Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 17836
Mărime: 99.41KB (arhivat)
Publicat de: Maria Diaconescu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Marian
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1
 3. SERVICIILE PUBLICE-COMPONENTĂ A SECTORULUI TERȚIAR
 4. 5
 5. 1.1. Principii și reguli de organizare și funcționare ale serviciilor publice 5
 6. 1.2. Caracteristicile serviciului public 7
 7. CAPITOLUL 2
 8. INSTRUMENTE MODERNE DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE
 9. 9
 10. 2.1. Instrumente moderne de gestiune aplicabile instituțiilor publice locale 10
 11. 2.1.1. Instrumente de finalizare 11
 12. 2.1.2. Instrumente de control 14
 13. 2.1.3. Instrumente de antrenare 15
 14. CAPITOLUL 3
 15. METODE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC
 16. 17
 17. 3.1. Definirea noțiunii de metodă 17
 18. 3.2. Tipuri de metode utilizate în managementul public 18
 19. 3.2.1. Metode de executare 18
 20. 3.2.2. Metode de organizare și funcționare 22
 21. 3.2.3. Metode de cercetare 34
 22. CAPITOLUL 4
 23. CONCEPTUL DE PERFORMANȚĂ ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE
 24. 41
 25. 4.1. Eficacitatea 42
 26. 4.2 Eficiența
 27. 44
 28. 4.3. Programarea și urmărirea bugetară
 29. 45
 30. 4.4. Calitatea activității publice 46
 31. 4.4.1. Abordarea calității în sectorul public 47
 32. 4.4.2. Specificitățile calității în sectorul public 50
 33. 4.4.3. Valoarea adăugată în organizațiile publice 51
 34. CAPITOLUL 5
 35. AMELIORAREA PERFORMANTEI SECTORULUI PUBLIC
 36. 53
 37. 5.1. Evaluarea performanței publice 54
 38. 5.2. Pilotajul procesului de dezvoltare integrată 58
 39. CAPITOLUL 6
 40. ROLUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
 41. 61
 42. 6.1. Definiții și componente 61
 43. 6.2. Clasificarea informațiilor 64
 44. 6.3. Funcțiile sistemului informațional 70
 45. 6.4. Principiile sistemului informațional 73
 46. 6.5. Tendințe ale sistemului informațional 78
 47. CAPITOLUL 7
 48. INFLUENTA SISTEMULUI INFORMATIONAL ASUPRA CALITATII SERVICIILOR PUBLICE INTR-UN CONSILIU LOCAL
 49. 80
 50. CAPITOLUL 8
 51. CONCLUZII
 52. 91
 53. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din proiect

Introducere

Noțiunea de serviciu public în România, nu numai că nu și-a pierdut importanța, ci, dimpotrivă, în spiritul noilor reglementări democratice a redevenit o noțiune de bază a dreptului administrativ.

Prin serviciu public se înțelege activitatea organizată sau autorizată de o autoritate a administrației publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public.

Nevoile sociale sunt enorme, ele diferă după cele mai variate criterii: geografice, culturale, economice, vârstă, sex, grad de civilizație etc.

Managementul public își propune rezolvarea acelor nevoi care particularizează la un moment dat un interes public, ceea ce presupune o valorizare de către puterea politică și fixarea unor coordonate legislative. Este clar că sfera nevoilor sociale în sens de interes public, ca și prioritățile administrației de a organiza sau autoriza activități pentru satisfacerea acestora se modifică în funcție de programul politic al forțelor care cuceresc puterea politică, dar de aici până a contesta fenomenul ca atare și importanța noțiunii de serviciu public este o distanță prea mare.

De aceea, expresii de genul „se prestează servicii publice” au un sens mai larg, atât prestarea propriu-zisă a activităților de interes public, cât și autorizarea desfășurării acestor activități de către persoane private, stabilimentele de utilitate publică din perioada interbelică. Accentuăm asupra formulării și raționamentului, nu orice activitate de interes public este serviciu public, ci numai acele activități ce sunt necesare pentru satisfacerea unor nevoi sociale apreciate de puterea politică ca fiind de interes public.

CAPITOLUL 1

SERVICIILE PUBLICE-COMPONENTĂ A SECTORULUI TERȚIAR

1.1. Principii și reguli de organizare și funcționare ale serviciilor publice

Principiile care stau la baza organizării și funcționării sunt :

1. Principiul eficienței serviciului public este impus de faptul că toate cheltuielile necesare se suportă din bugetul local, adică din taxele și impozitele cetățenilor. Ca atare, administrația are obligația de a găsi cel mai bun raport între costuri și cantitatea/calitatea serviciilor prestate cetățenilor. Acest principiu trebuie avut în vedere ori de câte ori se stabilesc capitolele de cheltuieli bugetare necesare funcționării serviciilor publice.

Pe de altă parte, eficiența presupune satisfacerea cât mai completă a nevoilor cetățeanului, astfel că practic cheltuielile prevăzute în bugetul local sunt întotdeauna depășite. Este însă preferabil să fie satisfăcut interesul public, chiar dacă administrația va face datorii, întrucât scopul de a fi al administrației este tocmai asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a vieții publice.

Un alt aspect al eficienței serviciului public este legat în primul rând legat de modul cum administrația locală sprijină prestatorii de servicii publice. În acest sens, administrația publică are obligația de a acorda întotdeauna prioritate unui agent economic prestator de servicii față de alt agent economic în acordarea de licențe, autorizații, concesiuni, etc.

