Managementul în transporturile rutiere internaționale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 39121
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Preda A.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE .3
 2. CAPITOLUL I - TRANSPORTURILE ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
 3. 1.1 Rolul și importanța transporturilor . 6
 4. 1.2 Particularitățile procesului de producție în transporturi ..8
 5. 1.3 Particularitățile transporturilor internaționale ...10
 6. CAPITOLUL II - TRANSPORTUL RUTIER - ABORDARE TEORETICĂ
 7. 2.1 Caracteristici tehnico-economice ..12
 8. 2.2 Componentele procesului de transport rutier ... 16
 9. 2.2.1 Drumul .16
 10. 2.2.2 Autovehiculul ...19
 11. 2.2.3 Conducătorul autovehiculului ..25
 12. 2.4. Operatorii de transport rutier ...27
 13. 2.5. Regimul eliberării licențelor în transportul rutier ..29
 14. 2.6 Contractul de transport rutier în traficul intern de mărfuri .33
 15. 2.7 Tarifele aplicabile în transporturile rutiere interne de mărfuri .39
 16. CAPITOLUL III - REGLEMENTĂRI ȘI UZANȚE ÎN TRANSPORTUL RUTIER INTERNAȚIONAL
 17. 3.1 Principalele convenții, acorduri și documente folosite în transportul rutier internațional de mărfuri ...42
 18. 3.2 Contractul de transport în traficul rutier internațional de mărfuri și executarea acestuia ..51
 19. 3.3 Răspunderea transportatorului auto ..55
 20. 3.4 Reclamații și acțiuni în justiție ..57
 21. 3.5 Formarea prețurilor în transportul auto internațional 58
 22. CAPITOLUL IV - MODUL DE INTEGRARE AL TRANSPORTULUI RUTIER ROMÂNESC ÎN SISTEMUL DE TRANSPORT EUROPEAN
 23. 4.1. Principalele aspecte privind structura rețelei de transport rutier din România ..61
 24. 4.3 Situația transporturilor rutiere românești în contextul globalizării .71
 25. CAPITOLUL V - „TRANSPORTUL RUTIER- PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎN CADRUL TRANSPORTULUI MULTIMODAL” STUDIU DE CAZ - Modul de transport al unui container încărcat cu confecții la societatea de transport rutier internațional marfă S.C. START-KING SRL, pe ruta România - SUA
 26. 5.1. Aspecte cu privire la societatea de transport 85
 27. 5.2. Etapele desfășurării transportului pe ruta Râmnicu-Vâlcea portul Hamburg ..88
 28. 5.3. Desfășurarea transportului ...93
 29. 5.4. Încheierea transportului ...95
 30. CONCLUZII .99
 31. Bibliografie .103

Extras din licență

INTRODUCERE

Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societății omenești.

Transportul este strâns legat de societatea omenească și a apărut o dată cu aceasta. Omul primitiv se deplasa dintr-un loc în altul în căutarea de hrană și protecție împotriva vicisitudinilor naturii. Limitele fizice ale organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantității de bunuri materiale ce puteau fi transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de mijloace ajutătoare numite astăzi „căi și mijloace de transport”. Acestea au cunoscut o permanentă dezvoltare cantitativă, calitativă și structurală, în pas cu dezvoltarea producției, a științei și tehnicii, contribuind nemijlocit la dezvoltarea forțelor de producție, la creșterea economică pe plan mondial.

Transportul nu este un scop în sine, ci un mijloc de realizare a unei multitudini de scopuri practice. Validarea oricărei mișcări în spațiu a bunurilor și persoanelor depinde exclusiv de scopul urmărit, de efectele economico-sociale ce urmează a fi obținute. Omul primitiv nu se deplasa și nu căra cu sine cele necesare fără un scop anume, iar viața modernă de astăzi ne oferă nenumărate motivații cu privire la deplasarea în timp și spațiu a oamenilor și a mărfurilor.

