Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

Proiect
9.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 188 în total
Cuvinte : 74234
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Horea Damian
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luminita Bibire

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. 1. Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă 7
 3. 1.1. Clasificarea generală a poluanţilor 7
 4. 1.2. Circulaţia poluanţilor în biosferă 8
 5. 1.2.1. Încorporarea poluanţilor în biomasă 8
 6. 1.2.2. Concentrarea poluanţilor în lanţurile trofice 9
 7. 2. Acţiunea antropică asupra mediului 12
 8. 2.1. Omul primitiv şi alterarea mediului 12
 9. 2.2. Agricultura şi impactul ei asupra mediului 13
 10. 2.3. Impactul civilizaţiei tehnologice contemporane asupra biosferei 14
 11. 2.4. Explozia demografică umană şi efectele sale asupra mediului 15
 12. 2.5. Reducerea diversităţii biocenozelor 18
 13. 2.5.1. Distrugerea vegetaţiei primitive 18
 14. 2.5.2. Reducerea diversităţii faunei 20
 15. 2.6. Alterarea fizico-chimică a solului 22
 16. 2.7. Epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime 23
 17. 2.8. Reducerea rezervelor de apă dulce şi alimentare 25
 18. 3. Poluarea atmosferei 29
 19. 3.1. Circulaţia poluanţilor în atmosferă 29
 20. 3.2. Poluanţii atmosferei şi modul lor de acţiune 31
 21. 3.2.1. Originea şi clasificarea poluanţilor atmosferei 31
 22. 3.2.2. Poluanţi gazoşi 32
 23. 3.2.3. Particule solide 39
 24. 3.3. Efectele poluării atmosferei asupra organismelor vegetale 40
 25. 3.4. Efectele poluării atmosferei asupra organismelor animale 42
 26. 3.5. Poluarea atmosferică şi ciclurile biogeochimice 43
 27. 3.6. Efectele poluării atmosferei asupra climei 45
 28. 3.6.1. Efecte la nivelul macroclimatului 45
 29. 3.6.2. Efecte la nivelul mezoclimatului 50
 30. 3.7. Poluarea sonoră şi efectele sale 52
 31. 4. Poluarea solului 54
 32. 4.1. Poluarea solului cu reziduuri agricole, menajere şi dejecţii de animale 56
 33. 4.2. Poluarea solului cu fertilizanţi chimici 58
 34. 4.3. Poluarea solului cu metale grele 59
 35. 4.4. Poluarea solului cu pesticide 61
 36. 4.4.1. Clasificarea pesticidelor şi modul lor de acţiune 62
 37. 4.4.2. Particularităţi ecologice ale pesticidelor 67
 38. 4.4.3.Efectul pesticidelor asupra speciilor, populaţiilor şi biocenozelor 67
 39. 5. Poluarea apelor 70
 40. 5.1. Poluarea biologică a apelor 71
 41. 5.1.1. Efectele poluării organice asupra mediului lotic 71
 42. 5.1.2. Efectele poluării organice asupra mediului lentic 73
 43. 5.2. Poluarea chimică a apelor 77
 44. 5.2.1. Poluanţi chimici ai apelor 77
 45. 5.2.2. Efectele poluării chimice asupra organismelor acvatice 80
 46. 5.3. Poluarea fizică a apelor 82
 47. 5.3.1. Poluarea termică a apelor 82
 48. 5.3.2. Poluarea radioactivă a apelor 84
 49. 5.4. Poluarea apelor subterane 85
 50. 5.5. Aprecierea gradului de poluare a apelor 87
 51. 5.6. Autoepurarea biologică a apelor 90
 52. 5.7. Epurarea apelor uzate 91
 53. 5.8. Poluarea apelor în România 95
 54. 6. Poluarea nucleară a mediului 101
 55. 6.1. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze letale 102
 56. 6.2. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze subletale 103
 57. 6.3. Căderile radioactive şi consecinţele lor ecologice 104
 58. 6.4. Industria energetică şi poluarea nucleară 105
 59. 7. Conservarea naturii 108
 60. 7.1. Bazele ştiinţifice ale conservării mediului 110
 61. 7.1.1. Principiile strategiei mondiale de conservare a mediului 110
 62. 7.1.2.Principiile generale ale strategiei protecţiei mediului în România 112
 63. 7.2. Conservarea biodiversităţii 114
 64. 7.2.1. Direcţii de conservare a biodiversităţii 117
 65. 7.2.2. Ipoteze şi teorii privind cauzele dispariţiei speciilor 119
 66. 7.2.3. Cauzele antropice ale extincţiilor 124
 67. 7.2.4. Conservarea biodiversităţii în România 131
 68. 7.3. Conservarea diversităţii speciilor. Lista roşie 137
 69. 7.4. Conservarea comunităţilor biologice în arii protejate 151
 70. 7.4.1. Principalele categorii de zone protejate 151
 71. 7.4.2. Arii protejate din România 158
 72. 8. Legislaţia privind protecţia mediului înconjurător 172
 73. 8.1. Dreptul mediului înconjurător şi principiile sale 172
 74. 8.2. Legiferarea ocrotirii naturii în România 175
 75. 8.3. Acorduri şi convenţii internaţionale 180
 76. Bibliografie selectivă 187

