Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 27418
Mărime: 902.57KB (arhivat)
Publicat de: Cristina A.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Savin Petronela
Facultatea de Litere
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau
Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Cuprins

 1. ARGUMENT ...4
 2. Capitolul I Importanța dezvoltării vocabularului în învățământul primar
 3. I.1.Structura vocabularului ...6
 4. I.1.1. După importanță 6
 5. I.1.1.1. Vocabularul fundamental .7
 6. I.1.1.2.Masa vocabularului 7
 7. I.1.2. După origine ..8
 8. I.1.2.1. Cuvinte provenite din perioada prelatină ..8
 9. I.1.2.2. Cuvinte din latină ..9
 10. I.1.2.3. Cuvinte din slavă ...9
 11. I.1.2.4. Cuvinte din turcă .10
 12. I.1.3. După actualitate 10
 13. I.1.3.1. Arhaisme ..10
 14. I.1.3.2. Neologisme ...11
 15. I.1.4. După criteriul geografic .12
 16. I.1.4.1.Regionalisme ..12
 17. I.1.5. După clasa socială ..12
 18. I.1.5.1. Termeni tehnici .12
 19. I.1.5.2 Elemente de jargon ...13
 20. I.1.5.3. Elemente de argou 13
 21. I.2. Categorii semantice ..14
 22. I.2.1. Sinonime 14
 23. I.2.2. Antonime ...15
 24. I.2.3 Paronime 15
 25. I.2.4. Omonime ...15
 26. I.2.5. Cuvinte polisemantice ...16
 27. I.3. Categorii frazeologice .16
 28. I.3.1. Expresii .16
 29. I.3.2. Locuțiuni substantivale .16
 30. Capitolul II Rolul și necesitatea dezvoltării vocabularului în formarea elevului
 31. II.1 Dezvoltarea vocabularului: îmbogățire, nuanțare și activizare 19
 32. II.2 Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare și extrașcolare ...20
 33. II.3 Tipuri de activități extracurriculare realizate în învățământul primar ..22
 34. Capitolul III Coordonatele cercetării privind dezvoltarea vocabularului școlarilor prin activitățile extracurriculare
 35. III.1. Scopul cercetării ...24
 36. III.2. Ipoteza cercetării ..24
 37. III.3. Obiectivele cercetării 24
 38. III.4. Variabilele cercetării 25
 39. III.5. Coordonatele cercetării 25
 40. III.5.1. Eșantionul de subiecți ..25
 41. III.5.2. Eșantionul de conținut .25
 42. III.5.3. Locul și durata cercetării .25
 43. III.5.4. Metodologia cercetării 26
 44. III.5.5. Etapele cercetării .28
 45. III.5.5.1. Etapa pre-experimentală ..28
 46. III.5.5.2. Etapa experimentală 43
 47. III.5.5.3. Etapa post-experimentală 66
 48. Capitolul IV Analiza rezultatelor cercetării
 49. Concluzii .85
 50. Bibliografie .86
 51. ANEXE ..88

Extras din licență

ARGUMENT

Procesul instructiv-educativ presupune crearea unei relații temeinice între activitățile școlare și cele extracurriculare, cele din urmă având numeroase valențe formative, ce oferă oportunitatea elevilor să se manifeste creativ, iar cadrul didactic reușește astfel astfel să reverse asupra lor spiritul inovator. Dezvoltarea personalității elevilor constituie o sarcină primordială a învățătorului,condiționat fiind de scopul de a modela sufletele și mintea elevilor, a conduitei acestora în funcție de cerințele societății actuale.

Activitățile extracurriculare sunt complementare celor de învățare, ce vizează lărgirea orizontului elevilor, îmbogățirea cunoștințelor, dezvoltarea priceperilor și deprinderilor, cultivarea interesului pentru artă și literatură, gestionarea timpului liber prin realizarea de activități inovatoare. Pentru ca aceste activiăți să fie realizate, școala trebuie să fie deschisă spre aceste activități.

Activitățile extracurriculare urmăresc dezvoltarea aptitudinilor elevilor, antrenarea acestora în activități variate, ce au un conținut bogat de informație, pregătindu-l pe acesta pentru rigorile societății de mâine.

Cercetarea pe care eu am realizat-o a vizat dezvoltarea vocabularului elevilor prin activități extracurriculare, la nivelul învățământului primar. Dorința de a cunoaște și de a utiliza elevii corect limba română a fost punctul de plecare al acestei lucrări.

