Monitorizarea activității unei firme de transport

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 21652
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere.5
 2. CAPITOLUL I
 3. STUDIUL ȘI ANALIZA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL EXISTENT.7
 4. 1.1 Prezentarea unității economico-sociale.7
 5. 1.2 Esenţa economico-organizatoric şi conţinutul problemei.11
 6. 1.3 Analiza resurselor informaţionale.12
 7. 1.4 Tehnologia prelucrării informaţionale.15
 8. 1.5 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui sistem informatic, ”Evidenţa tranzacţiilor rutiere la firma de transport S.C. AVITOREHO S.R.L.15
 9. 1.6 Trɑnѕpоrtul în mоnitоrizɑrеɑ dе ɑprоviziоnɑrе.17
 10. 1.6.1 Nоţiuni gеnеrɑlе.17
 11. 1.6.2 Prinϲipɑlеlе tipuri dе trɑnѕpоrt.17
 12. 1.6.3 Сritеrii dе ɑlеgеrе ɑ mоdului dе trɑnѕpоrt.19
 13. 1.6.4 Fɑϲtоrii ϲɑrе influеnţеɑză ɑlеgеrеɑ mоdului dе trɑnѕpоrt.21
 14. 1.6.5 Соndiţiilе dе livrɑrе INСΟTЕRΜЅ.22
 15. 1.6.6 Trɑnѕpоrturilе intеrnɑţiоnɑlе rutiеrе.25#%l
 16. 1.6.7 Аutоvеhiϲulе dе trɑnѕpоrt ɑ mărfurilоr.26
 17. CAPITOLUL II
 18. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND EVIDENȚA TRANZACȚIILOR RUTIERE LA FIRMA DE TRANSPORT ”S.C. AVITOREHO S.R.L.” .28
 19. 2.1. Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic preconizat.28
 20. 2.2. Definirea ieşirilor.30
 21. 2.3. Definirea intrărilor.32
 22. 2.4. Determinarea bazei informaţionale.33
 23. 2.5. Elaborarea codurilor.35
 24. 2.6. Estimarea necesarului cu resurse hard şi soft.39
 25. CAPITOLUL III
 26. DESCRIEREA INSTRUMENTARIILOR FOLOSITE.41
 27. 3.1 SGBD MS Access 2007.41
 28. 3.2 Despre interogarea bazelor de date.42
 29. 3.3 Scurte date despre limbajul SQL.45
 30. 3.3.1. Prezentare generală.45
 31. 3.3.2. Instrucţiunile pentru definirea datelor.46
 32. 3.3.3. Instrucţiunile de selecţie a datelor.47
 33. 3.3.3.1 Cereri de interogare simple.47
 34. 3.3.3.2 Cereri de interogare complexe.48
 35. 3.3.4. Cereri de interogare imbricate.51
 36. CAPITOLUL IV
 37. PROIECTAREA DE DETALIU AL SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND EVIDENȚA TRANZACȚIILOR.53
 38. 4.1 Definirea funcţiunilor şi a structurii funcţionale a sistemului preconizat.54
 39. 4.2. Proiectarea ieşirilor.55
 40. 4.3. Proiectarea intrărilor.58
 41. 4.4 Proiectarea Bazei Informaţionale.59
 42. 4.5. Specificaţii ale procedurilor automate.62
 43. 4.6. Specificaţii fişiere şi baze de date.63
 44. 4.7. Specificaţii ale procedurilor manuale.64
 45. 4.8. Realizarea programelor.65
 46. 4.9. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor.82
 47. Capitolul V
 48. Eficienţa sistemului proiectat.83
 49. 5.1 Metodologia de evaluare a eficienţei.83
 50. 5.2. Fundamentarea eficienţei economice.84
 51. Concluzii.87
 52. Bibliografie.89

Extras din licență

Introducere

Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie influențează şi modul în care aceste activități se efectuează. Acest progres despre care vorbim oferă o largă gamă de posibilităţi. Deci pentru o activitate economică care să aducă profit, să fie prosperă, este nevoie de o folosire la un nivel maxim a posibilităţilor pe care le ni oferă timpul.

