Repere ale divinului în poezia românească

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 20094
Mărime: 481.51KB (arhivat)
Publicat de: Tudor Dragomir
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Ancutza Negrea
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 2
 2. CAPITOLUL I- Repere ale divinului în folclorul românesc ..5
 3. 1.1.Conceptul de folclor 5
 4. 1.2.Poezia colindelor și a cântecelor de stea 6
 5. CAPITOLUL II-Repere ale divinului în poezia cultă .14
 6. 2.1. Andrei Mureșanu(1816-1863) . 14
 7. 2. 2.Grigore Alexandrescu(1810-1885) .. 18
 8. 2. 3. Mihai Eminescu(1850-1889) .. 22
 9. 2.4. George Coșbuc (1866-1918) . 28
 10. 2.5.Octavian Goga (1881-1938) .. 34
 11. 2.6. Elena Farago(1878-1954) . . 40
 12. 2.7.Tudor Arghezi(1880-1967) 43
 13. 2.8.Vasile Voiculescu(1884-1963) .. 50
 14. CAPITOLUL III- Studiu de caz. Formarea caracterului din perspectiva valorilor creștine 55
 15. III.1.Fundamente teoretice .55
 16. III.1.1.Introducere . 57
 17. III.1.2.Ipoteze și obiective de lucru ..57
 18. III.2.Designul cercetării 58
 19. III.2.1.Metode și instrumente de lucru ..58
 20. III.3.Rezultate și interpretări 53
 21. III.3.1.Analiza și interprettarea datelor 59
 22. III.3.2.Concluzii ..63
 23. CONCLUZII ..64
 24. BIBLIOGRAFIE 67

Extras din licență

INTRODUCERE

În contextul unui învățământ care își caută încă reperele, păstrarea și promovarea

adevăratelor valori culturale pretind din partea școlii noi responsabilități.

Cultura românească poartă amprenta experienței înaintașilor noștri, dar și prezenței lui

Dumnezeu, prin Biserică, ,,oferind profunzime și acuratețe viziunii noastre despre lume și despre

viață.” 1

Tema pe care am ales-o spre a fi tratată în lucrare arată preocuparea mea de a-i învăța pe

copii că, în decursul tumultoasei sale istorii, omul s-a dovedit a fi un talentat creator care a

manifestat desăvârșirea și frumusețea în multe feluri și forme. Deși suntem ființe limitate, prin

intermediul creativității, ne manifestăm setea noastră de infinit, dorința de desăvârșire și

capacitatea de a ne autodepăși și de a crea, asemenea lui Dumnezeu.

Creația umană este inspirată de Creator, care își pune, mai puternic sau mai estompat,

amprenta divină de meșter, dar este și expresia neliniștilor, experienței și aspirațiilor omului.

Artele, în cazul nostru, poezia, idealizează și eternizează cele mai alese clipe din viața

omului. În poezie este prezent Cel ce Se descoperă în frumusețea exprimării umane, uneori prin

cuvânt, alteori în taină, în absența cuvântului, dar mereu prin intermediul capacității creatoare a

omului, al aspirațiilor sale celor mai profunde.

După cum spunea Florentin Popescu:,,Născută uneori în singurătate și după legi ce au

scăpat și vor scăpa mereu percepției comune, poezia a fost și a rămas mereu cea mai apropiată de

Divinitate,fie că poetul a fost mai mult ori mai puțin conștient la percepția forțelor spirituale,

conceptuale, venind de undeva de dincolo de el”.2

Poezia religioasă este una din aripile personalității literaturii române și înalță sufletele din

„ praful nevoilor trecătoare spre zările luminoase ale idealului nemuritor; de la pământ la cer; de

la relativ la absolut, de la materie la spirit, de la imanență la transcendență”.3

Literatura românească cunoaște poeți în care se vede clar credința puternică traită de

aceștia și transpusă apoi în versuri, cum ar fi Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, etc.,

dar și poeți care fac în operele lor o fină trimitere la Creator, ca în cazul lui Eminescu sau

Arghezi,.Este recunoscut faptul că, poezie religioasă nu înseamnă numai acele creații lirice care

au un titlu explicit religios și inspirație biblică, dar și acelea care exprimă o tainică trăire creștină.

Poezia, pentru a-și dezvălui fondul, se folosește mai mult de analogii, imagini și

simboluri,decât de idei, concepte și silogisme. Plutește mai mult în taine și în spirit,decât în

materie; mai mult în sfera idealului, decât în cea a realului.

Urmărind programa școlară pentru învățământul primar și cunoscând că aceasta permite

cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare, pentru a

asigura competențe specifice fiecărei clase și fiecărui elev, m-am raportat în lucrarea de licență,

la acei poeți care sunt sugerați în lista orientativă de autori, precum:Andrei Mureșanu, Grigore

Alexandrescu, George Coșbuc, Octavian Goga, Mihai Eminescu, Elena Farago, Tudor Arghezi,

dar am adăugat și alt nume, mai puțin studiat, cum ar fi:Vasile Voiculescu

Plecând de la ideea că și credința ,,a motivat omul să viseze, să creeze și să împărtășească

valori comune cu aproapele său” 4, cadrul didactic poate să le prezinte copiilor latura spirituală

a operelor acestor poeți.

