Relația victimă-infractor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 39350
Mărime: 356.06KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 2
 2. 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 2
 3. 1.1.1. Ca fenomen juridic. 2
 4. 1.1.2. După cum se poate observa, în conţinutul conceptului 2
 5. 1.1.3. Ca ştiinţă, criminologia 3
 6. 1.2. Criminalitatea legală 7
 7. 1.3.Criminalitatea aparentă 8
 8. 1.4. Criminalitatea reală 8
 9. 1.5. Cifra neagră a criminalităţii 9
 10. 1.6. Conceptul de criminalitate ca fenomen social complex 12
 11. 1.7. Reacţia socială împotriva criminalităţii 16
 12. 1.7.1 Funcţiile luptei contra criminalităţii 20
 13. 1.7.2. Politici de prevenire şi apărare contra crimei 23
 14. 1.7.3. Măsuri, tipuri, metode şi mijloace de înfăptuire a prevenirii şi combaterii criminalităţii 28
 15. 1.7.4. Modalităţi, pârghii, metode şi procedee de prevenire şi combatere a infracţionalităţii 31
 16. CAPITOLUL II „SUBIECŢII ÎN CRIMINALITATE” 34
 17. 2.1. Subiectul Activ 34
 18. 2.2. Subiectul Pasiv 52
 19. CAPITOLUL III „RELAŢIA VICTIMĂ INFRACTOR” 66
 20. 3.1. Vulnerabilitatea victimală 66
 21. 3.2. Vulnerabilitatea infracţională 70
 22. CAPITOLUL IV „IMPLICAŢIILE SUBIECŢILOR INFRACŢIUNII ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII DREPTULUI” 101
 23. 4.1. Dreptul de sancţiune al statului 101
 24. 4.2. Dreptul de a preveni 109
 25. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 117
 26. BIBLIOGRAFIE 120

Extras din licență

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL”

1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional

1.1.1. Ca fenomen juridic.

Criminalitatea desemnează ansamblul comportamentelor umane considerate infracţiuni, incriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal determinat, concret-geoistoric.

Criminalitatea este nu numai un fenomen juridic ci şi unul socio-uman, deoarece reflectă deopotrivă individualitatea biopsihosocială a participanţilor la comiterea de infracţiuni, dar şi realitatea social-istorică, în unitatea contradictorie şi în diversitatea lor.

Criminalitatea ca fenomen socio-uman desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de legea penală, săvârşite într-un teritoriu naţional, într-o perioadă determinată.

1.1.2. După cum se poate observa, în conţinutul conceptului de criminalitate se cuprinde, în primul rând, ansamblul infracţiunilor săvârşite într-o perioadă determinată, în cadrul teritoriului naţional.

Referindu-se la sistemul (subsistemul) legislaţiei penale româneşti, prin „săvârşirea unei infracţiuni" sau „comiterea unei infracţiuni” se înţelege, în temeiul art.144 C.pen., "săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participa¬rea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice”.

1.1.3. Ca ştiinţă, criminologia abordează prioritar problemele stării, dinamicii şi, mai ales, ale cauzalităţii criminalităţii ca fenomen socio-uman, precum şi problemele apărării sociale a valorilor ocrotite de legea penală contra criminalităţii, în acest înţeles, de ansamblu a infracţiunilor comise într-un anumit timp şi spaţiu naţional. De aceea, în prezenta lucrare, de câte ori întrebuinţăm termenul de criminalitate, fără vreo altă determinare, această accepţiune restrânsă a conceptului o presupunem.

1.1.4. Nu e mai puţin adevărat că, în conţinutul conceptului de criminalitate, se includ nu numai infracţiunile, ci şi toate celelalte comportamente umane interzise de legea penala, adică şi toate faptele prevăzute de legea penală, chiar dacă, în concret, nu întrunesc condiţiile instituite de lege pentru a fi calificate infracţiuni. Din această categorie fac parte toate faptele care - deşi incriminate de legea penală - din pricina unor situaţii ce înlătura, în concret, caracterul penal al faptei şi exclud răspunderea cu aplicarea unei sancţiuni penale, cum sunt faptele săvârşite în legitimă apărare, în stare de necesitate, din cauza unei constrângeri căruia făptuitorul nu i-a putut rezista etc, adică faptele săvârşite în situaţiile prevăzute în art.44-51 C.pen.

