Transformatoare de putere

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 2718
Mărime: 641.82KB (arhivat)
Publicat de: Dimaka R.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. TEMA DE PROIECTARE ...3
 3. 1. CALCULUL MĂRIMILOR ELECTRICE DE BAZĂ ȘI DISTANȚELE IZOLANTE 4
 4. 1.1. Calculul mărimilor electrice de bază și distanțele izolatoare ..4
 5. 1.2. Precizarea dimensiunilor de bază ale transformatorului ..6
 6. 2. CALCULUL ÎNFĂȘURĂRILOR 7
 7. 2.1. Calculul înfășurărilor de JT 7
 8. 2.2. Calculul înfășurărilor de ÎT 9
 9. 3. CALCULUL PARAMETRILOR DE SCURTCIRCUIT 12
 10. 4. CALCULUL TENSIUNII DE SCURTCIRCUIT 13
 11. 5. CALCULUL FORȚELOR MECANICE LA SCURTCIRCUIT 13
 12. 6. CALCULUL SISTEMULUI MAGNETIC 15
 13. 7. CALCULUL PIERDERILOR DE MERS ÎN GOL 16
 14. 8. CALCULUL CURENTULUI DE MERS ÎN GOL 17
 15. 9. CALCULUL GEOMETRIC AL CARCASEI ȘI DETERMINAREA MASEI
 16. MATERIALELOR CONSTRUCTIVE 18
 17. ÎNCHEIERE 20
 18. CONCLUZIE 20
 19. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din proiect

INTRODUCERE

Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice.

Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent alternativ (frecvența rămâne aceeași). Transformatorul are două funcții:

- de transportare a energiei electrice

- de distribuție a energiei electrice.

Domeniul de aplicație a transformatorului electric este extrem de vast și construcția este foarte variată. Un rol deosebit îl au transformatoarele în energetică, deoarece permite să se transforme parametrii energiei electrice din primar (tensiune, curent), obținându-se în secundar parametrii necesari receptorului. Transformatorul în energetică îndeplinește două funcții de bază: transformă energia electrică și o repartizează între consumatori prin intermediul liniilor electrice. Astfel de transformatoare se numesc de putere și se instalează la stațiile electrice pentru ridicarea sau coborârea tensiunii.

Procesul de elaborare și proiectare a transformatorului electric reprezintă rezolvarea în complex a mai multor sarcini tehnice, economice, probleme ce țin de fiabilitate, exploatare etc.

În sistemul electroenergetic național sunt utilizate transformatoare cu un diapazon variat de puteri. Transformatoarele cu puterea de până la 4 kVA monofazate și până la 5 kVA trifazate sunt considerate transformatoare de distribuție, iar transformatoarele cu puterea de peste 5 kVA monofazate și peste 6,3 kVA trifazate se consideră transformatoare de putere.

Transformatoarele pentru instalațiile de utilizare a energiei electrice sunt de o mare diversitate constructivă, în funcție de rolul concret pe care trebuie să-l îndeplinească. Astfel se construiesc: transformatoare pentru sudură, trnasformatoare pentru acționări electrice, transformatoare pentru protecția muncii, transformatoare pentru cuptoare electrice, transformatoare de măsură, transformatoare pentru redresare, transformatoare pentru circuite electronice (care la rândul său pot fi foarte diverse în funcție de construcție, destinație, frecvența tensiunii de alimentare, performanțele impuse), etc.

După modul de răcire transformatoarele se clasifică în:

- transformatoare cu răcire cu lichid (de obicei cu ulei de transformator),

- transformatoare cu răcire cu gaz (de obicei cu aer):

- naturală;

- forțată.

Din punct de vedere al utilizării transformatoarele se clasifică în:

- transformatoare de putere;

- transforamtoare de construcție specială;

După numărul de înfășurări transformatoarele se clasifică în:

- transformator cu două înfășurări;

- transformatoare cu mai multe înfășurări.

Regimul nominal de funcționare al transformatorului esteregimul pentru care a fost proiectat și construit transformatorul și este definit prin ansamblul valorilor mărimilor electrice sau de altă natură înscrise pe plăcuța trnasformatorului. Funcționarea în regim nominal este fixată de următoarele mărimi: putere, tensiune primară și secundară, curenți, tensiune de scurtcircuit, raport de trnasformare, frecvență.

SARCINA

pentru proiectul de curs la mașini electrice

Tema: „Transformatoare de putere”

1. Puterea nominală Sn = 63 kVA

2. Tensiunea nominală de linie a înfășurării

- de joasă tensiune U1n = 0,4 kV

- de înaltă tensiune U2n = 6 kV

3. Numărul de faze m = 3

4. Frecvența nominală f = 50 Hz

5. Schema și grupul de conexiune Y/ Y0 - 0

6. Procedeul de răcire aer

7. Regimul de lucru continuu

8. Materialul înfășurării cupru

9. Metoda de instalare extern

10. Pierderile nominale la scurtcircuit Psc = 1280 W

11. Tensiunea nominală la scurtcircuit Usc = 4,0 %

12. Pierderile la mers în gol P0 = 300 W

13. Curentul de mers în gol i0 = 4,5 %

1. CALCULUL MĂRIMILOR ELECTRICE DE BAZĂ ȘI DISTANȚELE IZOLANTE

1.1. Calculul se efectuează pentru transformatorul trifazat cu înfășurare concentrică.

1.1.1. Puterea unei faze a transformatorului (vezi formula 3.1 pag.97), kVA

,

unde: S = 63 kVA - puterea aparentă nominală a transformatorului;

m = 3 - numărul de faze.

1.1.2. Puterea aparentă pe o coloană (vezi formula 3.2 pag.97), kVA

,

unde: c = 3 - numărul de coloane.

1.1.3. Curentul nominal de linie a înfășurării pe o coloană a transformatorului trifazat (vezi formula 3.3 pag. 97), A

J.T. ,

Î.T. .

Bibliografie

1. П.T. Tиxoмиpoв. Рacчёт тpaнcфopмaтopoв.Mocкa Энepгoaтoмизaдaт 1986.

Preview document

Transformatoare de putere - Pagina 1
Transformatoare de putere - Pagina 2
Transformatoare de putere - Pagina 3
Transformatoare de putere - Pagina 4
Transformatoare de putere - Pagina 5
Transformatoare de putere - Pagina 6
Transformatoare de putere - Pagina 7
Transformatoare de putere - Pagina 8
Transformatoare de putere - Pagina 9
Transformatoare de putere - Pagina 10
Transformatoare de putere - Pagina 11
Transformatoare de putere - Pagina 12
Transformatoare de putere - Pagina 13
Transformatoare de putere - Pagina 14
Transformatoare de putere - Pagina 15
Transformatoare de putere - Pagina 16
Transformatoare de putere - Pagina 17
Transformatoare de putere - Pagina 18
Transformatoare de putere - Pagina 19
Transformatoare de putere - Pagina 20
Transformatoare de putere - Pagina 21
Transformatoare de putere - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Transformatoare de putere.docx

Alții au mai descărcat și

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia...

Instalații electrice de joasă tensiune

TEMA DE PROIECTARE Proiectarea instalatiei electrice de joasa tensiune la SC. GLOBAL SAFETI TEXTILES S.A. RO Tg Mures. Pentru prezentul obiectiv...

Centratele Termice CET

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1.1. Consideraţii generale Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar...

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Ai nevoie de altceva?