Extras din proiect

INTRODUCERE

Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de poluare, care erau însă puţine şi nesemnificative.

Descoperirea şi utilizarea focului de către om şi mai apoi practicarea agriculturii, a constituit începutul acţiunii devastatoare a omului asupra naturii. Aceasta s-a intensificat odată cu apariţia şi dezvoltarea civilizaţiei tehnologice contemporane, cu consecinţe dezastruoase asupra tuturor componentelor biosferei: modificarea fluxului energetic global, ruperea circuitului substanţelor în natură, reducerea biodiversităţii.

Explozia demografică umană din secolul al XX-lea a accentuat impactul omului asupra naturii. Efectele acesteia, comparabile cu marile catastrofe geologice care au lovit de-a lungul timpului planeta, sunt previzibile: epuizarea rezervelor energetice şi de materii prime, reducerea rezervelor alimentare şi a celor de apă dulce, modificarea calităţii fizico-chimice a aerului, apei şi solului, reducerea diversităţii biocenozelor.

Acţiunea antropică asupra biosferei se manifestă în toate compartimentele acesteia. Dezvoltarea civilizaţiei industriale a amplificat fenomenul de poluare a atmosferei, care a devenit un fenomen global. Este evidentă extinderea rapidă a poluării atmosferei din zonele industrializate spre cele mai îndepărtate regiuni ale planetei, considerate până nu demult nepoluate. Efectele poluanţilor atmosferici se răsfrâng asupra organismelor vegetale şi animale, dar şi asupra ciclurilor biogeochimice şi climatului planetei.

Poluarea solului cu reziduuri agricole şi menajere, dejecţii de animale, fertilizanţi chimici, pesticide şi metale grele modifică structura şi compoziţia solului, productivitatea lui naturală, acţionând astfel asupra tuturor speciilor, populaţiilor şi biocenozelor.

Deversarea diverşilor poluanţi în apele naturale constituie cauza majoră a degradării apelor de suprafaţă şi freatice ale planetei. Indiferent de natura lor (biologică, fizică, chimică), toate aceste substanţe poluante modifică proprietăţile fizico-chimice ale apei ca suport şi mediu de viaţă, perturbă toate comunităţile de hidrobionţi, micşorează productivitatea naturală a apelor şi, nu în cele din urmă, atentează la siguranţa vieţii omului.

O formă relativ recentă de poluare a mediului o reprezintă poluarea nucleară, datorată în special industriei energetice nucleare. Efectele acestui tip de poluare s-au făcut resimţite odată cu efectuarea primei experienţe nucleare în S.U.A., la 16 aprilie 1945, dată care este considerată începutul ere nucleare. Radiaţiile nucleare, indiferent de natura şi originea lor, afectează organismele vegetale şi animale prin două categorii de efecte majore: efecte somatice, care merg de la reducerea speranţei de viaţă şi până la moartea aproape instantanee a individului iradiat, şi efecte genetice, concretizate în mutaţii genetice letale sau subletale, în funcţie de doza de radiaţii, timpul de expunere, radiosensibilitatea organismului.

Impactul antropic major din ultimele două secole a impus necesitatea ocrotirii naturii la nivel local, regional şi global. Instituţii specializate au stabilit la nivel global principiile strategiei mondiale a conservării mediului, direcţiile şi modalităţile concrete de ocrotire şi conservare a naturii. Scopul acestor măsuri este, în final, conservarea biodiversităţii la toate nivelele: genetic, al speciilor şi al ecosistemelor.

