Analiza indicatorilor volumului de transport

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5774
Mărime: 105.30KB (arhivat)
Publicat de: Radu R.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: - - -

Cuprins

 1. Argument 1
 2. Cap 1. Analiza cheltuielilor de transport 2
 3. 1. Conţinut, structură, clasificarea cheltuielilor de circulaţie 2
 4. 2. Analiza indicatorilor specifici costurilor transporturilor 5
 5. 2.1 Indicatorii specifici costurilor circulaţiei 5
 6. 2.2. Analiza situaţiei generale a cheltuielilor de transport 7
 7. 2.3 Analiza structurii globale a cheltuielilor de transport 8
 8. 3. Costul şi decizia strategică a întreprinderii 9
 9. Cap 2. Calculul indicatorilor utilizaţi în sistemul de transport 11
 10. 2.1 Indicatori cheie ai activității de transport 13
 11. 3. Elementele de organizare a circuitului automobilelor în transportul de mărfuri 15
 12. 3.1 Capacitatea de circulaţie şi de transport auto 16
 13. Cap 3. Calculul volumului de mărfuri și a indicatorilor de volum 20
 14. 3.1 Analiza volumului materiilor prime şi al materialelor 20
 15. Bibliografie 22
 16. Anexe 23

Extras din referat

Argument

Transportul este una din cele mai mari şi complicate sisteme, cu care ne ciocnim la organizarea vieţii social-economice. Numărul mare de relaţii sistemice restrâng libertatea activităţii operative şi necesită evidenţa acţiunilor la proiectarea sistemelor de transport. Căutarea soluţiilor optimale, care permit economiei ţării să execute transporturile necesare cu cheltuieli minimale, în prezent este o problemă primordială.

Teoria sistemelor de transport examinează legităţile proesului de transport şi metodele de optimizare. În baza acestei teorii se planifică, se execută transportul şi se conduce cu acest proces.

Planificarea transportului de mărfuri se înfăptuieşte în baza comenzilor expeditorilor, ţinîndu-se cont de capacităţile de transportare a întreprinderilor de transport auto (ÎTA). Sistemele de transport proiectate sunt cu atît mai optimale cu cît numărul comenzilor de transport este mai mare.

Analiza procesului de transport arată, că în sistema de organizare a transportului de mărfuri sunt o serie de neajunsuri esenţiale, care sunt urmare a înţelegerii incorecte a legităţilor, care funcţionează în sitemele de transport a nivelului inferior (rutele de transportare a mărfurilor). Aceasta duce la planificarea nemotivată a necesităţilor de resurse pentru îndeplinirea procesului de transport.

În comparaţie cu alte ramuri, economia resurselor la producerea producţiei în transport poate fi atinsă la etapa planificării procesului de transport, întrucât procesul de executare a transportării, producţia de transport se produce odată cu consumul ei.

Sub noţiunea de sistem de transport se subînţelege un complex de obiecte reale, inclusiv relaţiile între ele, ce se utilizează pe un anumit teritoriu pentru executarea comenzilor de transport. Cercetând sistemele de livrare a mărfurilor, din punct de vedere a organizării şi dirijării transportului auto, putem observa că orice sistem de transport reprezintă o îmbinare de mijloace şi căi de comunicare, de asemenea puncte de încărcare-descărcare, subdiviziuni de analizare, planificare şi dirijare a procesului de prelucrare şi livrare a mărfurilor.

Procesul de transport reprezintă în sine operaţiunile cu încărcăturile (obiecte de muncă) şi unităţile de transport, în rezultatul cărora acestea îşi schimbă locul în spaţiu. În condiţiile organizării şi ordinul repetării unele procese de transport individuale se caracterizează cantitativ.

Cap 1. Analiza cheltuielilor de transport

Acest capitol abordează aspecte privind cheltuielile de circulaţie în comerţ, şi anume:

- conţinutul, structura, clasificarea cheltuielilor de circulaţie după anumite criterii (după natură, conţinut, natura proceselor economice şi a mijloacelor economice, forma de comerţ, grupele de produse, stadiile de circulaţie a mărfurilor, dependenţa faţă de volumul activităţii economice, legătura lor cu procesele de circulaţie);

- analiza indicatorilor specifici costurilor circulaţiei mărfurilor (volumul absolut al cheltuielilor de circulaţie, nivelul relativ al cheltuielilor de circulaţie, cuantumul reducerii/creşterii nivelului relativ al cheltuielilor de circulaţie, ritmul reducerii/creşterii nivelului relativ al cheltuielilor de circulaţie, suma economiilor obţinute din reducerea cheltuielilor de circulaţie);

- analiza factorială a cheltuielilor de circulaţie.

