Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14455
Mărime: 1.99MB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tevi Giuliano
Facultatea de Ecologie
Universitatea Ecologica, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL GESTIUNII DEȘEURILOR ÎN UE ȘI ROMÂNIA 5
 3. I.1 Poluarea mediului prin deșeuri și principii de valorificare 5
 4. I.2. Analiza situației actuale privind gestionarea deșeurilor la nivel național și european 6
 5. I.2.1 Direcții și reglementări ale CCE 6
 6. I.2.2 Deșeuri municipale 7
 7. I.3 Legislația Uniunii Europene și a României în domeniul gestionării deșeurilor 12
 8. I.3.1 Legislația Uniunii Europene în domeniul gestionării deșeurilor 12
 9. I.3.2 Legislația României în domeniul gestionării deșeurilor 13
 10. I.4 Abordarea ecologică a gestionării deșeurilor în România 16
 11. I.5 Tranziția către ,,economia verde" 19
 12. Capitolul II STUDIU PRIVIND GESTIUNEA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ÎN SECTORUL 6 BUCUREȘTI 20
 13. II.1 Scurtă descriere a sectorului 6 din București 20
 14. II.2 Alimentarea cu apă 23
 15. II.3 Aspecte generale privind gestionarea deșeurilor în sectorul 6 București 24
 16. II.4 Gestionarea deșeurilor în Sectorul 6 București 29
 17. II.5 Evitarea producerii deșeurilor 31
 18. II.6 Depozitarea deșeurilor 33
 19. II.7 Valorificarea deșeurilor 33
 20. II.8 Tratarea și evacuarea deșeurilor reziduale 34
 21. II.8.1 Tratarea mecanico-biologică a deșeurilor reziduale 34
 22. II.9 Colectarea și transportul deșeurilor municipale 36
 23. II.9.1 Autogunoierele 37
 24. II. 10 Obiectivele unui management integrat al deșeurilor municipale în Sectorul 6 București 38
 25. Concluzii 41
 26. Bibliografie 43

Extras din licență

INTRODUCERE

În mod tradițional, deșeurile sunt considerate sursă de poluare, însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă de materiale, mai ales în condițiile în care multe dintre materialele de care avem nevoie devin tot mai rare.

Economia UE folosește anual 16 tone de materiale pe cap de locuitor, dintre acestea, 6 tone devin deșeuri, jumătate din ele ajungând la gropile de gunoi iar multe state membre se bazează încă pe depozitele de deșeuri, chiar dacă acestea nu reprezintă o soluție durabilă deoarece depozitele de deșeuri pot să contamineze solul și să polueze apa și aerul, iar eliminarea necontrolată a deșeurilor poate duce la eliberarea unor substanțe chimice periculoase, care pot avea efecte nocive asupra sănătății noastre, în plus, materialele valoroase care există în deșeuri se pierd odată cu acestea.

Opțiunea cea mai bună ar fi să împiedicăm apariția deșeurilor. Atunci când acest lucru nu este posibil, alte opțiuni ar fi reutilizarea, reciclarea și recuperarea.

Conform unui studiu realizat în 2012, dacă legislația UE în domeniul deșeurilor ar fi pusă pe deplin în aplicare, Europa ar putea realiza economii de 72 de miliarde de euro pe an, cifra de afaceri a sectorului gestionării și reciclării deșeurilor ar crește cu 42 de miliarde de euro și s-ar crea 400 000 de locuri de muncă până în 2020.

Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt legate de dorința de dezvoltare socială și economică, pe de o parte, și menținerea calității vieții, pe de altă parte. În procesul de dezvoltare, capacitățile de asimilare a componentelor de mediu (aer, apă și sol) la tipuri diferite de poluare sunt rareori luate în considerare. Problemele de poluare a mediului devin astfel complexe și creează risc de mediu ridicat.

Principiul acțiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanței de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 211/2011privind regimul deșeurilor, prezentând ierarhia deșeurilor care ,,se aplică în calitate de ordine a priorităților în cadrul legislației și a politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu, valorificarea energetică) și, ca ultimă opțiune, eliminarea".

Aplicarea principiilor dezvoltării durabile implică o nouă abordare privind deșeurile utilizând concepte de bază ecologice pentru a cântări cu precizie proiectele propuse în acest domeniu cu resursele de mediu existente. Resursele regenerabile și neregenerabile și serviciile asigurate de către componentele capitalului natural constituie suportul pentru producția de bunuri și servicii furnizate capitalului socioeconomic uman, influențând direct calitatea sănătății populației.

În abordările ecologice globale deșeurile solide reprezintă o particularitate specifică: se răspândesc conform legilor fluidelor și se colectează conform legilor solidelor. Aceasta determină un mod de manifestare la interacțiunea cu cele 3 elemente fundamentale ale mediului: aerul, apa și solul. Managementul deșeurilor trebuie să țină seama de aceste particularități și să genereze soluții adecvate.

În România deșeurile provenite din ambalaje ne-au invadat dintr-o dată. Import de alimente, import de tehnologie, import de materii prime pentru ambalaje, iar impactul social a fost atât de puternic încât populația a creat stocuri pentru a le atribui destinații suplimentare: sticle de PET, folii metalizate, folii de polietilenă etc..

Impactul ecologic negativ s-a manifestat la început mai lent, dar apoi s-a accelerat deoarece factorii politici nu a manifestat minimum de vigilență cu privire la studierea și gestionarea lor. În timp problemele ecologice au devenit atât de acute încât nu s-a mai pus problema studierii comportamentului lor pentru a surprinde acele elemente de care să se lege soluțiile tehnice care să conducă la rezolvare.

