Partea electrică a stației 50 MW

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 3980
Mărime: 737.18KB (arhivat)
Publicat de: Vladislav V.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Păduraru Ion
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. SARCINA PROIECTULUI DE AN ... 2
 2. INTRODUCERE 4
 3. 1 ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNI ELECTRICE A STAȚIEI ELECTRICE ... 5
 4. 1.1 Analiza sarcinii . 5
 5. 1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină ... 5
 6. 1.3 Elaborarea schemei de principiu a stației electrice . 8
 7. 1.4 Alegerea sarcinii transformatoarelor instalate la stație ... 9
 8. 2 CALCULUL CURENȚILOR DE SCURTCIRCUIT . 12
 9. 2.1 Prezentarea schemei echivalente și calculul reactanțelor în unități relative ... 12
 10. 2.2 Calculul curentului de s.c. la barele de TS .. 13
 11. 2.3 Calculul curentului de s.c. la barele TI 13
 12. 2.4 Determinarea curenților Ipτ și iaτ .. 13
 13. 3 ALEGEREA APARATELOR ȘI CONDUCTOARELOR DIN STAȚIA ELECTRICĂ ... 15
 14. 3.1 Alegerea aparatelor de comutație din circuitele primare . 15
 15. 3.1.1 Alegerea întreruptoarelor . 15
 16. 3.1.2 Alegerea separatoarelor ... 18
 17. 3.2 Alegerea secțiunilor legăturilor conductoare în circuitele primare din stația electrică ... 19
 18. 3.2.1 Alegerea secțiunii conductoarelor rigide(barelor) ... 19
 19. 3.2.2 Alegerea conductoarelor flexibile neizolate 20
 20. 3.2.3 Alegerea conductoarelor flexibile izolate (cablurilor) 21
 21. 3.3 Alegerea izolatoarelor . 23
 22. 4 SERVICIILE PROPRII, MĂSURĂRI ELECTRICE, CIRCUITE DE COMANDĂ ȘI CONTROL DIN STAȚII ELECTRICE .. 24
 23. 4.1 Alegerea și verificarea clasei de precizie a transformatorului de curent instalat în circuitul LEA-110 kV .. 24
 24. 4.2 Alegerea și verificarea clasei de precizie a transformatorului de tensiune racordat la BC-110 kV .. 26
 25. 4.3 Alegerea aparatelor de măsură în circuitele stației electrice ... 27
 26. 5 SCHEMA DE ALIMENTARE A SERVICIILOR PROPRII A STAȚIEI .. 28
 27. 6 ELABORAREA CONSTRUCȚIEI INSTALAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE A STAȚIEI ELECTRICE 30
 28. CONCLUZIE .. 31
 29. BIBLIOGRAFIE 32

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent).

Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de energie - poate fi obținută, cu randamente bune, din oricare altă formă de energie, poate fi transmisă rapid și economic la distanțe mari, se poate distribui la un număr mare de consumatori de puteri diverse, se poate transforma în alte forme de energie, în condiții avantajoase, este "curată", adică odată produsă nu este poluantă, se pretează bine la automatizări, se poate măsura cu precizie etc., prezența unor astfel de avantaje au determinat extinderea continuă a domeniilor de utilizare a acesteia și implicit a crescut numărul și puterea instalațiilor destinate acestui scop.

Deoarece energia electrică solicitată de consumatori nu poate fi stocată, ea trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale. Această condiție este îndeplinită întrucât producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta și decurg în cadrul unui ansamblu de instalații ce alcătuiesc sistemul energetic (SE). Pentru a fi transportată energia electrică necesită a fi transformată de mai multe ori în scopul micșorării pierderilor. Transformarea la diferite nivele de tensiune este realizată în stațiile și posturile de transformare, care reprezintă nodurile sistemului eletroenergetic și la care sunt racordate liniile electrice.

Instalațiile electrice din componența stațiilor și posturilor de transformare pot fi împărțite în următoarele categorii:

- Circuitele primare ale stației electrice sunt cele parcurse de energia electrică care circulă dinspre centrale spre consumatori, totodată și cele care nu sunt parcurse de fluxul principal de energie, dar care sunt racordate în derivație la diverse circuite primare pe care le deservesc.

-Circuitele electrice secundare deservesc circuitele primare și se caracterizează prin faptul că nu sunt parcurse de fluxul principal de energie care circulă spre consumatori, precum și prin niveluri reduse ale tensiunii (de exemplu Un= 220 V, curent continuu) și foarte reduse ale curenților (de exemplu In= 5 A, în secundarul transformatorului de curent).

