Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 21086
Mărime: 108.54KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere . 04
 2. Lista figurilor . 05
 3. Lista tabelelor . 06
 4. Capitolul I. Managementul public în viziune europeană . 07
 5. 1.1. Noul management public . 07
 6. 1.2. Noua guvernare . 10
 7. 1.3. Instituţia publică în viziunea Uniunii Europene (U.E.) . 11
 8. 1.3.1. Instituţia publică şi managerul public . 11
 9. 1.3.2. Instituţia publică locală şi exigenţele U.E. . 17
 10. 1.3.2.1. Managementul calităţii totale în serviciile publice . 22
 11. 1.3.2.2. Informatizarea comunicării instituţionale . 27
 12. 1.3.2.3. Analiza performanţei . 30
 13. 1.3.2.4. Managementul bazat pe cunoaştere . 35
 14. 1.3.2.5. Flexibilizarea managementului public şi piramida inversă . 43
 15. Capitolul II. Necesitatea analizei satisfacţiei cetăţenilor - clienţi . 50
 16. 2.1. Cetăţenii clienţi şi
 17. relaţia acestora cu piaţa serviciilor publice . 50
 18. 2.1.1. Relaţia de cetăţenie . 53
 19. 2.1.2. Carta albă a serviciilor publice . 55
 20. 2.2. Analiza satisfacţiei cetăţenilor cu ajutorul chestionarului . 58
 21. Capitolul III. Studiu de caz:
 22. Analiza satisfacţiei cetăţenilor utilizatori
 23. de servicii publice oferite de Primăria mun. Paşcani, jud. Iaşi . 63
 24. 3.1. Primăria Paşcani – prezentare . 63
 25. 3.2. Elementele satisfacţiei cetăţeanului - client . 66
 26. 3.3. Analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor
 27. de servicii oferite de funcţionarii Primăriei mun. Paşcani . 73
 28. 3.3.1. Cetăţenii, clienţi ai pieţei serviciilor publice . 73
 29. 3.3.2. Analiza gradului de satisfacţie al clienţilor . 74
 30. 3.3.3. Centralizarea răspunsurilor
 31. obţinute privind analiza satisfacţiei pe bază de chestionar . 76
 32. 3.3.4. Evaluarea activităţii compartimentelor funcţionale . 78
 33. 3.3.5. Evaluarea serviciilor publice . 78
 34. 3.3.6. Sinteza prelucrării chestionarelor . 79
 35. Concluzii . 83
 36. Bibliografie . 87

Extras din licență

INTRODUCERE

Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene constituie o necesitate extremă pentru sistemul de management public românesc contemporan, dată fiind evoluţia societăţii româneşti în contextul schimbărilor majore impuse de integrarea în Uniunea Europeană, cărora trebuie să le facă faţă atât fiecare instituţie publică în parte, cât şi întregul sistem, în ansamblul său. Necesitatea şi actualitatea temei abordate au rezultat şi din constatarea tratării neproporţionale a problemelor juridice în dauna celor manageriale, cauzate de insuficienţa specialiştilor în managementul public. Marketingul public îşi dovedeşte necesitatea şi importanţa, în ceea ce priveşte cercetarea elementelor ce compun satisfacţia cetăţenilor, din utilizarea serviciilor publice, oferind metode de cercetare şi soluţii specifice mediului de piaţă.

Din elaborarea lucrării de licenţă se detaşează câteva idei:

1) cu cât perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România se va realiza mai complet şi mai bine, cu atât România se va alinia mai repede la standardele europene;

2) Cu cât consolidarea instituţională este mai repede realizată, cu atât capacitatea administraţiei publice de a oferi servicii diversificate şi de calitate creşte, pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor;

3) Analiza nivelului de satisfacţie a cetăţenilor - clienţi oferă direcţii noi de acţiune şi idei de produse noi în domeniul serviciilor publice.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL PUBLIC ÎN VIZIUNE EUROPEANĂ

1.1. NOUL MANAGEMENT PUBLIC

Ca răspuns la criza financiară şi nevoia de eficientizare a intervenţiilor statului în viaţa economică şi socială, făcând parte din reforma administraţiei publice, noul management public (sau noua guvernare, ori guvernare pluralistă) se afirmă pe fondul schimbărilor din domeniul demografic, social şi tehnologic, în scopul oferirii de noi soluţii colective pentru problemele societăţii.

