Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 16 din 253

Expertiză contabilă și consultanță fiscală

Unități de învățare: Expertul contabil Expertiza contabila Obiectivele temei: - înțelegerea conceptelor și formarea perspectivelor privind expertiza contabilă; - însușirea conceptului de expertiză contabilă; - cunoașterea profesiei de expert contabil. Timpul alocat temei: 2 ore Bibliografie recomandată: 1.... citește mai departe

60 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate publică

1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și desfășoară activitatea, fiind reprezentate de acele entități care contribuie la realizarea funcțiilor sale în domeniul administrației publice, în sfera acțiunilor... citește mai departe

348 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imobilizări necorporale și financiare

Imobilizări necorporale Definiție: Un activ necorporal este un activ identificabil monetar, fără substanță fizică, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative. Structura... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J08/2886/25.10.2007 Cod unic de înregistrare fiscală: 1962437 Atribut... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografie contabilă

1. Prezentarea Firmei În prezenta lucrare s-a urmărit organizarea contabilității societății comerciale S.C. SARA S.A., care este o societate pe acțiuni, în luna august 2006. Societatea are sediul în București, Strada Unității nr. 87 și are ca domeniu de activitate producerera și comercializarea obiectelor... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Estimarea, calculul și contabilizarea provizioanelor cu referire la IAS 37 - Provizioane, datorii și active contingente

Obiectivul acestui Standard este de a se asigura că baza de evaluare și criteriile de recunoaștere adecvate sunt aplicate provizioanelor, datoriilor și activelor contingente și că sunt prezentate suficiente informații în cadrul notelor la situațiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înțeleagă... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Determinarea perimetrului de consolidare și alegerea metodelor de consolidare

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se intâlnesc atât agenți economici care iși desfășoara activitatea ca entități juridice independente cât și grupuri de societăți legate între ele din punct de vedere economic și financiar, sub controlul sau influența uneia dintre ele. Grupurile de societăți... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate lucrative(prin acte de comert ) si ca activitate nelucrativa (prin acte civile non profit ) -activ lucrativa : prin acte de comert (comercianti pers fizice si asociatii... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe internaționale

CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE INTERNAȚIONALE Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile economice internaționale atrage automat după sine formarea relațiilor financiar-valutare internaționale, care reprezintă expresia bănească exprimată în valută a... citește mai departe

75 pagini Gratis Extras Preview

Etică profesională și dilemele etice - Codul etic al profesioniștilor contabili

Etica profesională și dilemele eticii reprezintă subiectul abordat in această lucrare, însoțit de un exemplu de etică și anume cea a profesioniștilor contabili. Etica este acea parte a filozofiei care studiază fundamentele moralei, respectiv, ansamblul de reguli, de credințe si valori care funcționează ca norme... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Raport de expertiză contabilă

CAP.1. INTRODUCERE 1.1 Subsemnata Popa Alina, expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil cu numarul 18776, inscris in Tabloul C.E.C.C.A.R. partea I, am fost desemnata de catre Judecătoria Brăila, sa efectuez expertiza contabila judiciara in dosarul nr. 111/333/2016 privind pe reclamanta SC ADVERT SRL... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii, sistem de informare sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor, este strâns legată de dezvoltarea omenirii în general și de progresul economico-social în special.... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Expertiză contabilă - CECCAR

- Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit această calitate în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Pentru a putea efectua... citește mai departe

26 pagini 3 puncte Extras Preview

Cum devii expert contabil în Franța

L’Ordre des experts-comptables este o instituție națională, aflata sub supravegherea Ministerului Economiei și Finanțelor, al cărei rol este de a asigura reprezentarea,promovarea, apărarea și dezvoltarea profesiei de expert contabil autorizat, atât în Franța, cât și în străinătate. L’Ordre des experts-comptables... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

IFRS 5 Activele pe termen lung deținute spre vânzare și activitățile întrerupte

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele aspecte pe care le-am urmărit pe parcursul analizei comparative sunt: - O scurtă caracterizare generală a sistemului contabil al fiecărei țări - Sursele de drept -... citește mai departe

61 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Raport - Instituțiile publice

Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comercială română organizată ca societate cu răspundere limitată înființată la data de 28.03.2013, având... citește mai departe

123 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportarea socială și de mediu în mediul Anglo-Saxon

În ultimii ani, responsabilitatea socială a companiilor a devenit un subiect central tot mai adesea în atenția mediului privat, autorităților și societății. Înmulțirea implementării practicilor de business responsabile în România a început să fie mai accentuată în urma integrării în Uniunea Europeană. Motorul... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate - lucrări practice

Tipuri de bilant. Exemplificari La data de 31 decembrie N, societatea Alfa, care activeaza in domeniul comertului cu produse de uz casnic prezinta urmatorul bilant. Nr. crt Denumirea element Suma Nr. crt Denumirea element Suma 1 Teren 200000 1 K subs. nevarsat 40000 2 Constructii 100000 2 K subs. varsat... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Complexitatea sistemelor informaționale economice

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite solutii pentru a ține legătura cu un număr larg de utilizatori, cum ar fi: furnizori, clienți, acționari, asociați, bugetul de state și alte instituții publice, organe de... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17 Constractele de leasing. Însă, s-a decis elaborarea unui nou standard apărut în data de 13 ianuarie 2016, numit IFRS 16 Leasing care înlocuiește standardul actual IAS 17.... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organisme de reglementare în domeniul auditului financiar

INTRODUCERE Etimologic cuvântul „audit” înseamnă „ a asculta și a transmite mai departe” atunci când este tradus din latinescul „audire”. Tradus din limba engleză el exprimă noțiuni ca: revizie contabilă, bilanț, a revizui, a verifica, a revizui registrele contabile, a face o revizie contabilă. Auditorul, în... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Organisme de reglementare în domeniul controlului financiar

INTRODUCERE Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ține de suspiciunea omenească față de semeni, de nevoia omului de a-și proteja proprietatea și propriile interese. Cu timpul la acest scop primordial al controlului s-au adăugat și scopuri legate de... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își colectează resursele prin aplicarea de impozite. În condițiile actuale, societatea evoluează și nevoile sociale sunt mai numeroase. Pentru acoperirea nevoilor, statul... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview