Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 59862
Mărime: 302.47KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Nechita
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Prof. Anica Iancu

Cuprins

 1. INTRODUCERE.2
 2. Cap.I.
 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA SC. CRISSTRANS S.A.3
 4. 1.1.Domenii de activitate la S.C. Crisstrans S.A.3
 5. 1.2. Diagrama de structură şi principalele legături între compartimente.6
 6. 1.3. Parcul de autovehicule la S.C. Crisstrans S.A.8
 7. CAP.II.
 8. INFRASTRUCTURA IN TRANSPORTUL RUTIER.12
 9. 2.1. Infrastructura.12
 10. 2.2. Modernizarea şi principalele căi de modernizare a infrastructurii în transportul rutier.16
 11. 2.3. Reabilitarea infrastructurii în transportul rutier în perioada actuală.19
 12. CAP.III.
 13. STRATEGIA ORGANIZĂRII ACTIVITĂII DE TRANSPORT RUTIER LA S.C. CRISSTRANS S.A.24
 14. 3.1. Organizarea activităţii de transport rutier la S.C. Crisstrans S.A.24
 15. 3.1.1. Procesul de transport auto.24
 16. 3.1.2. Circuitele de transport.28
 17. 3.1.3. Organizarea expedierii şi manipulării mărfurilor.32
 18. 3.1.4. Costurile în transporturile auto de mărfuri.33
 19. 3.1.5. Tarifele pentru transporturile rutiere de mărfuri .34
 20. 3.1.6. Reglementǎri internaţionale privind transporturile rutiere.35
 21. 3.1.7. Documentaţia folositǎ în exploatarea autovehiculelor.41
 22. 3.2. Principalele cǎi şi direcţii de acţiune pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii de transport rutier la S.C. Crisstrans S.A.44
 23. 3.2.1. Indicatorii activitǎţii de transport.44
 24. 3.2.2. Indicatorii tehnico-economici de utilizare a autovehiculelor.45
 25. 3.3. Pricipalele cǎi şi direcţii de acţiune pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţii de transport rutier la S.C. Crisstrans S.A.50
 26. CAP. IV.
 27. STUDIU DE CAZ-S.C. CRISSTRANS S.A.53
 28. CONCLUZII ŞI PROPUNERI.60
 29. BIBLIOGRAFIE.65

Extras din proiect

Introducere

Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor de persoane şi mǎrfuri, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a mǎsurilor de protecţia mediului înconjurǎtor, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, şi pentru satisfacerea necesitǎţilor de apǎrare a ţării. Transporturile reprezintǎ acea ramurǎ a economiei care prin deplasarea în spaţiu a bunurilor materiale asigurǎ legǎturile între fazele procesului de reproducţie, între diferitele stadii ale aceleiaşi faze, precum şi legǎturile între punctele de pe traseele utilizate în traficul de mǎrfuri şi persoane.

Transporturile au apǎrut ca activitate de sine stǎtǎtoare şi s-au dezvoltat, diversificat şi modernizat pe mǎsura amplificării schimbului de mǎrfuri, a vehiculǎrii unor cantitǎţi mari de bunuri materiale şi a unui numǎr sporit de pasageri.

Evoluţia transporturilor in decursul istoriei este spectaculoasǎ dacǎ se urmǎreşte saltul realizat din momentul în care omul reprezenta atât mijlocul, cât şi forţa de transport, pânǎ la momentul actual caracterizat prin folosirea celor mai complexe echipamente şi tehnologii de transport.

În cadrul prezentei lucrǎri, este evidenţiat procesul de transport auto, elementele si organizarea acestuia, sistemul de organizare a societǎţilor de transport auto, infrastructura în transportul auto, indicatorii tehnico-economici ai activitǎţii de exploatare a autovehiculelor, organizarea activitǎţii de manipulare a mǎrfurilor la locurile de încărcare-descǎrcare a autovehiculelor, precum şi organizarea circulaţiei autovehiculelor.

