul abordeazămituri fundamentale ale culturii noastre populare, „citindu-le” cusensibilitatea si întelegerea omului modern.

Mitul jertfei creatoare – mit care a fascinat deopotrivă pe poeti,prozatori si dramaturgi - se întrevede în infrastructura splendidei baladeMistretul cu colti de argint, unde dorinta de a moderniza miturile serealizează cel mai bine, unde legendarul constrânge tâlcul să iasă lasuprafată, un tâlc de o tulburătoare si intensă rezonantă.Asemenea unui nou Mester Manole, himericul print din Levant,simbolul creatorului însetat de absolut, este urmărit de un vis pentru caresuportă totul: dispretul servitorilor, uitarea de sine si, în final, sacrificialsuprem.

Printul care a alergat prin „hătisuri”, urmărindu-si visul de a vânamistretul cu colti de argint, moare ucis de teribilul mistret. La nivelul celmai adânc al textului se descoperă semnificatia mitică a mortii printului.„Mai bine ia cornul si sună întruna./Să suni până mor, câtre cerul senin.../Atunci asfinti după creste luna/si cornul suna, însă foarte putin.”(Mistretul cu colti de argint, 1979, p. 73) (Poezie scrisă în anul 1972)Moartea printului, răpus chiar de mistretul cu colti de argint,semnifică ideea că adevărata artă, care să aibă valoare eternă, cere dăruiretotală, sacrificiul suprem. Murind ca si Mesterul Manole, printul deschideportile transcendentului.

Motivul jertfei zidirii apare în poezia Versuri pentru zidar, în caregrandoarea mitică a constructorului e sugerată în comparatie cu MesterulManole. Zidarul contemporan asază „pe fruntea de var” a casei„luceafărul din zori” si, terminând lucrul îsi agată mistria „în primul cui

de raze ale serii”. Poetul realizează o adevărată apoteoză a constructorului actual în: (Versuri pentru zidar).

Motivul creatiei este sublimat într-o constructie foarte concentrate în Mănăstire de sunet, unde sacrificiul este cerut nu de zidirea de piatră, cide una de „sunet”, adică de poezie.„Zidirea” poeziei înseamnă ardere: „Pentru că graiul, ca flacăra,mistuie”; înseamnă suferintă, poetii se cunosc după cum „poartă luneta culacrimi”; înseamnă sacrificiu: „Si cîti nu sfârsesc/ cu aripi de sindrilă”.Dar sacrificiul lor înseamnă artă perenă. Cuvântul „mereu ocupat sătransporte pe-un drum cu vocale povara istoriei, face popas/ la izvoarelenoptii”. Si atunci „cuvântul” e zidit în poezia nemuritoare: „Durabilul însăde mult s-a zidit în văzduh cu poetii”. (Mănăstire de sunet).

O aluzie la motivul creatiei este poezia Clădirea, în care Aventura constructiei nu mai este însotită de sacrificiu:Poetul, ca un alt Mester Manole, de data aceasta, ca un sculptor,dăltuieste „din timpul abia crăpat în blocuri,/ secundă de secundă,frenetice statui”, regretând timpul care nu s-a concretizat în faptă, încreatie: „O, ce cumplite lespezi sunt orele pe care/ nu le-am sculptat cufapta, pe rând, pe fiecare” (Din marmură, 1979, p. 32).

Este evident că mitul creatiei îl obsedează pe Doinas, poetul a căruitemă preferată este destinul creatorului si al poeziei, motiv care iradiazăîntreaga lui operă.

Puterea artei de a transfigura realitatea este sugerată de Doinas siprintr-un alt mit central în mitologia românească, „vânarea animalului îndecorul pădurii”. Dar, în timp ce la alte popoare, acest mit semnificăuciderea si jertfirea animalului, „în mitologia românească întelesurile sunt

mult mai complexe. Vânătoarea înseamnă legiferarea fortei unui neam,este semn al maturitătii, al consacrării. Animalul vânat este văzut deDoinas, ca de altfel, în toată mitologia românească, nu în primul rând caobiect al vânătorii, ci ca subiect care îl călăuzeste pe vânător: „Mistretul

face semn”. (1979, p. 149).

