Tipuri de indicatori statistici

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4070
Mărime: 92.27KB (arhivat)
Publicat de: Anatolie Gherasim
Puncte necesare: 9
Balti, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Introducere . 3
  2. 2. Indicatorii statistici – definire, tipologie . 3
  3. 3. Mărimi relative . 4
  4. 4. Mărimile medii . 7
  5. 5. Probleme rezolvate . 13
  6. 6. Date bibliografie . 22

Extras din referat

1. Introducere

Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” .

După clasificarea funcțiilor cognitive ale diferitor categorii de indicatori statistici , prezentul capitol detaliază aspecte legate de :

- Mărimile relative

- Mărimile medii .

2. Indicatorii statistici – definire, tipologie

Indicatorul statistic este expresia numerică a unei caracteristici observate pe un fenomen, proces sau pe o categorie economico-socială, delimitată în timp și spațiu.

Între cele mai importante funcții ale indicatorilor statistici se numără: funcția de măsurare, de comparare, de sinteză, de estimare, de verificare a ipotezelor și testare a semnificației parametrilor statistici utilizați.

După metoda de obținere a indicatorilor și rolul jucat în cercetare, indicatorii pot fi impărțiți în două categorii:

I. indicatori absoluți (primari);

II. indicatori derivați (rezultați din calcule).

Indicatorii primari (mărimi absolute) exprimă direct nivelul caracteristicii cercetate, în unități concrete, specifice de măsură. Se pot obține direct, prin înregistrarea nivelului caracteristicii, prin centralizarea datelor sau prin însumarea parțială sau totală a datelor individuale. Ei prezintă o capacitate relativ limitată de descriere a fenomenului/procesului analizat, și nu permit realizarea unor aprecieri calitative. Totuși, indicatorii primari reprezintă punctul de plecare al analizei statistice.

Indicatorii derivați (mărimi calculate din cele primare) se obțin prin prelucrarea indicatorilor absoluți și fac posibilă exprimarea cantitativă și analiza aspectelor calitative ale fenomenelor și proceselor analizate. Între indicatorii derivați se numără : mărimile relative, mărimile medii, indicatorii variației, indicatori corelației și regresiei, indicii etc.

În analiză, economistul trebuie să combine mereu indicatorii derivați cu cei primari pentru a fi sigur că interlocutorul înțelege amploarea reală (absolută) a aspectului reflectat prin unul sau altul dintre indicatorii derivați.

3. Mărimi relative

Marimile relative sunt cea mai simplă formă a indicatorilor derivați, obținîndu-se prin raportarea (compararea) a doi indicatori statistici.

Este obligatoriu, însa, să se respecte urmatoarele reguli pentru a obține o mărime relativă semnificativă, compatibilă cu realitatea:

- între numărător și numitor trebuie să existe o legătură logică

- între numărător și numitor trebuie să existe compatibilitate metodologică, de timp și de spațiu, pentru ca rezultatul să fie util cunoașterii

- nivelul numitorului trebuie să fie unul normal, obișnuit (să nu fie o stare de excepție).

Forma cea mai simplă de exprimare a mărimilor relative este cea de coeficient arătînd cîte unități din indicatorul raportat revin la o unitate din indicatorul bază de raportare.

La fel de utilizată este și exprimarea mărimilor relative sub formă procentuală (rezultatul împărțirii se înmulțește cu 100).

Pentru o mai mare expresivitate, în unele situații, mărimile relative mai pot fi exprimate în promile, prodecimile sau procentimile, arătînd cîte unități din indicatorul raportat revin la 1000, 10.000, respectiv, 100.000 unități din indicatorul bază de raportare (de exemplu: natalitatea sau mortalitatea se exprimă la 1000 de locuitori, numărul de medici la 10.000 de locuitori, numărul de studenți la 100.000 de locuitori etc.).

Sunt cinci mari categorii de mărimi relative, după funcția de cunoaștere pe care o îndeplinesc:

- mărimi relative de structură

- mărimi relative de coordonare

- mărimi relative de intensitate

- mărimi relative de dinamică

- mărimi relative de programare a activității.

Mărimile relative de structură (ponderi, greutăți specifice) – arată în ce raport se află fiecare parte, element al unui grup față de volumul întregii colectivități.

