Tranzacții Comerciale Internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 36130
Mărime: 171.11KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Petrache
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 2
 3. Capitolul I Aspecte teoretice privind tranzacţiile comerciale internaţionale 8
 4. I.1. Strategia de internaţionalizare a firmei 8
 5. I.2. Forme de internaţionalizare 12
 6. Capitolul II Principii de negociere a unor operaţiuni externe 18
 7. II.1. Tranzacţia de comerţ exterior: definire, fundamentare, sfera afacerilor internaţionale 18
 8. II.2. Natura tranzacţiilor de comerţ exterior 22
 9. II.3. Negocierea comercială internaţională 27
 10. II.4. Strategii şi tactici de negociere 34
 11. Capitolul III Modelul general al unui contract de export 46
 12. III.1. Conţinutul contractului 46
 13. III.2. Preţul şi modalităţile de plată 51
 14. Capitolul IV Încheierea contractului de export 57
 15. IV.1. Tipologia contractelor internaţionale 57
 16. IV.2. Faza precontractuală 59
 17. IV.3. Finalizarea contractului 62
 18. Capitolul V Derularea contractului de export 64
 19. V.1. Mecanismul derulării 64
 20. V.2. Expediţia internaţională 71
 21. V.3. Formalităţile şi documentele de expediţie 73
 22. V.4. Transportul internaţional 75
 23. V.5. Preţul transportului 80
 24. V.6. Documentele de transport 82
 25. V.7. Asigurarea mărfurilor în traficul internaţional 84
 26. V.8. Formalităţile de asigurare 89
 27. V.9. Vămuirea mărfurilor 90
 28. Concluzii 94
 29. Bibliografie 95

Extras din licență

Introducere

Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate esenţiale: raportul naţional-internaţional, pe de o parte, şi dimensiunea culturală, pe de altă parte. În ceea ce priveşte prima coordonată, o tendinţă multiseculară a dus la lărgirea progresivă a câmpului de acţiune a firmei pe seama procesului de internaţionalizare şi globalizare a vieţii economico-sociale. Pe cealaltă direcţie, se impune în prezent, recunoaşterea marii diversităţi culturale a lumii şi a necesităţii de a lua în considerare valorile culturale specifice în strategia managerială şi practica de afaceri pe plan mondial.

Dacă în urmă cu două-trei decenii, literatura de management era axată aproape exclusiv pe prima dimensiune, începând cu anii ’80 se remarcă un interes deosebit pentru abordările interculturale. Managementul firmelor care desfăşoară activităţi pe piaţa mondială este acum un management internaţional în context intercultural.

Definiţia managementului

Noţiunea de management s-a consacrat în ştiinţele social-economice în aceeaşi măsura în care practica de conducere ştiinţifică a organizaţiilor s-a impus în viaţa socială. Produs al secolului XX, de provenienţă americană, termenul a fost adoptat ca atare în multe limbi europene, ceea ce poate însemna, pe de o parte, recunoaşterea faptului că elaborarea acestui concept s-a realizat esenţialmente în şcolile din S.U.A., iar pe de altă parte, că este necesară o interpretare unitară a conţinutului său.

În literatura de specialitate anglo-saxonă, management desemnează atât o activitate practică, componentă a diviziunii sociale a muncii, cât şi o disciplină ştiinţifică, parte a sferei ştiinţelor sociale.

În primul sens, managementul este, în esenţă, activitatea de coordonare a resurselor unei organizaţii (grup de persoane care acţionează pentru un scop comun) în vederea atingerii unor obiective prestabilite. De fapt, termenul de management îşi are originile în latinescul manus (mână) şi este o substantivizare a verbului „a mânui” (în italiană maneggiare, în engleză to manage), adică a manevra cu o anumită îndemânare şi, prin extensie, a dirija o organizaţie, a coordona grupuri umane. Echivalentul românesc cel mai potrivit pentru acest înţeles este noţiunea de conducere sau sintagma conducere ştiinţifică (aceasta din urmă a fost integrată în deceniile şapte şi opt în arsenalul limbajului de lemn, ceea ce explică, probabil, reticenţa în a o folosi în prezent).

