Relația mediu natural-industrie

Proiect
5/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5579
Mărime: 40.38KB (arhivat)
Publicat de: Cosmín Cosmín
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luiza-Florentina Zăpucioiu

Cuprins

  1. - Introducere
  2. - I. Informații de mediu
  3. - II. Entitățile implicate în fluxurile informaționale de mediu dpdv al industriei siderurgice
  4. - III. Documente ale entităților implicate în fluxurile informaționale de mediu dpdv al industriei siderurgice( ONU, AEM, ANAR )
  5. - IV. Rolul entităților de mediu
  6. - Organizația Națiunilor Unite
  7. - Administrația Europeană de Mediu
  8. - Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Schimbarea este o caracteristică constantă a planetei noastre. Suprafața pământului, oceanul, atmosfera, clima și viața de pe pământ s-au schimbat mereu în timp. Dar schimbările actuale sunt diferite de cele din trecut în ritm și amploare fără precedent, precum și de factorii și factorii care le provoacă. Evenimentele extreme precum furtunile, valurile de căldură, inundațiile și secetele severe care au loc o dată la 100 de ani au devenit noua noastră realitate. Titlurile din întreaga lume indică crizele climatice și de mediu care vor afecta viitorul speciei noastre.

Secolul XXI este caracterizat și de crize economice și financiare. Studiile arată că sistemele noastre de consum și producție sunt pur și simplu nesustenabile. Un model economic liniar care transformă materiile prime în produse care sunt folosite, consumate și aruncate creează nu numai acumularea de poluanți și deșeuri, ci și competiția globală pentru resursele naturale. Rețeaua globală face mai mult decât distribuirea de materiale, produse și poluanți. Criza sectorului financiar al unei țări se poate răspândi în întreaga lume, provocând contracții și stagnare economică de-a lungul anilor.

De asemenea, este clar că beneficiile creșterii economice nu sunt distribuite uniform în întreaga lume. Nivelurile veniturilor variază în funcție de țară, regiune și oraș, dar există și diferențe semnificative în cadrul aceleiași țări, regiune sau oraș. Chiar și în Europa, unde standardele de trai sunt mult peste media globală, există anumite comunități și categorii de oameni care trăiesc sub pragul sărăciei. Din păcate, unele dintre aceste comunități și indivizi sunt, de asemenea, mai vulnerabile la pericolele de mediu. Ei trăiesc mai frecvent în zonele expuse poluării aerului și inundațiilor și în case care nu sunt suficient de izolate pentru a rezista la frig și căldura extremă. Categoria care se bucură de beneficii nu este neapărat categoria care suportă costul.

Dacă tendințele actuale continuă, generațiile viitoare vor avea mai multe șanse să se confrunte cu temperaturi extreme și evenimente meteorologice, scăderea numărului de specii, creșterea deficitului de resurse și poluare mai intensă, indiferent de țară și de nivelul veniturilor. Având în vedere această perspectivă, nu este surprinzător faptul că mii de tineri europeni ies în stradă pentru a protesta, cerând factorilor de decizie să ia măsuri mai ambițioase și mai eficiente pentru a atenua schimbările climatice.

I. Informații de mediu

Mediul „administrează” cel mai mare serviciu pentru umanitate: menținerea vieții pe pământ - baza a întregii activități economice. Se constata tot mai frecvent manifestări ale activităților economice cu urmări nefaste asupra mediului natural și societății în general: energia cu forma să nucleara, ploile acide și emanațiile de gaze cu efect de sera, sau, pe plan local, barajele, liniile de înalta tensiune, exploatările zăcămintelor metalifere și nemetalifere, inclusiv exploatările carbonifere, folosirea nerațională a fondului forestier, agricol, etc.

Piață ecoindustriilor se dezvolta în permanenta, datorita legislației de mediu cu caracter tot mai restrictiv în privință emisiilor de poluanți. Apar întreprinderi noi, procese tehnologice, utilaje și aparate bazate pe principii științifice noi, apar noi locuri de munca.

