Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 29333
Mărime: 14.35MB (arhivat)
Publicat de: Stanislav S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. Manoli I.
R. Moldova

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE 8
 2. 1. PARTEA ANALITICĂ 9
 3. 1.1 Caracteristica generală al depoului de vagoane călători 9
 4. 1.2. Analiza bazei tehnico-productive a depoului de vagoane călători 14
 5. 1.3 Evaluarea sectorului de reparație a osiilor montate ..15
 6. 1.4 Concluzii și propuneri ...21
 7. 2. BAZA TEHNICĂ PRODUCTIVĂ AL DEPOULUI VAGOANE CĂLĂTORI . 22
 8. 2.1 Calculul tehnologic al depoului de vagoane călători 22
 9. 2.2 Proiectul planului general al depoului de vagoane călători ..36
 10. 2.3 Proiectul blocului de producție al depoului de vagoane călători or.Chișinău .37
 11. 2.4 Proiectul sectorului de reparație a osiei montate al dep. vagoane călăt.or.Chișinău ...39
 12. 3. MANAGEMENTUL ÎNTREȚINERII ȘI R A VAGOANELOR DE CĂLĂTORI 52
 13. 3.1 Caracteristica și analiza structurii manageriale existente în depou . 52
 14. 4. PARTEA TEHNOLOGICĂ (Procesul de verificare a osiilor montate) . 57
 15. 4.1 Analiza datelor inițiale a osiei montate . 57
 16. 4.2 Prescripții tehnologice . 58
 17. 4.3 Defectele posibile în exploatarea osiilor montate și remedierea lor ..60
 18. 4.4 Alegerea procesului tehnologic tipic sau analogic 61
 19. 4.5 Stabilirea itinerarului tehnologic .62
 20. 4.6 Elaborarea operațiilor tehnologice . 62
 21. 4.7 Normarea operațiilor procesului tehnologic ..63
 22. 4.8 Determinarea indicatorilor de mecanizare ai procesului tehnologic .67
 23. 4.9 Stabilirea cerințelor securității și sănătății în muncă 68
 24. 4.10 Definitivarea documentelor ale procesului tehnologic ..68
 25. 5. ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE... . 69
 26. 5.1. Documentația inițială ..69
 27. 5.2 Documentație de proiect . 72
 28. 5.3 Proiect de schiță ... 73
 29. 5.4. Proiectul tehnic 74
 30. 5.5. Documentația de lucru ... 75
 31. 5.6. Documentație de exploatare .. 76
 32. 6. PARTEA ECONOMICĂ 77
 33. 6.1 Calculul mijloacelor fixe și volumului necesar de investiții. . 77
 34. 6.2 Calculul activității operaționale a întreprinderii . 78
 35. 6.3 Calculul cheltuielilor de la activitatea neoperațională a întreprinderii ... 88
 36. 6.4 Devizul cheltuielilor activității operaționale a întreprinderii . 88
 37. 6.5 Calculul indicilor financiari 89
 38. C O N C L U Z I E . . 94
 39. B I B L I O G R A F I E . 95
 40. ANEXE ..96

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Vagoanele de călători ca si orice vehicul, după un timp de funcționare prezintă diferite defecte la gregatele și piesele componente.

Întreținerea vagoanelor în bună stare tehnică este condiționată de efectuarea la timpul stabilit a reparațiilor și reviziilor planificate, urmărirea atentă în parcurs a funcționării vagoanelor de către personalul abilitat, respectarea întocmai a tuturor lucrărilor de întreținere, reparație și control.

Reviziile și reparațiile se execută în depouri după procese tehnologice, care în mare parte sînt similare celor de la fabricație.

Cele mai răspândite metode utilizate în sectoarele de reparație a vagoanelor pentru detectarea și cercetarea uzurilor și defectelor pieselor petrecute cu ajutorul defectoscoapelor sau cu soluții penetrante.

În acest proiect se face o încercare de reutilare a Sectorului de Reparații a Osiilor Montate, ajustat la volumul de lucru anual. Este oportună propunerea unui stand de instalații de control nedestructiv al osiilor.

Proiectul propus al sectorului va fi supus unei analize economice prin calculul indicatorilor tehnico-economici.

Teza de licență dă posibilitatea de a totaliza studiile inginerești în domeniu și totodata dă posibilitatea de a demonstra abilitățile acumulate pe parcursul anilor de studiu.

1. PARTEA ANALITICĂ

1.1 Caracteristica generală al Depoului de Vagoane Călători

1.1.1 Destinația, tipul depoului, subordonarea, forma de proprietate, locul amplasării,

regimul de lucru

Depoul de Călători din o. Chișinău a fost fondat în jumătatea a doua a secolului trecut, amplasându-se în sectorul Botanica pe adresa str. Haltei 6/2. În Figura 1.1 este reprezentat teritoriul depoului de vagoane călători din or. Chișinău, Aceasta întreprindere are o suprafață totală de 40627 m2, suprafața de construcție este de 14219 m2 și coeficientul de utilizare a teritoriului de cca. 75%.