Literatura de specialitate a stipulat câteva definiţii:

• „Managementul este procesul conştient prin care acţiunile unei persoane sau ale unui grup de persoane sunt coordonate în vederea realizării scopurilor organizaţiei” ;

• „Managementul este funcţia prin care lucrurile pot fi realizate prin intermediul altora” (engl. The function of getting things done through others) ;

• „Managementul este ansamblul mijloacelor prin care scopurile sunt atinse prin intermediul organizaţiilor” ;

• „Managementul este procesul care urmăreşte îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor prin (a) coordonare eficientă a aprovizionării, alocării şi utilizării resurselor umane şi fizice ale organizaţiei şi (b) menţinerea organizaţiei într-o stare de echilibru dinamic cu mediul”

În sensul de mai sus, managementul este o artă, adică o activitate practică desfăşurată de persoane care au o anumită îndemânare, experienţă ori calificare pentru a coordona munca altora. Dealtfel, în literatura anglo saxonă, pentru a desemna personalul de conducere se foloseşte tot termenul management sau sintagma management staff (rom. cadre de conducere, după franţuzescul cadres). Aceasta permite distincţia, în cadrul organizaţiei, în cei care conduc(managerii) şi cei care execută(lucrătorii).

În al doilea rând , prin management se înţelege o disciplină care studiază practica de conducere şi urmăreşte să descopere reguli şi tehnici pentru creşterea eficienţei acţiunii umane în cadrul organizaţiei.

Sarcina managerilor, se arată într-o lucrare de referinţă, este „de a acţiona încât persoana să-şi poată aduce cea mai bună contribuţie la înfăptuirea obiectivelor grupului cu cel mai mic volum de imputuri, cum sunt banii, timpul, efortul, disconfortul şi materialele”.Pentru aceasta ei au nevoie de un corpus de principii şi reguli de acţiune, care reprezintă generalizarea teoretică a experienţei reuşite(concepte, ipoteze). În acest sens, managementul este o ştiinţă –un sistem organizat de cunoştinţe –care se raportează la procesul obiectiv de conducere şi urmăreşte creşterea eficientă a acestuia. Pentru a desemna această accepţiune, în literatură se utilizează sintagma „ştiinţa conducerii”.

Evoluţia conceptului

Managementul este o ştiinţă în devenire: prinzând contur la începutul veacului sau chiar cu un secol şi jumătate, această disciplină a parcurs mai multe etape în procesul formării sale, precizându-se şi, în acelaşi timp, dezvoltându-şi obiectul de studiu.

Un ultim moment în evoluţia conceptului de management îl constituie apariţia a ceea ce s-ar putea numi managementul industrial (engl.scientific management), o dată cu publicarea în Statele Unite a lucrării „The Principles of Scientific Management”, aparţinând lui Frederick W.Tazlor (1911). Abordarea tayloristă urmăreşte în principiu sporirea productivităţii muncii prin utilizarea de metode şi tehnici ”ştiinţifice” (de aici denumirea din engleză). Ea a fost inspirată din, şi se adresează mai ales, activităţilor productive din industrie şi are în vedere creşterea eficienţei muncii la nivelul lucrărilor operative (de aici denumirea din română), prin consacrarea unor principii de organizare a muncii.

În paralel, în Europa de conturează o ”ştiinţă a administraţiei”, care interpretează teoretic o îndelungată practică a sistemelor birocratice şi încearcă să stabilească principiile generale de conducere a oricărui sistem administrativ. Max Weber a elaborat o teorie generală a birocraţiei, definind trăsăturile esenţiale ale unei organizaţii ideale: specializare, ierarhie, reguli şi norme, disciplină, promovare pe bază de competenţă. Spre deosebire de taylorism, acest management administrativ (engl. administrative management) are în vedere în principal creşterea eficienţei utilizării resurselor umane în cadrul a ceea ce se numeşte management staff.

Pe fondul celor două abordări se conturează şi o concepţie funcţională de management, aşa numita teorie a managementului operaţional (engl. operational management) sau „ştiinţa conducerii operative”. Iniţiatorul acestei orientări este francezul Henri Fayol cu lucrarea sa „Administration Industrielle et Generale” (1916). Clasificând activităţile desfăşurate într-o firmă industrială (tehnice sau de producţie, comerciale, financiare, de securitate, contabile şi de conducere), Fayol defineşte funcţiile managementului – planificare, organizare, comandă, conducere, control – şi arată că ele se regăsesc în toate formele de organizaţii (de unde şi denumirea de management funcţional).

Abordările tehniciste, „industrială” şi „administrativă”, interesate de creşterea eficienţei activităţilor la nivelul lucrătorilor sau cadrelor, lăsau pe plan secundar, dacă nu ignorau, personalitatea umană (lucrătorul sau managerul, ca atare). În consecinţă, o sursă pentru elaborarea unei concepţii mai cuprinzătoare de management au constituit-o ştiinţele comportamentale (engl. behavioral sciences) , care îşi propun să explice locul şi conduita omului în cadrul organizaţiei, atât dintr-o perspectivă individuală, cât şi dintr-una de grup. Această orientare „behavioristă” a dus la conturarea unei noi componente a ştiinţei conducerii managementul resurselor umane (engl. human resource management).