Transportul influențează toate laturile vieții economico-sociale, iar dezvoltarea ordonată și armonioasă a acestora în pas cu cerințele reproducției lărgite constituie un obiectiv important al politicii economice a statului.

Transportul rutier în continuă dezvoltare , este și va fi forța motrică a întregii economii. Transportul,în zilele noastre, a devenit un element indispensabil vieții, întrucât oferă membrilor societății posibilități de deplasare, comunicare, de percepere și asimilare, a cât mai mult, din ce oferă civilizația. Civilizația modernă, caracterizată printr-un ritm intens de dezvoltare în cele mai diverse domenii, printr-un schimb masiv de valori materiale și spirituale, reclamă o continuă deplasare de bunuri, o permanentă deplasare a oamenilor dintr-un loc în altul.

Globalizarea lumii economice presupune deplasarea mărfurilor și a oamenilor în cantități cât mai mari și la cele mai scăzute costuri. Relația dintre globalizare și volumul transporturilor este complexă datorită multitudinilor de cauze. Creșterea continuă a producției, mai mult timp liber pentru populație, noile tehnologii și creșterea numărului de agenții de turism sunt numai câteva exemple ale tendințelor care vor influența viitorul dezvoltării sectorului de transport în special transportul rutier. Globalizarea serviciilor de transport, în special a transportului rutier de marfă presupune asamblarea într-un lanț logistic a unor operatori de transport diverși, care nu știu unii de alții, dar concură la o prestație unică, în beneficiul aceluiaș client. La baza oricărei colaborări, și în consecință, a globalizării, stau, bineînțeles, considerentele financiare.

Globalizarea transportului rutier, presupune, posibilitatea operatorului de transport rutier, de a desfășura activitatea în orice colț al rețelei globale, fără nici o restricție de ordin legislativ, politic , din partea statului, acolo unde ,“transportatorul” dorește să opereze.

Totodată ,globalizarea transportului rutier dă posibilitatea producătorilor de mărfuri și opțiunea de a folosi acel “transportator global”, care corespunde cerințelor lor, indiferent de locul unde se află.

Globalizarea se referă la aria largă și sporită a piețelor internaționale, la schimbările preferințelor consumatorilor și schimbările activităților industriale din lumea întreagă. De remarcat este faptul că transportatorii formează astăzi o piață globală. Ei cunosc terminologia: globalizare, privatizare, liberalizare, flexibilitate etc. Totodată economia transporturilor-intrată de puțin timp în zona de interes major-reprezintă o disciplină nouă. Transporturile în esența lor au devenit plurimodale, internaționale, mondiale. După producția agricolă, în stadiul de dezvoltare socială, ele constituie o necesitate vitală. Acest sector reprezintă un mediu viu, în permanentă evoluție, în care se confruntă, uneori prea accentuat interese opuse.

Prin caracteristicile sale și în contextul politicii generale, transporturile din România au fost concepute să rezolve necesitățile interne de deplasare în teritoriu a mărfurilor și populației, de preluare a mărfurilor românești de export-import și asigurarea tranzitului de mărfuri pe teritoriul țării. Activitatea de transport îndeplinește pe plan național importante funcții economice, sociale și politice, participând alături de alte imputuri la desfășurarea proceselor de producție materială și de prestare de servicii, constituind un stimulent pentru creșterea economică prin deplasarea eficientă a produselor și călătorilor.

Lucrarea de față își propune să realizeze o incursiune în mult controversatul și discutatul fenomen al globalizării, precum și rolul pe care fenomenul globalizării îl are asupra economiei, implicit asupra activității de transport rutier, în special a transportului rutier de marfă internațional.