De asemenea, intră în această categorie şi toate faptele prevăzute de legea penală, dar care, în concret, nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni şi care atrag - în temeiul art.181 C.pen. aplicarea numai a uneia din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art.92 C.pen.

Aşa fiind, ca ştiinţă, criminologia abordează, în mod complementar şi toate celelalte fapte prevăzute de legea penală săvârşite în realitate, chiar dacă acestora le lipseşte o trăsătură esenţială subiectivă (vinovăţia, în cazul faptelor comise în situaţiile prev. în art.44-51 C.pen.) sau obiectivă (în căzui faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute în art. 181 C.pen.), deoarece atare fapte vădesc comportamente socio-umane vremelnic aberante şi, drept urmare, nevoile apărării societăţii reclamă măsuri de apărare socială adecvate unor atare comortamente.

În adevăr, criminologia, într-o abordare pluridisciplinară, studiază cauzele şi condiţiile socio-umane ale unor atare comportamente umane aberante interzise de legea penală şi, totodată, propune modele de intervenţie preventivă şi curativă, după caz, cum sunt măsurile de siguranţă, măsurile educative şi de ocrotire speciale .

1.1.5. Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente, în primul rând, şi se preocupă precumpănitor de elaborarea metodelor şi procedeelor de intervenţie preventivă şi de apărare socială contra criminalităţii relevate sau aparente, înţeleasă în sensul de criminalitate descoperită şi înregistrată în statistici de organele penale din sistemul judiciar.

