Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 18478
Mărime: 274.76KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Gabriela
UNIVERSITATEA ECOLOGICA FACULTEATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

Cuprins

 1. ARGUMENT 4
 2. CAP.I. VICTIMOLOGIA CA ŞTIINŢĂ 5
 3. I.1. NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL VICTIMOLOGIEI2 5
 4. I.2. ISTORICUL VICTIMOLOGIEI4 6
 5. I.3. METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE ÎN VICTIMOLOGIE7 8
 6. CAP.II.NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND VICTIMA 10
 7. II.1. CONCEPTUL DE „VICTIMĂ”. 10
 8. II.2. CLASIFICAREA VICTIMELOR9 11
 9. II.3. REACŢIILE SOCIETĂŢII FAŢĂ DE VICTIMĂ: ACUZAREA ŞI APĂRAREA SA10. 15
 10. CAP.III.CUPLUL PENAL VICTIMĂ–AGRESOR 18
 11. III.1. CONTRADICŢIE PRIVIND EXISTENŢA CUPLULUI AGRESOR – VICTIMĂ12 18
 12. III.2. IMPLICAŢIILE PSIHOLOGICE ALE ACTULUI AGRESIONAL PRIVIND AGRESORUL ŞI VICTIMA15 19
 13. III.2.1. Implicaţiile psihologice ale actului agresional privind pe agresor. 20
 14. III.2.2. Implicaţiile psihologice ale actului agresional privind victima. 21
 15. III.3. ROLUL VICTIMEI ÎN COMITEREA INFRACŢIUNII1 23
 16. III.4. VICTIMA CA SURSĂ DE IDENTIFICARE A AGRESORULUI17 25
 17. CAP.IV. COORDONATE PSIHOLOGICE ALE PERSONALITATII INFRACTORULUI 27
 18. IV.1. CURENTE ŞI ORIENTĂRI ÎN ABORDAREA PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI. 28
 19. IV.2. TRĂSĂTURI ESENŢIALE ALE PERSONALITĂŢII CRIMINALE. 31
 20. IV.3. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI. 35
 21. CAPITOLUL V – PROTECŢIA VICTIMELOR ÎNAINTE ŞI DUPĂ ACTUL INFRACŢIONAL. 39
 22. V.1.CONCEPTUL DE PREVENIRE VICTIMOLOGICĂ. 39
 23. V.2. STRATEGII PREVENTIVE ŞI DE CONTRACARARE A VICTIMIZĂRII. 42
 24. V.3. RELAŢIA VICTIMĂ-INFRACTOR DUPĂ TERMINAREA PROCESULUI PENAL. 44
 25. V.3.1. Despăgubirea victimei. 46
 26. V.3.2. Serviciile pentru victimă. 46
 27. CONCLUZII 47
 28. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din licență

ARGUMENT

Societatea contemporană relevă şi furnizează în cursul evoluţiei sale prototipuri indestructibile ale “deviaţiei” psihologice, care, într-o majoritate covârşitoare are la bază caracteristicile criminalităţii, pornindu-se de la infracţiuni comise prin violenţă fizică până la asasini şi criminali în serie. Prin urmare dacă nu tratăm asemenea modele comportamentale ca persoane cu reale probleme psihice, înseamnă că refuzăm adevăratele dificultăţi şi le negăm deopotrivă orice şansă de reabilitare.

Personalităţile evidenţiate înglobează un ansamblu de activităţi antisociale, care, de cele mai multe ori, intră sub nemărginita incidenţă a organelor de stat însărcinate cu menţinerea ordinii publice şi cu reprimarea infracţiunilor: ”Ubi ius, ibi remedium”1.

O conexiune între ucigaşi şi victimă nu este de neimaginat, fiind totodată un fenomen de dată recentă. Există victime care au fost alese tocmai pentru “maleficul” raţionament că, aparţin, familei asasinului. Mary Ann Cotton a putut să-şi ucidă câţiva dintre soţi şi toţi copiii vitregi, şi să obţină ca, în dosare, cauza morţii să fie trecută “febra gastrică”.

În majoritatea situaţiilor, infractorul, ca tip individualizat, îşi selectează victima, pe criterii aleatorii, însă acest proces scoate în evidenţă un mobil al crimei generalizat,profund întipărit în psihicul său. Victima trebuie să fie inclusă într-o categorie, loc, moment, cu totul excepţionale.

În contextual actual al ratei criminalităţii, al mobilităţii crescânde, al eficientizării comunicării pe plan naţional si internaţional se poate afirma că orice persoană, pe parcursul existenţei sale, poate cădea victimă unui grad înalt de violenţă inutilă sau “exces de crimă”, în cadrul cărora aceasta este supusă unor brutalităţi exacerbate.

