Securitatea transporturilor navale

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5123
Mărime: 118.92KB (arhivat)
Publicat de: Partene G.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing. SIROJEA MIHEI ANDRIAN

Cuprins

 1. Introducere .. 3
 2. 1. Preocupări ale organismelor internaționale referitoare la salvarea pe mare . 4
 3. 1.1 Poziția statului român față de căutarea, salvarea și acordarea primului ajutor pe mare .. 5
 4. 1.2 Agenția română de salvare a vieții omenești pe mare - ARSVOM.. 6
 5. 1.2.1. Generalități ... 6
 6. 2. Acțiunile SAR ale comandanților de nave .. 7
 7. 3. Îndatoririle ofițerului cu navigația .. 9
 8. 4. Îndatoririle ofițerului de cart . 9
 9. 5. Serviciul de salvare maritimă . 10
 10. 6. Contractul de salvare ... 11
 11. 7. Salariul pentru serviciul de salvare . 12
 12. 8. Anexe .. 15
 13. 9. BIBLIOGRAFIE 18

Extras din referat

Având în vedere sinistrele navale precum si pericolele la care sunt expusi navigatorii, ambele cu aparitie imprevizibilă, fie că sunt datorate erorilor factorului uman fie disfunctionalitătilor majore apărute la bordul navei, întreg personalul aflat la bord trebuie să posede cel putin un volum de cunostinte minimale privind supravietuirea si salvarea pe mare.

În vederea dobândirii acestora si familiarizăriii cu actiunile ce trebuiesc întreprinse, navigatorii execută la bordul navei instructaje si antrenamente periodice pentru a fi pregătiti să facă fată cu succes oricărei situatii de urgentă, astfel încât să cunoască în momentul aparitiei acesteia, actinunile ce trebuiesc întreprinse, fie că se află la bord si s-a ordonat adunarea la puntea bărcilor sau abandonul navei, fie că se află in apa sau la bordul ambarcatiunilor de salvare.

În oricare din aceste situatii, chiar si pentru cel mai favorabil caz din cele enumerate, nu trebuiesc neglijate pericolele la care încă este expus supravietuitorul unui sinistru.

Activitățile de transport naval sunt însoțite de un important factor de risc și cu toate măsurile tehnico-organizatorice și manageriale luate de companiile de navigație și de autorități, accidentele navale se produc cu consecințe însemnate, dintre care cele mai importante sunt pierderile de vieți omenești, pierderile materiale sau afectarea mediului marin prin poluare.

Evenimentele care se produc impun necesitatea unor intervenții rapide și de amploare care să conducă la reducerea la minimum a pierderilor materiale și la salvarea vieților omenești aflate în pericol.

Organizația Maritimă Internațională (IMO) ca organizație interguvernamentală a Organizației Națiunilor Unite, înființată în 1948, a adoptat o serie de instrumente internaționale care au creat cadrul juridic corespunzător organizării și funcționării activităților de intervenție pentru salvare sau în caz de poluare. Locul central al preocupărilor acestui organism internațional îl ocupă ocrotirea vieții omenești pe mare și prevenirea poluării marine.

România a devenit membru al acestei Organizații prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965 cu privire la aderarea Republicii Populare România la Convenția privind crearea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale încheiată la Geneva, la 6 martie 1948.

Principala Convenție adoptată de Organizația Maritimă Internațională este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 care, printre altele, prevede: „Fiecare guvern contractant se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura supravegherea coastelor și salvarea navelor aflate în pericol aproape de coastă. Aceste măsuri trebuie să includă instalarea, utilizarea și întreținerea unor echipamente de siguranța maritimă considerate necesare și realizabile, ținând cont și de intensitatea traficului maritim și de pericole de navigație și trebuie să furnizeze, pe cât posibil, mijloace adecvate pentru reperarea și salvarea persoanelor aflate în pericol”.

1. Preocupări ale organismelor internaționale referitoare la salvarea pe mare

Salvarea pe mare a stat în atenția armatorilor de nave încă de la începutul transportului maritim, care, inițial, a fost reglementat prin uzuri păstrate prin tradiție și, mai târziu, prin norme de drept maritim. Având în vedere valorile mari implicate într-un transport maritim, precum și riscurile la care sunt supuse aceste valori pe durata transportului, armatorii, navlositorii și toți ceilalți interesați în expediția maritimă s-au preocupat și se preocupă în continuare pentru găsirea de soluții care să reducă, cât mai mult posibil, punerea în pericol a vieții umane, a navei, a mărfurilor transportate și a mediului înconjurător. Aceste preocupări sunt materializate într-o serie de convenții internaționale. Dintre toate bunurile transportate pe mare cel mai de preț este viața umană, motiv pentru care organismele internaționale care se ocupă de activitățile desfășurate pe mare s-au preocupat în primul rând de stabilirea unor reguli obligatorii care să ocrotească viața pe mare. Astfel, în 1914, a fost convocată la Londra o conferință internațională care, luând în discuție pierderile de vieți omenești suferite în diferite naufragii, au adoptat prima convenție pentru ocrotirea vieții umane pe mare. Datorită izbucnirii primului razboi mondial convenția nu a intrat în vigoare.

