Metoda proiectului

Proiect
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 27 în total
Mărime: 145.04KB (arhivat)
Publicat de: Viorica H.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Cornelia Stefanescu
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. REPERE CONCEPTUALE
 3. CARACTERISTICILE PROIECTULUI
 4. ETAPELE REALIZĂRII PROIECTULUI
 5. PROIECTUL, METODĂ DE EVALUARE
 6. AVANTAJELE UTILIZĂRII METODEI PROIECTULUI
 7. DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII METODEI PROIECTULUI
 8. CONCLUZII
 9. APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
 10. APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
 11. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare.

Printre metodele complementare de evaluare care conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea interrelaționării și colaborării dintre profesor și elev/student se numără și proiectul.

2. REPERE CONCEPTUALE

Proiectul reprezintă o formă de evaluare complexă, ce conduce la aprecierea unor capacități și cunoștințe superioare precum:

aproprierea unor metode de investigație științifică (căutarea și utilizarea bibliografiei necesare, a aparatelor de laborator, a dicționarelor etc.);

organizarea și sistematizarea materialului;

generalizarea problemei;

aplicarea soluției la un câmp mai vast de experiențe;

prezentarea concluziilor. (Ștefănescu, 2005, p. 179).

Proiectul începe în clasă, prin definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual și prin începerea rezolvării acesteia. Se continuă acasă, pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul are permanent consultare cu educatorul și se încheie tot în clasă prin prezentarea, în fața colegilor, a unui raport asupra rezultatelor obținute. Proiectul poate lua forma unei sarcini de lucru individual sau de grup. (Ștefănescu, 2005, p. 179)

Proiectul poate avea o conotație teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvențe determinate dinainte sau structurate circumstanțial. În funcție de particularitățile de vârstă, acesta poate să includă și componente ludice. (Cucoș, 2006, p. 386)

În lucrarea Managementul clasei, M. Ionescu preciza că proiectul este „un proces și în același timp un produs” .

Este un proces în care elevii investighează, descoperă, prelucrează informații, sunt actori cu roluri multiple, experimentează, cooperează etc.

Este un produs care reflectă efortul individual, de grup, reprezintă expresia performanței individuale și de grup, constituie dovada implicării personale și a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv . (Ionescu, 2003, p.14)

Bibliografie

Ciobotaru, M. , Popescu, M. , Antonovici, Ș. ,Fenchiu, D. (2008). Aplicații ale metodei proiectelor, București: CD PRESS.

Cucoș, C. (2006). Pedagogie, Iași: Editura Polirom

Oprea, C.L. (2007). Strategii didactice interactive : repere teoretice și practice , ed. a II-a. București: Editura Didactică și Pedagogică

Potolea, D. ,Neacșu, I. , Manolescu, M. (2011). Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor.Ghid metodologic general, București: ERC PRESS.

Ștefănescu,C.(2005). Evaluarea în procesul de instrucție și educație. În Tomșa, G.(coord). Psihopedagogie preșcolară și școlară,(p. 179), București: C.N.I. „Coresi” S.A.

Conținut arhivă zip

 • Metoda proiectului.pptx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în Învățământul Primar Tradițional și Modern în Metodele de Evaluare

Motto: ,, Evaluarea este cel mai puternic instrument politic în educaţie.” ( P.Broadfoot ) Motto: ,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Clasificarea tulburări de limbaj

II.TULBURARILE DE LIMBAJ 2.l. LIMBAJUL 2.l.l. DEFINITII Limbajul este definit cel mai adesea ca fiind activitatea psihica de comunicare intre...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Analiza, Proiectarea și Evaluarea Posturilor

INTRODUCERE Analiza, proiectarea și evaluarea posturilor reprezintă temelia tuturor activităților legate de resursele umane. Procesul de recrutare...

Implementarea și Dezvoltarea Metodelor de Analiză Criterială în Proiectarea Durabilă a Produselor

Capitolul 1. Introducere în proiectarea industrială 1.1 Definirea proiectării inginereşti. În studiul ştiinţific se caută dezvoltarea unor...

Riscul în Investiții Analizat prin Metoda Simularii în Excel Folosind Managerul de Scenarii

Introducere -Decizia de investitii are o importanta foarte mare pentru orice individ sau organizatie. -Dimensiunile deciziei de investiţii:...

Metode de Proiectare a Sistemelor Informatice

Metode de proiectare a sistemelor informatice Capitolul 1 - Prezentare generala Sistemul informatic - este un sistem care permite introducerea de...

Atitudini, opinii și tendințe ale consumatorilor asupra iaurtului Milli

CERCETARE DE MARKETING “Atitudini, opinii şi tendinţe ale consumatorilor asupra iaurtului MLLI” Introducere Firma MILLI acţionează încă din anul...

Metode optime de proiectare, planificare și gestionare a producției în cadrul SC Construct Trading SA Videle

TEMA PROIECT: METODE OPTIME DE PROIECTARE, PLANIFICARE SI GESTIONARE A PRODUCTIEI IN CADRUL S.C. CONSTRUCT TRADING S.A. Videle Capitolul I...

Ai nevoie de altceva?