Practică contabilitate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 3862
Mărime: 86.63KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Alin Marton
Puncte necesare: 8
Iasi

Cuprins

 1. 1. Introducere .pag.3
 2. 2. Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar pag.4
 3. 2.1.Întocmirea balanței de verificare primară pag.4
 4. 2.2.Inventarierea generală a patrimoniului .pag.6
 5. 2.3.Contabilizarea operațiilor de regularizare pag.7
 6. a.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare
 7. privind plusurile și minusurile de inventar .. pag.7
 8. b.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind
 9. amortizarea imobilizarilor; . ..pag.9
 10. c.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind
 11. ajustările pentru depreciere; ...pag.10
 12. d.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare
 13. privind provizioanele .. pag.10
 14. e.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind
 15. diferențele de curs valutar; .pag.11
 16. f.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind
 17. delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor; pag.11
 18. g.) Înregistrarea variației stocurilor . pag.12
 19. 2.4.Determinarea rezultatului contabil ...pag.12
 20. 2.5.Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit și contabilizarea
 21. acestuia; repartizarea profitului . pag.15
 22. 2.6.Închiderea conturilor de active și a conturilor de pasiv ... pag.17
 23. 2.7.Întocmirea balanței de verificare finale .. . pag.24
 24. 3. Lucrările de sistematizare a datelor în sitiațiile financiare anuale, redactarea bilanțului, redactarea contului de profit sau pierdere ...pag.25
 25. 3.1 Bilanțul ..pag.25
 26. 3.2 Contul de profit si pierdere . pag.26
 27. Aneza - Registru jurnal ... .pag.27
 28. Bibliografie pag.30

Extras din proiect

Introducere

“Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și en-detail

Activitatea societății comerciale “Mihdami Star 2012” este redată cu ajutorul situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare anuale reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic utilizatorilor informațiile colectate și prelucrate de sistemul contabil,prin care este redată activitatea unei entitați.

Situațiile financiare anuale reprezintă documente de raportare financiară prin care se prezintă, la un anumit moment, situația fluxurilor reale și monetare ale unei entități

Cadrul General precizează că obiectivul situațiilor financiare este de a furniza informații despre poziția financiară, perfrmanța și modificările poziției financiare ale întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor ecoomice

Pentru atingerea obiectivului situațiilor financiare de a oferi informații utile normele contabile stabilesc că informațiile prezentate prin aceste situații trebuie să întrunească anumite caracteristici calitative și anume: inteligibilitatea, relevanța, credibilitatea și comparabilitatea.

Situațiile financiare anuale se obțin în urma unui process amplu de prelucrare a informațiilor contabile ce are în vedere o succesiune de lucrări, unele cu caracter premergător, iar altele de elaborare a acestor documente.

2. Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar

Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar sunt cunoscute și sub denumirea de lucrari preliminare sau lucrări premergatoate închiderii exercițiului exercițiului și se referă la :

1. Întocmirea balanței de verificare primară;

2. Inventarierea generală a patrimoniului;

3. Contabilizarea operațiilor de regularizare privind:

a. Diferențe de inventar;

b. Amortizările;

c. Ajustările pentru depreciere;

d. Provizioanele;

e. diferențe de curs valutar;

f. delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor;

g. variația stocurilor.

4. Determinarea rezultatului contabil;

5. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit și contabilizarea acestuia; repartizarea profitului;

6. Închiderea conturilor de active și a conturilor de pasiv;

7. Întocmirea balanței de verificare finale.

Pentru prezentarea situațiilor activelor, datoriilor, poziției financiare, performanțelor, profitului sau pierderii entitații, trebuie respectate cu bună credintă regulile privind evaluarea patrimoniului și principiiile contabile , să se parcurgă lucrările preliminare și să se realizeze sistematizarea soldurilor conturilor pentru a se determina posturile specific situatiilor financiare anuale.

2.1. Întocmirea balanței de verificare primară.

Balanța de verificare primară este întocmită în vederea redactării situațiilor financiare anuale și cuprinde datele sistematizate și prelucrate în conturilor registrului Cartea mare. Scopul întocmiri balantei de verificare înaintea inventarierei constă în furnizarea informațiilor cu privire la situația scriptică a patrimoniului ce urmează a fi comparată cu situația reală determinate prin inventariere.

În continuare este prezentată balanța primară cu cinci serii de egalitați (solduri inițiale , rulaje curente,rulaje cumulate, total sume și solduri finale ) pentru luna decembrie a societații comerciale “Mihdami Star 2012” care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor en-gross și en-detail.

Bibliografie

- E. Horomnea, N. Tabără, D. Bugugan, I. Georgescu, L. Bețianu, R. Dicu“Introducere în contabilitate, Concept și Aplicații” , Tipo Moldova, Iași, 2012

- E. Dumitrean - Contabilitate financiară, Sedcom Libris, Iași, 2008

- OMFP Nr. 3055/2009

Preview document

Practică contabilitate - Pagina 1
Practică contabilitate - Pagina 2
Practică contabilitate - Pagina 3
Practică contabilitate - Pagina 4
Practică contabilitate - Pagina 5
Practică contabilitate - Pagina 6
Practică contabilitate - Pagina 7
Practică contabilitate - Pagina 8
Practică contabilitate - Pagina 9
Practică contabilitate - Pagina 10
Practică contabilitate - Pagina 11
Practică contabilitate - Pagina 12
Practică contabilitate - Pagina 13
Practică contabilitate - Pagina 14
Practică contabilitate - Pagina 15
Practică contabilitate - Pagina 16
Practică contabilitate - Pagina 17
Practică contabilitate - Pagina 18
Practică contabilitate - Pagina 19
Practică contabilitate - Pagina 20
Practică contabilitate - Pagina 21
Practică contabilitate - Pagina 22
Practică contabilitate - Pagina 23
Practică contabilitate - Pagina 24
Practică contabilitate - Pagina 25
Practică contabilitate - Pagina 26
Practică contabilitate - Pagina 27
Practică contabilitate - Pagina 28
Practică contabilitate - Pagina 29
Practică contabilitate - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Practica contabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Practică SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Studierea aplicațiilor informatice specifice activității financiar-contabile, cu prezentarea structurii bazelor de date

Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare: 1. Evidenta contabila 2. Stocuri 3. Furnizori si clienti 4. Încasari si...

Practică contabilă

1.Scurta prezentare 1.1.Scurt istoric Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. ,,Nechi-mar” S.R.L., societate infiintata in anul 2003 in luna...

Practică SC Rodafaire Limited SRL Pașcani

CAPITOLUL I Scurtă prezentare a organizației 1.1 Scurt Istoric S.C. Rodafaire Limited S.R.L. Pașcani a fost înființată în anul 1997 în baza...

Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei 1.1. Scurt istoric Societatea SFERA SERV este o societate cu răspundere limitată. A fost înfiinţată în anul...

Practică KPMG România

I. Prezentare generală KPMG în România oferă servicii de Audit, Asistență fiscală și Consultanță în afaceri, inclusiv servicii de restructurare și...

Practică SC Expert Buildings SRL

SC EXPERT BUILDINGS SRL folosește pentru evidența contabilă programul informatic WinMentor. Acest program, creat special pentru lucrul în rețea,...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Practică de specialitate Contabilitate

INTRODUCERE Contabilitatea este o ramură a științei economice care se ocupă cu înregistrarea, clasificarea și raportarea tranzacțiilor financiare...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Ai nevoie de altceva?