Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20467
Mărime: 3.35MB (arhivat)
Publicat de: Ana D.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinu Ana-Maria
.................

Cuprins

 1. ARGUMENT .4
 2. CAPITOLUL I EDUCAȚIA MORALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ ...6
 3. 1.1 Educația morală la vârsta preșcolară ..6
 4. 1.2 Educație morală-caracterizare generală .9
 5. 1.3 Educație morala-componentă a educației instructiv -educative la preșcolari .11
 6. CAPITOLUL II MODALITĂȚI DE REALIZARE A EDUCAȚIEI SOCIO-EMOTIONALĂ ȘI MORALĂ LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ .13
 7. 2.1Modalități de realizare a educației socio-emoțională și morală la vârsta preșcolară .13
 8. 2.2 Educația socio-emoțională și morală și valorile morale în învățământul preșcolar ...14
 9. 2.3 Educația socio-emoțională 15
 10. 2.4 Formarea trăsăturilor morale pozitive la copiii preșcolari prin intermediul poveștilor, povestirilor create, repovestirilor, dramatizărilor ...19
 11. CAPITOLUL III JOCUL DE ROL ..23
 12. 3.1 Jocul de rol prezentare generală 23
 13. 3.2 Jocul de rol caracterizare generală .24
 14. 3.3 Clasificarea jocurilor de rol . ...27
 15. 3.4 Valențele formativ-educative ale jocului de rol 31
 16. CAPITOLUL IV PREZENTAREA CERCETĂRII PEDAGOGICE CU TEMA” JOCUL DE ROL ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE ȘI MORALE LA PRESCOLARI" ... 33
 17. 4.1 Prezentarea temei de cercetare 33
 18. 4.1.1Obiectivele cercetării .34
 19. 4.1.2 Ipoteza cercetării ..34
 20. 4.1.3 Concepte operaționale ..36
 21. 4.1.4 Prezentarea metodelor de cercetare 36
 22. 4.1.5 Eșantionarea ..38
 23. 4.2 Realizarea propriu-zisă a cercetării 38
 24. 4.3 Analiza și interpretarea datelor 59
 25. CONCLUZII ..63
 26. BIBLIOGRAFIE .66
 27. ANEXE .69

Extras din licență

ARGUMENT

Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea personalității prescolarului și să satisfacă exigențele societății.

Având în vedere că în perioada actuală societatea presupune toate planurile vieții și este firesc ca și în sistemul educațional să se producă schimbări corespunzătoare societății democratice.

În procesul amplu de dezvoltare multilaterală a tot ceea ce ne înconjoară, acțiunea de instruire și educare a preșcolarilor desfășurată de școală se prezintă ca un domeniu al vieții sociale de o copleșitoare însemnătate pentru progresul societății noastre.

Grădinița ocupă un loc important în transformările socio-economice implementate în structura societății și care in mod favorabil se restrâng în diversitatea și aprofundarea treptată a misiunii sociale a diferitelor instituții de învățământ.

Învățământul preșcolar s-a transformat într-o autentică verigă a sistemului educațional. Scopul fundamental al procesului instructiv-educativ din grădiniță și, totodată, criteriul esențial al eficienței învățământului preșcolar în ansamblu îl constituie pregătirea copilului preșcolar pentru activității din școală.

În aceste condiții intervine necesitatea realizării unei înalte calități a procesului instructiv-educativ din prima zi de grădiniță pentru realizarea unui echilibru în ceea ce privește șansele de reușită la intrarea în școală pentru toți copiii.

Eu mi-am propus să abordez în această lucrare aspecte ale educației morale si educaționale, obiectivele acesteia și realizarea lor prin contribuția jocului de rol.

Mi-am ales această temă din dorința de a asigura copilului o cât mai bună adaptarea a lui la viața de preșcolar de a-i pune de acord nivelul de dezvoltare socio-emoțională și morală.

Am privit educația morală prin prisma obiectivelor educației permanente și am dorit să contribui la educare a voinței ca importantă componentă a personalității armonioase care vor acționa în viitor.