Figura 1.1 Schema Depoului de Călători din or. Chișinău

1,19 Blocuri administrative; 2. Sectorul de reparație a amortizoarelor cuplei automate; 3. Atelierul de reparație a frânelor; 4,5,9,10,12,11,8,25,15,27,13,21,24,14 Blocul de producție;7,26 Garaje;

22,23 Ateliere de reparație a sistemului electric; 20. Sector de montare;

6. Parcul osiilor montate; 17. Magazin; 18. Punctul medical

Inițial întreprinderea nou formată dispunea de 5 clădiri construite după al doilea război mondial de către soldații germani luați în captivitate. Inițial la depoul dat se efectua reparația a vagoanelor de călători și de marfă. Însă din anul 1993 depoul dat efectuează reparația doar a vagoanelor de călători.

În anii 1966-1989 la întreprindere activau cca. 700 de lucrători iar la ziua actuală numărul de lucrători sa redus la 182.

1.1.2 Structura mijloacelor fixe ale depoului de vagoane călători

Fondurile fixe sunt acele mijloace ale muncii care nemijlocit iau parte in mai multe cicluri de producție, totodată păstrînd forma inițială, iar prețul lor se transferă parțial în producție finită într-o perioadă de timp. În tabelul 1.1 este prezentat mijloacele fixe ale depoului.

Bibliografie

1. Anatolie CORPOCEAN; Igor Rotaru, OlivianPadure.`` Proiectarea Tehnologica a Intreprinderilor Feroviare `` Manual. Chisinau 2018

2. Corpocean Anatolie, ”Proiectarea Tehnologică a Întreprinderilor Feroviare” - Îndrumar metodic pentru proiect de an. UTM 2014 (îndrumar în formă electronică)

3. Curs universitar ”Proiectarea Tehnologică a Întreprinderilor Feroviare ”

4. M. Ceapă, T. Jandîc, ș.a. , Notația convențională a materialelor. Material didactic Chișinău. UTM. 2000.

5. ,,Remont Teplovozov’’ 1962, TRANS JELDOR IZDAT, Moscva.

6. „Spravochinic po remontu Teplovozov” IZD. Transport , Moscva.

INTERNET ;

7. http://omzct.ru/catalog/oborudovanie-dlya-remonta-lokomotivov/

8. http://vagonnik.ru/catalog/oborudovanie/dlya-remonta-kolesnyh-par/Mehanizirovannyj-kompleks-dlja-demontazha-buks

9. http://www.rwnadzor.uz/nd/tipperechenstitevoborudovaniya.pdf

10. http://issuu.com/pkbct/docs/catalog_oborudovaniya_pkbct ;

11. http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/hladotransport/remont-buksovogo-uzla-i-kolesnyh-par

12. http://omzct.ru/catalog/oborudovanie-dlya-remonta-lokomotivov/ ;

13. http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st007.shtml ;

14. http://vsegost.com/ “GOST” catalogul de standard rusesc ;

15. http://www.svedu.ro/curs/ei/c4.html

16. http://dieselloc.ru/2te10m_3te10m/2_3te10m_44.html

17. http://myswitcher.ru/4me3/4me3_6.html

18. http://garom.ru/prays.htm ;

19. http://www.a41.ivano-frankivsk.ua/index.php/2015-01-28-19-55-50/organizatsiya-uchastka-depo-po-remontu-koljosnykh-par

20. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=470548

21. http://docs.cntd.ru/document/1200080497

22. http://vunivere.ru/work13993

23. http://www.svedu.ro/curs/ei/c5.html ;

24. http://www.sculebgs.ro/index.php/scule-speciale/instrumente-de-masura.

Preview document

Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 1
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 2
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 3
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 4
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 5
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 6
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 7
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 8
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 9
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 10
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 11
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 12
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 13
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 14
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 15
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 16
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 17
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 18
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 19
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 20
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 21
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 22
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 23
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 24
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 25
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 26
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 27
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 28
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 29
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 30
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 31
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 32
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 33
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 34
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 35
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 36
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 37
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 38
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 39
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 40
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 41
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 42
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 43
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 44
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 45
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 46
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 47
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 48
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 49
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 50
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 51
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 52
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 53
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 54
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 55
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 56
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 57
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 58
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 59
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 60
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 61
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 62
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 63
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 64
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 65
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 66
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 67
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 68
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 69
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 70
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 71
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 72
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 73
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 74
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 75
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 76
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 77
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 78
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 79
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 80
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 81
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 82
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 83
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 84
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 85
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 86
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 87
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 88
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 89
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 90
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 91
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 92
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 93
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 94
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 95
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 96
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 97
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 98
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 99
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 100
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 101
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 102
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 103
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 104
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 105
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 106
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 107
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 108
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 109
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 110
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 111
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 112
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 113
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 114
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 115
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 116
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 117
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 118
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 119
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 120
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 121
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 122
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 123
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 124
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 125
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 126
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 127
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 128
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 129
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 130
Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea tehnologiei de reparatii si revizii tehnice a vagoanelor in depoul de vagone calatori Chisinau cu elaborarea sectorului de reparatie a osiilor montate.docx

Alții au mai descărcat și

Transporturile Turistice și Rolul Lor în Activitatea de Turism

Introducere Din cele mai vechi timpuri transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale oamenilor, iar pe măsură, ce societatea a...

Managementul în stația CFR București Sud pentru circulația mărfurilor

INTRODUCERE Unele din principalele ramuri ale economiei naţionale a unei ţări este reprezentată de transporturi. Transporturile sunt o prelungire...

Proiectarea unei linii de transport pentru angajații unei firme de salubrizare (SC Urban SA)

Capitolul I I Analiza situației actuale a transporturilor de călatori la nivelul județului Teleorman I.1 Analiza situației actuale...

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Ai nevoie de altceva?