Din nefericire, societatea de astăzi, este alterată de incapacitatea de relaționare corectă dintre indivizi. Transmiterea informației se face de multe ori în mod eraonat, distorsionat, asftel relațiile devin din ce în ce mai rigide, mai lipsite de afectivitate, de întrajutorare și de compasiune. Rutina este cea care ne afectează conduita, ne presează, astfel încât, de multe ori, nici în cadrul procesului educațional, nu reușim să creăm atmosferă relaxantă, învățarea devenind mai dificilă.

Prin abordarea activităților extracurriculare desfășurate la nivelul învățământului primar, am dorit să evidențiez contribuția majoră pe care o au acestea în dezvoltarea intelectuală și socială a acestora.

Activitățile extracurriculare presupun o documentare riguroasă asupra oportunităților oferite de ele prin specificul lor, dacă pot fi urmate la clasa de elevi asupra căreia se dorește a le aplica, valențele educative de care dispun activitățile, subiectul care se dorește dezvoltat, ce materiale trebuiesc procurate sau chiar confecționate. Deși activitățile extracurriculare sunt relaxante pentru elevi, cadrul didactic trebuie să fie foarte organizat în planificarea și organizarea acestora.

Activitățile extracurriculare pot fi de tipul : excursiilor, serbărilor școlare, vizitelor la muzee, vizionarea de spectacole, vizionarea de filme educative, concursuri, expoziții. Cele pe care eu le-am aplicat au fost vizionarea de filme educative, vizionarea de spectacole, expoziții (de desen) și serbare școlară (șezătoare literară).

În urma desfășurării programului experimental, am observat o mai bună colaborare între elevi, exprimarea lor a devenit mai nuanțată și corectă, spiritul de echipă este mai dezvltat, se exprimă deschis, fără a le fi teamă de eșec (în special în recitarea poeziilor și dramatizare), respectă regulile de lucru în realizarea unei compoziții plastice.

Principalul obiectiv, acela de a devzolta vocabularul elevilor prin intermediul activităților extracurriculare a fost îndeplinit datorită acestor activități, asupra cărora cadrele didactice ar trebui să încline mai mult. Caracterul interdisciplinar al acestor activități oferă oportunități nemărginite, provoacă elevii în cercetarea individuală, le dezvoltă gustul pentru artă, pentru poezie, pentru frumos. Îi determină să coopereze cu ceilalți colegi pentru a obține succesul, relațiile dintre aceștia se consolidează. Cadrul didactic reușește să îi cunască în elementul lor, necondiționați de cerințele școlare

Concluzia mea este că realizarea activităților extracurriculare reprezintă o oportunitate necontestabilă în dezvoltarea școlarilor, atât din punct de vedere intelectual, cât și afectiv și social.

Capitolul I Importanța dezvoltării vocabularului în învățământul primar

Limba s-a constituit din nevoia oamenilor de a relaționa eficient, de a împărtăși sentimente și trăiri, dar și de a transmite următoarelor generații noi descoperiri, acest lucru presupunând exprimarea lor prin viu grai.

Este primordial să iți cunoști limba, să exprimi corect ceea ce gândești, ceea ce simți, ce crezi, utilizând adecvat cuvintele vocabularului. Aceasta este o dovadă a unei bune educații, a cinstirii propriei limbi și implicit a propriei persoane.

Îmbogățirea vocabularului se poate realiza prin intermediul a două căi: cea dirijată și cea spontană. Cea dirijată este exercitată de către școală, iar cea spontană este asigurată de familie și mijloacele de culturalizare. Dintre cele două căi de acțiune, cea dirijată este pivotul central al procesului de îmbogățire a vocabularului.

Vorbirea, fie cea orală, fie cea scrisă, se află pe un loc central în sistemul informațional. De aceea, perfecționarea acesteia constituie un obiectiv prioritar pentru cadrul didactic și, din punctul meu de vedere, fără a supraevalua, chiar o sarcină patriotică.

În urma analizării afirmației pedagogului Robert Dottrens, precum că: ideile, cunostințele, sentimentele se exprimă cu ajutorul cuvintelor, prin vorbire sau prin traducerea acesteia în scris.A face pe copil să vorbească în mod corect limba maternă și să o înțeleagă bine, înseamnă a servi deopotrivă individul și societatea, evidențiem importanța stăpânirii regulilor gramaticale, fonetice, a unui vocabular bine dezvoltat, atât de către emițător (cadrul didactic), cât și de receptor ( elev). Vocabularul stă la baza transmiterii informației, indiferent de natura acesteia, fiind instrumentul cel mai prolific al propagării ei. Școala este principalul asamblu de mijloace care îl stilizează și îl formează pe individ să se exprime logic, expresiv, coerent și complet in comunicarea scrisă sau orală.