În esenţă, noul management public reprezintă o soluţie de eficientizare a sectorului public după modelul sectorului privat, prin introducerea stimulentelor pentru performanţă şi competiţie în raport cu nevoile cetăţeanului consumator.

Conţinutul reformei managementului public se centrează pe accentuarea virtuţilor pieţei şi transferul mecanismelor specifice acesteia în interiorul guvernării şi asupra deciziilor administrative din sectorul public.

Elementele ce intră sub umbrela reformării managementului public sunt variate - de la comportamentul managerului public, funcţionarea unui birou public, până la funcţiile organelor puterii de stat, relaţia politic / administraţie, relaţia democraţie / eficienţă, relaţia echitate-egalitate / performanţă, relaţia piaţă / guvernare etc.

Noul management public s-a constituit ca o alternativă la birocraţia tradiţională, el susţine vizibilitatea celor ce fac parte din structurile guvernamentale, biroul public devenind unul deschis către societate.

În structura noului management public, organizaţiile, condiţiile, termenii de angajare sunt flexibile.

O definiţie ar fi: noul management public reprezintă implementarea la nivelul aparatului administrativ a managementului definirii şi atingerii scopurilor, coroborată cu o tendinţă de redefinire a rolului statului şi o expunere a activităţii birourilor publice la mecanismele pieţii cu obiectivul de a-i determina eficienţa .

Principiile doctrinare ale noului management public sunt:

• stil liber de conducere, antreprenorial, opus stilului tradiţional, birocratic, incontestat de reguli şi proceduri;

• standardele explicite şi indicatori de performanţă;

• stabilirea unor scopuri şi ţinte măsurabile în exercitarea serviciilor publice;

• accentuarea controlului rezultatelor prin măsurarea şi compararea lor cu planurile;

• alocarea fondurilor şi bugetarea în funcţie de performanţă;

• stimularea competiţiei;

• descentralizarea serviciilor publice;

• creşterea gradului de autonomie locală;

• preluarea stilului de management al resurselor umane din sectorul privat (angajare, promovare, rotaţie, stimulare);

• disciplină şi parcimonie în utilizarea resurselor.

Preview document

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 1
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 2
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 3
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 4
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 5
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 6
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 7
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 8
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 9
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 10
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 11
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 12
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 13
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 14
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 15
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 16
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 17
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 18
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 19
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 20
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 21
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 22
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 23
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 24
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 25
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 26
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 27
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 28
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 29
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 30
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 31
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 32
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 33
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 34
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 35
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 36
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 37
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 38
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 39
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 40
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 41
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 42
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 43
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 44
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 45
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 46
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 47
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 48
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 49
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 50
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 51
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 52
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 53
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 54
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 55
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 56
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 57
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 58
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 59
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 60
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 61
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 62
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 63
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 64
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 65
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 66
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 67
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 68
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 69
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 70
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 71
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 72
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 73
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 74
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 75
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 76
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 77
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 78
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 79
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 80
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 81
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 82
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 83
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 84
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 85
Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Analiza Satisfactiei Cetatenilor, Instrument al Managementului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Concesionarea Serviciului Public

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca...

Noul Management Public

Noul Management Public. Aplicarea acestuia în administraţia publică din România 7. Prezentare generală a conţinutului Noului Management Public...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Implementarea Standardelor ISO 9001 în Primăria Sectorului 2

CAPITOLUL I NECESITATEA ADOPTĂRII STANDARDELOR ISO 9000 1.1 NECESITATEA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR ISO ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE În condiţiile...

Cercetarea Gradului de Satisfacție al Cetățenilor Privind Calitatea Serviciilor de Transport Public Oferite de Braicar Brăila

1. Documentare Transportul este integrat în majoritatea activităţilor din societatea noastră. Prin urmare, acesta trebuie abordat cu ajutorul...

Managementul Serviciilor Publice

11.6. Metode si tehnici utilizate în managementul public 131CAPITOLUL 1 CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evolutia economiei...

Management și Marketing Public

Obiective generale: 1. Definirea noţiunii de sector public 2. Prezentarea caracteristicilor principale ale domeniului public 3. Clasificarea...

Ai nevoie de altceva?