CAPITOLUL I

STRUCTURA ORGANIZATORICǍ LA S.C CRISSTRANS S.A.

1.1 DOMENII DE ACTIVITATE LA S.C CRISSTRANS S.A.

La data de 11 Noiembrie 1998 se infiinţează societatea Crisstrans.

S.C. Crisstrans SA cu sediul in Sibiu, str. Făgăraşului nr.10 cu numărul de autorizaţie J11/286/1998 a avut la data infiinţării un capital social de 31 milioane lei. Astăzi, capitalul social S.C.Crisstrans S.A. este de 11.5 miliarde lei.

S.C. Crisstrans S.A. este o societate pe acţiuni cu capital integral român. Societatea este condusă de Consiliul de Administraţie, compus din administratorii numiţi de AGA.

Obiectul de activitate al societăţii constă în prestarea de servicii de transport de mărfuri în trafic intern sau internaţional cu mijloace de transport proprii.

Domeniile de activitate ale societăţii sunt cuprinse in clasa 60 din codul CAEN, mai precis în subclasa 602- Alte transporturi terestre, 6024 – Transporturi rutiere de mărfuri.

Aceasta clasa include:

 activitatea tuturor transporturilor, regulate si neregulate rutiere de mărfuri (congelate, refrigerate, încărcături lichide – inclusiv, lapte colectat de la ferme, şi gazoase, încărcături în containere, mobilă, transporturi poştale etc.). În această clasă se include şi transportul de mărfuri cu tracţiune animală, precum şi închirierea mijloacelor de transport rutier al mărfurilor, cu şofer sau operator;

 transportul automobilelor;

 transportul deşeurilor şi rezidurilor colectate deja de terţe părţi, fără tratarea finală a acestora de către firme de transport.

Aceasta clasă include, de asemenea:

 mutări de mobilier ;

 închirieri de camioane cu şofer;

 transportul efectuat de hamali

Aceasta clasă exclude:

 exploatarea instalaţiilor pentru manipularea mărfurilor in staţii şi terminale;

 activităţile de poştă si curierat;

 transportul deşeurilor şi, ca parte indisolubilă a activităţii de colectare a deşeurilor, realizată de firme specializate.

Preview document

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 1
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 2
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 3
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 4
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 5
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 6
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 7
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 8
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 9
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 10
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 11
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 12
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 13
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 14
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 15
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 16
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 17
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 18
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 19
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 20
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 21
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 22
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 23
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 24
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 25
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 26
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 27
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 28
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 29
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 30
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 31
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 32
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 33
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 34
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 35
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 36
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 37
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 38
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 39
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 40
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 41
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 42
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 43
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 44
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 45
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 46
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 47
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 48
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 49
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 50
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 51
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 52
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 53
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 54
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 55
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 56
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 57
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 58
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 59
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 60
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 61
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 62
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 63
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 64
Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Strategia Organizarii Activitatii de Transport la SC Crisstrans SA.doc

Alții au mai descărcat și

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Utilizarea Hidrogenului la Motoarele cu Ardere Internă

CAPITOLUL 1 Hidrogenul combustibil pentru motoarele cu ardere internă 1.1. Studii asupra utilizării hidrogenului drept combustibil În ultimii 25...

Transportul Containerizat

Introducere Portul Constanţa-perspectiva comercială şi de trafic Portul Constanţa are o poziţie strategică, la intersecţia rutelor dintre Europa...

Sistem de Transport

PREFATA România, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de la 1 Ianuarie 2007, are nevoie de o politică a sectorului de...

Transportul și Depozitarea Hidrocarburilor

INTRODUCERE Colectarea, transportul şi depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere şi a gazelor, constituie o activitate de mare...

Transportul și depozitarea hidrocarburilor

INTRODUCERE Colectarea, transportul și depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere și a gazelor, constituie o activitate de mare...

Automobile

Capitolul 1 Determinarea particularităților constructive dimensionale și masice ale autovehiculului impus prin temă 1.1 Alegerea unor modele...

Ai nevoie de altceva?