Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 25650
Mărime: 452.89KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Argument 2
 2. Capitolul I Aspecte ale cercetării folcloristice a cântecului epic: Definiții, clasificări, interpretări 6
 3. Capitolul al II-lea „Miorița”, de la creația poetică folclorică la interpretările culte 18
 4. Capitolul al III-lea Eposul folcloric pastoral - sursă de inspirație pentru Mihail Sadoveanu - „Baltagul” 27
 5. Capitolul al IV-lea Tema sacrificiului pentru creație - „Meșterul Manole” în „lectură” blagiană 37
 6. Capitolul al V-lea Aplicații metodice 47
 7. 5.1. C.D.Ș.-UL CA INSTRUMENT DE APROFUNDARE/ EXTINDERE A CUNOȘTINȚELOR DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ 47
 8. 5.2. PROIECT C.D.Ș- CÂNTECUL EPIC TRANSPUS ÎN LITERATURA CULTĂ 49
 9. 5.3. PROIECT OPȚIONAL 50
 10. 5.3.1. PROGRAMĂ DE OPȚIONAL DE LIMBA ROMÂNĂ 51
 11. 5.3.2. PROGRAMA ȘCOLARĂ ORGANIZATĂ MODULAR 53
 12. PARTEA I. IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU 53
 13. 5.3.3. STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI PE NIVEL DE ȘCOLARITATE 55
 14. PARTEA A II-A. ORGANIZAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI PE AN ȘCOLAR-CLASA a XI-a 57
 15. 5.3.4.4. SISTEMUL MODULELOR 57
 16. 5.4. MODULE SPECIFICE 57
 17. 5.5.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 69
 18. Bibliografie 74
 19. PROIECT DIDACTIC 75
 20. Material didactic 1 79
 21. Material didactic 2 80
 22. Anexa 1 81
 23. Anexa 2 82
 24. PROIECT DIDACTIC 83
 25. Fișă de lucru 87
 26. Bibliografie 88
 27. I. Bibliografie 88
 28. II. Opere literare utilizate 90
 29. III. Bibliografie didactico-metodică 90

Extras din disertație

Argument

În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă", deoarece consider că este o temă foarte importantă, atât din punct de vedere al activității didactice, cât și din punct de vedere științific, cântecele epice românești definind concepția poporului nostru despre evoluție și istorie, muncă și creație, iubire și existență.

Literatura noastră cultă a dat naștere unor opere ce au depășit cu mult aspectele cântecelor epice, trecând de la prelucrarea folclorică la adevărate capodopere ale culturii noastre. Toate acestea devin adevărate dovezi ale felului în care scriitorul resimte, ca un bun al spiritualității poporului său, vechile cântece epice ce cunosc o largă răspândire.

Putem observa, prin varietatea operelor literare propuse de programa școlară sau prin lecturile suplimentare, că numeroase creații au preluat teme și motive prezente în ,,Miorița" și ,,Monastirea Argeșului".

De altfel, scriitorii noștri nu au renunțat nici la simbolurile dezvoltate din mitologia universală, dar, de cele mai multe ori, s-au dovedit mult mai apropiați de motivele folclorului autohton.

Scriitorii canonici prevăzuți în programele școlare pentru liceu au relații profunde cu folclorul nostru: Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu sau Lucian Blaga.

În timp ce alte culturi au renunțat la motivele folclorului autohton, în literatura română, începând cu scriitorii prepașoptiști și pașoptiști, se vede o legătură strânsă între literatura cultă și literatura populară, cea din urmă devenind o sursă inepuizabilă de inspirație pentru cea dintâi, susținându-i originalitatea.

Abordarea temelor cântecului epic poate fi pusă și pe seama faptului că literatura română modernă a apărut odată cu interesul scriitorilor pentru folclor, dându-se curs îndemnului lui Mihail Kogălniceanu din articolul program ,,Introducție", din primul număr al revistei, Dacia literară, de a căuta subiecte de inspirație în frumusețea spirituală românească.

Reprezentanții modernismului românesc, de asemenea, nu vor considera învechită păstrarea tradiției ca emblemă definitorie a culturii noastre, simțind legăturile nevăzute cu folclorul. Viața oamenilor de la țară a constituit o lungă perioadă de timp subiectul preferat al scriitorilor români care s-au inspirat din literatură și tradiția populară românească.