În viziunea lui Doinas, acest motiv capătă o încărcătură mitică.Defapt, vânatul după care aleargă e o himeră, nu e o existentă concretă, căciceilalti vânători nu-l văd.Servitorii nu au acces decât la nivelul realitătiiimediate „Stăpâne, e apa jucând sub copaci”, incapacitatea de a vedea lanivelul unei realităti mai adânci. Este stiut faptul că în gândirea mitică românească vânătorul priceput trebuie să fie un om ales (un voievod, unprint), trebuie să depăsască nivelul comun, pentru că are o misiune nobilăde a întemeia, de a fonda, de a zidi.Printul vânător din balada lui Doinas, erou al actiunii cu sensritualic, înselat de aparentele materiei, de hătisurile unei păduri ostile, careascunde vânatul, este omorât de mistretul sălbatic. În această versiune cu

semnificatie inversată, a vânătorii rituale, eroul civilizator este înfrânt de viclenia si forta obscură a naturii sălbatice:„Dar vai! sub luceferii palizi ai boltiicum stă în amurg, la izvor aplecat,

veni un mistret urias, si cu coltiiîl trase sălbatic prin colbul roscat.”(Mistretul cu coltii de argint, 1966, p. 118).

Preview document

Balada cultă - Pagina 1
Balada cultă - Pagina 2
Balada cultă - Pagina 3
Balada cultă - Pagina 4
Balada cultă - Pagina 5
Balada cultă - Pagina 6
Balada cultă - Pagina 7
Balada cultă - Pagina 8
Balada cultă - Pagina 9
Balada cultă - Pagina 10
Balada cultă - Pagina 11
Balada cultă - Pagina 12
Balada cultă - Pagina 13
Balada cultă - Pagina 14
Balada cultă - Pagina 15
Balada cultă - Pagina 16
Balada cultă - Pagina 17
Balada cultă - Pagina 18
Balada cultă - Pagina 19
Balada cultă - Pagina 20
Balada cultă - Pagina 21
Balada cultă - Pagina 22
Balada cultă - Pagina 23
Balada cultă - Pagina 24
Balada cultă - Pagina 25
Balada cultă - Pagina 26
Balada cultă - Pagina 27
Balada cultă - Pagina 28
Balada cultă - Pagina 29
Balada cultă - Pagina 30
Balada cultă - Pagina 31
Balada cultă - Pagina 32
Balada cultă - Pagina 33
Balada cultă - Pagina 34
Balada cultă - Pagina 35
Balada cultă - Pagina 36
Balada cultă - Pagina 37
Balada cultă - Pagina 38
Balada cultă - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Balada culta.docx

Alții au mai descărcat și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche,...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Mircea Eliade, inovator al romanului modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul...

Activitatea turistică ca o expresie a atașamentului fata de loc

1.Turismul si importanta sa Turismul este una dintre cele mai importante activitati economice din lume, reprezinta un fenomen economico-social ,...

Doina și semnul crucii - cuvinte reprezentative pentru poporul român

Cuvinte reprezentative pentru poporul roman Prof.inv.primar Ciobanu Ionela-Cristina(Busuioc) Printre cuvintele nemuritoare si piloni ai...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Cultul Morților la Poporul Român

CAPITOLUL I DESPRE NEMURIREA SUFLETULUI I.1. Despre trup şi suflet Singura fiinţă pământească frământată de dorul necunoscutului este omul. Omul...

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a...

Folclorul și istoria în operele scriitorilor români

INTRODUCERE Istoria și folclorul sînt izvoare nesecate, din care își potolesc setea spirituală marii scriitori, de sub condeiul cărora răsar...

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă",...

Bach Haydn Schumann Sostakovici

CAPITOLUL I JOHANN SEBASTIAN BACH – SUITA NR. 5 PENTRU VIOLONCEL SOLO, ÎN DO MINOR, B.W.V. 1011 I.1. BIOGRAFIA ŞI CREAŢIA COMPOZITORULUI...

Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Argument Tema studiului nostru de caz se refera la Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică. Acesta l-am obţinut in...

Proiect Pedagogie

Clasa scolara e un grup de invatare care se aseamana, in multe privinte, cu un grup de munca dar are si cateva caracteristici proprii. Asemanarea...

Ai nevoie de altceva?