Teoria criminalului înnăscut

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4337
Mărime: 41.95KB (arhivat)
Publicat de: Elena C.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioniță-Burda Ștefania-Diana
Facultatea de Drept
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

 1. 1.Abstract;
 2. 2.Introducere;
 3. 3.Teoria criminalului înnăscut;
 4. 4.Teorii genetice;
 5. 4.1.Anomaliile cromozomiale;
 6. 4.2.Dezechilibrele chimice;
 7. 4.3.Tulburările sistemului limbic și endocrin;
 8. 5.Teoria lui Cesare Lombroso;
 9. 6.Modelul psihiatric al delincventei;
 10. 7.Interpretarea psihologica a delincventei fundamentata de teoriile despre personalitate;
 11. 8.Incheiere;
 12. 9.Bibliografie;

Extras din proiect

Abstract

The foundation of all biological theories was based on the hypothesis that delinquency and crime are constitutional elements inherited through inheritance. These theories are based on the idea that a criminal differs from a non-criminal by various physiological characteristics.

The evolution of specialized criminologies towards general criminology took place, most often, under the sign of fierce struggles of ideas. Conflicts of opinion played a positive role, propelling the theories that were scientifically imposed for the concrete historical moment in which they were launched, creating new currents of scientific thought, but sometimes generating controversies from which criminology had to gain. . The problem of treating the great currents in criminology is particularly sensitive because it often happens that scientists who have a common orientation in the essential problems of the researched field have different opinions about other aspects of the same field.

It was found that the vast majority of criminological doctrines focused on the causality of the criminal phenomenon, the history of criminology being one of the etiological models. This criterion has been considered relevant, being used by many historians of criminology in the inclusion of criminological theories in various orientations that have emerged over time. Within the biological orientation, or anthropological - biological as it is also called, are brought together theories that give biological factors a decisive importance in the genesis of crime. Characteristic for the whole of this orientation is the limitation of the object of criminology to the study of the offender, the attempt to demonstrate the existence of specific bioanthropological features that differentiate the offender from non-offender, traits that determine the antisocial behavior of the individual.

One of these biological theories is that of the innate murderer, being launched by Cesare Lombroso through the work entitled "L'uomo delinquente", meaning "The Delinquent Man", in 1876.

Introducere

Fundamentul tuturor teoriilor biologice s-a realizat pe baza ipotezei conform căreia delincvența și criminalitatea reprezintă elemente constituționale moștenite prin intermediul eredității. Aceste teorii se bazează pe ideea că un infractor se diferențiază de un non-infractor prin diverse caracteristici fiziologice.

Evoluția criminologiilor specializate către criminologia generală s-a desfășurat, cel mai adesea, sub semnul unor acerbe lupte de idei. Confruntările de opinii au avut un rol pozitiv, propulsând teoriile care s-au impus din punct de vedere științific pentru momentul concret istoric în care au fost lansate, creând curente noi de gândire științifică, dar generând uneori și controverse din care criminologia a avut de câștigat. Problema tratării marilor curente în criminologie este deosebit de sensibilă deoarece se întâmplă frecvent ca oamenii de știință care au o orientare comună în problemele esențiale ale domeniului cercetat să aibă opinii diferite în privința altor aspecte ale aceluiași domeniu.

S-a constatat că marea majoritate a doctrinelor criminologice s-au concentrat asupra cauzalității fenomenului infracțional, istoria criminologiei fiind una a modelelor etiologice. Acest criteriu a fost considerat relevant, fiind utilizat de mulți istorici ai criminologiei în includerea teoriilor criminologice în diverse orientări care s-au conturat în decursul timpului. În cadrul orientării biologice, sau antropologic - biologice cum mai este ea denumită, sunt reunite teorii care conferă factorilor biologici o importanță hotărâtoare în geneza crimei. Caracteristic pentru ansamblul acestei orientări este limitarea obiectului criminologiei la studiul infractorului, încercarea de a demonstra existența unor trăsături specifice de ordin bioantropologic care diferențiază infractorul de non-infractor, trăsături care determină comportamentul antisocial al individului.

Una dintre aceste teorii biologice este cea a criminalului înnăscut, fiind lansată de către Cesare Lombroso prin intermediul lucrării intitulate „L’uomo delinquente”, adică „Omul delincvent”, în anul 1876.

Bibliografie

 Criminologie teoretica si aplicata - Florin Sandu, Ionita Gheorghe-Iulian-Bucuresti, 2020

 https://lumeninmundo.wordpress.com/tag/teoria-criminalului-innascut/

 https://ro.scribd.com/document/367614650/Teoria-criminalului-innascut

 http://www.psihohipnoterapie.ro/teorii-ale-antropologiei-criminale-24.html

 https://www.academia.edu/26589389/_Geniul_este_una_din_multele_forme_ale_nebuniei_Teoria_anormalitatii_biologice

Preview document

Teoria criminalului înnăscut - Pagina 1
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 2
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 3
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 4
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 5
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 6
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 7
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 8
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 9
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 10
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 11
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 12
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 13
Teoria criminalului înnăscut - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Teoria criminalului innascut.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Familia, școala, delincvența juvenilă și rolul asistenței sociale

Delincventa juvenila exista , o spun si datele statistice. Infractionalitatea in randurile minorilor a devenit un fenomen social ce da fiori...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Aspecte Juridice și medico-legale ale Sancțiunii Penale

JUSTIFICARE Lucrarea de faţă vrea să aducă o lumină asupra uneia dintre marile întrebări ale perioadei pe care o străbatem, referitoare la modul...

Teorii Privind Etiologia Delincvenței

Cu toate că există numeroase studii privitoare la etiologia comportamentului delincvent, nu se poate afirma cu certitudine componenţa sau proporţia...

Teorii ale cauzalității fenomenului infracțional de orientare biologică

INTRODUCERE Comiterea infracțiunii de către o persoană derivă din anumiți factori ce influențează direct apariția acesteia. Marea majoritate a...

Ai nevoie de altceva?