Tânăra generație a pierdut legătura cu tradițiile populare, trăind într-o societate ce se află într-o permanentă schimbare, într-o explozie a tehnicii, a informației și a științei. O mare parte din tradiții sunt percepute în mod greșit de către tineri, sau le sunt complet necunoscute acestora, astfel încât ajung să se piardă sau să fie înlocuite cu sărbători străine. La aceste cauze se adaugă și interesul tot mai mic al elevilor pentru lectură, acest lucru având ca efect golul de cunoștințe al tinerilor.

De aceea, mi-am propus ca aplicație metodică realizarea unui proiect de curs opțional cu titlul Cântecul epic transpus în literatura cultă, care poate fi predat la clasele cu specializarea filologie, și nu numai.

În ceea ce privește abordarea științifică a subiectului acestei lucrări, consider că baladele populare românești merită să fie studiate în egală măsură cu cele ale altor popoare, deși au căzut în uitare, programele școlare neglijându-le.

Cântecele epice, circulând în lumea satului sub numele de cântece bătrânești, haiducești sau voinicești, au ilustrat ritualuri și interdicții, lupte ale omului cu elemente naturale personificate sau elemente de ceremonial.

Prezenta lucrare dorește a fi un studiu despre relația dintre literatura populară și cea cultă, cu privire la ,,existența" spirituală datorită căreia omenirea a parcurs drumul către cunoașterea identității de sine.

Cântecele epice au reprezentat izvoare de inspirație pentru realizarea unei literaturi culte, originale, opere de autor cum ar fi: ,,Baltagul" - Mihail Sadoveanu, ,,Meșterul Manole" - Lucian Blaga etc.

Ca sursă de documentare științifică, în redactarea lucrării de față m-am oprit asupra unor lucrări ca: Folclor literar românesc de Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, De la Zalmoxis la Genghis-Han de Mircea Eliade, Folclor - Proiectul pentru învățământul rural de Nicolae Constantinescu și Ioana-Ruxandra Fruntelată, Folclor și literatură cultă de A. Gh. Olteanu etc.

Lucrarea este structurată în cinci capitole. Primul capitol intitulat Aspecte ale cercetării folcloristice a cântecului epic: Definiții, clasificări, interpretări, prezintă probleme importante care s-au impus în cercetarea cântecului epic românesc legate de originea, evoluția, istoricitatea, clasificarea și delimitarea unor categorii interne ale acestei specii folclorice.

Atfel, sistemele de clasificare elaborate până în prezent sunt foarte deosebite unele de altele și chiar contradictorii, vorbindu-se, de asemenea, despre originea de curte a baladei populare românești (Lambrior și mai târziu N. Iorga).

Cel de-al doilea capitol numit ,,Miorița”, de la creația poetică folclorică la interpretările culte prezintă dezbaterile și lupta de idei în legătură cu ,,Miorița”.

De asemenea, sunt evidențiate cele două interpretări opuse ale atitudinii ciobanului în fața morții, o categorie a exegeților baladei vorbind despre o etică fatalistă, în timp ce o altă categorie vede în comportamentul personajului mioritic o atitudine activă în fața morții.

Bibliografie

I. Bibliografie

1. Amzulescu, Al. I. Cântecul epic eroic. Tipologie și corpus de texte, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1981.

2. Amzulescu, Al. I. Balada familială. Tipologie și corpus de texte poetice, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

3. Angelescu, S., Mitul și literatura, București, Editura Univers, 1999.

4. Caracostea, D. Poezia tradițională română I, II - Balada populară și doina -, București, Ediție critică de D. Șandru, prefață de Ovidiu Bârlea, Editura pentru literatură, 1969.

5. Călinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-V, București, Editura Cultura națională, 1934-1936.

6. Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, București, Editura SemnE, 2003.

7. Constantinescu, N., Fruntelată I.R., Folclor, București, Proiectul pentru învățământul rural. Ministerul Educației și cercetării, 2006.

8. Constantinescu, N., Lectura textului folcloric, București, Editura Minerva, 1986.

9. Diaconu, I., Ținutul Vrancei. Etnografie - Folclor- Dialectologie III, Miorița, București, Editura îngrijită și studiu introductiv de Paula Diaconu Bălan, Editura Minerva,1989.