Pentru a duce la îndeplinirea acestui scop este nevoie de un număr mare de preocupări ( activități ), activități care sunt necesare la proiectarea sistemelor informatico-economice, fără de care ar fi imposibilă adaptarea sistemului informatic la mediul nou. Se vor descrie toate etapele prin care trece un Sistem Informatic proiectat pentru a reuși îndeplinirea tuturor cerinţele de care are nevoie unitatea beneficiară:

• creşterea eficienţei activităţii;

• creșterea potenţialului de activitate;

• creşterea veridicităţii datelor;

• creșterea potenţialului de gestiune;

Se va atinge eficiența unui sistem informatic în funcție de exactitatea fundamentării. Problema care se studiază în momentul de față, face referire la gestiunea informaţiei; se urmărește eficacitatea cu care sistemul poate răspunde la cererile utilizatorilor, gradul de adevăr conținut de datele care reprezintă un factor determinant în luarea deciziilor de către administrație.

În lucrarea de licență pe care am realizat-o, am încercat să argumentez pe cât se poate, necesitatea elaborării unui sistem informatic în cadrul S.C. AVITOREHO S.R.L.; acest sistem va permite un proces de evidențiere clară a tranzacțiilor rutiere, de exemplu prezentarea informațiilor generale privitoare la o tranzacţie rutieră, prezentarea conducătorilor auto și respectiv a autovehiculelor disponibile pentru a executa comanda şi multe alte informații esențiale într-un fel automatizat fără prea mult efort din partea angajațiilor implicați în lucrul cu afacerile realizate de unitatea economică.

Până la acest moment, aceste operaţiuni se efectuau într-un mod manual şi aveau nevoie de prea mult timp şi efort din partea angajaților, dar odată cu implementarea unui sistem informatic de aşa model, timpul şi efortul angajaților se va reduce la minim.

În primul capitol din lucrare voi prezenta caracteristicile unităţii social-economice (USE), problematica economico-organizatorică şi conţinutul problemelor cu care se va confrunta proiectantul. În cadrul aceluiași capitol voi face şi analiza resurselor informaţionale pe care le are firma AVITOREHO şi tehnologia prelucrării informaţiei. La sfârşitul primului capitol se va motiva necesitatea realizării unui Sistem Informatic privind „Evidenţa tranzacţiilor rutiere”.

Capitolul al II-lea denumit „Proiectarea de ansamblu al sistemului informatic privind evidenţa tranzacţiilor la S.C. AVITOREHO S.R.L. va descrie obiectivele şi structura funcţională a Sistemului Informatic preconizat. Tot aici se vor determina şi intrările Sistemul Inforatic precum şi baza informaţională. Deasemenea, la punctul 5 al capitolului II se vor elabora codurile, iar după această elaborare se va evalua necesarul de resurse hard şi soft .

În capitolul al III-lea, se va recurge la prezentarea scurtă a instrumentariului folosit pentru realizarea aplicatiei, se va prezenta sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Acces, limbajul SQL folosit în Microsoft Acces și putin despre interogarea bazelor de date. În capitolul al IV-lea, se va defini structura funcţională a Sistemului Informatic, se vor proiecta ieşirile şi intrările sistemului, după care se va realiza baza informaţională la subcapitolul 4 din capitol. În același timp, se vor specifica tipurile de activități care vor avea loc în mod automat, fişierele, baza de date, procedurile ce vor vi realizate în continuare de către angajații întreprinderii, în vederea „Monitorizarii activității la S.C. AVITOREHO S.R.L. , se va avea în vedere procesul de descriere a modului prin care se realizează programele precum și procesele tehnologice de prelucrarea a informațiilor.

În ultimul capitol, se va aprecia eficacitatea acestui Sistem Informatic.