Ritmul alarmant de dispariţie a speciilor la nivel planetar a impus inventarierea speciilor, stabilirea cauzelor antropice ale extincţiilor şi încadrarea speciilor în diferite categorii de conservare, în funcţie de gradul de ameninţare cu dispariţia. Au fost întocmite astfel liste roşii ale peciilor ameninţate la nivel global, continental şi la nivelul fiecărei ţări.

Conservarea eficientă a comunităţilor biologice ameninţate se poate realiza prin constituirea de arii protejate la nivel global, regional şi la nivelul fiecărei ţări, prin managementul efectiv al acestor zone, prin implementarea de măsuri de conservare în afara ariilor protejate, cât şi prin restaurarea comunităţilor biologice din habitatele degradate.

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii a stabilit la nivel global şase categorii de arii protejate, în care sunt luate măsuri prioritare de conservare a speciilor şi comunităţilor biologie în funcţie de unicitatea speciilor, pericolul de extincţie şi utilitatea imediată a speciilor pentru om.

România s-a aliniat la aceste cerinţe internaţionale privind protecţia mediului prin constituirea unei reţele naţionale de arii protejate şi monumente ale naturii şi prin stabilirea prin lege a zece categorii de arii protejate. Conform Legii 5/2000 suprafaţa ocupată de arii protejate în ţara noastră reprezintă 5,18% din suprafaţa României, din care cea mai mare parte a suprafeţei protejate revine parcurilor naţionale, parcurilor naturale şi Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Acţiunea distructivă a omului asupra naturii a luat forme din ce în ce mai diverse, manifestându-se la nivel global. În acest context au fost promovate numeroase legi pentru protejarea mediului şi s-a născut o nouă ramură juridică, dreptul mediului înconjurător, care este fundamentat pe o serie de principii de bază şi de principii decizionale.

Preocuparea pentru legiferarea ocrotirii naturii în România nu este nouă. Cea mai veche astfel de reglementare datează de pe vremea lui Ştefan cel Mare, care constituie primele branişti, similare ariilor protejate actuale. În perioada modernă, ocrotirea naturii devine o preocupare constantă la numeroşi oameni de ştiinţă precum Grigore Antipa, Emil Racoviţă, Ion Borcea, Alexandru Borza. La iniţiativa lor, în 1930, apare prima Lege pentru protecţia monumentelor naturii, se înfiinţează Comisia monumentelor naturii şi ia fiinţă la noi prima arie protejată majoră, Parcul Naţional Retezat.

Actualmente, activitatea de protecţie şi conservare a naturii este direcţionată de Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, Legea 5 / 2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III –a Zone protejate şi de Legea 462 / 2001 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

1. Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă

Definirea noţiunii de poluare s-a făcut în diferite moduri, pornind de la faptul că etimologic, a polua înseamnă a murdări, a degrada, a profana. Poluarea poate fi definită ca o modificare defavorabilă mediului natural, care apare parţial sau în totalitate ca urmare a activităţii umane, are efecte directe sau indirecte asupra acestuia, alterând repartiţia fluxului de energie, nivelul de radiaţii, compoziţia fizico-chimică a mediului natural şi abundenţa speciilor. Aceste modificări pot influenţa omul direct sau indirect, prin intermediul produselor agricole, apei şi altelor produse biologice, afectează obiectele fizice, posibilităţile recreative ale omului şi urâţesc natura (Ramade, 1992).

Poluanţii sau substanţele poluante sunt produşi de origine naturală sau artificială care, pătrunzând în diferite compartimente ale biosferei, produc modificări fizico-chimice ale mediului natural, alterează fluxul de energie şi nivelul de radiaţii la nivel global şi influenţează repartiţia şi abundenţa speciilor.

Poluanţii sunt răspândiţi în biosferă prin mecanisme specifice fiecărui mediu de viaţă, sunt încorporaţi în biomasa organismelor vegetale şi animale şi îşi măresc concentraţia în diferite verigi ale lanţurilor trofice printr-un mecanism activ de bioconcentrare.