Prima parte a lucrării de licență va fi o analiză a problemelor legate de gestionarea și managementul deșeurilor în Uniune Europeană și Romania.

Compararea celor două situații a dus la rezultate neașteptate, problema deșeurilor este o prioritate deosebită pe plan global, iar la noi este ignorată, sau cel puțin slab gestionată, mai ales că în 2012 România a fost evaluată pe probleme de mediu, iar gestionarea deșeurilor a fost un steguleț roșu pe harta țării noastre.

În partea a doua a lucrării sunt analizate aspectele legate de generarea cantitativă și calitativă a deșeurilor sectorul 6 din București și identificarea principalelor probleme legate de acestea împreună cu găsirea soluțiilor privind gestionarea corectă a lor.

Scopul lucrării de licență este de a realiza un studiu privind gestionarea integrată a deșeurilor, cu sublinierea consecințelor ce derivă din nerespectarea prevederilor legale în domeniul generării deșeurilor municipale.

Obiectivele urmărite sunt:

1. Realizarea unei analize științifice privind deșeurile municipale la nivel de UE și România;

2. Sublinierea importanței relației dintre cadrul natural al municipiului București și gestionarea corectă a deșeurilor;

3. Identificarea principalelor probleme de mediu apărute datorită negestionării corespunzătoare a deșeurilor

4. Găsirea unor soluții privind protejarea mediului de agresiunea generării masive de deșeuri municipale.

Bibliografie

Badea, A., Apostol T., Marculescu C. Aspecte ale strategiei României de gestiune a deșeurilor. În: Mediul Înconjurator, 2013, nr 1, p. 25-37.

Bold, O., Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor, Ed. Tehnică, București,2004

Bold, A.V.,Maracineanu G.A. - Managementul deseurilor solide urbane si industriale,Ed.Matrix Rom,Bucuresti 2003.

Grigore, Florian, 2014, Managementul deșeurilor, Curs, București.

Rojanschi, V., Grigore, F.,Ciomoș, V., Ghidul evaluatorului și auditorului de mediu, Editura Economică, București, 2008;

Gunter, P., Economia albastră, 10 ani, 100 de inovații, 100 de milioane de locuri de muncă, editura Paldeia, 2010

Oros, V., Drăghici, C., Managementul deșeurilor, Brașov, 2002

Cadrul legislativ european și național privind gestiunea deșeurilor

http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD.

ANPM, Raportul privind Starea Mediului, 2014

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD.

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/strategii_planuri.htm

http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD. Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor.

http://www.anpm.ro/upload/3827. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

http://www.mmediu.ro/strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

http://www.mmediu.ro/img/attachment/37/strategii-planuri-studii-54786031cda10.pdf

http://www.ier.ro/index.php/site/page /acquis_comunitar Institutul European din România, web site oficial

http://www.anpm.ro/upload/3850_SNGD. Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor.

http://www.anpm.ro/upload/3827. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

Preview document

Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 1
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 2
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 3
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 4
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 5
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 6
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 7
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 8
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 9
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 10
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 11
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 12
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 13
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 14
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 15
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 16
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 17
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 18
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 19
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 20
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 21
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 22
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 23
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 24
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 25
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 26
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 27
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 28
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 29
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 30
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 31
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 32
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 33
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 34
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 35
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 36
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 37
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 38
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 39
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 40
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 41
Gestionarea integrată a deșeurilor în sectorul 6 București - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Gestionarea integrata a deseurilor in sectorul 6 Bucuresti.docx

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Regenerarea pădurii prin lucrări de reîmpădurire

Tema proiectului Sa se studieze conditiile fizice si fitogeografice din unitatea de productie VI Ibanesti, Ocolul Silvic Dorohoi, Directia Silvica...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Implementarea unui Sistem de Management al Deșeurilor pentru Regiunea Maramureș Nord

1.Introducere Managementul deşeurilor solite ridică o problemă majoră în prezent. Colectare şi transportul defectuos al deşeurilor precum şi slaba...

Dezvoltarea rurală durabilă. Studiu de caz - Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Poluarea Mediului

INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune sa analizeze impactul poluării produse de către om, voit sau nevoit, asupra mediului înconjurător....

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Calitatea Aerului în Perimetrul Șoseaua Mihai Bravu-Calea Dudești

Consideratii Generale 1.1Localizare Arealul analizat are ca limite în vest Strada Vlad Județul, în sud strada Agatha Bârsescu, în est șoseaua...

Gestiunea deșeurilor în profil teritorial - studiu de caz - sectorul 3

INTRODUCERE De multe ori ne intrebam unde o sa ajunga planeta noastra, daca va continua acest drum liniar catre autodistrugere. Multi sunt cei...

Tehnologii generale în industria alimentară - incineratoare

Cap. I Noţiuni generale 1. Incinerarea (fr. incinérer, lat. incinerare)= cremaţiune, ardere (rezultatul acesteia fiind cenuşă). [sursă...

Finanțarea Protecției Mediului Inconjurător prin Intermediul Cheltuielilor Publice

1. Cheltuieli publice pentru protectia mediului Cheltuielile publice pentru protectia mediului reflectă politica ecologică a statului şi sunt...

Serviciul public de amenajare și întreținerea spațiilor verzi

Capitolul 1. Prezentarea serviciului de amenajare şi întreţinerea spaţiilor verzi din sectorul 1 din Bucureşti Sectorul 1 al Bucureștiului este...

Ai nevoie de altceva?