Mult mediatizatul și discutatul fenomen al globalizării și-a făcut apariția și în cadrul transporturilor, el reprezentând transformarea piețelor naționale într-o „piață” liberă fără frontiere, atât din punct de vedere al consumului ,producției de bunuri, dar și din punct de vedere al expedițiilor și explorării de noi regiuni și continente. Activitatea de transport rutier din România va trebui să se adapteze tendinței generale, ceea ce presupune ca firmele să își dezvolte capacitatea de a oferi clienților servicii de aceeași calitate, indiferent de locul unde acționează. România nu poate și nu va rămâne indiferentă la schimbările ce au loc pe plan internațional, cel puțin pentru faptul că momentul aderării la UE se apropie, iar transporturile și logistica sunt printre primele sectoare în care se fac resimțite influențele globalizării.

Bibliografie

1. Alexa Constantin - „Transporturi Internaționale”, Ed. ASE; București, 2003.

2. Bari Ioan - „Globalizarea și probleme globale”; Ed. Economică București, 2001.

3. Bari Ioan - “Probleme globale contemporane”;Ed. Economică, București, 2003.

4. Caraiani Gheorghe - „Transporturi și expediții internaționale”, Ed. Independența Economică, Pitești, 1998.

5. Caraiani Gheorghe - „Management-Marketing în transporturi”, Ed. Lumina Lex, București, 2002.

6. Caraiani Gheorghe - „Transporturi rutiere”, Ed. Lumina Lex, București, 1998.

7. Caraiani Gheorghe - „Transporturi, expediții și asigurări”; Ed. Lumina Lex, București, 2001.

8. Ciutacu Constantin - “Reformă și metareformă”, Ed. Expert, București, 2001.

9. Coșea Mircea - „Economia integrării europene”; Ed. Tribuna Economică; București, 2004.

10. Dăianu Daniel, Vrânceanu Radu - „România și Uniunea Europeană”; Ed. Polirom, Iași, 2002.

11. Dinu Marin - „Globalizarea și aproximările ei”, colecția nr.9 prelegeri,Ed.Economică București,2004.

12. Dumitrescu Sterian, Marin George, Puiu Ovidiu - “Economie mondială”, Ed. Independența Economică, Pitești, 2006.

13. Dumitrescu Sterian, Niță Ion, Ciochină Iuliana -“Construcția Europeană”; Ed Independența Economică Pitești, 2005,

14. Enache Sorin, Ștefan Camelia - „Transporturi și asigurări”, Ed. Independența Economică Pitești, 2003.

15. Erhan Florin - “Globalizarea -în căutarea echilibrului”, Ed. Economică, București, 2003.

16. Gheorghe Ion - „Managementul transporturilor-Transportul public urban de pasageri”, Partea a III-a, Ed. Eficient, București,2001.

17. Jospeph E.Stiglitz - “Globalizarea. Strategii și deziluzii” ,Ed. Economică, București,2003.

18. Lepădatu Marin - „Transportul rutier al mărfurilor periculoase”, Ed. I.F.P.T.T.R., Miercurea-Ciuc, 2000.

19. Mosiuc C - “Economie internațională”; Ed. Fundația României de Mâine, București, 2001.

20. Popescu Ion, Bondrea Aurelian, Constantinescu Mădălina - “Globalizarea- mit și realitate”; Ed. Economică; București, 2004.

21. Postelnicu Gheorghe - “Globalizarea Economiei”, Ed. Economică, București 2000.

22. Puiu Alexandru -”Management internațional- Tehnici de afaceri economice interne și internaționale”- Tratat-vol. II, Ed. Independența Economică ,Pitești, 2003

23. Tătar Ioan - „Manualul operatorului de transport rutier”, Ed. I.F.P.T.R. Miercure-Ciuc, 2000.

24. Waters Malcom - “Globalization Routlege”, London, 1996

25. *** ”Programe ale Uniunii Europene pentru România-Centru de informare al Comisiei Europene în România- Fișă de sector în transporturi”, București, 2003.

26. *** ”Programe ale Uniunii Europene pentru România-Centru de informare al Comisiei Europene în România- Fișă de sector în transporturi”, București, 2006.

27. ***”Convenția T.I.R.”, Ed. A.R.T.R.I.., 2001.

28. *** „Convenția C.M.R.”, IRU, Genova 1956.