Preview document

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 1
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 2
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 3
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 4
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 5
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 6
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 7
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 8
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 9
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 10
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 11
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 12
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 13
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 14
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 15
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 16
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 17
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 18
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 19
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 20
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 21
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 22
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 23
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 24
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 25
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 26
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 27
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 28
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 29
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 30
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 31
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 32
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 33
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 34
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 35
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 36
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 37
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 38
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 39
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 40
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 41
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 42
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 43
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 44
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 45
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 46
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 47
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 48
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 49
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 50
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 51
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 52
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 53
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 54
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 55
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 56
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 57
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 58
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 59
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 60
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 61
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 62
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 63
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 64
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 65
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 66
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 67
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 68
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 69
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 70
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 71
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 72
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 73
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 74
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 75
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 76
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 77
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 78
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 79
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 80
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 81
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 82
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 83
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 84
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 85
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 86
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 87
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 88
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 89
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 90
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 91
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 92
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 93
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 94
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 95
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 96
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 97
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 98
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 99
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 100
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 101
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 102
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 103
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 104
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 105
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 106
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 107
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 108
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 109
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 110
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 111
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 112
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 113
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 114
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 115
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 116
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 117
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 118
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 119
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 120
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 121
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 122
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 123
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 124
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 125
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 126
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 127
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 128
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 129
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 130
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 131
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 132
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 133
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 134
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 135
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 136
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 137
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 138
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 139
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 140
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 141
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 142
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 143
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 144
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 145
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 146
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 147
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 148
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 149
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 150
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 151
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 152
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 153
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 154
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 155
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 156
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 157
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 158
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 159
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 160
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 161
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 162
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 163
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 164
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 165
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 166
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 167
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 168
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 169
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 170
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 171
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 172
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 173
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 174
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 175
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 176
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 177
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 178
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 179
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 180
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 181
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 182
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 183
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 184
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 185
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 186
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 187
Poluarea Mediului și Conservarea Naturii - Pagina 188

Conținut arhivă zip

 • Poluarea Mediului si Conservarea Naturii.doc

Alții au mai descărcat și

Regenerarea pădurii prin lucrări de reîmpădurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica...

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

INTRODUCERE În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de...

Poluarea datorată transporturilor aeriene

Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor...

Conservarea biodiversității forestiere în Parcul Național Retezat

1. PREZENTARE GENERALA Localizat în partea vestica a României, Retezatul este cel mai vechi parc national din tara, fiind declarat prin lege în...

Poluarea Radioactivă a Mediului de Către Industria Nucleară

Capitolul I. Generalităţi. Vreme de decenii, radiaţiile ionizate au constituit doar o curiozitate de laborator, cunoscută numai câtorva iniţiaţi....

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Poluarea radioactivă

CAP 1 DEFINITIA RADIOACTIVITATII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană,...

Dispersia noxelor în atmosferă

Introducere Dispersia noxelor în atmosferă reprezintă o problemă reală cu care ne confruntăm de ani de zile dată fiind extinderea industriei...

Te-ar putea interesa și

Indicatori de calitate ai apei uzate orășenești de la stația de epurare Târgu Frumos

Introducere Ca urmare a creşterii demografice, a industrializării, se constată o creştere a consumului de apă pentru diferite folosinţe. După...

Implicarea ONG-ului ECO-CIVICA în problema distrugerii spațiilor verzi din București

PARTEA TEORETICA 1.1. Scurt istoric Ec--Civica este singurul ONG reprezentat in Comisia de Avizare Tehnica a proiectelor ce pot avea impact...

Poluarea și poluanții mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Defrișarea pădurilor

Introducere Padurile reprezinta cea mai importanta sursa de oxigen de pe Terra. Ele cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse,...

Mediul este poluat, dar nu este curat

ARGUMENT Am realizat un proiect de specialitate pentru certificarea competenţelor profesionale pornind de la ideea că: „Mediul este poluat, dar...

Metode Moderne de Control a Incărcăturii Poluante din Sol

1. Generalități : Pe parcursul celor 400 milioane de ani de cînd viața a ieșit pe uscat, suprafața Terrei s-a schimbat fundamental, pustiurile...

Studiul Privind Transportul Poluanților Lichizi în Sol

1. POLUAREA SOLULUI Poluarea solului este acțiunea prin care omul sau natura produc modificări fizice, chimice și/sau biologice anormale care îi...

Cheltuieli și Resurse pentru Protecția Mediului în România

CAPITOLUL 1 STRATEGIA POLITICII DE MEDIU 1.1. Planificarea de mediu Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi...

Ai nevoie de altceva?