Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9277
Mărime: 174.46KB (arhivat)
Publicat de: Ina Dumitru
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 1.1. Analiza exploatării autovehiculelor 3
 3. 1.2. Analiza sectorului de arcuri – fierărie a punctului de întreţinere tehnică
 4. şi reparaţii a unităţii de reparaţie 4
 5. 2. Partea tehnologică 5
 6. 2.1. Tipurile, destinaţia, construcţia şi amenajarea parcurilor 5
 7. 2.2. Elementele parcurilor. Destinaţia şi construcţia lor 6
 8. 2.3. Serviciul interior în parc. Ordinea ieşirii şi întoarcerii maşinilor 8
 9. 2.4. Procesul tehnologic deservirii tehnice a automobilelor în parc 11
 10. 2.5. Ordinea internă şi paza contra incendiilor în parc 11
 11. 2.6. Organizarea şi petrecerea lucrărilor în parc în zilele de parc şi gospodărie 12
 12. 2.7. Caracteristica sectorului de arcuri – fierărie a punctului de întreţinere
 13. tehnică şi reparaţii a unităţii de reparaţie 13
 14. 3. Calcului părţii tehnologice 15
 15. 3.1. Alegerea normativelor şi corectarea coeficienţilor 15
 16. 3.1.1. Aprecierea volumului de lucru 16
 17. 3.1.2. Aprecierea coeficientului necesar 17
 18. 3.1.3. Aprecierea numărului autocamioanelor necesare 17
 19. 3.1.4. Aprecierea numărului sumar de autocamioane 18
 20. 3.1.5. Alegerea şi corectarea normativelor 18
 21. 3.1.6. Aprecierea volumului de lucru la ÎTZ 19
 22. 3.1.7. Aprecierea volumului de lucru la ÎT 19
 23. 3.1.8. Aprecierea volumului de lucru la RC 19
 24. 3.1.9. Corectarea rulajului conform divizibilităţii 20
 25. 3.1.10. Aprecierea coeficientului stării tehnice 21
 26. 3.1.11. Aprecierea utilizării mijloacelor mobile de întreţinere tehnică
 27. şi reparaţie 22
 28. 3.1.12. Aprecierea rulajului anual a parcului 23
 29. 3.1.13. Aprecierea numărului de întreţinere tehnică anuală 24
 30. 3.1.14. Aprecierea volumului de lucru anual 24
 31. 3.2. Calculul anual a programei de productivitate 26
 32. 3.2.1. Volumul anual de lucrări pentru RC 26
 33. 3.2.2. Aprecierea lucrărilor la sectoarele de RC 26
 34. 3.2.3. Aprecierea lucrărilor de RC la un sector 27
 35. 3.2.4. Aprecierea programei zilnice 27
 36. 3.2.5. Aprecierea programei de schimb la ÎT 28
 37. 3.3. Calculul sumar a numărului de muncitori 28
 38. 3.3.1.Aprecierea numărului necesar de muncitori 28
 39. 3.3.2.Aprecierea numărului de muncitori conform statelor 29
 40. 3.3.3.Împărţirea muncitorilor după tipurile de lucrări 30
 41. 3.4. Alegerea utilajului tehnologic 31
 42. 3.5. Calculul sectoarelor de producţie 32
 43. 4. Partea de menagment 34
 44. 4.1. Schema procesului tehnologic 34
 45. 4.2. Alegerea şi argumentarea regimului muncii şi odihnei 35
 46. 4.3. Graficul timpului lunar de funcţionare a autovehiculelor în trafic
 47. comparativ cu graficul sectorului de arcuri – ferărie 36
 48. 5. Protecţia muncii 37
 49. 6. Partea constructivă 39
 50. 7. Concluzii şi recapitulare 40
 51. Bibliografia 41

Extras din licență

1. INTRODUCERE

1.1. Analiza exploatării autovehiculelor.

Executarea transportărilor cu ajutorul autovehiculelor presupune folosirea componenţilor mobili (autocamioane şi autotrenuri), aflate în stare tehnică bună pentru utilizare.

Starea tehnică bună asigură unităţilor militare o posibilitate de manevrare în timp scurt şi oportun, în corespundere cu normativele tehnice de exploatare şi caracterizează starea de ducere a acţiunilor de luptă şi posibilitatea de îndeplinire a misiunilor primite.

Starea de funcţionare a autovehiculelor este apreciată ca totalitatea calităţilor de exploatare – tehnice – dinamica deplasării, siguranţa, termen lung de exploatare, economisirea etc. – care pentru fiecare autocamion sunt arătate după rezultate concrete. Pentru ca starea de funcţionare a autovehiculului în procesul exploatării să fie la nivelul corespunzător, aceste mărimi a coeficienţilor de exploatare trebuie să fie puţin diferiţi în comparaţie cu mărimile iniţiale.

Însă pe timpul îndelungat de exploatare a autovehiculelor, starea tehnică a lor nu rămâne neschimbată. Starea tehnică se înrăutăţeşte din cauza uzării pieselor şi mecanismelor, deteriorărilor şi a altor defecţiuni, ce duc la înrăutăţirea calităţilor de exploatare – tehnice a autovehiculelor. Schimbul calităţilor menţionate a autocamioanelor după mărirea rulajului poate să aibă loc şi din cauza nerespectării regulilor tehnice de exploatare sau a întreţinerilor tehnice a automobilului.