Învățătorul este cel care dă copilului posibilitatea, prin intermediul alfabetizării, să dobândească instrumentele cunoașterii și descoperirii informașiilor din domenii vaste precum domeniul cultural, științific, luminând pe măsura puterii lui calea spre îmbogățirea, insușirea și structurarea limbii materne. Studiul permanent al limbii și literaturii române este cheia succesului, pe care o dobândesc elevii în dezvoltarea lor ca și ființe sociale.

Inocularea unei atitudini pozitive față de învățare în conștiința elevilor, ajutarea lor să perceapă cât de înălțător este să culegi roadele unei bune ducații, se implementează încă din cel mai incipient stadiu al procesului de educație. O muncă susținută și integrată este baza dezvoltării vocabularului.

Bibliografie

1. Barbu, H., Popescu, E., Șerban, F., Activități de joc și recreativ-distractive - Manual pentru școli normale, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1993.

2. Berea-Găgeanu, E., Moigrădeanu, D., Popescu, D., F. (coord.), Tabarcea, C., Limba română - manual pentru clasele a IX-a și a X-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998.

3. Bulc, M., Driha, O., Elemente de didactică preșcolară aplicată, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2013.

4. Damșa, I., Ivănuș, Z., Toma-Damșa, M., Dezvoltarea vorbirii în grădinița de copii și în clasele I și a II-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.

5. Fichioș, M., Savin, P., Ghid metodologic pentru învățământul primar, Institutul European, 2017.

6. Graur, Al. (coord.), Gramatica limbii române, vol. I, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966.

7. Hristea, Th. (coord.), Sinteze de limba română - ediția a treia revăzută și din nou îmbogățită, București, Editura Albatros, 1984.

8. Ion Coteanu, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura Albatros, 1982.

9. Metea, A. (coord.), Limba română pentru elevi. Vocabular, morfologie, sintaxă - sinteze, scheme, exerciții, Timișoara, Editura Helicon, 1993.

10. ***https://ro.pinterest.com/, accesat în data de 30.05.2019 la ora 9:44.

11. ***https://www.youtube.com/watch?v=UX8kAZGn-kQ&t=12s, accesat în data de 2.06.2019 la ora 18:19.

12. ***https://www.youtube.com/watch?v=PeRq7H-sOhY, accesat în data de 2.06..2019 la ora 19:00.

13. ***https://dexonline.ro/definitie/lexicologie, accesat în data de 29.04.2019 la ora 9.36.

14. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Vocabularul_limbii_rom%C3%A2ne, accesat în data de 3.06.2019 la ora 20.10.

15. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Semantic%C4%83 accesat pe 4.06.2019 la ora 10:05.

16.***https://issuu.com/alexdb19/docs/un_alt_mode_de_a_invata_nr1v6?fbclid=IwAR39M9SFTnZDTZ9tOOf9qASCaLdzRrqjx_mUF_g8UXZWJaCnUKL-XRcL6Yg, accesat în data de 7.06.2019 la ora 11.10.

17. Glogor, A, Marin, I, Ilian, A, Neagoe, E, Limba și literatura română-,anual pentru clasa a XII-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998

18. Popescu, Ș., Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciții,București, Editura Didactică și Pedagogică, 1971

19. Pădureanu, V., Cherkez, M., Lupu, F., Limba românî- manual pentru clasa a V-a, București, Editura ALL Educational, 1997

20. Farcaș, G.-A., Cristea, C, Soficu, G., Dima, L., Lazăr, P-A., Proiecte didactice pentru învățământul primar, Iași, Editura SF. Mina, 2015

Preview document

Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 1
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 2
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 3
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 4
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 5
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 6
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 7
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 8
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 9
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 10
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 11
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 12
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 13
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 14
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 15
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 16
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 17
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 18
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 19
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 20
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 21
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 22
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 23
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 24
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 25
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 26
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 27
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 28
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 29
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 30
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 31
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 32
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 33
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 34
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 35
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 36
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 37
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 38
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 39
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 40
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 41
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 42
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 43
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 44
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 45
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 46
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 47
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 48
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 49
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 50
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 51
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 52
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 53
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 54
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 55
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 56
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 57
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 58
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 59
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 60
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 61
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 62
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 63
Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea vocabularului prin activitati extracurriculare la nivelul invatamantului primar.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale educării preșcolarilor pentru cunoașterea mediului

1.Importanţa cunoaşterii mediului înconjurător în grădiniţa de copii Mediul înconjurător în care copiii îşi desfăşoară activitatea, prin variatele...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Ai nevoie de altceva?