De asemenea, am cuprins în lucrarea de față aspectul popular al literaturii,respectiv

Colindele religiose, din considerentul că literatura română cultă e pătrunsă de spiritul creației

populare, de suflul acesteia până în cele mai intime spații. Structurile ei includ numeroase

modalități formative și tehnici folclorice.

Copilul de azi, viitorul adolescent de mâine, nu va înțelege literatura cultă dacă nu va

avea noțiuni minime despre literatura populară. Nu va putea înțelege geniul eminescian sau

poezia lui Voiculescu, dacă nu va valorifica vastul tărâm al folclorului românesc.

Folclorul poate dezvolta sensibilitatea copiilor , poate stârni curiozitatea specifică vârstei,

conducându-i spre o cunoaștere profundă a omului și a lumii ce îi înconjoară.

Într-o istorie a literaturii române, folclorul se cere reconsiderat și readus la valoarea pe

care o merită.

Bibliografie

I. SURSE PRIMARE

1.Arghezi,Tudor,Versuri,Ediția a II-a, revăzută și adăugată cu postfață de

G.Pienescu,București,Editura Cartea Românească,,1985

2.Coșbuc, George,Versuri și proză,Ediție îngrijită, postfață și tabel cronologic de Gavril Scridon,

Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991

3. Eminescu, Mihai,Poezii,București, Editura Minerva, 1985

4.Voiculescu, Vasile,Integrala operei poetice,Ediție îngrijită și prefață de Roxana Sorescu,

București,Editura Anastasia, 1999

II.SURSE SECUNDARE

A.Antologii,reviste, istorii literare,scrieri de teorie și critică literară

1.***Antologia poeziei religioase românești de la începuturi până azi,Ediție, note bibliografice și

cuvânt înainte de Florentin Popescu,București, Editura Albatros,1992

2.***Colindă-mă, Doamne, colindă! Colinde populare românești,Ediție îngrijită, prefață,

bibliografie și glosar de Iordan Datcu, București,Editura Minerva, 1992

3.***Poezii religioase românești,Selecția poeziilor a fost făcută de poetul dr.Nicolae Ionescu-

Pallas și pr. Prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, București, Editura Basilica, 2017

4. Revista Luceafărul,nr.5/2013

5. Alexndrescu, Emil,Analize și sinteze de literatură română, Ediția a II-a revăzută și

completată,Iați,Editura Moldova Iași,1994

6. Anton, Fabian,Mihai Eminescu-Ortodoxia, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2003

7. Buzași,Ion,Valori creștine în poezia românească,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009

68

8. Breazu, George, Colinde-culegere,Fundația Culturală Regală „Principele Carol”, Editura

Scrisul Românesc S.A., Craiova, 1938

9. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediția a II-a

revăzută și adăugită, București, Editura Minerva, 1982

10. Călinescu, George, Viața lui Mihai Eminescu,București, Editura Minerva, 1989

11.Ciobanu, Ștefan, Istoria literaturii române vechi, Chișinău, Editura Hyperion, 1992

12.Crainic, Nichifor,Spiritualitatea poeziei românești, București, Editura Muzeul Literaturii

Române, 1998

13. Crohmălniceanu, Ov.S., Literatura română între cele două războaie mondiale,Vol.II,

București, Edtura Minerva, 1974

14. Damian, Theodor,Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu, București, Editura

EIKON,2016

15. Dumitrescu Bușulenga, Zoe ,Eminescu-viața, Mănăstirea Putna ,Editura Nicodim Caligraful,

2009

16. Eliade,Mircea, Sacrul și profanul, treducere de Brândușa Prelipceanu, București, Editura

Humanitas, 1995

17. Gorovei,Artur, Folclor și folcloristică, Chișinău, Editura Hyperion, 1990

18. Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane, București, Editura Minerva,

1989

19. Micu, Dumitru, Scurtă istorie a literaturii române,vol.I și II, București, Editura Iriana, 1994

20.Varvara, Daniela, Mituri și simboluri biblice în poezia românească neomodernistă,

București,Editura EIKON, 2016

...

Preview document

Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 1
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 2
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 3
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 4
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 5
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 6
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 7
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 8
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 9
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 10
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 11
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 12
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 13
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 14
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 15
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 16
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 17
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 18
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 19
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 20
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 21
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 22
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 23
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 24
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 25
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 26
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 27
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 28
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 29
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 30
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 31
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 32
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 33
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 34
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 35
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 36
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 37
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 38
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 39
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 40
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 41
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 42
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 43
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 44
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 45
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 46
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 47
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 48
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 49
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 50
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 51
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 52
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 53
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 54
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 55
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 56
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 57
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 58
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 59
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 60
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 61
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 62
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 63
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 64
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 65
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 66
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 67
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 68
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 69
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 70
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 71
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 72
Repere ale divinului în poezia românească - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Repere ale divinului in poezia romaneasca.pdf

Alții au mai descărcat și

Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi

INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat...

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Te-ar putea interesa și

Romanul Românesc Interbelic

1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin...

Ai nevoie de altceva?