Mijloacele de bază care micşorează intensitatea uzării pieselor şi a mecanismelor şi ne admiterea defecţiunilor autovehiculelor, menţinerea în stare tehnică bună de funcţionare, este executarea la timp şi calitativ a întreţinerilor tehnice.

Sub întreţinerea tehnică – se subînţelege totalitatea operaţiunilor (de curăţare – spălare, de fixare, de reglare, de ungere etc.), având obiectivul – de prevenire a posibilelor defecţiuni (mărirea termenului de serviciu) şi micşorarea uzării pieselor, şi menţinerea pe un termen îndelungat în stare de funcţionare permanentă şi gata de funcţionare.

În cazul respectării tuturor măsurilor uzarea obişnuită a pieselor autovehiculului poate duce la apariţia defecţiunilor şi la necesitatea de restabilire sau reparaţiei lui.

Sub reparaţie – se înţelege totalitatea măsurilor tehnice, îndreptate la restabilirea stării tehnice a autovehicului (agregatelor şi mecanismelor), care necesită întreţinere tehnică şi reparaţie.

Documentele de bază pe care se execută întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor în unităţile militare sunt „Planul anual de întreţinere tehnică şi reparaţii” şi „Planul lunar de întreţinere tehnică şi reparaţie” Aceste documente sunt întocmite cu obiectivul planului de prevenire, după un rulaj stabilit prin ordinele MARM. Sunt cunoscute următoarele tipuri de întreţinere tehnică a autovehiculelor:

ÎTZ – întreţinerea tehnică zilnică, are scopul de verificare a autovehiculului înainte de ieşire, pe timpul rutei şi la întoarcerea în parc.

ÎT-1 – Întreţinerea tehnică numărul unu, se execută după 1600-2000 km.

ÎT-2 întreţinerea tehnică numărul doi se execută peste 8000 – 10000 km.

ÎTS – întreţinerea tehnică sezonieră, se execută iarna – primăvara şi de toamna – iarnă.

RC – reparaţii curente, reparaţia pentru restabilirea stării tehnice care, exclude piesele şi agregatele principale.

Una din direcţiile principale, care măreşte starea tehnică a parcurilor de autovehicule la consumuri minime pentru a perfecţiona utilajului tehnologic din dotare, este necesitate de executare a întreţinerilor tehnice şi a reparaţiilor curente a autovehiculelor din dotare. Executarea centralizată a întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor curente în unităţile militare dă posibilitate de menţinere a tehnicii în stare permanentă de luptă. Această formă de organizare permite concentrarea mijloacelor de mecanizare a proceselor automatizate pentru mărirea productivităţii muncii şi calităţii lucrărilor executate.

1.2. Analiza sectorului de arcuri – ferărie a punctului de întreţinere tehnică şi reparaţii a unităţii de reparaţie.

La sectorul de arcuri – ferărie se atribuie repararea şi recondiţionarea pieselor cu utilizarea metodei de încălzire (ascuţirea, lipirea, făurirea pieselor) şi repararea foilor arcurilor, care au flexibilitate scăzută, ruperea foilor arcuite şi uzarea bucşelor foilor centrale.

Piesele, care necesită reparaţie, sunt aduse la sectorul de arcuri de ferărie de la depozit sunt aduse piesele, care necesită repararea. După executarea lucrărilor arcuire – ferărie piesele sunt îndreptate pe direcţia la alte sectoare pentru a se executa prelucrarea mai departe. Piesele reparate sunt amplasate la sectorul de completare.

Piesele noi sunt pregătite din metalele, care sunt aduse de la depozit sau de la sectorul de recondiţionare.

Arcurile, care necesită reparaţie, ajunge la sectorul de arcuri – ferărie Arcurile, care necesită reparaţie, ajunge la sectorul de arcuire – ferărie în demontabile de la sectorul de demontare – spălare. La acest sector are loc demontarea şi defectare în utilizabile şi ne utilizabele care necesită reparaţie curentă.

Foile arcurilor, care necesită reparaţia, sunt prelucrate în cuptoare, după ce se amplasează săgeata necesară de rulaj. Mai apoi foile arcurilor se prelucrează termic şi se prelucrează. Foile resoarelor gătite ajung la sectorul de completare a arcurilor. Cantitatea foilor deteriorate a arcurilor sunt utilizate pentru pregătirea din ele foilor cu lungimi mai mici. În locul foilor ne utilizabile sunt pregătite noii foii a arcurilor din metale speciale. Foile arcurilor pregătite sunt verificate la utilaje speciale şi sunt transportate la sectorul de ambalare.

Bibliografie

„Regulamentul Serviciului interior al FARM”. Chişinău – 1996.

