Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6866
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Publicat de: Stefan Alin S.
Puncte necesare: 6
Specializare: ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile
zona costiera - proiect

Extras din proiect

Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 A la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

În mare, obiectivele planului de management vizează asigurarea unui stări favorabile de conservare a speciilor de interes conservativ comunitar, gestionarea durabilă a resurselor naturale și conservarea peisajului actual prin menținerea și încurajarea activităților antropice tradiționale.

Informații Generale

Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră se învecinează cu teritoriul administrativ a două județe, și anume: Constanța și Tulcea.

Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră se poziționează de-a lungul țărmului Mării Negre cu unele întreruperi în zonele cu desfășurare de activități economice, industriale și de transport, așa cum se prezintă în anexa nr. 1 la Planul de management.

Astfel întinderea Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră este spre est de linia de demarcare a țărmului în largul Mării Negre până la izobata de 22 de metri. Valoarea de suprapunere a sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră cu UAT-urile din zonă este 0, dar există o serie de localități limitrofe acestuia în partea vestică și anume:

- în județul Constanța: 12 localități - comuna Limanu, municipiul Mangalia, comuna Costinești, comuna 23 August, comuna Tuzla, Eforie, comuna Agigea, municipiul Constanța, Năvodari, comuna Corbu, comuna Istria, comuna Mihai Viteazu;

- în județul Tulcea: 4 localități - comuna Jurilovca, comuna Murighiol, Sulina, comuna Sfântu Gheorghe.

Coordonatele sitului ROSPA0076 Marea Neagră sunt: N 44°39'23" și E 29°12'28". Conform bazei de date Corine Land Cover produsă pentru anul 2006, tipul de utilizare a terenului din cadrul sitului Natura 2000, ROSPA0076 Marea Neagră, este unul singur, respectiv CLC 523 Zone marine, insule maritime.

Având în vedere suprapunerea Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră cu rețeaua de SCI-uri marine: ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud, ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0237 Structurile submarine metanogene de la Sfântu Gheorghe, ROSCI0066 Rezervația Biosferei Delta Dunării - zona marină, ROSCI0281 Cap Aurora și respectiv ROSC10293 Costinești - 23 August, în procesul de elaborare a Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră au fost consultați custozii acestor situri în vederea armonizării problematicii comune tuturor acestor arii naturale protejate de interes comunitar.

Precizăm că pentru Situl Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud s-a realizat un plan de management separat de acesta prin proiectul Management integrat al rețelei de situri marine Natura 2000 -SCI de la litoralul românesc.

Caracterizarea geologică și influența geologiei asupra speciilor și habitatelor

Bazinul Mării Negre se subdivide, din punct de vedere morfotectonic și morfostructural în două provincii: centrală și marginală. Siturile analizate se suprapune peste provincia marginală cu o structură, tectonică și morfogeneză complexă.

Bazinul Mării Negre, numit și Bazinul Euxinic, se află în partea sudică a plăcii litosferice eurasiatice în apropierea contactului cu plăcile litosferice africană și arabică. Aici au avut loc procese geotectonice de formare a platformelor, munților și bazinelor de sedimentare într-o succesiune din care a rezultat structura, tectonică și relieful actuale.

Cercetările magnetice, gravitaționale și datele rezultate din analizele seismo-acustice au dovedit că, din punct de vedere geologic și geofizic, bazinul Mării Negre se dezvoltă atât pe crustă continentală, cât și pe crustă oceanică.

Bazinul Mării Negre este un bazin tectonic alcătuit din două compartimente, vestic și estic, separate de creasta Andrusov cu aspect de horst.

Întreaga regiune se suprapune unui fundament dezvoltat pe crustă oceanică și pe crustă continentală distribuite neuniform în profilul transversal vest-est al bazinului.

Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră se suprapune crustei continentale situată pe marginile bazinului vestic. Aceasta se caracterizează prin coborârea discontinuității Moho 12 până la aproximativ 35 km adâncime, prin îngroșarea stratului bazaltic care ajunge la 15-18 km și prin extinderea largă a stratului granitic acoperit cu alte tipuri de sedimente consolidate.

Bazinul Mării Negre poate fi divizat în patru zone fiziografice: platforma continentală care ocupă 29,9% din suprafața totală, abruptul 27,3%, bazinul de adâncime 30,6% și câmpia abisală 12,2%.

Toată zona de coastă a Mării Negre cu o lungime de 244 km, de la golful Musura până la Vama Veche se găsește, din punct de vedere fiziografic în zona de platformă continentală.

Zona litorală românească cuprinsă între Golful Musura și Sfântul Gheorghe se caracterizeză prin țărmuri în general joase, puțin crestate, cu plaje nisipoase care se continuă cu platforma continentală. Sudul litoralului este un țărm mai înalt, însoțit pe alocuri de faleze abrupte supuse abraziunii. Platforma continentală din dreptul litoralului românesc, se adâncește treptat spre est, cu o pantă generală de 1,4-2,2‰, ajungând în zona nordică la lățimi de aproape 200 km, de două ori mai extinsă decât zona sudică de 100 km

Preview document

Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 1
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 2
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 3
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 4
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 5
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 6
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 7
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 8
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 9
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 10
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 11
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 12
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 13
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 14
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 15
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 16
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 17
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 18
Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Managementul ariile marine protejate de la litoralul romanesc al Marii Negre.docx

Te-ar putea interesa și

Controlul și monitorizarea plajelor de pe litoralul Mării Negre

I. Generalitati. Litoralul românesc (la Marea Neagră) se întinde de la granița cu Ucraina (Nord) până la cea cu Bulgaria (Sud). Este cea mai...

Zona costieră a României - Marea Neagră

CAPITOLUL 1: GENERALITĂŢI 1.1 Date generale – zona costieră Lungimea litoralului României este de 244 kilometri, reprezentând 7,65% din lungimea...

Rezervația marină 2 Mai - Vama Veche

Introducere Lucrarea reprezinta o expunere a Rezervatiei Vama Veche, in care s-au scos in evidenta, atat starea ecosistemului din Vama Veche, dar...

Poluarea Apelor Continentale

Astfel, poloarea apei reprezinta alterarea calitatilor ei fizice, chimice si biologice si este produsa direct sau indirect in modul natural sau...

Poluarea Mării Negre

În ultimele trei decade Marea Neagră a suferit o degradare importantă a resurselor naturale. Fenomenele antropice semnificative cu influenţe...

Ai nevoie de altceva?