Fiabilitatea condensatoarelor și criteriile de alegere ale acestora

Referat
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 17 în total
Mărime: 195.01KB (arhivat)
Publicat de: Relu Udrea
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ---

Extras din referat

#Fiabilitatea Condensatoarelor

Condensatoarele sunt, după rezistențe, componentele cu cea mai largă utilizare în aparatura electronică. Ponderea lor atinge, în medie, 25 % din numărul total al componentelor utilizate. Ținând seama de faptul că defecțiunile pe care le produc condensatoarele reprezintă circa 15 % din numărul total al defecțiunilor și că, după opinia unor autori, jumătate din aceste defecțiuni se datorează alegerii sau folosirii necorespunzătoare, se poate afirma că fiabilitatea condensatoarelor este relativ bună.

Mecanisme de Defectare

Una dintre defecțiunile care survin cel mai frecvent în cazul condensatoarelor este micșorarea rezistenței de izolație care, în faza incipientă, poate duce la pierderi mai mari prin conducție (crește tgδ), iar în final, la deteriorarea prin străpungere a condensatorului.

Motivul principal ce determină această defecțiune este, în cazul funcționării condensatorului într-o atmosferă umedă, umiditatea care pătrunde în dielectricul incomplet etanșat. Ca urmare, se micșorează rezistența de izolație și prin urmare cresc pierderile. O etanșare perfectă sau, acolo unde este posibil, folosirea condensatoarelor cu dielectric nehigroscopic (polistiren, polietilentereftalat) mic- șorează mult probabilitatea de apariție a acestui defect.

Micșorarea rezistenței de izolație poate surveni, de asemenea, datorită unor schimbări fizico-chimice care au loc în dielectric sub acțiunea tensiunii aplicate un timp îndelungat sau datorită depozitării necorespunzătoare (îmbătrânirii condensatoarelor).

Cantitativ, fiabilitatea condensatoarelor, se apreciază prin rata de defectare λ. Acest parametru variază de la un tip de condensator la altul, fiind dependent de condițiile de lucru ale condensatorului. În Tabelul 8-6 sunt prezentate valorile medii ale ratei de defectare (λ) pentru principalele tipuri de condensatoare, în condițiile valorilor nominale ale tensiunii și temperaturii.

Așa cum este normal, o solicitare ușoară conduce întotdeauna la scăderea ratei de defectare și la creșterea duratei de viață a condensatorului. Condensatoare 228 Fiabilitatea condensatoarelor variabile este mai mică decât a condensatoarelor fixe, datorită existenței unor părți în mișcare.

Principala defecțiune care survine în cazul condensatoarelor variabile, în special a celor cu aer, este străpungerea datorată fie apropierii accidentale între armături în urma unei defecțiuni mecanice, fie depunerii pe armătură a unor particule de praf ca urmare a funcționării într-un mediu necorespunzător. În cazul condensatoarelor variabile pot surveni și defecte pur mecanice ca uscarea, sau chiar blocarea lagărelor sau a sistemului de deplasare a armăturii mobile, ceea ce se manifestă negativ asupra preciziei reglării și asupra performanțelor nominale. Orientativ, rata de defectare pentru condensatoarele variabile cu aer poate fi considerată de 5 %/103 h. Condensatoarele semivariabile au rata de defectare inferioară condensatoarelor variabile, neatingând însă valoarea celor fixe.

Conținut arhivă zip

  • Fiabilitatea condensatoarelor si criteriile de alegere ale acestora.pptx

Ai nevoie de altceva?