Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 15626
Mărime: 144.13KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Olaru
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Gabriel Stefura

Cuprins

 1. Date monografice privind S.C LIANT S.A
 2. CAPITOLUL I
 3. 1.1. Prezentarea generală a firmei S.C. LIANT S.A. pag 3
 4. 1.2. Structura organizatorica de control pag 4
 5. 1.3. Forta de control pag 14
 6. 1.4. Evolutia cheltuielilor si a rezultatelor financiare pag 16
 7. CAPITOLUL II
 8. 2.1. Impozitul pe profit pag 18
 9. 2.2. Impozitul pe salarii pag 27
 10. 2.3. Taxa pe valoare adǎugatǎ la asigurǎrile sociale. pag 31
 11. 2.4. Contribuţia la asigurǎrile sociale. pag 42
 12. 2.5. Contribuţia la asigurǎrile sociale de sǎnǎtate. pag 46
 13. Capitolul III
 14. 3.1. Evolutia la fondurile de somaj pag 49
 15. 3.2. Accize pag 53
 16. 3.3. Taxe vamale pag 57
 17. 3.4.Taxe si impozite locale pag 60
 18. 3.5. Taxa mijloacelor de transport pag 68
 19. 3.6 Fundamentarea veniturilor bugetare pag 72

Extras din proiect

Capitolul 1

Date monografice privind S.C. LIANT S.A.

1.1. Prezentarea generală a firmei S.C. LIANT S.A.

Unitatea a luat fiinţă în anul 1958 cu o capacitate de 2000 l/zi. Ulterior, în 1976, au fost subordonate unităţii: Fabrica de brânzeturi Hârlău şi Fabrica de brânzeturi Paşcani, cea din urma fiind desfiinţată în anul 2001.

SC LIANT SA a fost înfiinţatã în baza H.G.R. nr. 135727/12/1990 având forma juridică de societate pe acţiuni. Societatea are durata de funcţionare nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerţului al judeţului Botosani.

Societatea Comercială LIANT S.A. îşi are sediul în B-dul Primaverii nr. 8, Botosani, telefon 0231532555, e-mail Lactis@mail.dntis.ro.

Obiectul de activitate al SC LIANT SA, stabilit prin statutul societãţii comerciale consta in:

- asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea şi conservarea laptelui, a produselor lactate şi complementare;

- asigurarea, achiziţionarea, depozitarea, păstrarea şi comercializarea produselor agricole vegetale, animale şi a produselor de orice fel, en gros si en detail, prin unităţile proprii şi la terţi;

- producerea de furaje, cereale, plante tehnice, lapte de vacă, carne de bovine şi porcine, carne de pasăre, ouă, peşte, industrializarea şi comercializarea acestora în unităţi proprii şi la terţi.

Activitatea desfăşurată constă în :

- activitate productivă concretizată în realizarea de produse lactate, pâine, produse zaharoase de cofetărie şi de patiserie, confecţii textile;

- activitate comercială, desfăşurată prin reţeaua proprie de magazine;

- prestări servicii, de alimentaţie publică şi morărit.

Descrierea activităţii actuale a societăţii

SC LIANT SA are în alcătuire două unităţi de prelucrare a laptelui situate în Botosani si Hârlău. Acestea asigură toată gama de sortimente de lapte şi produse lactate necesare consumatorilor respective.

- Fabrica de brânzeturi Hârlău:

- are o capacitate de prelucrare de 30.000l/zi, proiectată pentru fabricarea caşcavalului şi a brânzeturilor fermentate.

- Fabrica de produse lactate Botosani:

- are o capacitate de prelucrare de 18.000l/zi, proiectată pentru fabricarea laptelui de consum, a produselor lactate proaspete (iaurt, lapte bătut , brânză de vacã, smântână), unt, îngheţată şi lapte praf.

- este împărţită pe secţii de producţie, în funcţie de produsul pe care-l realizează, astfel:

- Secţia de produse dietetice, ce realizează urmãtoarele produse:

- lapte de consum;

- produse lactate proaspete (iaurt, lapte bãtut, sana si smântânã de consum).

- Secţia de obţinere a untului: aici se obţin pachete de unt ambalate la 100 şi 200 grame.

- Secţia de obţinere a laptelui praf

- Secţia de îngheţatã.

- Reţea de colectare a laptelui.

1.2. Structura organizatorică şi de conducere.

Structura organizatoricã este de tip ierarhic, specifică întreprinderilor orientate către producţie, deciziile fiind rezervate numai conducerii.

Societatea este structurată astfel:

- Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.)

AGA este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. Adunările generale pot fi: ordinare şi extraordinare.

- Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie este format din 9 membri, preşedintele îndeplinind şi funcţia de director general.

CA angajează şi concediază personalul, stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente, aprobă încheierea de contracte de închiriere.

- Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

- în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe şi circulante, a portofoliului de efecte, casa, registrele de evidenţă contabilă şi prezintă consiliului de administraţie rapoartele de activitate;

- la încheierea exerciţiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi;

- la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare;

- prezintă adunării generale punctul de vedere privind propuneri de reducere a capitalului social.

- Director adjunct, director tehnic, director economic

O mare parte a activităţilor specialiştilor, ca şi a personalului cu funcţii de conducere a sectoarelor, sunt îndreptate spre probleme de rutinã, legate de producţia zilnică, în detrimentul activităţilor cu caracter strategic.

Numărul personalului tehnico-administrativ reprezintă aproximativ 6,5%, ponderea celor care desfăşoară activităţi de rutină fiind mult superioară celor ce ar trebui să ofere conducerii analize cu caracter strategic. Ponderea redusă a personalului tehnico-administrativ se resimte, în special, prin lipsa compartimentelor cu activitate de sinteză care să pregătească deciziile strategice ale unităţii.

Nu există o corelare a sistemului informaţional cu structura organizatorică, iar majoritatea informaţiilor sunt de evidenţã analitică, informaţiile destinate nivelului stategic fiind puţine.

Organigrama este cea care oferă o imagine detaliată asupra departamentelor şi conducătorilor acestora. Conform acesteia, numărul total de angajaţi al SC LIANT SA este de 184 din care120 sunt angajaţi în sfera producţiei şi 64 în sfera administrativă.

Grafic, structura societăţii se prezintă conform Organigramei societăţii

Preview document

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 1
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 2
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 3
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 4
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 5
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 6
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 7
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 8
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 9
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 10
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 11
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 12
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 13
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 14
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 15
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 16
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 17
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 18
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 19
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 20
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 21
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 22
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 23
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 24
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 25
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 26
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 27
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 28
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 29
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 30
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 31
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 32
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 33
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 34
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 35
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 36
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 37
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 38
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 39
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 40
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 41
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 42
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 43
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 44
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 45
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 46
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 47
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 48
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 49
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 50
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 51
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 52
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 53
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 54
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 55
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 56
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 57
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 58
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 59
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 60
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 61
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 62
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 63
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 64
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 65
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 66
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 67
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 68
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 69
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 70
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 71
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 72
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 73
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 74
Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Liant SA.doc

Te-ar putea interesa și

Organizarea și funcționarea administrației publice din România

Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut...

Contabilitate managerială

Conceptul de Contabilitate Manageriala Complexitatea structurii organizatorice, varietatea activitatiilor derulate, introducerea noilor tehnologii...

Ai nevoie de altceva?