Prin educația morală am observat copiii în timpul jocurilor și activităților dese, a activităților alese și a programului distractiv, a excursiilor și a activităților cultural artistice.

De asemenea, am folosit conversația. Atât în discuții cu copiii, cât și în discuții cu părinții lor, mi-am completat informațiile obținute cu ajutorul celorlalte metode, descoperind în unele cazuri și ce a determinat schimbarea comportamentală la unii copii.

Pedagogia contemporană promovează inițiativa, originalitatea, spiritul creator în scopul

restructurării și eficientizării învățământului românesc. Ea promovează inițiativa și implicarea

omului de la catedră în acțiuni care îi permit să-și pună în valoare tactul și vocația pedagogică.

Cadrul didactic trebuie să cerceteze, să organizeze activități sistematice și metodice, să aplice noi soluții circumstanțelor practice concrete, să formuleze ipoteze pe care să le verifice și să valorifice noi variante de lucru cu elevii.

Vârsta preșcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate planurile: fizic, cognitiv și socio-emoțional. Aceste planuri se află în strânsă interacțiune și pot fi separate doar artificial, pentru a fi investigate sau înțelese mai ușor. De exemplu, capacitatea de a inhiba un răspuns (funcție cognitivă) depinde în mare măsură de maturarea ariilor cerebrale frontale (aspect fizic) și are consecințe importante la nivelul interacțiunilor sociale, de exemplu așteptarea rândului (aspect socio-emoțional). Din această cauză, mulți cercetători care investighează diverse aspecte cognitive fac acest lucru în strânsă relație cu funcționarea socio-emoțională, vorbind despre cogniție socială, respectiv funcții cognitive puse în slujba adaptării sociale. Fiecare cadru didactic poate face din clasa sa de elevi un adevărat laborator de testare și descoperire a eficienței metodelor și procedeelor de predare-învățare-evaluare.

Preșcolaritatea este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și optimizarea competențelor emoționale și sociale, pe parcursul cărei copilul își dezvoltă competențe fundamentale în plan cognitiv, emoțional și social esențiale pentru adaptarea viața adultă.

Selectarea unei teme de studiu este cea mai importantă etapă a unui proiect de cercetare.

Tema aleasă dă tonul întregului efort de cercetare și stabilește cadrul în care fiecare din celelalte etape majore ale procesului de cercetare vor fi duse la bun sfârșit.

Cercetarea a pornit de la ideea că toți ne dorim să contribuim la creșterea unor copii sănătoși și echilibrați mental și emoțional. Un element esențial prin care un copil ajunge la acest echilibru este modul în care se dezvoltă social și emoțional. Vârsta preșcolară și școlară mică este momentul din viața lor în care copiii au nevoie de noi, adulții, să învețe cum să relaționeze cu ceilalți cu respect față de nevoile lor și ale celorlalți, cum să rezolve diverse situații sociale cu care se confruntă zi de zi, cum să trăiască sănătos emoțiile de tristețe, frică, teamă, furie fără să-i răneascăpe ceilalți.

Copiii învață în funcție de ce facem noi adulții, educatori, părinți, alți membrii ai comunității, și mai puțin din ceea ce spunem. Copiii observă și imită comportamentele noastre, avem în consecință o mare influență asupra comportamentului copilului. Acțiunile noastre îi ghidează copilului dezvoltarea socială și emoțională și îi asigură cadrul formării încrederii în sine.

Este, de asemenea la fel de adevărat că, odată ce copilul ajunge la grădiniță, el observă și preia în mare măsură și comportamentele celorlalți copii. De aceea este nevoie ca toți copiii să beneficieze de un reper extrem de valoros și foarte credibil de comportament. Pornind de la aceste motivații, se va derula cercetarea de față.