Natura reprezintă atât suportul existentei și vieții pe pământ, cât și furnizorul celei mai mari parti a resurselor naturale și energetice fară de care activitatea economica și nu numai, nu ar putea avea loc

Mediul natural constituie componenta centrala a funcționarii sistemului economic. El reprezintă temelia naturala a activităților economice, care poate favoriza sau limita dezvoltarea societății. În măsură în care îl consideram pe om că parte a mediului natural, putem aprecia că acesta are un rol determinant în dezvoltarea societății.

Datorita exploatării lor în timp, în cea mai mare parte neadecvata, natura și mediul natural au devenit probleme economice. Natura, sursa principala pentru dezvoltare, cere la rândul ei resurse materiale, financiare, umane pentru refacere sau, pentru prevenirea deteriorării sale în timp.

În ultimele decenii, oamenii au devenit tot mai conștienți de legătură complicata dintre economie și mediul natural și de nevoia de integrare a lor, fiind singura posibilitate de atingere a unei dezvoltări profunde și de durata din punct de vedere ecologic.

Definirea mediului din punct de vedere economic pornește de la faptul că aici se afla izvorul resurselor naturale a creșterii economice, a dezvoltării echilibrate.

Relația „mediu - economie” prezinta doua componente:

- un suport oferit de mediu pentru inputurile economice, sub forma: materiilor prime, spațiului de producție, energiei, biodiversității și care se constituie într-o „supapa ” pentru mediu, acesta asigurând suportul inputurilor economice în anumite limite;

- stocurile de mediu, implicate în menținerea echilibrului ecologic, a căror structura se poate modifica o data cu mutațiile calitative în plan tehnologic.

Relația „economie - mediu” prezinta, de asemenea doua componente:

- un „mesaj” material către mediu, reprezentat de emisii, deșeuri, degradări fizice, etc. rezultat în urma activității de producție și consum;

- ansamblul efectelor induse de „mesajul” material al economiei către mediu, dependente de capacitatea de reciclare de care dispune mediul.

Bibliografie

- www.mmediu.ro

- www-old.anpm.ro

- www.afm.ro

- www.anpm.ro

- www.eea.europa.eu

- ec.europa.eu

- mpt.upt.ro

- www.mfinante.gov.ro

Preview document

Relația mediu natural-industrie - Pagina 1
Relația mediu natural-industrie - Pagina 2
Relația mediu natural-industrie - Pagina 3
Relația mediu natural-industrie - Pagina 4
Relația mediu natural-industrie - Pagina 5
Relația mediu natural-industrie - Pagina 6
Relația mediu natural-industrie - Pagina 7
Relația mediu natural-industrie - Pagina 8
Relația mediu natural-industrie - Pagina 9
Relația mediu natural-industrie - Pagina 10
Relația mediu natural-industrie - Pagina 11
Relația mediu natural-industrie - Pagina 12
Relația mediu natural-industrie - Pagina 13
Relația mediu natural-industrie - Pagina 14
Relația mediu natural-industrie - Pagina 15
Relația mediu natural-industrie - Pagina 16
Relația mediu natural-industrie - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Relatia mediu natural-industrie.docx

Te-ar putea interesa și

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Diversificarea Ofertei Turistice în Cadrul Stațiunii Băile Herculane

CAPITOLUL I CONŢINUTUL, PARTICULARITĂŢILE ŞI STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE Înainte de a aborda problematica specifică şi particularităţile...

Evaluarea ciclului de viață al sticlei în cazul societății Stirom București

CAPITOLUL 1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND INDUSTRIA STICLEI 1.1. Originile istorice Materialele din sticla pot apare in mod natural, de exemplu...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Management Intern - Coreea de Sud

CAPITOLUL I. Prezentarea pe scurt a ţarii I.1. Coreea de Sud Istoric Anul 2333 i.Hr. este considerat de coreeni inceputul legendarului imperiu...

Analiză implemetarea sistemului de management al calității

1.1. Prezentare generala a conditiilor ecologice impuse proceselor si tehnologiilor care au loc în industrie Natura si societatea umana reprezinta...

Republica Populară Chineză - Prezentare economico geografică

1.Date introductive China- denumită oficial Republica Populară Chineză- este un stat independent situat în Asia de Est. Este cea mai populată...

Utilizarea Resurselor și Modificarea Peisajului

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Ai nevoie de altceva?