Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1360
Mărime: 32.83KB (arhivat)
Publicat de: Carina P.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Forța de muncă- este caracterizată ca fiind un concept statistic complex,ce exprimă totalitatea persoanelor apte de muncă ,respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice și intelectuale care să le permită exercitarea unei activități utile.

Forța de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în ansamblul factorilor de producție, De aceea, modul de concepere a organizării diverselor activități ar trebui să aibă în vedere (împreună cu alte elemente), problema ocupării, a utilizării mâinii de lucru, ea fiind încadrată ca o dimensiune specifică dezvoltării. Importanța acestei noțiuni ar putea fi motivată tocmai prin raportarea la termenul contrar, adică cel de neocupare, dat fiind faptul că dacă nu se utilizează forța de muncă, înseamnă nu atât un element în plus pentru raportări statistice, cât mai ales costuri sociale suplimentare.

Indiferent de economie, se calculează gradul de ocupare al forței de muncă, prin raportarea populației ocupate/populația aptă de muncă x 100. Gradul de ocupare al forței de muncă într-o economie, alături de nivelul subocupării și cel al șomajului, țin seama de o serie de împrejurări. Unele dintre acestea sunt următoarele:

1. Economia este determinată de un sistem propriu de organizare, economie care la un moment dat dispune de un număr limitat de locuri de muncă, fiind vorba de fapt, de conceptul de cere de muncă, necorelat cu oferta existentă în domeniu.

2. Societatea a fost și va mai rămâne, probabil, stratificată. De aici decurge o chestiune controversată: dacă veniturile sunt eterogene, care evient, influenteaza negativ gradul de ocupare al forței de muncă.

3. Piața forței de muncă presupune anumite premise care, în cazul în care nu sunt respectate, pot provoca multiple disfuncționalități în întreaga activitate economică: informația să fie transparentă (acces la lucru, diverse condiții de angajare, oportunități), mobilitatea forței de muncă, raționalitatea.

4. Există și anumiți factori care pot determina în mod direct, deși nu mereu proporțional, mărimea șomajului, și anume: nivelul cultural, progresul tehnic, creșterea populației, sistemul de învățământ.

În tabelul de mai jos se pot se pot observa resursele de muncă de care dispunea județul Timiș în perioada 2005-2010:

Anul Resurse de muncă

(mii persoane)

2005 435,7

2006 442,7

2007 449

2008 449,9

2009 454,8

2010 459,9

În ceea ce privește resursele de muncă în perioada 2005-2010 in județul Timiș putem observa schimbari semnificative de la an la an.În întreaga perioadă analizată se observă fluctuații în ceea ce privește resursele de muncă în județul Timiș,cu creșteri și descreșteri semnificative,astfel în perioada 2005-2006 observăm o descreștere iar începând cu anul 2007 se constată o creștere vizibilă de la an la an.Datele prezentate scot în evidență faptul că cele mai puține resurse de muncă s-au înregistrat în anul 2006 (442,7 comparativ cu 2007-449) .

În determinarea resurselor de muncă se pornește de la definirea unor concepte de bază: populația in vârstă de muncă (PVM) , persoane aflate în afara vârstei de muncă (PAVM),persoane în varstă de muncă care pot desfășura o activitate (PVMAM) ,persoane inapte de muncă (PIM),populația activă civilă (Pac), populația inactivă (Pi), populația ocupată civilă (Poc), salariați (S) .

PVM-populația în varstă de muncă reprezintă totalitatea persoanelor ce au varsta cuprinsă în limitele legale de muncă ,respectiv 16-65 ani pentru bărbați și 16-60ani pentru femei.

PVM= PMi + PFi

PVAM-populația aflată în afara vârstei de muncă este reprezentată de toate persoanele cu vârsta sub 16 ani sau peste limita superioară a vârstei de muncă.

PVAM=P-PVM

PIM-populația în vârstă de muncă inaptă de muncă, reprezintă totalitatea persoanelor cu vârste cuprinse în limitele legale de muncă ,dar care nu au aptitudinile necesare să desfășoare activități utile.(intra în această categorie persoanele cu handicap,cele pensionate pe caz de boală etc)

PVMAM-populația în vârstă de muncă aptă de muncă ,se referă la persoanele aflate între limitele legale de muncă și care posedă aptitudini necesare pentru a desfășura activități utile.

PVMAM=PVM-PIM

Preview document

Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010 - Pagina 1
Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010 - Pagina 2
Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010 - Pagina 3
Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010 - Pagina 4
Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010 - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Evolutia fortei de munca in judetul Timis intre anii 2005-2010.docx

Ai nevoie de altceva?