Întrucât fenomenul criminalităţii nu poate fi eradicat, ci doar limitat, cu toţii suntem datori să participăm la asigurarea eficientizării activităţii sociale pentru atingerea adevăratelor valori morale, în vederea obţinerii beneficiilor comune.

CAP.I. VICTIMOLOGIA CA ŞTIINŢĂ

I.1. Noţiunea şi obiectul victimologiei2

Noţiune. Conceptul de „victimologie” derivă din latinescul “victima” (victimă) şi “logos” (ştiinţă), adică ştiinţa care studiază victima, această noţiune fiind promovată la rândul ei de psihiatrul American Frederick Wertham(1949).

În literatura de specialitate victimologia a primit mai multe definiţii. Astfel ea reprezintă ştiinţa comportamentului şi personalităţii victimei raportată la conceperea, realizarea şi consecinţele directe ale actului agresional asupra victimei.3 J. A. R. Calderon defineşte victimologia ca fiind disciplina care, în explicarea cauzelor, studiază victima fără a planifica şi realiza o politică a victimei.

Conceptul de victimologie defineşte acţiunile victimei ca unic mod de reparare, de recuperare a intereselor individuale, noile reguli şi principii comportamentale adoptate de victimă, actele de voinţă, simţămintele, constrângerea morală, fundamentele morale, dificultăţile de adaptare, sinteza cauzalităţii agresionale, conexiunile în acţiunile agresivo-victimologice precum şi conflictul acestora.

Întrucât victima există alături de un act agresional, determinarea acestuia va releva identitatea manifestărilor victimale, evoluţia singulară a acestora şi efectul social al victimizării. Modul în care victima percepe, înţelege, acceptă sau respinge violenţa actului agresiv are valoare pentru stabilirea lanţului cauzelor şi efectelor fenomenului victimal. Expunerea exactă a elementelor şi laturilor actului agresional, a efectelor acestuia asupra victimei reprezintă forme specifice de definire a victimologiei.

Obiectul de studiu. Potrivit lui Guglielmo Gulotta, profesor de psihologie juridică la

Universitatea din Torino, Facultatea de Psihologie şi avocat al Secţiei Penale al Tribunalului din

Milano, victimologia asigură studiul victimei unui delict, al personalităţii sale, al caracteristicilor biologice, psihologice, morale şi socio-culturale, al relaţiilor sale cu delincventul şi al rolului pe care l-a jucat în geneza delictului. Ea relevă cauzalitatea şi efectele agresiunii asupra victimei, ordinea în care se produc actele agresionale şi limita reducerii acestora, respectiv actele agresionale cu un conţinut clar: lezarea intereselor unei victime identificate sau care se va individualiza în perioada producerii actului agresional prin legătura de cauzalitate şi efectul victimal.

E. A. Fattah consideră că victimologia are ca obiect elaborarea printr-un studiu aprofundat al victimei, al unui ansamblu de reguli generale, de principii comune şi de un alt tip de cunoştinţe, putând contribui la dezvoltarea, evoluţia şi progresul fenomenului criminal, al procesului criminogen, a personalităţii şi caracterului periculos al delincventului.

Obiectul victimologiei este reprezentat de tulburările psiho-fizice (cu excepţia celor de tip maladiv) – efecte ale actului agresiv care afectează în mod direct echilibrul dinamic (biologic şi psihologic) al victimei. Analiza victimologică se referă la situaţiile când agresorul are capacitatea de comportare neafectată de boli (fizice sau psihice) în sensul că este conştient şi responsabil de actul agresiv produs, dovedeşte o corectă auto-percepţie, o capacitate bună de relaţionare socială, de rezolvare a conflictelor, de a trăi vinovăţia. Dincolo de această situaţie interesează psihopatologia sau psihiatria.

Preview document

Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 1
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 2
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 3
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 4
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 5
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 6
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 7
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 8
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 9
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 10
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 11
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 12
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 13
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 14
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 15
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 16
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 17
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 18
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 19
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 20
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 21
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 22
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 23
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 24
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 25
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 26
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 27
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 28
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 29
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 30
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 31
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 32
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 33
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 34
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 35
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 36
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 37
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 38
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 39
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 40
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 41
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 42
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 43
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 44
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 45
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 46
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 47
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 48
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 49
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 50
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 51
Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Criminologice Privind Relatia Victima-Infractor.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Asistență socială privind reintegrarea socială în domeniul justiției penale

I.CADRUL PROBLEMATIC I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Pedepsirea faptelor antisociale reprezintă o constantă a societaţii omeneşti de-a lungul...

Criminologie

Subtitlul I. Criminologia etiologică (a cauzelor) Cugetătorii şi filosofii de diferite orientări în gândirea privind comportamentul uman şi...

Criminologie și penologie sinteză

SCOPUL CURSULUI : Cursul de criminologie oferă cunoştinţe aprofundate privind cauzele criminalităţii şi strategia de prevenire a acesteia în timp...

Ai nevoie de altceva?