Preview document

Relația victimă-infractor - Pagina 1
Relația victimă-infractor - Pagina 2
Relația victimă-infractor - Pagina 3
Relația victimă-infractor - Pagina 4
Relația victimă-infractor - Pagina 5
Relația victimă-infractor - Pagina 6
Relația victimă-infractor - Pagina 7
Relația victimă-infractor - Pagina 8
Relația victimă-infractor - Pagina 9
Relația victimă-infractor - Pagina 10
Relația victimă-infractor - Pagina 11
Relația victimă-infractor - Pagina 12
Relația victimă-infractor - Pagina 13
Relația victimă-infractor - Pagina 14
Relația victimă-infractor - Pagina 15
Relația victimă-infractor - Pagina 16
Relația victimă-infractor - Pagina 17
Relația victimă-infractor - Pagina 18
Relația victimă-infractor - Pagina 19
Relația victimă-infractor - Pagina 20
Relația victimă-infractor - Pagina 21
Relația victimă-infractor - Pagina 22
Relația victimă-infractor - Pagina 23
Relația victimă-infractor - Pagina 24
Relația victimă-infractor - Pagina 25
Relația victimă-infractor - Pagina 26
Relația victimă-infractor - Pagina 27
Relația victimă-infractor - Pagina 28
Relația victimă-infractor - Pagina 29
Relația victimă-infractor - Pagina 30
Relația victimă-infractor - Pagina 31
Relația victimă-infractor - Pagina 32
Relația victimă-infractor - Pagina 33
Relația victimă-infractor - Pagina 34
Relația victimă-infractor - Pagina 35
Relația victimă-infractor - Pagina 36
Relația victimă-infractor - Pagina 37
Relația victimă-infractor - Pagina 38
Relația victimă-infractor - Pagina 39
Relația victimă-infractor - Pagina 40
Relația victimă-infractor - Pagina 41
Relația victimă-infractor - Pagina 42
Relația victimă-infractor - Pagina 43
Relația victimă-infractor - Pagina 44
Relația victimă-infractor - Pagina 45
Relația victimă-infractor - Pagina 46
Relația victimă-infractor - Pagina 47
Relația victimă-infractor - Pagina 48
Relația victimă-infractor - Pagina 49
Relația victimă-infractor - Pagina 50
Relația victimă-infractor - Pagina 51
Relația victimă-infractor - Pagina 52
Relația victimă-infractor - Pagina 53
Relația victimă-infractor - Pagina 54
Relația victimă-infractor - Pagina 55
Relația victimă-infractor - Pagina 56
Relația victimă-infractor - Pagina 57
Relația victimă-infractor - Pagina 58
Relația victimă-infractor - Pagina 59
Relația victimă-infractor - Pagina 60
Relația victimă-infractor - Pagina 61
Relația victimă-infractor - Pagina 62
Relația victimă-infractor - Pagina 63
Relația victimă-infractor - Pagina 64
Relația victimă-infractor - Pagina 65
Relația victimă-infractor - Pagina 66
Relația victimă-infractor - Pagina 67
Relația victimă-infractor - Pagina 68
Relația victimă-infractor - Pagina 69
Relația victimă-infractor - Pagina 70
Relația victimă-infractor - Pagina 71
Relația victimă-infractor - Pagina 72
Relația victimă-infractor - Pagina 73
Relația victimă-infractor - Pagina 74
Relația victimă-infractor - Pagina 75
Relația victimă-infractor - Pagina 76
Relația victimă-infractor - Pagina 77
Relația victimă-infractor - Pagina 78
Relația victimă-infractor - Pagina 79
Relația victimă-infractor - Pagina 80
Relația victimă-infractor - Pagina 81
Relația victimă-infractor - Pagina 82
Relația victimă-infractor - Pagina 83
Relația victimă-infractor - Pagina 84
Relația victimă-infractor - Pagina 85
Relația victimă-infractor - Pagina 86
Relația victimă-infractor - Pagina 87
Relația victimă-infractor - Pagina 88
Relația victimă-infractor - Pagina 89
Relația victimă-infractor - Pagina 90
Relația victimă-infractor - Pagina 91
Relația victimă-infractor - Pagina 92
Relația victimă-infractor - Pagina 93
Relația victimă-infractor - Pagina 94
Relația victimă-infractor - Pagina 95
Relația victimă-infractor - Pagina 96
Relația victimă-infractor - Pagina 97
Relația victimă-infractor - Pagina 98
Relația victimă-infractor - Pagina 99
Relația victimă-infractor - Pagina 100
Relația victimă-infractor - Pagina 101
Relația victimă-infractor - Pagina 102
Relația victimă-infractor - Pagina 103
Relația victimă-infractor - Pagina 104
Relația victimă-infractor - Pagina 105
Relația victimă-infractor - Pagina 106
Relația victimă-infractor - Pagina 107
Relația victimă-infractor - Pagina 108
Relația victimă-infractor - Pagina 109
Relația victimă-infractor - Pagina 110
Relația victimă-infractor - Pagina 111
Relația victimă-infractor - Pagina 112
Relația victimă-infractor - Pagina 113
Relația victimă-infractor - Pagina 114
Relația victimă-infractor - Pagina 115
Relația victimă-infractor - Pagina 116
Relația victimă-infractor - Pagina 117
Relația victimă-infractor - Pagina 118
Relația victimă-infractor - Pagina 119
Relația victimă-infractor - Pagina 120
Relația victimă-infractor - Pagina 121
Relația victimă-infractor - Pagina 122
Relația victimă-infractor - Pagina 123
Relația victimă-infractor - Pagina 124
Relația victimă-infractor - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Relatia Victima-Infractor.doc

Alții au mai descărcat și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Cercetarea Criminologică

1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente,...

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Victimă și victimologie - relația victimă-agresor în cadrul violenței domestice

Ideile victimologice au luat naştere, incontestabil, cu veacuri în urmă. De la apariţia lor în istoria omenirii atît în normele de drept, cît şi în...

Implicațiile psihologice ale terorismului

1. Terorismul: concept, istoric, tipologie Terorismul actual este unul de tip catastrofic care a depăşit orice limită a raţionalităţii. El vizează...

Te-ar putea interesa și

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor

ARGUMENT Societatea contemporană relevă şi furnizează în cursul evoluţiei sale prototipuri indestructibile ale “deviaţiei” psihologice, care,...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Psihologia judiciară și agresivitatea

INTRODUCERE Prin ştiinţa psihologică se realizează o maximă apropiere de specificul uman şi sociouman, psihologia afirmându-se ca ştiinţă centrală...

Femeia - victimă a traficului de persoane

CAP.I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FEMEIA 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de...

Victimă și victimologie - relația victimă-agresor în cadrul violenței domestice

Ideile victimologice au luat naştere, incontestabil, cu veacuri în urmă. De la apariţia lor în istoria omenirii atît în normele de drept, cît şi în...

Ai nevoie de altceva?