1. Conţinut, structură, clasificarea cheltuielilor de circulaţie

Funcţionarea eficientă a firmei într-un mediu concurenţial a cărui dominantă economică o constituie caracterul limitat al resurselor, necesită gestionarea eficientă a costurilor care îi grevează rezultatele. La realizarea circuitului economic: aprovizionare - producţie - stocare -vânzare concură o serie de cheltuieli care, prin intermediul costurilor, se constituie în elemente ale preţurilor de vânzare a produselor (mărfurilor) pe piaţă.

Orice întreprinzător (considerat raţional, care, ţinând seama de resursele pe care le deţine, ia decizia de a produce acea marfă care-i permite cea mai bună valorificare a acestora) ştie că pentru a-şi maximiza profitul este necesar fie să minimizeze costurile totale cu care obţine un anumit nivel al producţiei (desfacerilor), fie să maximizeze producţia (volumul desfacerilor) care se poate obţine cu un nivel dat al costurilor, să optimizeze aşadar, volumul şi structura producţiei (circulaţiei mărfurilor).

Activitatea complexă a întreprinderii comerciale presupune anumite cheltuieli (materiale, cu forţa de muncă) care formează costurile întreprinderii, ca urmare a mişcării fizice a mărfurilor de la producători la consumatori, a păstrării integrităţii cantitative şi calitative a mărfurilor, a operaţiilor de sortare, ambalare, desfacere etc.

Diversitatea cheltuielilor pe care le presupune activitatea comercială impune, în scopul analizei, gruparea lor după anumite criterii, astfel:

1. după natura cheltuielilor distingem:

- cheltuieli de circulaţie propriu - zise, legate nemijlocit de actele de vânzare -cumpărare;

- cheltuieli de păstrare (sortare);

- cheltuieli cu transportul mărfurilor (o continuare a procesului de producţie în cadrul procesului de circulaţie şi pentru procesul de circulaţie);

2. după conţinutul lor avem:

- cheltuieli cu munca vie;

- cheltuieli materiale;

În general, în activitatea comercială se remarcă ponderea relativ mare, de cca. 60% a cheltuielilor cu forţa de muncă în cadrul costurilor totale, corespunzător nivelului de implicare a acestei resurse în desfăşurarea proceselor economice.

Bibliografie

1. Brezeanu, P. (coord.), Diagnostic financiar - instrumente de analiză financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

2. Căinap I. (coord.), Analiza economico-financiară a firmelor de comerţ şi turism, Editura Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Cluj Napoca, 1994;

3. Cistea, M., Contabilitatea întreprinderii, vol. I, Editura Economică, Bucureşti,1997;

4. Crecană, C., Analiza afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 2002

5. Dobrescu, E.M., Ivan, M.V., Afaceri financiare, Editura Nemira, Bucureşti, 2003;

6. Guber I., Rusnac I., Alcaz T. Complex de transport, indicaţii metodice , Chişinău, UTM, 2001.

Preview document

Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 1
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 2
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 3
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 4
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 5
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 6
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 7
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 8
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 9
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 10
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 11
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 12
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 13
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 14
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 15
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 16
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 17
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 18
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 19
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 20
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 21
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 22
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 23
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 24
Analiza indicatorilor volumului de transport - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Analiza indicatorilor volumului de transport.docx

Alții au mai descărcat și

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de...

Monitorizarea activității unei firme de transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie...

Strategia organizării activității de transport la SC Crisstrans SA

Introducere Transportul rutier, sector strategic de interes naţional, asigurǎ desfǎşurarea fluentǎ şi în condiţii de siguranţǎ a transporturilor...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale

Rezumat Acest proiect de licență își propune să exploreze evoluția și tendințele actuale în domeniul serviciilor în România, analizând factorii...

Drepturi de Alocare Transgaz SA

INTRODUCERE „Bursele sunt instituţii publice create în scopul de a reuni pe comercianţi, industriaşi, producători, armatori şi asiguratori în...

Analiza fundamentală a societății Transgaz Mediaș

1.INFORMATII GENERALE Obiectul de activitate Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA

Capitolul 1 Date monografice privind S.C. LIANT S.A. 1.1. Prezentarea generală a firmei S.C. LIANT S.A. Unitatea a luat fiinţă în anul 1958 cu o...

Studiu privind sectorul gazelor naturale

Romania are cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si a fost prima tara care a utilizat gazele naturale in scopuri industriale....

Analiza fundamentală S.N.T.G.N Transgaz SA

Cap. 1 Informaţii generale despre companie Detalii Emitent Denumire societate: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Cod fiscal / CUI: 13068733 Cod...

Economie Europeană

A.“Analizati evolutia UE dupa anul 2000 din perspectiva obiectivelor Strategiei Europa 2020” Introducere Uniunea Europeană este o uniune...

Ai nevoie de altceva?