-Serviciile proprii ale stațiilor electrice (consumatorii proprii tehnologici) constituie: instalațiile de răcire și de reglaj ale transformatoarelor, instalațiile de încărcare ale bateriilor de condensatoare, dispozitivele de acționare ale întreruptoarelor și separatoarelor, instalația de iluminat de forță și de siguranță.

Instalațiile auxiliare din stațiile electrice pot include: bateria de acumulatoare, instalația de legare la pământ, instalația de protecție contra loviturilor de trăsnet, etc.

1 ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNI ELECTRICE A STAȚIEI ELECTRICE

1.1 Analiza sarcinii

Conform datelor inițiale se cere de proiectat partea electrică a unei stații electrice de transformare cu puterea nominală de 50 MW. În datele inițiale se prezintă curba de sarcină de iarnă (fig. 2.8 (з) [1]), iar cea de vară constituie 70% din cea de iarnă.

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină

Curba de sarcină reprezintă variația în timp a puterii active (sau aparente). Curbele de sarcină sunt utilizate la etapa de proiectare a instalațiilor electrice și apoi la exploatarea lor. În funcție de perioada în care se indică aceste sarcini, curba de sarcină poate fi:

- de zi;

- de sezon;

- anuală;

- pentru alte perioade de timp.

În tabelul 1.1 se prezintă datele necesare pentru a construi curbele de sarcină: de iarnă și de vară.

Tabelul 1.1 - Curbele de sarcină zilnice (iarna, vară)

t, h 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24

S, % 55 60 45 70 80 100 90 80 95 70 60 50

Siar, MVA 30,90 33,71 25,28 39,33 44,94 56,18 50,56 44,94 53,37 39,33 33,71 28,09

Svar, MVA 21,63 23,60 17,70 27,53 31,46 39,33 35,39 31,46 37,36 27,53 23,60 19,66

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1 se construiesc curbele de sarcină zilnice: pentru o zi de iarnă și de vară (fig.1.1).

Bibliografie

1. Нeклeпaeв Б.Н., Кpючкoв И.П. Элeктpичecкaя чacть элeктpocтaнций и пoдcтaнций. Спpaвoчныe мaтepиaлы для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.

2. Рoжкoвa Л.Д., Кoзyлин В.С. Элeктpooбopyдoвaниe cтaнций и пoдcтaнций. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1987.

3. Dobrea Ina Îndrumar metodic pentru elaborarea proiectului de an la disciplina PARTEA ELECTRICĂ A CENTRALELOR. Chișinău, UTM, 2007

4. https://www.gegridsolutions.com/hvmv_equipment/catalog/gl314.htm

5. https://library.e.abb.com/public/46195528a3a34f098308766b6f05e625/ca_vd4-40ka(ru)g_1vcp000001.pdf

6. https://library.e.abb.com/public/a8ca6ae4d816ebbac1257b6700314111/br_tg(ru)c_2gja708402-04.2013.pdf

Preview document

Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 1
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 2
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 3
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 4
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 5
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 6
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 7
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 8
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 9
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 10
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 11
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 12
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 13
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 14
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 15
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 16
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 17
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 18
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 19
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 20
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 21
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 22
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 23
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 24
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 25
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 26
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 27
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 28
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 29
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 30
Partea electrică a stației 50 MW - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Partea electrica a statiei 50 MW.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza schemei electrice monofilare a unei stații electrice reale

1. PREZENTAREA STAȚIEI: Numele stației: Stația 110/20/10 kV CÂMPINA Localizare: Stația electrică de 110/20/10 kV CÂMPINA este amplasată in...

Proiectarea unei rețele electrice cu tensiunea 35 - 220 kv menită să alimenteze o regiune cu energie electrica, formată din 6 consumatori

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Acționarea electrica reglabilă a sistemului de pompare

INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in...

Curbă zilnică de sarcină

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Selectarea și Dimensionarea Transformatoarelor

La transformatoarele de putere, principala consecinta a curentilor armonici este cresterea pierderilor, în principal în înfasurari, datorita...

Mărimi și unități de măsură

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Te-ar putea interesa și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Politica energetică în România

Datorită unor particularităţi ale industriei energetice, toate guvernele naţionale au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o...

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare....

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Gestionarea deșeurilor la o centrală termică de cartier

I. SERVICII PRORII ŞI INSTALAŢII AUXILIARE DIN CENTRALE SI STAŢII ELECTRICE 1.1. Servicii proprii ale centralelor electrice Centralele electrice...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Ai nevoie de altceva?