10. Eliade, M., De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei orientale, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

11. Eliade, M., Comentarii la Legenda Meșterului Manole, București, Editura Humanitas, 2004 (1943).

12. Eretescu, C., Folclorul literar al românilor. O privire contemporană, București, Editura Compania, 2004.

13. Fochi, A., Miorița. Tipologie, circulație, geneză, texte, București, Editura Academiei, 1964.

14. Fochi, A., Cântecul epic tradițional al românilor. Încercare de sinteză, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

15. Olteanu, A. Gh., Folclor și literatură cultă, Brașov, editura Orientul latin, 1994.

16. Olteanu, A. Gh., Reflexe folclorice în literatura scrisă, București, Editura Humanitas, 2000.

17. Paleologu, Al., Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, București, Editura Cartea Românească, 1978.

18. Papadima, O., Izvoare folclorice și creație originală, București, Editura Academiei R.S.R., 1970.

19. Pop, Mihai, Folclor românesc, vol.I Teorie și metodă, vol.II, Texte și interpretări, ediție îngrijită de Nicolae Constantinescu și Alexandru Dobre, București, Editura „Grai și Suflet - Cultura Națională”, 1998.

20. Pop, M., Ruxăndoiu, P., Folclor literar românesc, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976.

21. Rusu, L., La sens de l’existence dans la poésie populaire roumaine, traducere de Vasile Voia, Paris, 1935

22. Taloș, I., Meșterul Manole, București, Editura Minerva, 1973.

23. Taloș, I., Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european II.Corpusul variantelor românești, București, Editura „Grai și Suflet - Cultura Națională”, 1997.

24. Țugui, G., Balada romantică, Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2001

...

Preview document

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 1
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 2
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 3
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 4
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 5
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 6
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 7
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 8
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 9
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 10
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 11
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 12
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 13
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 14
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 15
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 16
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 17
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 18
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 19
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 20
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 21
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 22
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 23
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 24
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 25
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 26
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 27
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 28
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 29
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 30
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 31
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 32
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 33
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 34
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 35
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 36
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 37
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 38
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 39
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 40
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 41
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 42
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 43
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 44
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 45
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 46
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 47
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 48
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 49
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 50
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 51
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 52
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 53
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 54
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 55
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 56
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 57
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 58
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 59
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 60
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 61
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 62
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 63
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 64
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 65
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 66
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 67
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 68
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 69
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 70
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 71
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 72
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 73
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 74
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 75
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 76
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 77
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 78
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 79
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 80
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 81
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 82
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 83
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 84
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 85
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 86
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 87
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 88
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 89
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 90
Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Cantecul epic sau balada populara - sursa de inspiratie pentru literatura culta.doc

Alții au mai descărcat și

Basmul

MOTTO: „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.” Interesul pentru basm datează din prima copilărie şi ţine până la...

Colindă tradițională românească

Colindul, colinda – origini Cuvântul “colind(ă)” provine din sl. kolenda (prima zi a anului), bg. koleda (sărbătoarea Crăciunului) sb. kole(n)da...

Descoperirea Literaturii Populare

Literatura popularã Definirea literarturii populare Literatura popularã este cea dintâi literaturã a oricarui popor, ea nãscându-se concomitent...

Elemente Mitice în Basmul Popular Românesc

Argument Unii spun că un basm este o prezentare poetică a unui adevar spiritual, iar alţii sunt de părere că un basm este o poveste fantastică,...

Comicul în Snoavă

Oamenii au trăit odinioară şi s-au condus după legi tradiţionale nescrise, dar acceptate tacit de întreaga comunitate. Ori de câte ori aceste norme...

Basmul - Dănila Prepeleac, de Ion Creangă

LUMEA BASMULUI Potrivit Dictionarului de termeni literari “Cuvantul basm este derivat din vechea slava de la “basni” ceea ce inseamna nascocire ,...

Motivul zburătorului în literatură

1. Noţiuni generale despre mit Raporturile dintre literatură şi mit sunt de o deosebită complexitate.Relaţia mit – literatură, plasată în orizont...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Descoperirea Literaturii Populare

Literatura popularã Definirea literarturii populare Literatura popularã este cea dintâi literaturã a oricarui popor, ea nãscându-se concomitent...

Ai nevoie de altceva?