După război s-a constatat că, datorită progreselor tehnice, această convenție nu mai corespundea, motiv pentru care în anul 1929 s-a convocat o noua conferință internațională finalizată cu semnarea unei noi convenții care cerea statelor participante să adopte noi reguli uniforme cu privire la construcția și dotările tehnice ale navelor.

Nici prevederile acestei convenții nu au satisfăcut o perioadă prea mare de timp astfel că după cel de-al doilea război mondial, în 1948, s-a convocat o nouă conferință care a adoptat Convenția Internațională de Ocrotire a Vieții Umane pe Mare (C.I.O.V.U.M. 1948). Tot cu acest prilej a fost creată și Organizatia Interguvernamentală pentru Consultare Maritimă (I.M.C.O.), care mai târziu a devenit Organizația Maritimă Internațională (I.M.O.). De asemeni, în cadrul acestei organizații s-a înfiintat un Comitet al Securitatii Maritime.În anul 1960 se adoptă o nouă convenție, C.I.O.V.U.M. 1960 a carei structură s-a menținut până astăzi.

În anul 1974 Conferința Internațională a analizat conținutul convenției din 1960 și amendamentele ulterioare, și a adoptat C.I.O.V.U.M. 1974, cunoscută sub denumirea de S.O.L.A.S. 1974. Această convenție a fost îmbunătățită pe baza protocolului din 1978 și a amendamentelor ulterioare.

Bibliografie

- Conf.univ.dr. Caraiani, Gheorghe; Serescu Mihai; Transporturile Maritime, Editura Lumina Lex, București, 1998.

- Basic Sea Survival Course (Course Notes) - Southampton Institute of Higher Education, Warsash Campus, Newtown Road, Warsash, Southampton

- Nicholls`s Seamanship and Nautical Knowledge - Revised Edition 1995, Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow

- Model course 1.19 - Personal Survival, Model course developed under the IMO - Norwegian programme.

- Supravietuirea pe mare, Victor Teodoru, CPLMC Constanta

Preview document

Securitatea transporturilor navale - Pagina 1
Securitatea transporturilor navale - Pagina 2
Securitatea transporturilor navale - Pagina 3
Securitatea transporturilor navale - Pagina 4
Securitatea transporturilor navale - Pagina 5
Securitatea transporturilor navale - Pagina 6
Securitatea transporturilor navale - Pagina 7
Securitatea transporturilor navale - Pagina 8
Securitatea transporturilor navale - Pagina 9
Securitatea transporturilor navale - Pagina 10
Securitatea transporturilor navale - Pagina 11
Securitatea transporturilor navale - Pagina 12
Securitatea transporturilor navale - Pagina 13
Securitatea transporturilor navale - Pagina 14
Securitatea transporturilor navale - Pagina 15
Securitatea transporturilor navale - Pagina 16
Securitatea transporturilor navale - Pagina 17
Securitatea transporturilor navale - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Securitatea transporturilor navale.docx

Alții au mai descărcat și

Implementarea amendamentelor Solas și ale codului ISPS în activitaea portuară. Planul de securitate al navei - navă portcontainer Diana

1. Introducere Noile măsuri şi proceduri de securitate adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) stabilesc un cadru general de...

Rolul managementului siguranței în operarea navelor

Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Evaluarea Riscurilor în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă pentru Postul de Operator Extracție pe Platforme de Foraj Maritim și Electrician Naval

1. STABILIREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI PROCESUL DE MUNCĂ 1.1 OPERATOR EXTRACŢIE pe platforme de foraj maritime: Locul de muncă evaluat este ,,Operator...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Marea Neagră - evoluție și perspective

Cap.1 Marea Neagra în istorie Marea Neagra e ... albastra. Este prea putin cunoscut faptul ca numele ei, Karadeniz, în turca si Marea Neagra, în...

Proiect de Transport Combinat Pentru Containere

I. TEMA PROIECTULUI SI ELEMENTELE DE PROIECTARE Sa se proiecteze un sistem de transport combinat auto-cale ferata pentru containere în urmatoarele...

Politică externă și diplomație

Programul de guvernare 2009-2012 Obiective de guvernare 1. Focalizarea tuturor acţiunilor asupra protejării şi promovării intereselor României şi...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Infrastructuri critice în transporturi

1.CE ESTE INFRASTRUCTURA CRITICA? Infrastructura critica, se refera la acele sisteme, fizice sau virtuale, lanturi de aprovizionare, retele...

Balanța de plăți externe și echilibrul acesteia. politica comercială comună a Uniunii Europene față de terți

Introducere Balanţa de plăţi reprezintă un tabel statistico-economic folosit în analiză și planificare, prin care se compară și se raportează...

AQUAPOL

Introducere AQUAPOL este Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale din statele membre U.E. Astfel, AQUAPOL...

Ai nevoie de altceva?