Bibliografie

1. Bolun I., Costaş I., Gameţchi A., Zacon T., Delimarschii B. „Elaborarea tezelor de licenţă la specialitatea Cibernetică şi Informatică Economică.”- Iași, ASEM, 2001;

2. Costaş I., Zacon T., Chirev T. „Infrastructura Informaţională în România”, Sibiu, 2001;

3. Costaş Ilie “Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice”, 1997; Cotelea V., “Baze de date”, 1998;

4. Dimulescu Ioan, ”Sisteme informatice implementate”, Editura Corint, București, 2009;

5. Hampu Alexandru, ”Tehnologia Informației”, Editura Aldine, Sibiu, 2012;

6. Roşca I. “Proiectarea sistemelor informatice financiar-contabile”; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995;

7. Ionescu C. “Sisteme informatice pentru conducerea economică” Bucureşti, 1986;

8. Iordache Vasile, ”Analiza sistemelor informatice”, Editura MaximBit, București, 2008;

9. Andrei Ion Lemnaru, ”Tehnologia prelucrării informației economice”, Editura Universității Craiova, 2013;

10. Răzvan Miron, ”Tehnologii informatice”, Editura Nomina, București, 2010.

Preview document

Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 1
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 2
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 3
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 4
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 5
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 6
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 7
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 8
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 9
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 10
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 11
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 12
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 13
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 14
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 15
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 16
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 17
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 18
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 19
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 20
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 21
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 22
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 23
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 24
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 25
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 26
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 27
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 28
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 29
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 30
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 31
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 32
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 33
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 34
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 35
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 36
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 37
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 38
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 39
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 40
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 41
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 42
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 43
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 44
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 45
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 46
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 47
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 48
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 49
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 50
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 51
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 52
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 53
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 54
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 55
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 56
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 57
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 58
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 59
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 60
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 61
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 62
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 63
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 64
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 65
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 66
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 67
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 68
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 69
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 70
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 71
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 72
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 73
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 74
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 75
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 76
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 77
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 78
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 79
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 80
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 81
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 82
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 83
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 84
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 85
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 86
Monitorizarea activității unei firme de transport - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Monitorizarea Activitatii unei Firme de Transport.doc

Alții au mai descărcat și

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Impactul Transporturilor asupra Mediului

Transportul reprezintă în jur de o treime din totalul consumului final de energie în ţările membre UE şi mai mult de o cincime din emisiile de gaze...

Analiza indicatorilor volumului de transport

Argument Transportul este una din cele mai mari şi complicate sisteme, cu care ne ciocnim la organizarea vieţii social-economice. Numărul mare de...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Tehnica circulației

Tehnica Circulatiei CAP.I GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE 1.1 Definitii Intr-o exprimare succinta ,transporturile au ca scop principal...

Sisteme de Dirijare a Traficului Aerian

Rolul aparatelor giroscopice Aparatura giroscopică folosită la bordul aeronavelor moderne a devenit tot mai complexă din punct de vedere...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Acquis-ul comunitar - legislația europeană vs legislația națională

1. ACQUIS-ul COMUNITAR 1.1. Ce este Aquis-ul Comunitar Prin "Acquis communautaire" (termen utilizat atat in limba franceza cat si in limba...

Impactul aderării României la UE asupra economiei naționale - integrare financiar-monetară europeană

Introducere “Europa este ca o casa divizata. Aripa sa de vest se afla în bune conditii. Un acoperis sigur, încalzire centrala, totul stralucind de...

Informația Economică

INTRODUCERE Viaţa economică cunoaşte o multitudine de procese şi fenomene, de comportamente şi de strategii ale agenţilor economici, de reacţie şi...

Impactul Aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1 Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei naţionale 1.1 Introducere România este prima ţară din estul şi...

Managementul și marketingul operațiunilor logice

În contextul actual, succesul unei companii se construieste pe principii moderne de management si marketing. Numai astfel, o companie poate spera...

Politica în Domeniul Concurenței în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este una de căpătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare...

Managementul Proiectelor - România Fashion SRL

Proiect realizare atelier si magazin confecții. A. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE : Data infințarii: 27.08.1992 Obiectivul înfiinţării: Fabricarea...

Uniunea Europeană

Capitolul 1 1.1.Istoric In urma celui de-al doilea razboi mondial,Europa suferise mari pierderi umane si materiale.Se confrunta cu o criza...

Ai nevoie de altceva?