Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 136 în total
Cuvinte : 48302
Mărime: 538.58KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela Cucu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olteanu Laura
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. Lista tabelelor și figurilor vi
 2. Introducere 1
 3. 1. Importanța și rolul serviciilor în economie 2
 4. 1.1 Contribuția la Produsul Intern Brut 2
 5. 1.2 Generarea de locuri de muncă 3
 6. 1.3 Inovație și dezvoltare tehnologică 4
 7. 1.4 Complementaritatea cu alte sectoare economice 5
 8. 1.5 Exporturile și balanța comercială: 5
 9. 1.6 Impactul asupra calității vieții 6
 10. 2. Caracteristicile si clasificarea serviciilor 8
 11. 3. Dinamica Serviciilor în România 13
 12. 3.1 Serviciile in educație 14
 13. 3.1.1 Definirea și scopul serviciului de educație 15
 14. 3.1.2 Importanta și rolul educației in Romania 15
 15. 3.1.3. Factorii de influență 17
 16. 3.1.4 Măsuri de sprijinire pentru dezvoltare a acestui sector 18
 17. 3.1.5 Contributia la Produsul Intern Brut al Romaniei: 19
 18. 3.1.6 Analiza sistemului de educație din România 19
 19. 3.1.7. Concluzii și propuneri 37
 20. 3.2 Serviciile turistice 38
 21. 3.2.1 Definirea și scopul servicului de turism 39
 22. 3.2.2 Importanta și rolul turismului 40
 23. 3.2.3 Factorii de influentă in turism 41
 24. 3.2.4 Măsuri de sprijinire a turismului 42
 25. 3.2.5 Contributia la produsul intern brut 44
 26. 3.2.6 Analiza serviciului de turism 44
 27. 3.2.7 Concluzii și propuneri 60
 28. 3.3. Serviciile de transport 61
 29. 3.3.1 Definirea și scopul servicului de transport 62
 30. 3.3.2 Importanta și rolul serviciilor de trasport 63
 31. 3.3.3 Factorii de influență ai serviciilor de transport 63
 32. 3.3.4 Măsuri de sprijinire 65
 33. 3.3.5 Contribuția la produsul intern brut 66
 34. 3.3.6 Analiza serviciului de transport 67
 35. 3.3.7 Concluzii și propuneri 78
 36. 3.4 Serviciul de poștă și telecomunicații 79
 37. 3.4.1 Definirea servicului de poștă și telecomunicații 80
 38. 3.4.2 Importanta și rolul 81
 39. 3.4.3 Factorii de influență a serviciilor de poștă și telecomunicații din Romania: 82
 40. 3.4.4 Măsuri de sprijinire 83
 41. 3.4.5 Contributia la produsul intern brut 84
 42. 3.4.6 Analiza serviciilor de poștă și telecomunicații 85
 43. 4.4.7 Concluzii și propuneri 95
 44. 3.5. Serviciile de sănătate 97
 45. 3.5.1. Definirea servicului de sănătate 98
 46. 3.5.2. Importanta și rolul 98
 47. 3.5.3. Factorii de influență 100
 48. 3.5.4. Măsuri de sprijinire 100
 49. 3.5.5. Contributia la produsul intern brut 102
 50. 3.5.6 Analiza serviciilor de sănătate din Romania 103
 51. 3.5.7 Concluzii și propuneri 114
 52. Concluzii si propuneri finale 116
 53. Bibliografie 122
 54. Anexe 123

Extras din licență

Rezumat

Acest proiect de licență își propune să exploreze evoluția și tendințele actuale în domeniul serviciilor în România, analizând factorii care au influențăt dinamica acestui sector și impactul asupra economiei naționale. Etapa de investigație și cercetare a acestui proiect se concentrează asupra următoarelor aspecte: definirea serviciilor, etimologia conceptului și evoluția acestora în România. Se vor examina diferitele categorii de servicii și anume educație, turism, transport, poștă și telecomunicații și sănătate pentru a evidenția varietatea și importanța acestora în economia națională. Un aspect crucial în înțelegerea dinamicii serviciilor în România este identificarea factorilor care au influențăt dezvoltarea acestui sector. Vom analiza schimbările socio-economice și tehnologice care au avut loc în ultimii ani și care au generat transformări semnificative în prestația și consumul de servicii. De asemenea, vom investiga politica guvernamentală și legislația relevantă în domeniul serviciilor, examinând măsurile luate pentru a sprijini dezvoltarea și competitivitatea acestui sector. Un alt aspect important al proiectului constă în evaluarea impactului dinamicii serviciilor asupra economiei românești. Voi analiza contribuția sectorului serviciilor la Produsul Intern Brut-ul național, ocuparea forței de muncă, exporturile și dezvoltarea regională. De asemenea, vom explora oportunitățile și provocările cu care se confruntă întreprinderile de servicii în România și vom examina aspectele legate de inovație, digitalizare și calitatea serviciilor în contextul concurenței internaționale. Prin intermediul acestui proiect de licență, ne propunem să obținem o perspectivă amplă asupra dinamicii serviciilor în România, evidențiind importanța acestui sector pentru dezvoltarea economică și oferind recomandări relevante pentru îmbunătățirea competitivității și sustenabilității acestuia. În continuare, proiectul va explora detaliat fiecare serviciu menționat, aducând argumente, analize și studii de caz pentru a susține concluziile și recomandările finale.