Exploataţia armeischih maşin” Moscva 1978;

Material didactic „Exploatarea armeschih maşin” Celeabinsc 1976;

Manual „Tehnicescaia obslujevanie, remont i hranenie avtotransportnîh sredstv. Kiev 1991;

Instrucţia po ispolzovanie MTO-AT, PARM-1M1 Celeabinsc, 1976;

Regulamentul serviciului interior FA RM;

Regulamentul asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare, Bucureşti 1987;

„Memorator tarifat – calificativ a lucrărilor şi profesia muncitorilor” /Goscomud URRS. М.: Maşinostroenie, 1986. Ed. 2.

Cleiner B.S., Tarasov V.V. „Întreţinerea tehnică şi repararea autovehiculelor: Organizarea şi conducerea”. – М.: Transport, 1986.

Clebanov B.V. „Proiectarea sectoarelor de producere a întreprinderilor auto”. – М.: Transport, 1975.

Cramarenco G.V., Baraşcov N.V. „Întreţinerea tehnică a autovehiculelor” – М.: Transport, 1982.

Malâşev B.A. „Memoratorul tehnologic a întreprinderilor de reparaţie auto”. – М.: Transport, 1977.

Matveev V.А., Pustovalov P.L. „Normarea tehnică a lucrărilor de reparaţie în agricultură”. – М.: Colos, 1979.

Napolschii G.М. „Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto şi staţiilor de întreţinere tehnică”.-М.: Transport, 1985.

Normativele complexe, regimul de tăiere şi timpul necesar pentru normarea tehnică/Goscomut USSR.-М.: Maşinostroenie, 1974.

Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto de transport: ОНТП-01-86/ Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotransa RSFSR, 1986.

Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto: ОНТП-02-86/Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotransa RSFSR., 1986.

Dispoziţiunea privind întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor cu ajutorul mijloacelor mobile /Minavtotrans RSFSR.-М.: Transport, 1988.

Instrucţiunea privind diagnosticarea stării tehnice a mijloacelor mobile a autovehiculelor /НИИАТ, Gosavtotrans НИИ proiect-М.: Transport, 1976.

Instrucţiunea la organizarea şi tehnologiei întreţinerilor tehnice a autocamioanelor cu diagnosticarea întreprinderilor auto de diferite capacităţi: МU-200- RSFSR -12-0139-81. De exemplu autocamionului ЗИЛ-130/Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotrans RSFSR, 1981.

Preview document

Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 1
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 2
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 3
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 4
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 5
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 6
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 7
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 8
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 9
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 10
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 11
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 12
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 13
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 14
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 15
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 16
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 17
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 18
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 19
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 20
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 21
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 22
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 23
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 24
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 25
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 26
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 27
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 28
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 29
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 30
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 31
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 32
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 33
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 34
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 35
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 36
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 37
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 38
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 39
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 40
Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Optimizarea Intretinerilor Tehnice si Reparatiilor Curente a Autovehiculelor.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectul de organizare a zonei de revizie tehnică și reparație curentă în cadrul stației de servicii auto

Introducere În urma procesului de studii teoretice, proectul are un rol foarte important pentru un viitor specialist atît în domeniul teoretic...

Analiza lucrărilor de revizie tehnică sezonieră

CAPITOLUL II ARGUMENT 2.1ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE CURENTE ALE AUTOMOBILELOR Pentru asigurarea exploatarii automobilelor si remorcilor în...

Caracteristicile Sistemului de Transport Aerian

1 Caracteristici tehnico-economice şi organizatorice În perioadă postbelică traficul aerian de pasageri şi marfă pe plan mondial a cunoscut o...

Repararea Autovehiculelor

Capitolul 1 Introducere Pentru ca parcul de utilaje sã lucreze cu eficientã economicã maximã a mecanizãrii si automatizãrii lucrãrilor, pe lângã...

Întreținerea tehnică a automobilului

INTRODUCERE Transportul este un element esenţial pentru societatea noastră modernă: acesta asigură accesul la locuri de muncă, bunuri şi servicii,...

Vagoane Cisternă

CAPITOLUL 1 : DESCRIEREA VAGONULUI CISTERNĂ În vagoane cisternă se transportă produse lichide , ca : petrol , pacură , benzină , ţiţei , uleiuri...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea și Fiabilitatea Tehnicii Militare în Condiții de Iarnă

Întroducere pag. 2 1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la exploatarea tehnicii militare în unităţile...

Logistica de Susținere în Cadrul Activităților Logistice ale Unei Firme

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii produselor, identificarea nivelului de satisfacţie a serviciilor oferite...

Instrumentarea și Achiziția Datelor la Încercarea Motoarelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII PRIVIND ACHIZITIA DE DATE „Computer Dictionary” editat de Microsoftware Press defineste notiunea de „achizitie de date”...

Studiu Privind Diagnosticarea Complexă a Autovehiculelor în Brigada 2 Infanterie Moto

În toate unităţile militare, indiferent de numărul de autovehicule în funcţiune inclusiv şi care se află la păstrare se amenajează parc de...

Generalități privind Diagnosticarea Autovehiculelor din Dotarea Unității Militare

Întroducere PARTEA TEORETICĂ CAPITOLUL 1 Generalităţi privind diagnosticarea autovehiculelor din dotarea unităţii militare. 1.1. Generalităţi...

Ai nevoie de altceva?