2. Principiul echității prestatorilor de servicii se impune în virtutea faptului că toți cetățenii se bucură de aceleași drepturi și ca atare toți trebuie să beneficieze în aceeași măsură de serviciile publice. Este de neconceput o administrație publică prin care unele categorii de cetățeni să primească mai multă apă sau mai multă căldură, sau gaze în detrimentul altora. Desigur că în practică apar asemenea discrepanțe, dar acestea provin din rețetele tehnice sau organizatorice, nu din principiile administrației.

Acest principiu trebuie să acționeze și în ceea ce privește pe furnizori și pe beneficiari în sensul că tuturor li se aplică aceleași reguli. În sfârșit pentru aplicarea deplină a principiului echității administrația trebuie să recurgă sistematic la concurență și să asigure transparența pentru furnizorii acestor servicii publice.

Bibliografie

1. Alexandru, I. - Introducere în teoria Administrației Publice, vol. I, Editura Sylvi, București, 1997.

2. Androniceanu, Armenia - Management public, Editura Economică, București, 1998.

3. Burloiu, P. - Managementul resurselor umane, București, Ed. Lumina Lex, 1997.

4. Coates, Ch. - Management total, Ed. Teora, București, 1997.

5. Davis, J.W. - Public Administration, Boston, Honghton Wifflin, 1978

6. Ionică Maria, Minciu Rodica, Stănciulescu Gabriela - Economia serviciilor, Ed. Uranus, București, 1997.

7. Iorgovan, A. - Drept Administrativ, Tratat elementar, Vol. I, Editura Hercules, București, 1993.

8. Parlagi A., Costea Margareta, Plumb I., Dobrescu R. - Managementul Administrației Publice locale - Servicii publice, Ed. Economică, București, 1999.

9. Popescu D. - Arta de a comunica, Ed. Economică, București, 1998.

10. Sinc Basarab - Drept Administrativ, vol. I, Ed. Dimitrie Cantemir, București, 1994.

11. Nicolescu, O., Verboncu, I. - Management, Ed. Economică, Ediția a II-a, București, 1997.

12. Manda C., Manda C.C. - Administrația publică locală din România, Ed. Lumina Lex, București, 1999.

13. Stueart R., Moran B. - Management pentru biblioteci și centre de informare, București, ABBPR, 1998.

14. Manolescu, A. - Managementul resurselor umane, București, 1998.

15. Sadler, PH. - Manageriale Leadership, Ed. Gower, Aldershot, Anglia, 1998.

16. Olteanu V., Cetină I. - Marketingul serviciilor, E.D.P., București, 1994.

17. Parlagi, A.P. - Managementul Administrației Publice Locale, Ed. Art Print, București, 1994.

18. Laufer, R. - Management public, Dalloz, Reading, 1980.

19. Ward S., Sumsion J., Fuegi D., Bloor I. - Indicator de performanță și instrumente manageriale pentru biblioteci, București, ABBPR, 1998.

20. Weber, M. - Economie și societate, Free Press, Paris, 1971.

21. Vagu P., Stegăroiu I. - Management general, Ed. Macarie, 1998.

22. Verboncu, I. - Ghid metodologic pentru manageri, Editura Tehnică, București, 1999.

Preview document

Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 1
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 2
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 3
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 4
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 5
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 6
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 7
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 8
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 9
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 10
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 11
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 12
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 13
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 14
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 15
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 16
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 17
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 18
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 19
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 20
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 21
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 22
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 23
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 24
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 25
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 26
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 27
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 28
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 29
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 30
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 31
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 32
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 33
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 34
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 35
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 36
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 37
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 38
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 39
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 40
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 41
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 42
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 43
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 44
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 45
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 46
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 47
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 48
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 49
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 50
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 51
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 52
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 53
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 54
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 55
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 56
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 57
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 58
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 59
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 60
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 61
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 62
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 63
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 64
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 65
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 66
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 67
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 68
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 69
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 70
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 71
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 72
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 73
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 74
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 75
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 76
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 77
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 78
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 79
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 80
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 81
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 82
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 83
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 84
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 85
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 86
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 87
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 88
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 89
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 90
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 91
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 92
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 93
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 94
Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Instrumente si metode moderne de conducere in serviciile publice.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Particularitățile contractului de management

Asa cum nevoile omului sunt diferite si structurate foarte bine in piramida lui Maslow , nevoile organizatiilor sunt diferite, motiv pentru care,...

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Managementul calității în administrația publică locală - aplicație la Prefectura Județului Sibiu

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Administraţia publică trebuie să asigure servicii publice, la acelaşi nivel de...

Dezvoltarea abilitaților și aptitudinilor, mijloc de creștere a performanței în echipă

Astazi pentru majoritatea companiilor, provocarea este de a livra rapid şi flexibil produse şi servicii noi si de calitate, pentru a răspunde la...

Guvernarea electronică

GUVERNARE ELECTRONICĂ Introducere Asa cum Jim Melitski descria pe site-ul ASPA, sectiunea e-guvernare: „În toata lumea, organizatiile publice...

Premisele Sistemului de Management Public Românesc

CAPITOLUL 1. PREMISELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT PUBLIC ROMÂNESC 1.1.Noul management public Conceptul de management are semnificaţii multiple şi...

Impactul noului management asupra deciziilor din administrația publică

1. Introducere in Managementul Pulic si Noul Management Public Managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management,...

Ai nevoie de altceva?