Introducere

În această lucrare îmi propun să analizez și să prezint importanța serviciilor în domeniile educației, sănătății, transporturilor, turismului, poștei și telecomunicațiilor. Industria serviciilor este un pilon important al economiei și societății noastre, cu un impact major asupra calității vieții și dezvoltării socio-economice.

În educație, serviciul este fundamental pentru asigurarea accesului la educație de calitate, formare și dezvoltarea abilităților necesare în societatea actuală. Evaluarea și analizarea serviciilor educaționale ne va permite să înțelegem importanța acestora în modelarea viitorului nostru.

În sectorul sănătății, serviciile joacă un rol vital în promovarea și menținerea sănătății indivizilor și comunităților. Studierea modului în care serviciile de sănătate sunt evaluate și furnizate ne poate ajuta să înțelegem cum să optimizăm accesul, eficiența și calitatea asistenței medicale.

Transportul, în special transportul public, este un serviciu esențial care conectează comunitățile și facilitează mobilitatea populației. Evaluarea prețului, eficienței și durabilității serviciilor de transport ne poate oferi informații despre cum să îmbunătățim infrastructura și serviciile disponibile cetățenilor.

Turismul este un sector dinamic și în creștere, care contribuie semnificativ la economie și promovează moștenirea culturală și naturală a unei țări. Înțelegerea valorii și impactului serviciilor turistice poate facilita dezvoltarea unor strategii de management și promovare a destinațiilor turistice.

Sectoarele poștăle și telecomunicații asigură fluxul global de informații și comunicații și sunt elemente esențiale ale conectivității și dezvoltării afacerilor. Analiza serviciilor poștăle și de telecomunicații ne poate ajuta să înțelegem evoluțiile tehnologice și impactul acestora asupra comunicațiilor și comerțului internațional.

Prin urmare, în acesta lucrare imi propun să explorez importanța serviciilor în domeniile educației, sănătății, transporturilor, turismului, poștei și telecomunicațiilor, pentru a înțelege mai bine rolul acestora în societatea noastră, și pentru a contribui la dezvoltarea și optimizarea acestor sectoare vitale.

1. Importanța și rolul serviciilor în economie

Serviciile reprezintă un sector esențial al economiei moderne, jucând un rol crucial în dezvoltarea socio-economică a unei țări. În ultimele decenii, importanța serviciilor a crescut semnificativ, devenind o sursă majoră de creștere economică, ocupare a forței de muncă și inovare. Acest referat explorează importanța serviciilor în economie și rolul lor în dezvoltarea socio-economică.

1.1 Contribuția la Produsul Intern Brut

Sectorul serviciilor joacă un rol deosebit de important în economia României, contribuind semnificativ la Produsul Intern Brut și generând creștere economică. Diverse domenii cheie ale serviciilor, precum serviciile financiare, turismul, comerțul și transporturile, sunt responsabile de această contribuție semnificativă. În ceea ce privește sectorul financiar, acesta reprezintă un pilon esențial al economiei românești, oferind servicii bancare, de asigurări, de leasing și alte servicii financiare care facilitează fluxurile de capital și finanțează proiecte de dezvoltare în diverse sectoare economice. România are un potențial turistic bogat, cuprinzând destinații atractive precum zonele montane, orașele istorice și peisajele naturale. Industria turismului contribuie semnificativ la Produsul Intern Brut prin veniturile generate de turismul intern și internațional. Serviciile de cazare, alimentație, ghidaj turistic, transport și divertisment sunt domenii-cheie în cadrul acestui sector, care generează venituri și susține creșterea economică. De asemenea, sectorul comerțului ocupă un rol important în economia României, cuprinzând servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, import și export de bunuri, logistică și distribuție. Prin intermediul activităților comerciale, are loc schimbul de bunuri și servicii între producători și consumatori, contribuind astfel la venituri și la Produsul Intern Brut național. Transporturile reprezintă, de asemenea, un sector strategic în economia românească. Serviciile de transport rutier, feroviar, aerian și naval asigură mobilitatea bunurilor și persoanelor, facilitând astfel comerțul intern și internațional. De asemenea, sectorul transporturilor are un impact semnificativ asupra industriei turismului, prin asigurarea conectivității între diferitele destinații turistice din țară. Serviciile de transport generează venituri semnificative și aduc o contribuție substanțială la Produsul Intern Brut României. Educația reprezintă o investiție strategică în viitorul unei națiuni, asigurând pregătirea tinerilor pentru piața muncii și promovând contribuția activă a acestora în societate. Prin intermediul serviciilor educaționale, se facilitează accesul la învățământ de calitate, promovând dezvoltarea personală, acumularea de cunoștințe și dezvoltarea abilităților necesare pentru a răspunde provocărilor societății contemporane. Investițiile în educație nu doar îmbunătățesc calitatea forței de muncă, ci și stimulează inovația și competitivitatea economică a României.