Bibliografie

1. Agabrian, M. (2004), Cercetarea calitativă a sociologului, Editura Institutul European, Iași;

2. Bârsănescu, Ș. (1969), Dicționar de pedagogie contemporană, Ed. Enciclopedică Română,

Bucuresți;

3. Birch, A. (2000), Psihologia dezvoltării, București, Editura Tehnică;

4. Botiș M., A., Axente, A. (2009), Disciplinarea pozitivă, Cum să disciplinezi fără să rănești, Ed. ASCR, Cluj-Napoca;

5. Cerghit, I., Radu, I., Popescu, E. (1995), Vlăsceanu, L., Didactica, Editura Didactică și

Pedagogică, București;

6. Cristea, S. (1998), Dictionar de termeni pedagogici, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucuresți;

7. Denham, S., A. (1998), Emotional Development in Young Children. Front Cover. Guilford Press;

8. Drăgan, I., Nicola, I. (1993), Cercetarea psihopedagogică, Ed. Tipomur, Târgu-Mureș;

9. Dunn, J., Brown, J., & Beardsall, L. (1999), Family talk about feeling states and children's

later understanding of others' emotions. Developmental Psychology;

10. Fantozzo și colab. (2005), An investigation of preschool classroom behavioral adjustment problems and social- emotional school readiness competencies, Early Childhood Research Quarterly;

11. Ferreol, G. (1998), - coordonator, Dicționar de sociologie, Editura Polirom, Iași, 1998;

12. Garber, J., Dodge, Kenneth A. (1991), The Development of Emotion Regulation and

Dysregulation, Cambridge University Press;

13. Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preșcolară, Cluj-Napoca, Editura Dacia;

14. Goleman, D. (2008), Inteligența emoțională, ediția a III-a, Editura Curtea Veche, București;

15. Harris, P. L., Olthof, T., & Terwogt, M. (1981), Children's knowledge of emotion. Journal of Child Psychology and Psychiatry;

16. Harris, P.L., de Rosnay, M. & Ronfard, S. (2007), (in press), The mysterious emotional life of Little Red;

17. Herseni, T. (1982), Sociologie, Editura Științifică și Enciclopedică, București;

18. Howes, c., Hamilton, C., E., Philipsen, L., C. (1998), Year, Stability and Continuity of

Child-Caregiver and Child-Peer Relationships, Volume 69, Number 2;

19. Maccoby, E. (1998), articol The Two Sexes: Growing Apart, Coming Together;

20. Marina L. (2003), Investigația socialului, Editura Emia, Deva;

21. Marcus, S. (1999), (coord.), Competența didactică: perspectivă psihologică, București, Editura All Educational;

22. Matei, N.C. (1973), Psihologia relațiilor morale interpersonale, Ed. Didactică și

Pedagogică;

23. Mărginean, I. (2000), Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iași;

24. Mucchielli, A. (2002), Dicționar al metodelor calitative în științele umane și sociale,

Editura Polirom, Iași;

25. Nicola, I., Farcaș, D. (1993), Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică, Editura Didactică și Pedagogică, București;

...

Preview document

Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 1
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 2
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 3
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 4
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 5
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 6
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 7
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 8
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 9
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 10
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 11
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 12
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 13
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 14
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 15
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 16
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 17
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 18
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 19
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 20
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 21
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 22
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 23
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 24
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 25
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 26
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 27
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 28
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 29
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 30
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 31
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 32
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 33
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 34
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 35
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 36
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 37
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 38
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 39
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 40
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 41
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 42
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 43
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 44
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 45
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 46
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 47
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 48
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 49
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 50
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 51
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 52
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 53
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 54
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 55
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 56
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 57
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 58
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 59
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 60
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 61
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 62
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 63
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 64
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 65
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 66
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 67
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 68
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 69
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 70
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 71
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 72
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 73
Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Jocul de rol in dezvoltarea competentelor socio-emotionale si morale.docx

Alții au mai descărcat și

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Poema în oglindă - Bacovia

Poetul George Bacovia se incadreaza in perioada interbelica, opera sa poetica fiind dominata de curentele literare simbolism si expresionism....

Analiza poeziilor Anei Blandiana

Cuvintele trec strada Ca sirul de orfani De la Casa Copilului, Fiecare cu pumnu-nclestat In haina celui din fata, Cu singura grija De-a nu se...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Ai nevoie de altceva?