Preview document

Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 1
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 2
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 3
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 4
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 5
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 6
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 7
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 8
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 9
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 10
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 11
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 12
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 13
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 14
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 15
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 16
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 17
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 18
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 19
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 20
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 21
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 22
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 23
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 24
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 25
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 26
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 27
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 28
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 29
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 30
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 31
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 32
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 33
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 34
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 35
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 36
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 37
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 38
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 39
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 40
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 41
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 42
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 43
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 44
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 45
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 46
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 47
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 48
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 49
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 50
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 51
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 52
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 53
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 54
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 55
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 56
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 57
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 58
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 59
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 60
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 61
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 62
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 63
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 64
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 65
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 66
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 67
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 68
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 69
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 70
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 71
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 72
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 73
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 74
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 75
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 76
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 77
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 78
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 79
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 80
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 81
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 82
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 83
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 84
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 85
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 86
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 87
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 88
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 89
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 90
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 91
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 92
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 93
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 94
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 95
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 96
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 97
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 98
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 99
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 100
Tranzacții Comerciale Internaționale - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Tranzactii Comerciale Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzacții comerciale internaționale - SC Rulmenți SA Bârlad

Rezumat introductiv S.C. RULMENTI S.A Bârlad este unul dintre cei mai mari producatori de rulmenti din Romania. Avand peste 3000 de angajati,...

Lucrare practică desfășurată la SC Industria de Încălțăminte Soara Buziaș SRL

CAPITOLUL 1: SC “I. I. SOARA BUZIAS”SRL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI In 1995 se infiinteaza SC “INDUSTRIA DE INCALTAMINTE SOARA BUZIAS” SRL,persoana...

Condițiile INCOTERMS

Incoterms se referă la obligaţiilor reciproce ale vânzătorului şi cumpărătorului într-un contract de vânzare internaţională, propunând o serie de...

Tehnologie hotelieră și de restaurant

1.1. Prezentarea unităţii de cazare Tipul de unitate: hotel Numele: SunShine Categoria: 3* Profilul unităţii: hotel Numărul de camere: 40...

Strategii de întrare pe piețele internaționale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Boeing corporation - organizație globală

Industria aerospatiala civila globala, mai ales pe segmental de piata a aeronavelor cu mai mult de 110 locuri, este un duopol intre Boeing si...

Depozitarea mărfurilor

Magazinul este un -vânzator- de prim ordin, fie ca este organizat în forma de vânzare cu autoservire, fie în forma clasica unde progresele...

Etica în relațiile internaționale

Introducere În 1991 fortele irakiene masacrau populatia kurda din nordul si sudul Irakului pentru mentinerae la putere a lui Sadam Hussein. Zeci...

Te-ar putea interesa și

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale - Helix Home

CAPITOLUL 1: REZUMAT EXECUTIV Compania Helix Home este o societate cu răspundere limitată cu capital românesc integral privat. Firma creşte şi...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale Kubo Ice Cream Company

CAPITOLUL 1: REZUMAT EXECUTIV În acest proiect ne-am propus să analizăm transpunerea strategiei de internaţionalizare a firmei KUBO ICE CREAM...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale

Rezumat introductiv Compania a fost înfiinţată în anul 1945 la Cluj-Napoca şi are în prezent peste 1000 de angajaţi. Farmec S.A. a fost...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale - Compania Kober

1. Rezumat executiv In realizarea acestui proiect am hotărât să ne axam pe o firmă de pe piaţa românească, şi anume comapnia KOBER S.R.L. cu...

Managementul tranzacțiilor comerciale internaționale

REZUMAT În acest proiect ne-am propus să analizăm transpunerea strategiei de internaţionalizare a firmei S.C. A. Bucium S.A in termenii...

Tranzacții comerciale internaționale - SC Rulmenți SA Bârlad

Rezumat introductiv S.C. RULMENTI S.A Bârlad este unul dintre cei mai mari producatori de rulmenti din Romania. Avand peste 3000 de angajati,...

Riscul în Tranzacțiile Comerciale Internaționale

Dezvoltarea comerţului internaţional reprezintă un factor deosebit de important ce contribuie la buna funcţionare a economiei unei ţări, indiferent...

Tranzacții comerciale internaționale - tehnici de plată

Modalităţile de plată în relaţiile internaţionale - constituie mecanismul prin care documentele ce atestă livrarea mărfii şi reprezintă marfa...

Ai nevoie de altceva?