Bibliografie

Constantin, G., Constantin, G., & Adriana Trifu, R. S. (2011). Exploatarea Serviciilor Poștale. Editura Alexandria.

Dumitrescu, V. (2016). Servicii si utilitati publice. Editura Universitara.

Ioncica, M. (2006). Economia serviciilor. Abordari teoretice si implicatii practice. Editura Uranus.

Malinetescu, L.-V. (2023). Furnizare de servicii medicale. Editura CH Beck.

Petre, T., & Iordacha, G. (2019). Calitatea in turism si alimentatie. Editura CD Press.

Popa, I.-C. (2022). Marketingul serviciilor de transport . Editura Economica.

Visinescu, S. (2019). Patrimoniul turistic. Editura CD Press.

https://insse.ro/cms/

https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/en/pdf/8_list_class_order.pdf

http://ec.utgjiu.ro/wp-content/licenta/2018/finalizare%20studii/ects/Economia%20in%20servicii/Economia%20in%20servicii.pdf

https://www.rasfoiesc.com/business/economie/DEFINIREA-SI-CARACTERISTICILE-84.php

Preview document

Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 1
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 2
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 3
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 4
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 5
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 6
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 7
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 8
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 9
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 10
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 11
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 12
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 13
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 14
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 15
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 16
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 17
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 18
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 19
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 20
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 21
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 22
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 23
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 24
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 25
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 26
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 27
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 28
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 29
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 30
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 31
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 32
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 33
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 34
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 35
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 36
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 37
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 38
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 39
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 40
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 41
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 42
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 43
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 44
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 45
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 46
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 47
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 48
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 49
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 50
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 51
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 52
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 53
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 54
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 55
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 56
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 57
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 58
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 59
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 60
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 61
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 62
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 63
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 64
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 65
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 66
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 67
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 68
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 69
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 70
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 71
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 72
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 73
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 74
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 75
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 76
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 77
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 78
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 79
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 80
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 81
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 82
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 83
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 84
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 85
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 86
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 87
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 88
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 89
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 90
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 91
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 92
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 93
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 94
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 95
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 96
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 97
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 98
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 99
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 100
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 101
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 102
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 103
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 104
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 105
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 106
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 107
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 108
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 109
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 110
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 111
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 112
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 113
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 114
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 115
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 116
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 117
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 118
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 119
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 120
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 121
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 122
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 123
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 124
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 125
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 126
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 127
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 128
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 129
Dinamica serviciilor în România. Analiză asupra evoluției și tendințelor actuale - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Dinamica serviciilor in Romania. Analiza asupra evolutiei si tendintelor actuale.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind piața muncii din România și Spania

Introducere Într-o lume globalizată, piețele muncii din diferite țări sunt din ce în ce mai interconectate, iar studiul acestora poate oferi o...

Agricultura, zonele rurale și dezvoltarea durabilă în România

INTRODUCERE Zona rurală este legătura noastră cu pământul. Uneori evocă imaginea simplității și a păcii, iar alteori imaginea izolării, a unei...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Rolul băncilor în economia de piață

Abstract The role of the bank is at the forefront of the economy, in society, favoring commercial transactions inside and outside a country,...

Hipermarketul Cora

Introducere Tot mai mult sistemele de satisfacere a consumatorilor din orice tara tind spre o largire a ariei de cuprindere. Respectivul fenomen...

Tratatul de la Maastricht - Cazul României

1. Carateristiciile Tratatul de la Maastricht Tratatul privind Uniunea Europeană (numit și Tratatul de la Maastricht) a fost semnat de Consiliul...

Ministerul de Finanțe

1.INTRODUCERE Ministerul Finanţelor Publice a demarat elaborarea bugetului general consolidat pe anul 2009. Noul buget va ţine seamă de noile...

Ai nevoie de altceva?