29. *** „Hotărârea nr. 740/3 iulie 2003, privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului”.

30. *** „Legea nr.102/25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.109/2005 privind transporturile rutiere.”

31. ***COM(95)691 „Towards fair and eficient pricing in transport. Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union”, European Commission, Directorate General for Transport.

32. ***“Politica în domeniul transporturilor”; Ed. Institutul European din România, București, 2005.

33. ***Revista Cargo România, nr.1/ianuarie 2004.

34. ***Revista Tranzit- Revista Afacerii de Transport și Logistică,nr. 7/iulie 2005.

35. ***Info UNTRR-Supliment - Buletinului informativ al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România-nr.8/august, 2005.

36. ***Institutul Național de Statistică- Anuarul Statistic al României-2007.

37. ***Romanian General Transport Master

38. ***Plan, Study, Prognos. A.G. 1999.

39. ***www.traficmedia. Ro

40. ***www.cargomagazin.ro

41. ***www.e-transport.ro

42. ***www. mie.ro.

43. ***www.tradepretoria.com

Preview document

Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 1
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 2
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 3
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 4
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 5
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 6
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 7
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 8
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 9
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 10
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 11
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 12
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 13
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 14
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 15
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 16
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 17
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 18
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 19
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 20
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 21
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 22
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 23
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 24
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 25
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 26
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 27
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 28
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 29
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 30
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 31
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 32
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 33
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 34
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 35
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 36
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 37
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 38
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 39
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 40
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 41
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 42
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 43
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 44
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 45
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 46
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 47
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 48
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 49
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 50
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 51
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 52
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 53
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 54
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 55
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 56
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 57
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 58
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 59
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 60
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 61
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 62
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 63
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 64
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 65
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 66
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 67
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 68
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 69
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 70
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 71
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 72
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 73
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 74
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 75
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 76
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 77
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 78
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 79
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 80
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 81
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 82
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 83
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 84
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 85
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 86
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 87
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 88
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 89
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 90
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 91
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 92
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 93
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 94
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 95
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 96
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 97
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 98
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 99
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 100
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 101
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 102
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 103
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 104
Managementul în transporturile rutiere internaționale - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Managementul in transporturile rutiere internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Perfecționarea dirijării, organizării și tehnologiei transporturilor

I. COMPARTIMENTUL ANALITIC Transportul rutier este cea mai veche şi totodată şi cea mai folosită metodă de transport de mărfuri. In cadrul...

Transport de Pasageri

INTRODUCERE Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a...

Transportul Rutier

Cap.1. Transportul rutier Transportul rutier se situează pe primul loc în derularea traficului turistic atât pe plan intern cât şi internaţional....

Sistemele de Management al Transportului

Cap.1. SISTEMUL INFORMATIONAL LOGISTIC In functie de tipurile de activitati logistice vizate,componentele majore ale sistemului informational...

Transporturi și asigurări internaționale

Introducere Transporturile reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale deoarece prin intermediul lor se efectuează deplasarea...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Transportul Internațional

1. Transporturile internaţionale rutiere Dacă prin transporturi interne se înţeleg trasporturile efectuate între localităţi sau în interiorul...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Management în Transport

Capitolul 1 Transporturile si dezvoltarea economica 1.1 Obiectul si importanta activitatii de transport Functionarea normala a vastului si...

Transporturi

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE TRANSPORTURI 1.1 INTRODUCERE ÎN TRANSPORTURI In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, al...

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Cântărirea automată a vehiculelor

I.Cantarirea automat a autovehiculelor in Australia Situatia generala Austroads Incorporated Austroads este asociaţia autorităţilor de...

Sistemul național de transport în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Transportul reprezintă un elemet esențial al unei civilizații. Gradul de dezvoltare a infrastructurii...

Plan logistic la firma SC Romtrans SA

Capitolul I Teorie 1.1 Logistica Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a...

Transport Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Diviziunea internaţională a muncii în orice formaţii social-economice...

Ai nevoie de altceva?