Pentru o serie simplă de date statistice, ponderea (greutatea specifică) a unui element xi în totalul colectivității Sxi:

Bibliografie

1. Indicatori statistici definiții . Disponibil : http://www.scritub.com/stiinta/matematica/Serii-de-valori-si-indicatori-201221516.php

2. Indicatori.Mărimi relative . Disponibil : http://www.stiucum.com/economie/statistica/Indicatori-statistici25254.php

3. Indicatori statistici. Mărimi medii . Disponibil : http://www.stiucum.com/economie/statistica/Indicatori-statistici-absoluti82476.php

4. Definiții și exemple de indicatori statistici. Disponibil : http://www.umfcv.ro/files/b/i/Biostatistica%20MG%20-%20Cursul%20II.pdf

5. Caracteristici,tipuri de indicatori statistici. Disponibil : http://www.tulcea.insse.ro/main.php?id=480

6. Indicatori statistici, mediana . Disponibil : http://www.rasfoiesc.com/educatie/matematica/statistica/INDICATORI-STATISTICI43.php

7. Metode de calclul al indicatorilor statistici. Disponibil : http://file.ucdc.ro/cursuri/F_1_N13_Statistica_Prodan_Ligia.pdf

8. Calcularea și interpretarea indicatorilor statistici . Disponibil : http://documents.tips/documents/statistica-si-anliza-eccap2calcularea-si-interpretarea-indicatorilor-statistici.html

Preview document

Tipuri de indicatori statistici - Pagina 1
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 2
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 3
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 4
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 5
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 6
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 7
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 8
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 9
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 10
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 11
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 12
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 13
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 14
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 15
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 16
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 17
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 18
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 19
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 20
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 21
Tipuri de indicatori statistici - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Tipuri de indicatori statistici.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu statistic privind influența gradului investițiilor străine directe

Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizeaza în primul rând printr-o stabilitate a relatiilor si legaturilor...

Indicatori Statistici Absoluti, Relativi și Medii

Studiul de caz ,,A” Indicatori statistici absoluti, relativi si medii Pentru 90 de localitati s-au inregistrat date statistice, in anexa nr.1,...

Proiect statistică

S.C. “Helvetica Milk” a luat fiinta în anul 1994 prin asocierea S.C. “Helvetika” S.R.L. cu investitori autohtoni. Asociatii au convenit ca noua...

Indicatori Statistici

Notiunea de indicator statistic Indicatorul statistic, în forma sa generală, este expresia numerică a manifestărilor unor fenomene, procese,...

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Metode și Tehnici ale Analizei Statistice

Principala particularitate a statisticii este aceea că ea studiază fenomenele sub aspectul cantitativ-numeric, în structura interdependentă cu...

Statistică

1 ISTORICUL, OBIECTUL, METODA ŞI CONCEPTELE STATISTICII 1.1. Scurt istoric al evoluţiei statistice Pentru a pune în evidenţă rolul statisticii ca...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Numărului de Înnoptări în Județul Sibiu și Consecințele Acesteia asupra Capacității de Cazare

INTRODUCERE Turismul este astăzi considerat de analişti ca unul din cele mai dinamice sectoare economice, cu o evoluţie mereu oscilantă, fiind...

Tehnici de Control Managerial

INTRODUCERE Controlul de gestiune sau management control atât ca practică cât şi ca ştiinţă, s-a dezvoltat în S.U.A. la începutul anilor 1990...

Studiul privind evoluția potențialului turistic în România după 1990

Introducere Lucrarea propune o analiză statistică a potențialului turistic din România după anul 1990 până în prezent, deoarece turismul a devenit...

Opinii, atitudini, preferințe ale populației municipiului Brașov cu privire la reclamele difuzate pe posturile naționale de televiziune

Introducere : Justificarea necesitatii realizarii cercetarii Prin aceasta cercetare se doreste a se afla opiniile, atitudinile si preferintele...

Ape Uzate

1. INTRODUCERE Apa reprezintă o sursă regenerabilă, vulnerabilă pentru societate, materie primă pentru activităţile productive, sursă de energie...

Metode Statistice de Calcul și Analiză a Eficienței Economice în Comerț

CAPITOLUL I EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Concepte privind eficienţa economică Atât viaţa oamenilor, în general, cât şi activităţile lor economice,...

Harta bibliotecilor lumii

Biblioteca modernă are o multitudine de forme și metode de lucru atât cu resursele informaționale cât și cu utilizatorii ei. Activitatea...

Elemente de statistică descriptivă

Elemente de statistica descriptiva Statistica s-a dezvoltat într-un proces istoric îndelungat, parcurgând traseul de la practica la teorie si a...

Ai nevoie de altceva?